Társadalomtudományi Tanszék

K épület A szárny, III. emelet | +36-1-487-9277 | tf.hu/tarstud

Tanszékvezető:
Dr. Gál Andrea egyetemi docens | +36-1-487-9230 | K épület A/317 | | CV

Professor emerita:
Dr. Földesiné Szabó Gyöngyi | +36-1-487-9277 | K épület A/316 |  | CV

Egyetemi docens:
Dr. Dóczi Tamás | +36-1-487-9202 | K épület A/315 | | CV
Dr. Farkas Péter | +36-1-487-9202 | K épület A/315 | | CV
Dr. Vermes Katalin | +36-1-488-1508 | K épület A/314 | | CV

Egyetemi tanársegéd:
Csuka Botond | +36-1-488-1508 | K épület A/314 | | CV

Mb. óraadó tanár:
Dr. Szikora Katalin | +36-1-487-9202 | K épület A/315 | | CV
Szilágyiné Gáldi Bernadett | +36-1-488-1508 | K épület A/314 | | CV

Tanszéki előadó :
Dajkáné Lajtai Mária | +36-1-487-9277 | K épület A/316 |

Vendégelőadó:
Sterbenz László
Várhegyi Ferenc

Konzultációs időpontok (kérjük a tisztelt hallgatókat, hogy előzetes időpont egyeztetés végett forduljanak a tanszék adminisztrációjához!)

  • Dr. Gál Andrea: kedd 12,30-13,30 | csütörtök 10,00–11,00
  • Dr. Szikora Katalin: szerda 13,00–15,00
  • Földesiné Dr. Szabó Gyöngyi: kedd 13:00–13:45
  • Dr. Kokovay Ágnes: kedd 12,30–13,30
  • Dr. Vermes Katalin: kedd 13,00-14,00
  • Dr. Farkas Péter: kedd 13,00–13,45
  • Dr. Dóczi Tamás: szerda 13,00–14,00 | csütörtök (páros hét) 11,30–12,30
  • Szilágyiné Gáldi Bernadett: csütörtök 11,30–12,30
  • Csuka Botond: csütörtök 13,00–14,00

Bemutatkozás

A korábban tanszéki csoportként működő szervezeti egység az 1955/1956-os tanévben vált önálló tanszékké.

A tanszék általánosan művelő bölcsészeti tárgyak oktatását végzi és a testkultúra társadalomtudományi aspektusú kutatását műveli, azt menedzseli mint “tudományos műhely”. Feladatainak homlokterében a filozófiai alapelvek, a világnézeti tájékozódás, a társadalmi jelenségek hátterének feltárása, a szociológiai szemléletmód megismertetése áll.

Az előadásokon és a szemináriumokon folyó vitákon a hallgatók választ kapnak az aktuális társadalmi és világnézeti problémákat érintő kérdéseikre, megismerkedhetnek a sporttal, testneveléssel kapcsolatos etikai és esztétikai problémákkal, valamint az olimpizmus eszméivel.