Pedagógia és Módszertani Tanszék

Főépület, II. emelet | 487-9231 | web: tf.hu/ped

Tanszékvezető:
Dr. Borosán Lívia egyetemi docens | 487-9200/61015 | Főépület II/68/2. |  | CV

Professor Emeritus:
Dr. Gombocz János | 487-9287 | Főépület/II/82. | | CV

Professor Emerita:
Bíróné dr. Nagy Edit

Egyetemi docens:
Dr. habil. Bábosik Zoltán | 487-9200/61396 | Főépület II/72. | | CV
Budainé Dr. Csepela Yvette |

Egyetemi tanársegéd:
Csordás-Makszin Ágnes | 487-9283/61283 | Főépület II/73. | | CV

Óraadók:
Dr. Makszin Imre egyetemi docens, a tanítási gyakorlatok vezetője | 487-9283/61283 | Főépület II/73. | 
Szabó Eszter |

Tanszéki titkárság:
Csík Ildikó | 487-9231, +36-70-902-0658 | Főépület/II/68/2. |
Zimits Krisztina | 487-9231 | Főépület/II/68/2. |

Kedves hallgatók! A Pedagógia és Módszertani Tanszék titkárság ügyfélfogadási rendje:

  • hétfőtől csütörtökig: 13:00-tól 15:00-ig
  • pénteken: 12:00-tól 13:00-ig

Oktatói fogadóórák: csak előzetes egyeztetés alapján!

A tanszék 2015 szeptemberében jött létre az egyetemi struktúra átszervezését követően a Tanárképző Intézet keretein belül. Az itt folyó oktató-nevelő- és kutatómunka elsődleges célja, hogy a testkultúra különböző részterületeiről szerzett ismereteket integrálja, a hallgatók tudását szintetikus egységgé alakítsa, biztosítsa a leendő szakemberek pedagógiai felkészültségét, az elsajátított tudásanyagot alkalmazhatóvá tegye az iskolai testnevelésben, a testkultúra és sportmozgalom különböző színtereinek gyakorlatában.

Tájékoztatók, szabályzatok

  • Diplomamunka tájékoztató (osztatlan képzés) >>>
  • Közösségi pedagógiai gyakorlat szabályzata >>>
  • Közösségi pedagógiai gyakorlat igazoló lap >>>
  • Összefüggő iskolai gyakorlat szabályzata (gyógytestnevelés-egészségfejlesztés szakpár) >>>
  • Összefüggő iskolai gyakorlat szabályzata (testnevelés szakpár) >>>
  • Portfólió tájékoztató (osztatlan képzés) >>>
  • Tanítási gyakorlat I., II. szabályzata >>>

Osztatlan tanárképzés, tájékoztató