Hírek

 • Kollektív szerződést írt alá a TE és a Szakszervezet

  Testnevelési Egyetem,
  2021. július 28.

  Szerda délelőtt az Egyetem Róma termében látták el kézjegyükkel az érintettek az új kollektív szerződést, amely rendezi a Testnevelési Egyetem modellváltást követő foglalkoztatási rendszerét.

  Részletek

 • Tóth Krisztián lett Magyarország 500. nyári olimpiai érmese!

  Testnevelési Egyetem,
  2021. július 28.

  Nagyszerűen versenyezve bronzérmet szerzett a tokiói olimpián a cselgáncsozók 90 kilogrammos súlycsoportjában induló Tóth Krisztián, a Testnevelési Egyetem hallgatója, büszkesége, s ezzel megszerezte a 32. nyári játékok első „TE-hallgatói" érmét.

  Részletek

 • Neves szakemberekkel indul újra az inkluzív sportoktató képzés

  Testnevelési Egyetem,
  2021. július 28.

  A Paralimpiai Játékok idején, az idén ősszel újra indul az inkluzív sportoktató szakirányú továbbképzés a Testnevelési Egyetemen. A TE és a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) Köztestületének együttműködésében, neves magyar szakembereket fölvonultatva indul a képzés, amelyhez az MPB ösztöndíj pályázatot hirdet a tandíj költségének átvállalása céljából.

  Részletek

 • Fókuszban a tervezés és az irányítás

  Testnevelési Egyetem,
  2021. július 26.

  Az ősszel sportlétesítmény-üzemeltető képzés indul a Testnevelési Egyetemen. A képzés célja olyan sportszakemberek képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek, valamint készségek birtokában képesek üzemeltetőként hozzájárulni a hazai sport megfelelő kiszolgálásához a sportlétesítményeiben.

  Részletek

 • Rendezvényszervezés, sportbiztonság képzés a TE-n

  Testnevelési Egyetem,
  2021. július 23.

  Széleskörű tudással vértezi fel a hallgatókat a Testnevelési Egyetem új képzése. A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek, valamint készségek birtokában képesek sportlétesítményekben a rendezvényszervezéshez kapcsolódó munkakörök ellátására, alkalmasak a rendelkezésre álló erőforrások tervezésére, koordinálására és irányítására.

  Részletek

 • Természetjáró tábor (BSc Sportszervező szak, 1. év, levelező)

  Rekreáció Tanszék,
  2021. július 22.

  Levelező természetjáró tábor program a BSc 1. év Sportszervező szaknak (50 fő), pótlás a felsőbb éveseknek (20 fő), és az MA 5 féléves tanárképzés II. éves hallgatói számára (15 fő).

  Részletek

 • Kollektív szerződést írt alá a TE és a Szakszervezet
 • Tóth Krisztián lett Magyarország 500. nyári olimpiai érmese!
 • Neves szakemberekkel indul újra az inkluzív sportoktató képzés
 • Fókuszban a tervezés és az irányítás
 • Rendezvényszervezés, sportbiztonság képzés a TE-n
 • Természetjáró tábor (BSc Sportszervező szak, 1. év, levelező)

Szakdolgozat és TDK témák

Dr. Borosán Lívia

 • Neveléssel kapcsolatos nézetek: pedagógus, diák, szülők vonatkozásában
 • A személyiség megismerésének és fejlesztésének lehetőségei
 • A mindennapos testnevelés hatása a személyiség fejlődésére/megvalósítási lehetőségek a gyakorlatban
 • Adaptív tanulásszervezéssel kapcsolatos vizsgálatok
 • Tanárjelöltek és pedagógusok motivációs bázisának vizsgálatai
 • Kezdő pedagógus problémái
 • Reflektivitás a pedagógiai tevékenységben
 • A mozgás, mint személyiségfejlesztő tényező
 • A motiváció szerepe az egészséges életmódra nevelésben
 • Az egészséges életmódra nevelés pedagógiai lehetőségei
 • Az egészséges életmódra nevelés módszerei valamely reformpedagógiai vagy alternatív iskolamodellben

Budainé Dr. Csepela Yvette

 • Egyéni és csapatsportok edző- sportoló interakcióinak vizsgálata
 • A korai mozgásfejlesztés megoldási módozatai az egyes sportágak mozgásanyagának felhasználásával
 • A sportolói mikrokörnyezet szerepe a sportágválasztásban
 • A néptánc jelentősége a 2-6 éves korú gyermekek mozgásügyességének fejlesztésében
 • A ritmikus gimnasztika előkészítő mozgásainak felhasználása a korai mozgásfejlesztő programokban
 • Az alapfokú művészetoktatási intézmények működésének és tapasztalatainak elemzése, kutatása

Csordás Makszin Ágnes

 • A középiskolai (9-12. osztály) testnevelési kerettantervének vizsgálata a „Várható eredmények és célok” magvalósulásának aránya tekintetében.
 • Az általános iskolai (5-8.osztály) testnevelési kerettantervének vizsgálata a „Várható eredménye”k megvalósulásának aránya tekintetében.
 • A sportiskolai 9-12. osztály kerettantervének vizsgálata a”Várható eredmények” két évfolyamos ciklusát elemezve.
 • A Budapesten működő nemzetközi iskolák testnevelési tanterveinek összehasonlítása, elemző értékelése a hazai kerettantervekkel.

Prof. Dr. Gombocz János

 • Sport és nevelés
 • A testnevelő tanár személyisége és pedagógiai tevékenysége
 • Edzők nevelő munkája
 • Az iskola a testi nevelés szolgálatában

Prof. Dr. Soós István

 • Diplomamunka
  • A tanulók motivációja a modern technikai eszközök használatára, a képernyő előtt töltött idő és ennek pedagógiai vonatkozásai
  • A tanulók hangulata a testnevelés órán és ennek nevelési vonatkozásai
  • Sportolók (egyéni és csapat) motivációja és ennek nevelési vonatkozásai
  • Sportolók hangulata és ennek nevelési vonatkozásai
  • A testnevelő tanárok személyisége és ennek megjelenése nevelőmunkájukban
  • Az edzői személyiség nevelő hatása az edzői tevékenység során
 • TDK
  • Neveléssel ellensúlyozható-e a tanulók túlzott képernyő előtt töltött ideje, és ez elveszi-e az időt a fizikai aktivitástól?
  • A kedvező testnevelés órai légkör megteremtése hogyan befolyásolja a tanulók testnevelés órai motivációját?
  • A tanulói motiváció hogyan befolyásolja a különböző nevelési eljárásmódokat?
  • Az edzői nevelés hogyan hat a sportolók motivációjára és sportolói teljesítményre?
  • A testnevelő tanárok személyisége és önmotivációja hogyan nyilvánul meg nevelő munkájukban?
  • Az edzői személyiség hogyan befolyásolja a nevelő munkát és sportolói teljesítményt?
2021. március 24. (módosítva: 2021. június 5.)