Képzés

Nyelvtanulási lehetőségek

A nyelvi képzésre az alábbi törvények vonatkoznak

 • Minden szakon a diploma kiadásának a feltétele egy államilag elismert, középfok komplex „C” (B2) típusú nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány. A bizonyítványt kérjük bemutatni a Sportszaknyelvi Lektorátuson, ahol a tény a Neptunban is bejegyzésre kerül.
 • A hagyományos képzésben részt vett és a 40. életévüket betöltött hallgatókra vonatkozó törvények 2015. szeptember 1-ig, illetve a 2015/16-os tanév végéig éltek.

Nyelvtanulási problémákról

Örömmel tudatjuk mindenkivel, hogy 2015-től kezdve az összes szakon ismét kötelezővé váltak a Sportszaknyelvi tanulmányok. Az idén új szabadon választott tárgyat is indítunk, amennyiben van elég jelentkező.

Képzési formák

Osztatlan tanárképzés

A képzés keretén belül a hallgatók 2 szemeszteren keresztül (5. és 6. szemeszter) kötelező, illetve 1 szemeszteren keresztül szabadon választható tárgyként vehetik fel a szaknyelvi tanulmányokat 2, ill. 1 kreditért. A tanulmányok gyakorlati jeggyel zárulnak.

 • Sportszaknyelv (Szabadon választható) – Heti 1 óra | 1 szemeszter | 1 kredit
 • Szaknyelv (Kötelezően választható) – Heti 2-2 óra | 2 szemeszter | 2-2 kredit

BSC képzés

1.) Nappali tagozat

Kötelező tárgy

 • Sportszervező szak – Szaknyelv 1-2. | Heti 3-3 óra | 2 szemeszter | 3-3=6 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók a legfontosabb sporttal, anatómiával, élettannal, egészséggel, sportsérüléssel, táplálkozással, sporttörténettel, olimpiával, alapvető edzéselméleti részekkel, valamint az alapsportágakkal kapcsolatos szavakat, kifejezéseket tanulják meg, sportszervezési ismeretekre törtnő kitekintéssel. A tárgy a 4. és 5. szemeszterben kötelező.
 • BA Edző – Szaknyelv 1-2. Heti 2-2 óra | 2 szemeszter | 2-2=4 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók a legfontosabb sporttal, anatómiával, élettannal, egészséggel, sportsérüléssel, táplálkozással, sporttörténettel, olimpiával, alapvető edzéselméleti részekkel, valamint az alapsportágakkal kapcsolatos szavakat, kifejezéseket tanulják meg. Emellett saját sportágukban és szakmájukban használatos szervezési, versenyrendezési, tehetségkutatási, edzéselméleti és edzésvezetési kérdésekkel foglalkozunk. A tárgy a 2. és 3. szemeszterben kötelező.
 • Testnevelő-Edző – Szaknyelv 1-2. | Heti 3-3 óra | 2 szemeszter | 3-3=6 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók a legfontosabb sporttal, anatómiával, élettannal, egészséggel, sportsérüléssel, táplálkozással, sporttörténettel, olimpiával, alapvető edzéselméleti részekkel, valamint az alapsportágakkal kapcsolatos szavakat, kifejezéseket tanulják meg. A tárgy a 3. és 5. szemeszterben kötelező.
 • Osztatlan tanár szak ­– Szaknyelv 1-2. Heti 2-2 óra | 2 szemeszter | 2-2=4 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók a legfontosabb sporttal, anatómiával, élettannal, egészséggel, sportsérüléssel, táplálkozással, sporttörténettel, olimpiával, alapvető edzéselméleti részekkel, valamint az alapsportágakkal, valamint a testnevelés angol nyelven történő oktatásával kapcsolatos szavakat, kifejezéseket tanulják meg. A tárgy a 5. és 6. szemeszterben kötelező.

Szabadon választható tárgy

 • A sportszaknyelvi vizsga elemei (igény esetén indul, elég jelentkező esetén) | Heti 2 óra | 1 szemeszter | 2 kredit. Bármely szak, bármely évfolyam (angol) - Szaknyelv | heti 2 óra | 2 kredit | gyakorlati jegy - A hallgatók végigveszik a vizsgákon előforduló feladattípusokat.

2.) Levelező tagozat

BA/BSc szakok

 • Sportszervező szak - Szaknyelv 1-2. Összesen 24 óra (12+12), 2 szemeszter | 3-3=6 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók a legfontosabb sporttal, anatómiával, élettannal, egészséggel, sportsérüléssel, táplálkozással, sporttörténettel, olimpiával, alapvető edzéselméleti részekkel, valamint az alapsportágakkal kapcsolatos szavakat, kifejezéseket tanulják meg, sportszervezési ismeretekre törtnő kitekintéssel. A tárgy a  4. és 5. szemeszterben kötelező.
 • BA Edző – Szaknyelv 1-2. Összesen 24 óra (12+12), 2 szemeszter | 3-3=6 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók a legfontosabb sporttal, anatómiával, élettannal, egészséggel, sportsérüléssel, táplálkozással, sporttörténettel, olimpiával, alapvető edzéselméleti részekkel, valamint az alapsportágakkal kapcsolatos szavakat, kifejezéseket tanulják meg. Emellett saját sportágukban és szakmájukban használatos szervezési, versenyrendezési, tehetségkutatási, edzéselméleti és edzésvezetési kérdésekkel foglalkozunk. A tárgy a 2. és 3. szemeszterben kötelező.
 • Testnevelő-Edző – Szaknyelv 1-2. | 16 óra | 2 szemeszter | 3-3=6 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók a legfontosabb sporttal, anatómiával, élettannal, egészséggel, sportsérüléssel, táplálkozással, sporttörténettel, olimpiával, alapvető edzéselméleti részekkel, valamint az alapsportágakkal kapcsolatos szavakat, kifejezéseket tanulják meg. A tárgy a 3. és 5. szemeszterben kötelező.

Szabadon választható tárgy

 • A sportszaknyelvi vizsga elemei (igény esetén indul, elég jelentkező esetén) | Heti 2 óra | 1 szemeszter | 2 kredit. Bármely szak, bármely évfolyam (angol) - Szaknyelv | 8 óra | 2 kredit | gyakorlati jegy - A hallgatók végigveszik a vizsgákon előforduló feladattípusokat.

Ma/MSc képzés

1.) Nappali tagozat

Kötelező

 • MSc Szakedző I. évfolyam - Sportszaknyelv | 12 óra | 1 szemeszter | 3 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók megismerkednek a szakmájukban használatos angol szaknyelvvel. A hallgatókat felkészíti az edzések tartására angol nyelven, szakmai kapcsolatok kiépítésére,a szakmai kommunikációra, szakmai előadások tartására, szakcikkek írására. A tárgy az 1. szemeszterben kötelező.
 • MA Gyógytestnevelő tanár szak – Sportszaknyelv |12 óra | 1 szemeszter | 3 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók megismerkednek a szakmájukban használatos angol szaknyelvvel, amely a test működését, az alapvető mozgásfajtákat, az alapvető sérüléseket és azok rehabilitációját érintik. A tárgy az 3. szemeszterben kötelező.
 • 5 féléves testnevelő tanár szak – Sportszaknyelv |8 óra | 1 szemeszter | 3 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók megismerkednek a legfontosabb sporttal, anatómiával, élettannal, egészséggel, sportsérüléssel, táplálkozással, az alapvető mozgásfajtákkal kapcsolatos szakszavakkal és kifejezésekkel. A tárgy az 3. szemeszterben kötelező.

Pedagógus továbbképzés

(egyelőre szünetel, illetve megfelelő létszám /12 fő/ jelentkezése esetén indul)

Már egyre többen várakoznak egy újabb képzés megkezdésére. Terveink szerint minden évben legalább egyszer, egyelőre távoktatási formában, kezdjük meg a továbbképzést. (Lásd aTávoktatásmenüpontot!)

Első, sikeres, akkreditált 120 órás angol tannyelvű továbbképzésünket még 1997 szeptemberében indítottuk. Azóta rengetegen jelentkeztek erre az azóta már a minisztérium által 5 évre akkreditált képzésünkre.

A fő témakörök:

 • Általános, a sporttal kapcsolatos kifejezések
 • Atlétika
 • Torna
 • Labdajátékok (kézilabda, kosárlabda, röplabda, labdarúgás, tenisz)
 • Úszás és vízisportok
 • Téli sportok (alpesi síelés, síugrás, sífutás, mű- és gyorskorcsolyázás)
 •  Olimpiák
 • Táplálkozástan. dopping
 •  Idegennyelvű edzés/testnevelési óra levezetés

Emellett minden, ami belefér még a hallgatók érdeklődési körébe, ill. az időbe (pl. túledzettség, küzdő-, légi-, vízi-, extrém sportok, stb.)

 • Követelmény: középszintű nyelvismeret.
 • A tanfolyam elvégzéséről oklevelet állítunk ki.
 • Jelentkezés: telefonon (487-9223), email-en (). Töltse le a jelentkezési lapot! (MS Word 2.0 formátum)
 • Tanfolyamdíj: megállapítás alatt

A másik az EUROTRÉNER-képzésünk, amely ezt a tanfolyamot”fejeli” meg, 60 órával, és az alapkifejezésekre építve idegen tannyelvű órák látogatása, ill. gyakorló tanítás szerepel a tantervben. Várjuk érdeklődésüket! Tanfolyamdíj: megállapítás alatt

Távoktatás

A sportszaknyelvi tanfolyamot, megfelelő számú érdeklődő esetén – angol nyelven – távoktatási formában is meghirdetjük. Kérjük, érdeklődjenek a Lektorátuson!

 • Programfelelős: Nemerkényiné Hidegkuti Krisztina mesteroktató
 • A tanfolyam díja: (döntés alatt) + tananyag
 • Időbeosztása: 20 hét folyamatos otthoni tanulással, megküldött tesztanyagokkal, 3 konzultációs időponttal (alkalmanként 3 óra). Az időpontokat a tanfolyam résztvevőivel történő megbeszélés után alakítjuk ki, hogy lehetőleg mindenkinek megfelelő legyen. A foglalkozások szombati napokon lesznek.
 • A konzultáció helyszíne: Testnevelési Egyetem, Sportszaknyelvi Lektorátus, Főépület, III. em.
 • Jelentkezési feltétel: középszintű nyelvtudás
 • A programot 12 fő jelentkezése esetén indítjuk. Jelentkezés és további információ a lektorátusvezetőnél a 487-9223 telefonszámon.
 • Töltse le a jelentkezési lapot! (MS Word 2.0 formátum)

Bármely itt nem szabályozott kérdésben szintén titkárságunkon kaphat felvilágosítást. (Főépület, III. emelet, 314. szoba).