Kutatási témák

Dr. Bábosik Zoltán
 • A mozgás szerepe a szociális életképesség megalapozásában.

Dr. Borosán Lívia

 • Az X, Y, Z és Alfa generáció kognitív és viselkedéses problémáinak kezelése a sport által
 • Vezetői személyiségtípusok szimbólumrendszere, a vezetők hatása a szervezeti tagok szervezethez való viszonyához, szervezet egészének eredményességére, hatékonyságára
 • Pályaorientációs kutatások
 • A pedagógusok motívumrendszerének vizsgálatai

Budainé dr. Csepela Yvette

 • A sportági akadémiai képzések pedagógiai jellegű vizsgálata
 • A sportpedagógia aktuális problémái
 • A szurkolók szerepe a sportteljesítményben
 • A zenés-táncos mozgásformák helye és szerepe az iskolai testnevelésben
 • Az alsó tagozatos testnevelés helyzete és vizsgálata sportszakmai szemmel
 • Az értékelés és osztályozás problematikája a testnevelésben
 • A kiválasztás, tehetség - tehetséggondozás pedagógiai kérdései atestnevelésben és a sportban
 • A sportközvetítések, sportműsorok vizsgálata sportpedagógiai szempontból
 • A testnevelés és a sport a felsőoktatási intézményekben
 • A 21. századi mozgásformák és azok pedagógiai hatásai az iskolai testnevelésben és sportban

Dr. Makszin Imre és Csordás Makszin Ágnes

 1. Átfogó elemzés a minőségi testnevelésről, nemzetközi vizsgálat alapján.
 2. A minőségi testnevelés mutatóinak alakulása az EU-ban, nemzetközi vizsgálat alapján.
 3. A posztmodern társadalom és a testnevelés viszonyrendszere Magyarországon.
 4. Értékszemlélet a kerettantervekben.
 5. Motoros tesztek, Eurofit

Szabó Eszter

 1. Gyermekek szomatikus fejlettségének és atletikus képességeinek vizsgálata
 2. Ép értelmű és tanulásban akadályozott kisiskolások testi fejlettsége és motoros teljesítménye
 3. Értelmi fogyatékos gyermekek antropometriai fejlődése és motoros teljesítménye
 4. Alsó tagozatos gyermekek motoros tesztjeinek vizsgálata tehetséggondozás szempontjából
 5. 7-11 éves gyermekek testi fejlettsége és motoros teljesítménye születési évszak alapján