Sportszaknyelvi Lektorátus

Az oldalon szereplő vonalas (487-92 kezdetű) telefonszámok átmenetileg nem elérhetőek! Ideiglenes számunk: +36-30-162-4122.

K épület A303, A304 | 487-9223, 487-9255 | fax: 487-9255 | tf.hu/nyelvi

Munkatársaink:

  • Kánai Mariann lektorátusvezető, nyelvtanár |
  • Fazakas Mónika (Móni) oktatási ügyintéző | 487-9200/61111 |
  • Nemerkényiné Hidegkuti Krisztina (Kriszta) nyelvtanár, mesteroktató | 487-9223 | | CV
  • Nagy Katalin (Kati) angoltanár | 487-9200/61105 | | CV

Sportszaknyelvi Lektorátus (csoportkép)

Móni, Kriszta, Kati

Az 1949/50-es tanévben alakult egység feladata a hallgatók általános és sportszakmai idegen nyelvi tudásának olyan szintre emelése, amely képessé teszi őket arra, hogy az idegen nyelvű szakirodalmat önállóan tanulmányozhassák, hogy a szakmai tanulmányaikat külföldi intézményekben is folytathassák, ill., hogy a TF-en szerzett diplomájukat idegen nyelven is hasznosíthassák.

Az oktatás angol nyelven folyik a több pályázat eredményeként kiépített nyelvi tantermekben és az audiovizuális nyelvi laboratóriumban. Az oktatást több mint 2000 kötetes lektorátusi könyvtár, valamint hang- és videotár segíti.

A munkatársak az órákon kívül hetente konzultációs órákkal állnak a hallgatók rendelkezésére, amelyeken a nyelvtanulással és a külföldi továbbtanulással kapcsolatos kérdéseiket, problémáikat beszélhetik meg tanáraikkal.

Az időközben Sportszaknyelvi Oktató Központ címet is elnyert csoport bekapcsolódott a pedagógus továbbképzésbe. Az oktatási miniszter által akkreditált két programjában nagyszámú hallgatóság szerzett oklevelet.

Igény esetén térítéses nyelvtanfolyamokat is szervezünk, és a nyelvvizsgákkal kapcsolatos egyéb kérdésekben is készséggel adunk tájékoztatást.