Szakdolgozat és TDK témák

Dr. Bábosik Zoltán

 1. A mozgás, mint személyiségfejlesztő tényező
 2. Az egészséges életmódra nevelés módszerek
 3. Az empatikus bánásmód és jelentősége a személyiségformálásban
 4. A motiváció szerepe az egészséges életmódra nevelésben
 5. Az egészséges életmódra nevelés módszerei valamely reformpedagógiai vagy alternatív iskolamodellben
 6. A mindennapi testnevelés megvalósításának kreatív módszerei

Dr. Borosán Lívia

 • Neveléssel kapcsolatos nézetek: pedagógus, diák, szülők vonatkozásában
 • A személyiség megismerésének és fejlesztésének lehetőségei
 • A mindennapos testnevelés hatása a személyiség fejlődésére/megvalósítási lehetőségek a gyakorlatban
 • Adaptív tanulásszervezéssel kapcsolatos vizsgálatok
 • Tanárjelöltek és pedagógusok motivációs bázisának vizsgálatai
 • Kezdő pedagógus problémák
 • Reflektivitás a pedagógiai tevékenységben

Budainé Dr. Csepela Yvette

 • Egyéni és csapatsportok edző- sportoló interakcióinak vizsgálata
 • A korai mozgásfejlesztés megoldási módozatai az egyes sportágak mozgásanyagának felhasználásával
 • A sportolói mikrokörnyezet szerepe a sportágválasztásban
 • A néptánc jelentősége a 2-6 éves korú gyermekek mozgásügyességének fejlesztésében
 • A ritmikus gimnasztika előkészítő mozgásainak felhasználása a korai mozgásfejlesztő programokban
 • Az alapfokú művészetoktatási intézmények működésének és tapasztalatainak elemzése, kutatása

Csordás Makszin Ágnes

 1. A középiskolai (9-12. osztály) testnevelési kerettantervének vizsgálata a „Várható eredmények és célok” magvalósulásának aránya tekintetében.
 2. Az általános iskolai (5-8.osztály) testnevelési kerettantervének vizsgálata a „Várható eredménye”k megvalósulásának aránya tekintetében.
 3. A sportiskolai 9-12. osztály kerettantervének vizsgálata a”Várható eredmények” két évfolyamos ciklusát elemezve.
 4. A Budapesten működő nemzetközi iskolák testnevelési tanterveinek összehasonlítása, elemző értékelése a hazai kerettantervekkel.

Prof. Dr. Gombocz János

 1. Sport és nevelés
 2. A testnevelő tanár személyisége és pedagógiai tevékenysége
 3. Edzők nevelő munkája
 4. Az iskola a testi nevelés szolgálatában

Dr. Makszin Imre

 1. A minőségi testnevelés feltételrendszerének (létesítmény, eszköz és személyi ellátottság) feltárása egy adott település (kerület, falu, község, város) vonatkozásában.
 2. Motoros tesztek (EUROFIT, NETFIT) értékelése összehasonlító mérések alapján.
 3. Motoros tesztek (EUROFIT, NETFIT) értékelése tanári és tanulói vélemények alapján.
 4. A mindennapos testnevelés értékelése testnevelők, szülők, iskolavezetők, tanulók véleménye alapján.
 5. Az értékpluralitás hatása a tanulók testnevelés és sport iránti érdeklődésére.

Szabó Eszter

 1. Kisiskolások testi fejlettsége és motoros teljesítménye
 2. Alsó tagozatos gyermekek motoros tesztjeinek vizsgálata tehetséggondozás szempontjából
 3. Fogyatékkal élők sportja
 4. Tanulásban akadályozott és értelmileg akadályozott gyermekek szomatikus fejlődése és motoros teljesítménye
 5. A motoros képességek fejlesztésének lehetőségei fogyatékkal élő személyeknél
 6. A mozgásterápiák hasznossága fogyatékkal élő személyeknél
 7. Integráció, inklúzió a testnevelésben