Oktatott tantárgyak

A Pedagógia és Módszertani Tanszék munkatársai szakcsoportokba szerveződve végzik munkájukat.

Pedagógia szakcsoport

Dr. Borosán Lívia

 • Az oktatás elmélete
 • Oktatási rendszerek elmélete
 • Pedagógiai rendszerek - kötelezően választható
 • Család és iskola
 • A pedagógus
 • Pedagógia pszichológia szigorlat
 • Közoktatási ismeretek
 • Neveléselmélet
 • Didaktika
 • Pedagógiai rendszerek

Budainé dr. Csepela Yvette

 • Bevezetés a pedagógiába
 • Didaktika
 • Oktatási-nevelési gyakorlat
 • Fejlesztő pedagógia
 • Rekreáció és sportpedagógia(szakpedagógia)
 • Sport-, rekreációpedagógia
 • Sportpedagógia
 • Sportpedagógia az élsportban
 • Sportpedagógiai és pszichológia szigorlat
 • Zumba, fitness
 • Összefüggő egyéni gyakorlat
 • Portfólió
 • Pedagógiai gyakorlat
 • Pedagógia pszichológia szigorlat
 • 21. századi mozgásformák – Zumba, fitness
 • Tehetséggondozás, mentorálás
 • Közösségi pedagógiai gyakorlat

Dr. Gombocz János

 • Neveléstan
 • Pedagógia pszichológia szigorlat
 • Testnevelés elmélet és pedagógia

Dr. Bábosik Zoltán

 • A pedagógia elméleti és történeti alapjai
 • Bevezetés a pedagógiai gondolkodás és iskola történetébe
 • Neveléstan
 • Pedagógia
 • Pedagógia pszichológia szigorlat
 • Neveléselmélet
 • Alternatív iskolák

Szabó Eszter

 • Különleges nevelési igényű tanulók
 • Iskoláskor előtti oktatás és nevelés
 • Gyógypedagógiai alapismeretek
 • Hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők rekreációja
 • Fogyatékkal élők rekreációja

Testneveléselmélet szakcsoport

Dr. Makszin Imre

 • Testneveléselmélet és módszertan
 • Testneveléselméleti és módszertani ismeretek
 • Testneveléselmélet alapjai
 • Mérés és értékelés az iskolai munkában
 • Mérés és értékelés az iskolában
 • Iskolai tanítási gyakorlat
 • Tanítási gyakorlat
 • Összefüggő egyéni gyakorlat
 • Nevelés az iskolában
 • Összefüggő iskolai gyakorlat

Csordás Makszin Ágnes

 • Testneveléselmélet alapjai
 • Testneveléselmélet és módszertan
 • Iskolai tanítási gyakorlat
 • Tanítási gyakorlat
 • Testneveléselméleti és módszertani ismeretek