Lelbach Ádám habilitációs előadása és nyilvános vitája

Lelbach Ádám habilitációs előadása és nyilvános vitájaHabilitációs Bizottság, 2019. május 27.

A Testnevelési Egyetem Habilitációs Bizottsága tisztelettel meghívja Önöket Dr. Lelbach Ádám habilitációs eljárása keretében megrendezésre kerülő habilitációs előadására és nyilvános vitájára.
Részletek
Sós Csaba habilitációs előadása és nyilvános vitája

Sós Csaba habilitációs előadása és nyilvános vitájaHabilitációs Bizottság, 2019. május 16.

A Testnevelési Egyetem Habilitációs Bizottsága tisztelettel meghívja Önöket Dr. Sós Csaba habilitációs eljárása keretében megrendezésre kerülő habilitációs előadására és nyilvános vitájára.
Részletek
Szmodis Márta habilitációs előadása és nyilvános vitája

Szmodis Márta habilitációs előadása és nyilvános vitájaHabilitációs Bizottság, 2019. május 16.

A Testnevelési Egyetem Habilitációs Bizottsága tisztelettel meghívja Önöket Bartusné Dr. Szmodis Márta habilitációs eljárása keretében megrendezésre kerülő habilitációs előadására és nyilvános vitájára.
Részletek

Legfrissebb híreink

Lelbach Ádám habilitációs előadása és nyilvános vitája
Sós Csaba habilitációs előadása és nyilvános vitája
Szmodis Márta habilitációs előadása és nyilvános vitája

Habilitáció

Útmutató

A habilitációs eljárás általános rendjét a Testnevelési Egyetem Habilitációs Szabályzata tartalmazza. Jelen összefoglaló célja – a jogszabályokkal és a szabályzattal összhangban – a habilitációs eljárást kérelmező személy tájékoztatása.

A kérelmet papíron 1 példányban és digitális adathordozón (pendrive) 1 példányban kell benyújtani a Habilitációs Bizottság titkárához (Sturm Anita, K épület, C 310 iroda). A pályázat átvétele átadás-átvételi jegyzőkönyv kiállítása mellett történik.

A habilitációs kérelemhez csatolandó dokumentumok:

 1. Kitöltött és aláírt jelentkezési lap (Habilitációs Szabályzat 1. sz. melléklete);
 2. A Habilitációs Bizottsághoz címzett kérelem a habilitált doktori cím elnyerésére és a habilitációs eljárás lefolytatására a tudományág megjelölésével, illetve kérelem a tudományos fokozattól eltérő tudományágban történő habilitációra;
 3. Nyilatkozat, amelyben a kérelmező kijelenti, hogy más egyetemen nincs folyamatban általa kezdeményezett habilitációs eljárás, illetve két éven belül ez iránti kérelmét nem utasították el;
 4. A személyi igazolvány és a lakcímkártya másolata;
 5. Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 6. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy az eljárásban részt vevők megismerhetik a pályázati dokumentációt;
 7. A doktori fokozat megszerzésére jogosultságot adó végzettségről szóló oklevél másolata;
 8. A doktori fokozatról kiállított oklevél másolata;
 9. A tudományos fokozat megszerzését igazoló oklevél másolata;
 10. A nyelvvizsgák másolata;
 11. Részletes tudományos szakmai önéletrajz;
 12. Hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben ellátott oktatói feladatok hitelt érdemlő igazolása;
 13. Új tudományos eredményeket tartalmazó tézis füzet, vagy önálló alkotás;
 14. Az MTMT rendszerből kinyomtatott és hitelesített publikációs lista és tudománymetriai táblázat. A tudománymetriai táblázatot és a tudományos munkák jegyzékét a Testnevelési Egyetem Könyvtárában kell hitelesíttetni. Az Egyetem Könyvtára általi hitelesítés 10-12 munkanapot vesz igénybe. Kérjük ezt a pályázatok beadási határidejének betartása érdekében vegyék figyelembe. További információ >>>
 15. Öt felsőoktatási tananyag, tudományos publikáció, dokumentáció egy-egy példánya;
 16. Három-három javaslat a habilitációs előadás, illetve a nyilvános vita (tudományos előadás) témájára;
 17. Tantermi előadás témájára vonatkozó javaslat (egy magyar és angol nyelvű előadás, tantárgyi tematikába illeszkedve);
 18. A jelentkezési díj befizetését igazoló átutalási bizonylat, vagy az Egyetemnek a jelentkezési és eljárási díj részbeni, vagy teljes átvállalását igazoló esetleges nyilatkozat.
 19. Habilitációs értekezés, melynek formai követelményei: minimum 40 oldal terjedelemű, melyben az ábrák is beleértendőek, plusz irodalomjegyzékkel, Times New Roman 12-es betűtípussal, 1.5 sorközzel, 2 cm margóval. Benyújtandó: 1 papír példány, 1 digitális példány, pdf formátumban);
 20. Tézisfüzet, amely összefoglalja a kérelmező tudományos alkotótevékenységét, eredményeit, a PhD megszerzése óta közölt teljes közleményeinek listáját (formai követelmények: 10 oldal, 1.0 sorközzel, Times New Roman 12-es betűtípussal);

A habilitációs eljárás díja:

 • A pályázat formai elbírálása: 20.000 Ft;
 • A formai bírálatot követő eljárási szakasz: 80.000 Ft.

A kérelmező az eljárási díj első részét az eljárás megkezdése előtt, a második részelt a tartalmi elbírálás megkezdése előtt köteles befizetni. Az eljárási díjakat a Testnevelési Egyetem Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára köteles befizetni (a közlemény rovatban feltüntetve az eljárást kérő nevét és a befizetett díj megnevezését). Számlaszám: 10032000-00334679-00000000

Letölthető dokumentumok

 • Habilitációs Szabályzat >>>
 • Habilitációs értekezés fedőlapja (minta) >>>

Habilitációs Bizottság >>>

További oldalak