Rövid ciklusú testnevelő tanár képzések

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rövid ciklusú testnevelő tanár képzésének felvételi eljárása során a jelentkezőknek személyes felvételi interjún szükséges részt venniük. Az interjú célja a jelentkezők előzetes ismereteinek, tudásának, tapasztalatainak és céljainak megismerése, feltárása. A felvételi interjún a kijelölt bizottságok tagjai a jelentkező tanári pályára történő alkalmasságának minimumfeltételeit vizsgálják.

A körülbelül 15 perces felvételi interjú két részből áll:

 • Az első részben a felvételiző személyes motivációiról, céljairól és tapasztalatairól számol be.
 • A második részben egy átfogó témakör bemutatására kerül sor, amelyről az előzetes ismeretei alapján 8 perces időkeretben kell beszámolnia a jelentkezőknek. Ezt követően a bizottság tagjai kérdéseket fogalmazhatnak meg a választott témákkal kapcsolatban, amire a felvételizőnek válaszolnia kell.

Felvételi témakörök:

1) A testnevelés és diáksport helye, szerepe és céljai a köznevelési rendszerben.

2) Oktatási módszerek a testnevelésben.

3) Az egészségtudatos életvezetés és egészségfejlesztés lehetőségei az iskolában.

4) A személyiségfejlesztés lehetőségei az iskolai testnevelésben.

5) Egy választott (akár saját példán alapuló) téma: az iskolai testneveléshez kapcsolódó pedagógia vagy pszichológiai jelenség bemutatása és kritikai elemzése.

Ajánlott irodalom:

 • Csányi Tamás, Révész László (2021): A testnevelés és sport oktatásának elmélete és módszertana – Középpontban a tanulás. Magyar Diáksport Szövetség, Bp.
 • H. Ekler Judit (2015): A hatékony testnevelés módszertani lehetőségei. In. Csányi, T és Révész, L. (szerk.): Tudományos alapok a testnevelés tanításához I. kötet. Magyar Diáksport Szövetség, Bp.
 • N. Kollár Katalin, Szabó Éva (szerk.) (2017) Pedagógusok Pszichológiai Kézikönyve I-III. Osiris Kiadó, Budapest.
 • Tóth László (2015). A motiváció, mint folyamat komplex értelmezése az iskolai Testnevelés és sport műveltségi terület keretében In: Révész, László; Csányi, Tamás (szerk.) Tudományos alapok a testnevelés tanításához II. kötet, Magyar Diáksport Szövetség (2015) pp. 105-134.
 • Jakab György (2019). A testnevelésóra rejtett tanterve. Új Pedagógiai Szemle. 69. évf. 5-6.107-114
 • Borosán Lívia; Budainé Csepela Yvette ; Cserny Ákos ; Soós István ; Hamar Pál (2022): Fekete pedagógia az iskolai testnevelésben és a sportban. ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 72 : 5-6 pp. 14-34.
 • Makszin Imre (2014): A testnevelés elmélete és módszertana. Dialóg Campus, Budapest–Pécs.
 • Rétsági Erzsébet (2004). A testnevelés tantárgypedagógiája. Dialóg Campus, Budapest–Pécs.
 • Soós István (2022). Az egészségközpontú fizikai aktivitás és az ülő "SEDENS" életvitel. ELTE Eötvös Kiadó.
Utolsó módosítás: 2023. január 28. 9:51
nyomtatás

Projektek

2023. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!