• Pótjelentkezést hirdet a Továbbképző Központ

  Ha még nem jelentkezett a TF sportoktató, sportedző szakképesítésre felkészítő szakmai képzéseire, itt az ideje, hogy megtegye.

 • Sikeresen zárult az V. Sport és Innováció Konferencia

  Szeptember 14.és 16. között zajlott a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (TF), a Nemzeti Kézilabda Akadémia (NEKA) és a Kézilabda-specifikus Módszertani Központ közös sporttudományos rendezvénye, az V. Sport és Innováció Konferencia, amelynek középpontjában a tehetség és a teljesítmény kérdése állt.

 • Ötvenéves jubileumát ünnepelte a magyar karatesport a TF-en

  Szeptember 16-án, pénteken a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Athén termében emlékeztek meg a magyar karatesport elmúlt fél évszázadáról. A Magyar Karate Szakszövetség (MKSZ) rendezte eseményen több mint kétszázan vettek részt, többek között a sportág számos kiemelkedő hazai képviselője.

 • Mocsai Lajos a Sport és Innováció Konferenciáról és a műtétjéről

  Interjút adott a Nemzeti Kézilabda Akadémia (NEKA) honlapjának Mocsai Lajos, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem előző rektora, az egyetemet működtető kuratórium jelenlegi elnöke. A beszélgetésben szóba került a közelmúltban elvégzett műtétje, no meg az annak idején általa életre hívott Sport és Innováció Konferencia, amelynek az ötödik „kiadása” pénteken fejeződik be.

 • Egyetemi tanári kinevezést kapott három TF-es oktató

  Jelentős elismerésben részesült a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem három meghatározó személyisége, dr. habil. Szmodis Márta, dr. habil. Sterbenz Tamás és dr. habil. Tóth László.

 • Elkezdődött a 2022/2023-as tanév a TF-en

  Szeptember 5-én, hétfő délután 1 órakor tartották a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem 2022/2023-as tanévének nyitóünnepségét, amelyen köszöntötték az elsőéves hallgatókat, valamint több kitüntetettet is.

 • Fontos személyi kérdésekben döntött a Szenátus

  2022. augusztus 30-án, kedden a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem velencei Vízisport és Rekreációs Központjában került sor a TF nyárvégi szenátusi ülésére, amelyen több fontos személyi változásról döntöttek. Eldőlt, hogy ezentúl két új rektorhelyettes is segíti Sterbenz Tamás rektor munkáját. 

 • Megjelent Hortobágyi Tibor cikke az Ageing Research Review-ban

  „The impact of aerobic and resistance training intensity on markers of neuroplasticity in health and disease” („Az aerob- és állóképességfejlesztő-edzés intenzitásának hatása a neuroplaszticitás markereire egészség és betegség során”) címmel megjelent prof. dr. h.c. Hortobágyi Tibor, a TF Kineziológia Tanszék kutatóprofesszorának cikke a csaknem 12 impakfaktorú tudományos szakfolyóiratban, az Ageing Research Review-ban.

Kosárlabda: egymillió forintos dobások a TFSE-MTK hazai meccsein!
Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
2022. szeptember 23.

Szombaton kezdődik a női kosárlabda-bajnokság 2022–2023-as évada, a TFSE-MTK 18 órától a PEAC-ot fogadja hazai pályán a Városmajorban.

Meghívó dr. Sonkodi Balázs doktori értekezésének házi vitájára
Doktori Iskola
2022. szeptember 23.

A Sporttudományok Doktori Iskola tisztelettel meghívja Önöket dr. Sonkodi Balázs fokozatszerző doktori értekezésének házi vitájára.

Sikeresen zárult az ISCA TES-D Sport Diplomacy Pilot Project Zágrábban
Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
2022. szeptember 23.

Szeptember 8-9-én sikeresen zárult Zágrábban az ISCA TES-D Sport Diplomacy Pilot Project, amelyben a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem munkatársai is részt vettek.

Idén is fantasztikus lehetőségeket kínál a TF szakkollégiuma
Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
2022. szeptember 23.

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Klebelsberg Kuno Szakkollégiuma a 2022/2023-as tanévben is remek programokkal és lehetőségekkel várja a hallgatókat.

Pótjelentkezést hirdet a Továbbképző Központ
Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
2022. szeptember 22.

Ha még nem jelentkezett a TF sportoktató, sportedző szakképesítésre felkészítő szakmai képzéseire, itt az ideje, hogy megtegye.

TDK orientációs nap
Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
2022. szeptember 21.

Az egyetemi Tudományos Diákköri Tanács 2022. szeptember 28-án 13.00-kor a C101-es (Helsinki) teremben TDK orientációs napot tart, amelyen a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem intézetvezetői és delegáltjai ismertetik az intézetekben zajló kutatási lehetőségeket, a részvétel lehetőségét a projektekben és az aktuális TDK témákat, de szó lesz az egyetem Doktori Iskolájában való részvétel lehetőségeiről is.

Sikeresen zárult az V. Sport és Innováció Konferencia
Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
2022. szeptember 20.

Szeptember 14.és 16. között zajlott a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (TF), a Nemzeti Kézilabda Akadémia (NEKA) és a Kézilabda-specifikus Módszertani Központ közös sporttudományos rendezvénye, az V. Sport és Innováció Konferencia, amelynek középpontjában a tehetség és a teljesítmény kérdése állt.

Meghívó Kincses Gábor doktori értekezésének házi vitájára
Doktori Iskola
2022. szeptember 20.

A Sporttudományok Doktori Iskola tisztelettel meghívja Önöket Kincses Gábor fokozatszerző doktori értekezésének házi vitájára.

Eseménynaptár


BSc Rekreációszervezés–egészségfejlesztés (kifutó)

1. Képzési idő és a kreditek száma:

 • 6 félév, 180 kredit
 • a szakmai gyakorlat időtartama és jellege:
  1. tábor jellegű foglalkozások: az óra- és vizsgatervben meghatározott félévekben (5×5 nap), ebből három tábor közös a két szakirányon;
  2. hospitálás: folyamatos megfigyelések sport- és fitneszközpontokban, valamint egészségügyi intézményekben;
  3. szakmai gyakorlatok: rekreáció szakmai gyakorlatok (1×7 nap), egészségfejlesztő szakmai gyakorlat – az egészségfejlesztő szakirányon – (egészségügyi intézményekben );
  4. foglalkozásvezetési gyakorlat: folyamatos az 5. félévben, összefüggő (1×5 nap) a 6. félévben (az itt szerzett érdemjegy a záróvizsga részét képezi)
 • óra- és vizsgaterv:

2. Képzési cél

A BSc képzési szinten olyan szakembereket képezünk, akik elsősorban gyakorlatorientált tudással rendelkeznek, képesek szakmaiságukat az állandóan változó természeti és társadalmi környezethez adaptálni, valamint tanulmányaikat egyetemes alapokról kiindulva szakspecifikus képzési irányokban folytatni.

Az új  rendszerben képzett szakember a BSc szinttel már az idegenforgalom, a fizikai munkatevékenységet szolgáló személyi edző, a vállalkozói létforma stb. területén is hasznos munkavégzésre képes. A szakirányon végzettek képessé válnak a rekreációhoz, a sporthoz kapcsolódó egyéb területeken is szervezői, programvezetői, animátori és egyéb instruktori feladatok betöltésére. Így hozzájárulhatnak a szabadidő kulturált eltöltéséhez, a jobb életminőség, az egészségtudatos magatartás kialakításához.

A mesterképzést a rekreáció, illetve az egészségfejlesztő tanár szakon folytathatják hallgatóink. Az egészségfejlesztő tanár szakot a testnevelő tanárokkal szakpárban kívánjuk indítani. A tervezett mesterképzés képzési ideje négy félév, a mesterfokozat eléréséhez 120 kredit pontot kell a hallgatóknak elérniük.

A TF rendelkezik a testnevelő tanár-egészségfejlesztő tanár mesterképzés eredményes műveléséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel. Az eddig csak főiskolai szinten működő rekreáció szak a jövőben MSc szinten is folytat képzést.

3. Az oklevélben feltüntetett képzettség megjelölése: rekreációirányító-egészségfejlesztő (a választott szakirány megjelölésével)

4. Az ismeretek ellenőrzési rendszere, az ellenőrzés formái

A képzési programot alkotó tantárgyak aláírással, gyakorlati jeggyel, kollokviummal és szigorlattal zárulnak.

5. Szakdolgozat

Az oklevél elnyeréséhez, a záróvizsgát megelőzően tudományos módszereket alkalmazó szakdolgozat benyújtása szükséges. A szakdolgozatnak tanúsítania kell, hogy a hallgató tanulmányaira támaszkodva képes részben önálló kutatómunkára, illetve a szakirodalom feldolgozásával képes alkalmazni a tanult ismeretanyagot.

6. Záróvizsga

A szak befejezése záróvizsgával, bizottság előtt történik.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése,
 • a szakdolgozat elkészítése és megvédése,
 • az intézménnyel szembeni pénzügyi kötelezettségek teljesítése.

A záróvizsga jellege és típusa: a képzési célnak megfelelően komplex, kombinált (szóbeli és írásbeli) vizsga.

A záróvizsga főbb ismeretkörei

 • biológiai, orvos- egészségtudományi alapismeretek (mindkét szakirányon);
 • edzéselméleti és módszertani ismeretek (mindkét szakirányon);
 • rekreációelmélet és módszertan (rekreációszervezés szakirányon);
 • egészségnevelés elmélete és módszertana (egészségfejlesztés szakirányon).

A záróvizsga összetevői:

 • a szakterületi ismereteket felmérő írásos feladat megoldása (tesztdolgozat);
 • a szakdolgozat bemutatása és védése;
 • szóbeli vizsga;
 • gyakorlati vizsga (foglalkozásvezetési gyakorlat keretében a foglalkozásvezetés értékelése a rekreáció szakirányon).

Záróvizsga tételsor (rekreáció szakirány) >>>
Záróvizsga tételsor (egészségfejlesztés szakirány) >>>

2021. április 21. (módosítva: 2022. február 1.)

Projektek

2022. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!