A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának támogatásával.

A képzés célja, olyan szakemberek képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek, valamint készségek birtokában képesek sportlétesítményekben a rendezvényszervezéshez kapcsolódó munkakörök ellátására, alkalmasak a rendelkezésre álló erőforrások tervezésére, koordinálására és irányítására. Rendezvényszervezési, speciális sportlétesítményekkel kapcsolatos szakterületi jártasságukkal hozzájárulnak a sport, a rekreációs és a mentálhigiénés intézmények korszerű működtetéséhez. A képzés során a hallgatók megismerik a sporttudomány, a rendészettudomány, a műszaki tudomány és a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmait, elméleteit és összefüggéseit. Továbbá ismeretet szereznek a sporttudományi, sportgazdasági, szervezéstudományi és üzemeltetési módszerekről, elméletekről és gyakorlatokról. Megismerik még a sportban működő szervezetek struktúráját, működését, kapcsolatrendszerét, külső és belső környezeti tényezőit, a társadalmi, gazdasági döntések információs és motivációs tényezőit, továbbá a sportlétesítmények működtetéséhez szükséges jogi, gazdasági és vezetéselméleti ismereteket.

Tervezett képzési napok

A képzés 2020. szeptemberében indul, az órák kéthetente péntek délután és szombat délelőtt lesznek megtartva.

Képzési idő 2 félév

Elérhetőségek:

 • Szakmai vezető: Dr. Christián László egyetemi docens |
 • Szakfelelős: Dr. Cserny Ákos egyetemi docens |
 • Tanulmányi ügyek: Bell Izabella oktatási referens |
 • Jelentkezéssel kapcsolatos ügyek: Bolyácz Róbert ügyvivő szakértő | +36-30-176-6659 |

Tantárgyfelelősök:

1.félév:

 • Sportlétesítmények üzemeltetéséhez kapcsolódó hazai és EU-s szabályozás: Dr. Cserny Ákos
 • Sportmenedzsment alapjai: Prof. Dr. Géczi Gábor
 • A biztonság elméleti alapjai: Dr. Christián László
 • Kommunikáció és PR: Dr. Resperger Viktória
 • Sportlétesítmények üzemeltetésének gazdálkodási szabályai: Dr. Sisa Krisztina
 • Sportrendezvények szervezési ismeretei, eseménymenedzsment: Prof. Dr. Géczi Gábor
 • Sportlétesítmények üzemeltetésének műszaki ismeretei: Dr. Resperger Viktória

2.félév:

 • A rendezvényszervezés elmélete és gyakorlata: Dr. Horváth Tamás
 • Műszaki, logisztikai és gazdasági tervezés: Dr. Tiszolczi Balázs
 • Rendezvények jogi minősítése, kockázatelemzés: Dr. Kovács Sándor
 • Rendezvényszervezési vezetői ismeretek: Prof. Dr. Kovács Gábor
 • Rendezvények tervezésének és előkészítésének szervezési feladatai: Lippai Zsolt
 • Adatvédelem, jegyértékesítés, belépési jogosultság: Dr. Bartóki-Gönczy Balázs
 • Biztonságszervezés és intézkedéstaktika: Dr. Gál Erika
 • Biztonságtechnika: Tóth Levente
 • Esettanulmányok, rendkívüli események kezelése: Dr. Freyer Tamás

Felvételi követelmények

 1. Bármely felsőoktatási intézmény alap-, vagy mesterképzésében szerzett oklevél
 2. Motivációs levél
 3. Önéletrajz

A jelentkezés menete

 • Jelentkezni a határidőre, szabályosan kitöltött jelentkezési lappal és csatolmányaival lehet
 • A szakirányú továbbképzés önköltséges, díja 300.000 Ft/félév
 • Jelentkezni elektronikus formában lehet
 • Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 31.

A szakirányú továbbképzés 2020 őszén nem indul! Várható meghirdetése 2021.

A képzés célja:

A három féléves képzést elvégző sportteljesítmény-elemzők többek között képessé válnak arra, hogy kezelni tudják majd a sport szervezeti adatvagyon menedzselésének kihívásait, megismerik kiaknázási, hasznosítási lehetőségeit, valamint érteni fogják az üzleti és szakmai döntéshozatalban játszott szerepét. A hallgatók megtanulják, hogyan alkalmazzák a statisztikai módszerek elméletét olyan feladatokra, mint a mérkőzés napi sportadatok elemzése, valamint a játék előtti és utáni sportteljesítmény modellezése, továbbá a sportszervezetek üzleti folyamatainak optimalizálása.

Az analitika ma már szinte minden üzleti területen nélkülözhetetlen, ahol stratégiai döntések születnek. Menedzserek, gazdasági elemzők, informatikusok, statisztikai szakemberek egyaránt kénytelenek elsajátítani a nagy mennyiségű strukturálatlan adatok elemzéséhez szükséges kompetenciákat, ha lépést akarnak tartani versenytársaikkal.

A sportéletben résztvevő, vagy részt venni kívánó szakemberek felé is új kihívásokat támaszt a korábban nem látott mennyiségű adat. Ezért van szükség olyan szakemberek képzésére, akik rendelkeznek az adatelemzéshez szükséges ismeretekkel és kompetenciákkal, így a legkorszerűbb sportinformatikai és statisztikai szoftverek használatával a rendelkezésre álló adatokból olyan hasznos információkat állítanak elő, amelyek elősegítik a sportolók, csapatok fejlődését, eredményességének növelését, vagy épp a sportszervezet hatékonyabb működését támogatják.

A képzési program ezt a rendszerszintű gondolkodást a sport integritásának figyelembevételével kívánja megvalósítani, így a képzést olyan, már eleve magas szintű végzettséggel rendelkezőknek szánjuk, akiknek reális esélyük van ezt megvalósítani és a sport analitika dinamikusan fejlődő nemzetközi rendszerében helytállni.

A képzés az ezen kihívásoknak való megfeleléshez, a sportteljesítmény elemzési feladatok hatékony és szakszerű ellátásához nyújt komplex struktúrában elméleti és gyakorlati ismereteket.

A tervezett képzési napok:

A képzés 2019. őszén indul, a képzési napok később kerülnek feltöltésre.

Elérhetőségek:

 • Szakfelelős: Gulyás Erika ()
 • Tanulmányi ügyek: Ácsné Péter Krisztina tanulmányi referens ( | +36-30-162-4125)
 • Jelentkezéssel kapcsolatos ügyek: Michna Gabriella Zsófia ügyvivő szakértő ( | +36-30-176-6659

Dokumentumok

 • Órarend (később kerül feltöltésre)

Oktatóink:

1. félév

 • Statisztika: Dr. Csáki István
 • Edzéselmélet alapjai: Dr. Sáfár Sándor
 • Sportinformatika: Túróczy Gábor
 • Sportanalitika alapjai: Gulyás Erika
 • Biomechanikai ismeretek I.: Katona Péter
 • Sportági ismeretek: Dr. Kovács Katalin
 • Kötelezően választható:
  • A modern sport története: Dr. Szikora Katalin
  • Sportszervezetek menedzsmentje:Dr. Sterbenz Tamás

2. félév

 • Sportstatisztika: Dr. Csáki István
 • Biomechanikai ismeretek II.: Katona Péter
 • Sportanalitika: Túróczy Gábor
 • Sportteljesítmény elemzés (egyéni): Dr. Sós Csaba
 • Stratégiai vezetés és teljesítmény: Prof. Dr. h. c. Mocsai Lajos
 • Kötelezően választható:
  • Hazai és nemzetközi sportfinanszírozás: Gulyás Erika
  • North American Sports: Mike Leszkai

3. félév

 • Sportteljesítmény elemzés (csapat): Túróczy Gábor
 • Sportteljesítmény diagnosztika: Dr. Lucas Trzaskoma
 • Szoftverismeret: Katona Péter
 • Adatvédelmi jogi ismeretek: Dr. Szekeres Diana
 • Döntések a sportban: Dr. Sterbenz Tamás

Felvételi követelmények

 1. A képzésre gazdasági, informatikai, vagy sporttudomány képzési területen szerzett oklevél
 2. Motivációs levél
 3. Önéletrajz
 4. Felvételi beszélgetés a Testnevelési Egyetemen

A jelentkezés menete

 • Jelentkezni a határidőre, szabályosan kitöltött jelentkezési lappal és a csatolt diploma másolattal lehet
 • A szakirányú továbbképzés önköltséges, díja 320 000 forint/félév
 • Jelentkezni elektronikus formában lehet ezen az oldalon
 • Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 16.
 • Felvételi interjú: pontos időpontjáról és helyszínéről a felvételi kérelem benyújtását követően küld írásos tájékoztatót az intézmény

A szak a Testnevelési Egyetem Sport-táplálkozástudományi Központja és a Továbbképző Központ együttműködésében indul tervezetten 2020 őszén.

A képzés célja: A két féléves képzést elvégző dietetikusok többek között képessé válnak arra, hogy sportág-specifikus tanácsokkal lássák el a sportolókat versenyhelyzetekben, sorozatversenyeken, a felkészülés és a regeneráció során, továbbá segítsék a sportoló eligazodását a manapság oly divatos étrend-kiegészítők alkalmazásakor. A leendő sport-specifikus dietetikusok a képzés során elsajátított ismeretek birtokában megfelelő stratégiákat tudnak majd kidolgozni, melyek mentén támogatják a sportolókat az egészségmegőrzésben, a teljesítmény optimalizálásában, valamint a kitűzött eredmények elérésében. A szakfelelős hangsúlyozta, hogy a Testnevelési Egyetem és az itt tanító szakemberek garanciát jelentenek arra, hogy valóban egy hiánypótló, széleskörű elméleti és gyakorlati ismeretanyagot átadó képzés indulhasson útjára.  A szakirányú továbbképzés felépítésében egyedülálló, hogy egyenlő arányban szerepel az elméleti és gyakorlati oktatás. Ezek funkcionális egységet képezve segítik a sport-specifikus dietetikusok szakmai felkészülését.

A változatos, mintegy kétszáz órás tematikában a sport-specifikus dietetika mellett olyan tantárgyak szerepelnek, mint például a sportpszichológia, terheléses vizsgálatok, antidopping ismeretek, sportági sajátosságok vagy akár a sportképességek életkori sajátosságai. A gyakorlati képzés során a dietetikus hallgatóknak lehetőségük lesz részt venni többek között teljesítmény diagnosztikai vizsgálatokon, ellátogathatnak edzőtáborokba és sportakadémiákra, így megismerve a sportolók felkészítésében szerepet játszó szakemberek teammunkájának kulisszatitkait.

A tervezett képzési napok: szervezés alatt

Elérhetőségek:

 • Szakfelelős: Prof. Dr Martos Éva (Sport-táplálkozástudományi Központ) ()

Dokumentumok

Órarend (később kerül feltöltésre)

Oktatóink:

 • Sportbiokémiai alapok: Dr. Szőts Gábor
 • Sportélettani alapismeretek: Prof.Dr. Pavlik Gábor    
 • Terheléses vizsgálatok helye a teljesítmény optimalizálásban: Dr. Györe István             
 • Sportági sajátosságok: Prof. Dr. Martos Éva      
 • Sport-specifikus dietetika I.: Prof. Dr. Martos Éva, Csapláros-Nagy Barbara, Shenker-Horváth Kinga
 • Kötelezően választható:
  • Sport-táplálkozási kutatások specifikumai: Prof. Dr. Martos Éva
  • Sportképességek életkori sajátosságai:  Bartusné Dr. Szmodis Márta      
 • Szabadon választható:
  • Sportszakmai teammunka: Prof.Dr. h. c. Mocsai Lajos           
  • Divatdiéták és a sport: Shenker-Horváth Kinga
 • A sport-táplálkozás pszichológiája: Dr. Lénárt Ágota
 • Sport-specifikus dietetika II.: Prof. Dr. Martos Éva, Csapláros-Nagy Barbara, Shenker-Horváth Kinga
 • Étrend-kiegészítők helye és szerepe a sportban: Prof. Dr. Martos Éva, Csapláros-Nagy Barbara
 • Személyre szabott sport-táplálkozás: Prof. Dr. Martos Éva      
 • Összefüggő szakmai gyakorlat: Prof. Dr. Martos Éva                     
 • Kötelezően választható:                
  • Antidopping ismeretek: Dr. Tiszeker Ágnes         
  • Sportolói együttműködést növelő módszerek: Dr. Lénárt Ágota             
 • Szabadon választható:
  • A szabadidősport dietetikai vonatkozásai: Csapláros-Nagy Barbara
  • A vegetáriánus sportoló: Shenker-Horváth Kinga

Felvételi követelmények

 1. A képzésre Orvos és egészségtudomány képzési területen belül szerzett dietetikus szakképzettség
 2. Egy oldal terjedelmű motivációs levél
 3. Részletes szakmai önéletrajz
 4. Felvételi beszélgetés a Testnevelési Egyetemen

A jelentkezés menete

 • A Sport-specifikus dietetika szakirányú továbbképzésre jelentkezni a határidőre, szabályosan kitöltött jelentkezési lappal és a csatolt diploma másolattal lehet.
 • A szakirányú továbbképzés önköltséges, díja 250 000 forint/félév
 • Jelentkezni elektronikus formában lehet >>>
 • Jelentkezési határidő: 2020. 07. 19. 23:59
 • Felvételi interjú: pontos időpontjáról és helyszínéről a felvételi kérelem benyújtását követően küld írásos tájékoztatót az intézmény.

Kapcsolódó anyagok

A tervezett képzés célja

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben.

Képzési idő: 2 félév, 60 kredit

Felvételi követelmények

 • egyetemi (régi képzési rendszerben szerzett) vagy mester fokozatú (MA) pszichológus diploma
 • sport szakpszichológusi végzettség (Testnevelési Egyetem vagy külföldi szakképesítés megfelelően honosítva)
 • részvétel a felvételi beszélgetésen

A jelentkezés menete

 • A Gyermek- és ifjúsági sportpszichológia szakirányú továbbképzésre jelentkezni itt lehet.
 • A szakirányú továbbképzés önköltséges, amelynek díja 250 000 forint/félév
 • Jelentkezési határidő: 2020.07.31.
 • Felvételi vizsga: egyéni beosztás alapján, amelynek időpontjáról a felvételi kérelem benyújtását követően küld hivatalos tájékoztatót az intézmény.

Kompetenciák

 • oktató, kutató (egyetemi szinten)
 • gyermek és ifjúsági sportpszichológia
 • részvétel sporttudományos kutatások pszichológiai vonatkozású projektjeiben
 • sporttudományos kutatói életpálya megkezdése (PhD)
 • sportpszichológusi munka ellátása (egyesületek, szakszövetségek, sportiskolák, rekreációs fórumok, edzőtáborok, versenyek), tanácsadás, felmérés, tesztelés, felkészítő programok összeállítása, vezetése, eredményességének mérése, szakvéleményezés, konzultáció, a sportteljesítmény pszichés oldalának biztosítása, egyéni és csapatsportolók ellátása stb.
 • a szakmódszertani végzettségnek megfelelően pszichoterápiás munka ellátása
 • nemzetközi kapcsolattartás, kutatásokban való részvétel, szakmai képviselet, szakmai fórumok szervezése

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

 • oktatói, kutatói közeg (egyetem, főiskola, oktatási intézmények, kutatóintézetek stb.)
 • alkalmazott sportpszichológusi tevékenységet igénylő közeg (egyesületek, szakszövetségek, sportszövetségek, sportiskolák, rekreációs helyszínek stb.).

Képzettség megjelölése: Gyermek és ifjúsági sport szakpszichológus

Kapcsolat

 • Szakmai kérdésben kapcsolattartó: Dr. Lénárt Ágota szakfelelős (

A felvételi beszélgetés pontos idejéről a felvételizők külön értesítést kapnak. A képzés tömbösített formában, hétvégente (péntek és szombat) zajlik.