Hírek

 • Rendezvényszervezés, sportbiztonság képzés a TE-n
 • Természetjáró tábor (BSc Sportszervező szak, 1. év, levelező)
 • Természetjáró tábor (BSc Rekreáció-életmód szak, 1. év, levelező)
 • Természetjáró tábor (BSc Sportszervező szak, 1. év, nappali)
 • Természetjáró tábor (BSc Rekreáció-életmód szak, 1. év, nappali)
 • Téged is vár Európa legnagyobb jövőfesztiválja, a Brain Bar!

A Testnevelési Egyetem jubileumi díszoklevelet adományozhat azoknak a volt hallgatóinak, akik oklevelüket legalább 50 éve szerezték meg, tevékenységükkel közmegbecsülést érdemeltek ki és mindezzel az Egyetem, illetve jogelőd intézményei hírnevét öregbítették.

Bővebben az Alumni Iroda oldalán >>>

2016. március 19-én, életének 80. évében elhunyt id. Füzesy Zoltán, aki három évtizeden keresztül oktatta óraadóként az ökölvívást egyetemünkön.

Versenyzőként a Szekszárdi Dózsa, majd a Kaposvári Dózsa ökölvívója, 1957-ben és 1959-ben második volt az országos bajnokságokon.

1968-tól edzőként dolgozik a Csepel, a KSI és a Honvéd ökölvívó szakosztályok edzőjeként.

1971-ben ökölvívó szakedzői végzettséget szerez a TF-en, 1981-ben mesteredzői címet kap. Elsősorban nevelőedző, de tanítványai közül többen is elérik a nemzetközi  szintet, fia Zoltán, EB ezüstérmet szerez.

2016. április 2-án (szombaton) 17.00 órakor a TFSE női röplabda csapata a rájátszás keretében a Budaörsi DSE csapatát fogadja a TF D-épületében. A belépés ingyenes, gyertek szurkolni!

TFSE női röplabda meccs (plakát)

Dear Student-researchers!

On behalf of the University of Physical Education it is my great pleasure to invite you to participate at the 22nd International Student Congress on Sport Sciences (ISCSS-2016). The congress will be held on the campus of our university, which is located close to the historical area of the city, on the hilly side of the beautiful Budapest, west to the Danube river.

Az újvidéki kadett vívó Európa-bajnokságon egyéniben bronzérmet szerzett Koós Gréta, a Kárpáti Rudolf Vívóklub kardozója, Dr. Szepesi László, a TF nyugállományú vívótanárának tanítványa. Gréta tagja volt az aranyérmes csapatnak is. Nevelőedzője Patócs Ákos volt.

Sikeréhez gratulálunk!

A Tempus Közalapítvány a Campus Mundi – felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program (EFOP-3.4.2-VEKOP/15) projekt keretében ösztöndíjpályázatot hirdet 2016. június 1. és 2017. szeptember 30. között megvalósítható külföldi szakmai gyakorlat támogatására felsőoktatási hallgatók számára.

A Tempus Közalapítvány a Campus Mundi – felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program (EFOP-3.4.2-VEKOP/15) projekt keretében ösztöndíjpályázatot hirdet 2016. június 1. és 2017. szeptember 30. között megvalósítható rövid tanulmányutak támogatására felsőoktatási hallgatók számára.

Pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára külföldi részképzésre elsősorban ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére.

A Tempus Közalapítvány a Campus Mundi – felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program (EFOP-3.4.2-VEKOP/15) projekt keretében ösztöndíjpályázatot hirdet 2016. június 1. és 2017. szeptember 30. között megvalósítható külföldi részképzés támogatására felsőoktatási hallgatók számára.

A Testnevelési Egyetem Doktori Tanácsa és a Sporttudományok Doktori Iskola tisztelettel meghívja Önt Bollók Sándor "A szociális test normatív hatása a sportolási és drogfogyasztási szokások alakulására 17-19 éves tanulók körében" című értekezésének nyilvános PhD védésére.

A védés helye és ideje: Testnevelési Egyetem, Főépület, I. emeleti Tanácsterem, 2016. április 4., 13.30 óra.

 • Témavezető: Dr. Sipos Kornél professor emeritus, Dr. Vingender István főiskolai tanár
 • Programvezető: Földesiné Dr. Szabó Gyöngyi professor emerita
 • A bírálóbizottság elnöke:  Dr. Pavlik Gábor professor emeritus
 • A bírálóbizottság tagjai: Dr. Koltai Erika tudományos főmunkatárs (titkár), Dr. Hédi Csaba főiskolai docens (tag)
 • Opponensek: Dr. Dóczi Tamás egyetemi adjunktus, Dr. Freyer Tamás főiskolai tanár

2016. március 26-án (szombaton) 11.00 órakor a TFSE női röplabda csapata a rájátszás keretében az Albrecht MVSC MVSI csapatát fogadja a TF D-épületében. A belépés ingyenes, gyertek szurkolni!

Megjelent a felhívás a posztdoktori kiválósági program pályázathoz. A kiírás keretében tematikus prioritások nélkül, bármilyen tudományterületen végezhető felfedező kutatás, ha a projektjavaslat megfelel a felhívásban foglaltaknak.

Feltételek:

 • A támogatás csak olyan posztdoktornak ítélhető oda, akinek a doktori (PhD/DLA) oklevelén a keltezés 2008. január 1. utáni.
 • Abban az esetben, ha a posztdoktor a pályázat benyújtásakor még nem rendelkezik doktori oklevéllel, de már az egyetemi doktori tanácsának támogató döntése megtörtént, akkor ezt a tényt kell hivatalos dokumentummal igazolni.
 • Pályázatot kizárólag olyan kutató nyújthat be, aki 2016. október 1-ig nem tölti be a 40. életévét. A korhatár emelhető a szülési szabadságon és a főállásban gyermekneveléssel töltött idő hosszával (maximum 5 évvel).
Beadási határidő: 2016. április 18.

Bővebb információ elérhető a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap oldalán.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség (MFLSZ) a 15 szaklevéltárral rendelkező hazai felsőoktatási intézmény levéltári munkatársait, intézményi tagként a szaklevéltárak fenntartóinak, illetve 2 szaklevéltárral jelenleg még nem rendelkező egyetem, és egy nyilvános magánlevéltár (Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár) képviselőit tömörítő szakmai, érdekképviseleti szervezet.

Örömmel vettük, hogy az idén működésének 24. évébe lépő szervezetünkhöz még az elmúlt esztendőben intézményi tagként csatlakozott a Testnevelési Egyetem Könyvtára is, amelyhez az intézmény levéltára tartozik.

Szakmai közösségünk talán legfontosabb eseménye az évi rendszerességgel – általában valamelyik budapesti székhelyű felsőoktatási intézményben – megtartott közgyűlés, ahol számot adunk az elmúlt időszak munkájáról, eredményeiről, esetleges kudarcairól, és közösen megtervezzük az előttünk álló munkaévet. Közgyűlésünket hagyományainkhoz híven össze szoktuk kapcsolni az MFLSZ tavaszi szakmai napjával, amelyen a hazai felsőoktatási szaklevéltárak működését érintő kérdéseket vitatunk meg. Az idei szakmai napot két kérdéskör megvitatása köré szervezzük. Az egyik a hazai felsőoktatási szaklevéltárakban egységesen alkalmazandó levéltári nyilvántartó rendszer bevezetésének módszertani kérdései, a másik A felsőoktatási szaklevéltárak jövőképe és stratégiája címet viselő műhelytanulmány első szakmai vitája.

Ezt az MFLSZ életében igen jelentős két szakmai eseményt, megtisztelte jelenlétével és – a vendéglátó Egyetem nevében – köszöntötte  Prof. Dr. h. c. Mocsay Lajos rektor úr és Ortutayné dr. Léces Melinda könyvtárigazgató asszony.

Az MFLSZ valamennyi jelenlévő tagja számára megtisztelő és felemelő érzés volt részt venni a Testnevelési Egyetem március 15-i ünnepségén. Külön köszönet Prof. Dr. h. c. Mocsay Lajos rektor  úrnak, hogy meghívása lehetővé tette a MFLSZ tagjai számára a részvételt ezen a csodálatos ünnepségen.

Az idén nagyon korán, március 10-én tartotta az egyetem az 1848-as forradalom és szabadságharcra történő megemlékezést. A helyszín a MOM Kulturális Központ volt, amely gyönyörű környezetet teremtett a megemlékezésnek.

A Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség (MEFS) tisztújító közgyűlését 2016. március 11-én délelőtt a Magyar Sport Házában rendezték meg.

Az ünnepi közgyűlésen megválasztották a következő négy évre Prof. Dr. Kiss Ádámot a MEFS elnökének, Dr. Bács Zoltánt, Skultéty Tamást és Dr. Sterbenz Tamást a MEFS alelnökeinek és Dr. Freyer Tamást, Dr. Kovács Antalt, Molnár Dánielt, Rakaczki Zoltánt, Tompos Balázst, valamint Vladár Csabát elnökségi tagoknak.

Az eseményen átadták a MEFS ez évi kitüntetettjeinek díjait is. A legmagasabb kitüntetést a Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség Örökös tagja – Honorary Member díjat Dr. Földesiné Dr. Szabó Gyöngyi a Testnevelési Egyetemi professzor emeritája vehette át Prof. Dr. Kiss Ádámtól, a MEFS elnökétől, a hazai és nemzetközi egyetemi sport fejlesztéséért és támogatásáért végzett több évtizedes munkája elismeréseként.

Aranyplakettet kapott Szalma László, a Testnevelési Egyetem tanszékvezető egyetemi docense, az egyetemi atlétika fejlesztése érdekében végzett munkájáért, melyet  Matjaz Pecovnik, az EUSA főtitkára, Kozmann György, az EMMI sportért felelős helyettes-államtitkára, Gulyás Tibor HÖOK elnök és Margo de Lange, az ENAS képviselője adott át.

A fentieken kívül két Életműdíj, hat Aranyplakett, valamint hat hallgatói elismerés került kiosztásra.

Meghívó a TF 48-as megemlékezésére (plakát) (2016)