A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara 2012. november 20-án rendezte meg a 2012/2013-as tanév Házi Tudományos Diákköri Konferenciáját.

Köszöntő

Kedves Hallgatók!

Lissák Kálmán akadémikus és nemzetközi hírű sportoló, egykori mesterem, azt mondta, hogy „Oktatni csak az tud jól, aki maga is benne él az aktív kutatómunkában.” Ezt a mondatot nyilván az oktatóknak, munkatársainak címezte. Hadd fordítsam le ezt a szemléletet úgy, hogy: a fejlődőképes hallgatók, hasonlóképpen az oktatóikhoz, akkor tudják elsajátítani igazán az oktatott ismereteket, ha benne élnek a kutató munkában is; – mint tudományos diákkörösök, de rendszerességgel és lelkesedéssel!  Kevés a gyakorlati oktatás?, márpedig kevés! – akkor toldd meg egy lépéssel, legyél aktív TDK-s! És még tudós palánta is leszel! Sőt, csak így leszel tudós palánta!

E gondolatok jegyében üdvözlök minden Hallgatót, mint résztvevőt, akik jelentkeztek tudományos prezentációkkal és minden további Hallgatót is, akik meghallgatják diáktársaik gondolatait és megismerni igyekeznek munkájukat. Optimális esetben valamennyi hallgató ebből a két kategóriából kell, hogy kikerüljön. Ha nem így van, még van teendőnk.

Mindenki előtt világos, hogy ma a TF nagy kihívások előtt áll. Adjon ez erőt a legfiatalabbaknak, nélkülük nincs talpraállás, nincs lendülete sem a tudománynak, sem az oktatásnak. Ennek jegyében várjuk az okos és bátor kiállású prezentációkat, melyek célja, hogy minél didaktikusabban ismertessék az előadások a kutatások lényegét és üzenetét.

Dr. Nyakas Csaba
mb. tudományos dékánhelyettes

Program

 • 8.00 Előadás anyagok feltöltése
 • 8.30 Megnyitó (Főépület, I. em. 40., Hepp Ferenc terem)
 • 9:00 Szekcióülések (az előadások időtartama 10 perc, utána a hozzászólásokra 5 perc van)
  • A mozgás társadalomtudományi vizsgálatai (Főépület, II. emelet 60-61.)
  • A mozgás humánbiológiai vizsgálatai (Főépület, I. emelet, Kis Tanácsterem)
  • A felkészítés és a versenyeztetés vizsgálatai az utánpótlásban és élsportban (Főépület, I. emelet 43.)
 • 12.00 Szünet
 • 12.45 Eredményhirdetés, záróünnepség (Főépület, I. emelet 40., Hepp Ferenc terem)
  • Magyar Sportmenedzsment Társaság: 2012. Év Fiatal Sportmenedzser Hallgatója Díj átadása.
  • A szekcióelnökök összefoglalója
  • Eredményhirdetés
 • 13.30 Fogadás (Főépület, I. emelet 37., Kis Tanácsterem)

A teljes programfüzet a tartalmi kivonatokkal >>>

Szekciók

A mozgás társadalomtudományi vizsgálatai | Elnök: Dr. Földesiné Szabó Gyöngyi | Tagok: Dr. Gál Andrea, Dr. Géczi Gábor, Béki Piroska

 • Füstös Fanni, Kozma Orsolya: Nem járhatsz edzésre, amíg le nem érettségizel! Összefüggések a sportolás gyakorisága és az érettségi eredmények között
 • Patonai Krisztina: Az olimpiai játékok népszerűsége napjainkban
 • Kovács Gábor:  Az olimpia rendezés hatásnak elemzése  az adott ország olimpiai eredményességének tükrében
 • Kovács Cecília: A Nemzeti Vágta gazdasági hatása
 • Vécsei Dávid, Kotsis Gergely: A TAO első évének megítélése és értékelése sportolói és szakmai szemmel a támogatott és nem támogatott sportágak körében
 • Nagy Máté: Motiváció és racionalitás
 • Frankó Balázs, Horváth Dániel: Küzdősportok szerepe a szociálisan hátrányos fiatalok körében
 • Tóth Péter László: Napjaink Zánkája – Az Erzsébet-tábor
 • Baráth Kinga: Az egészségfejlesztő sport fenntartható finanszírozásának Európai Uniós és hazai elemei
 • Király Anita: A testnevelés tantárgy módszertani megújítása, tekintettel a bevezetendő heti öt testnevelési órára
 • Berkes Anna: Testnevelés órán előforduló sportsérülések
 • Lábas Eszter: A konduktív pedagógia eredményessége központi idegrendszeri sérült gyermekeknél

A mozgás humánbiológiai vizsgálatai | Elnök: Dr. Nyakas Csaba | Tagok: Katona Péter, Dr. Koltai Erika, Kopper Bence

 • Diviánszky Ágnes Emese, Oláh Gabriella, Schuth Gábor:  A magas aerob kapacitás szerepe a programozott sejthalálban patkány herében: rák prevenció?
 • Pajk Melitta: Mitokondriális biogenezis eltérő futási kapacitással rendelkező patkányok here szövetében
 • Barcza Rózsa: A szív edzettségi jelei szabadidő- és versenysportoló fiatal nőkben
 • Hegyi András, Péter Annamária: Felső végtagi vibráció alkalmazása stroke-on átesett személyek rehabilitációjában
 • Schuth Gábor, Bognár Gábor: Excentrikus térdhajlító edzés hatása 10-11 éves leány kézilabdások hagyományos és funkcionális TH/TF arányára
 • Schuth Gábor, Bognár Gábor 10-11 éves leány kézilabdások térdhajlító/térdfeszítő forgatónyomaték aránya
 • Péter Annamária: A bipedalizmus kialakulása: Vízimajom-elmélet
 • Tuza Kornélia, Horváth Anita, Kállai Éva: A bipedalizmus kialakulása
 • Mravcsik Mariann: Izomaktivitási mintázatok függése a hajtókar ellenállásától felső végtaggal végzett kerékpározás esetén

A felkészítés és a versenyeztetés vizsgálatai az utánpótlásban és élsportban | Elnök: Dr. Tihanyi József | Tagok: Csáki István, Sáfár Sándor

 • Böröcz Nóra: A triatlon sportág fejlődése az olimpiák tükrében
 • Miták Pál: Utánpótlás korú labdarúgók kiválasztásának összehasonítása egy élvonalbeli és egy alacsonyabb osztályú csapat vonatkozásában
 • Lengyel Patrik: Széleken vezetett támadások a 2012-es EB tükrében, az első 4 helyezett csapatnál
 • Dolnegó Bálint: Az amatőr labdarúgó játékvezetők az UEFA szituációelemző tesztjén elért eredményeinek összehasonlító vizsgálata
 • Burján Nóra, Falus Anita: A siker és a kudarc megélése a labdarúgásban, nők és férfiak körében
 • Paksi Judit, Márton Laura: Az edző-sportoló kapcsolat és a motiváció vizsgálata a beválás függvényében
 • Rögler Gábor: Élvonalbeli birkózók által használt regenerációs módszerek
 • Kovács Bálint: A top 800-as Kelet-Afrikai és Kaukázusi futók taktikai viselkedésbeli különbségeinek vizsgálata
 • Zsivoczky-Pandel Attila, Palágyi Gergely: A gátszökdelés gátmagassága és a talajon tartózkodási idő közötti összefüggések vizsgálata

A konferencia szervezőbizottsága

 • Dr. Radák Zsolt, egyetemi tanár, dékán
 • Dr. Nyakas Csaba, egyetemi tanár, mb. tudományos dékánhelyettes
 • Dr. Kovács Katalin, egyetemi docens, TDK tanárelnök
 • Király András, operátor
 • Varga Ferenc, technikus
 • Varga Istvánné, főelőadó

A konferencia tudományos bizottsága

 • Dr. Berkes Péter, egyetemi adjunktus
 • Gáldiné Dr. Gál Andrea, egyetemi docens
 • Heim Attila, ügyvivő szakértő
 • Dr. Farkas Anna, tudományos munkatárs
 • Dr. Farkas Péter, egyetemi docens
 • Dr. Géczi Gábor, egyetemi adjunktus
 • Dr. Koltai Erika, tudományos munkatárs
 • Kopper Bence, egyetemi tanársegéd
 • Dr. Onyestyák Nikoletta, egyetemi adjunktus
 • Dr. Osváth Péter, egyetemi adjunktus
 • Dr. Rácz Levente, tudományos főmunkatárs
 • Dr. Reigl Mariann, egyetemi docens
 • Dr. Révész László, egyetemi adjunktus
 • Sáfár Sándor, egyetemi tanársegéd
 • Dr. Szilárd Zsuzsanna, főiskolai docens (Pető Intézet)
 • Dr. Tihanyi József, egyetemi tanár
 • Dr. Tóth László, egyetemi docens
 • Dr. Trzaskoma Lukasz, egyetemi adjunktus

PhD-hallgatók

 • Csáki István
 • Katona Péter
 • Béki Piroska

Eredmények

A szekcióbizottságok tagjai szerint legtöbb hallgató a szakma iránti elkötelezettségét bizonyította, amelyből fakadóan kiemelkedő előadások hangzottak el. Mindhárom bizottságnak komoly gondot okozott a díjak kiosztása.

Gratulálunk minden előadónak és témavezetőnek!

A mozgás társadalomtudományi vizsgálatai | Elnök: Dr. Földesiné Szabó Gyöngyi | Tagok: Dr. Gál Andrea, Dr. Géczi Gábor, Béki Piroska

 1. Baráth Kinga: Az egészségfejlesztő sport fenntartható finanszírozásának Európai Uniós és hazai elemei (Témavezető: Dr. Farkas Judit)
 2. Tóth Péter László: Napjaink Zánkája – Az Erzsébet-tábor (Témavezető: Dr. Dóczi Tamás)
 3. Nagy Máté: Motiváció és racionalitás (Dr. Sterbenz Tamás)

Különdíj

 • Lábas Eszter: A konduktív pedagógia eredményessége központi idegrendszeri sérült gyermekeknél (Témavezető: Dr. Révész László, Kiszela Kinga)
 • Frankó Balázs, Horváth Dániel: Küzdősportok szerepe a szociálisan hátrányos fiatalok körében (Témavezető: Dr. Dóczi Tamás)

A mozgás humánbiológiai vizsgálatai | Elnök: Dr. Nyakas Csaba | Tagok: Katona Péter, Dr. Koltai Erika, Kopper Bence

 1. Pajk Melitta: Mitokondriális biogenezis eltérő futási kapacitással rendelkező patkányok here szövetében (Témavezető: Dr. Radák Zsolt, Marton Orsolya)
 2. Schuth Gábor, Bognár Gábor: 10-11 éves leány kézilabdások térdhajlító/térdfeszítő forgatónyomaték aránya (Témavezető: Dr. Tihanyi József, Dr. Váczi Márk)
 3. Mravcsik Mariann: Izomaktivitási mintázatok függése a hajtókar ellenállásától felső végtaggal végzett kerékpározás esetén (Témavezető: Dr. Laczkó József)

Különdíj

 • Hegyi András, Péter Annamária: Felső végtagi vibráció alkalmazása stroke-on átesett személyek rehabilitációjában (Témavezető: Dr. Tihanyi József, Dr. Laczkó József)

A felkészítés és a versenyeztetés vizsgálatai az utánpótlásban és élsportban | Elnök: Dr. Tihanyi József | Tagok: Csáki István, Sáfár Sándor

 1. Dolnegó Bálint: Az amatőr labdarúgó játékvezetők az UEFA szituációelemző tesztjén elért eredményeinek összehasonlító vizsgálata (Témavezető: Dr. Bartha Csaba)
 2. Paksi Judit, Márton Laura: Az edző-sportoló kapcsolat és a motiváció vizsgálata a beválás függvényében (Témavezető: Benczenleitner Ottó, Dr. Bognár József)
 3. Böröcz Nóra: A triatlon sportág fejlődése az olimpiák tükrében (Témavezető: Szájer Péter, Csáki István)

Különdíj

 • Kovács Bálint: A top 800-as Kelet-Afrikai és Kaukázusi futók taktikai viselkedésbeli különbségeinek vizsgálata (Témavezető: Dr. Gyimes Zsolt)

A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara 2014. február 20-án rendezte meg a 2013/2014-es tanév Házi Tudományos Diákköri Konferenciáját.

Köszöntő

Kedves Hallgatók!

Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara 2014. évi Házi Tudományos Diákköri Konferenciájának minden részvevőjét.

2013-ban a TF korábbi TDK-munkájának köszönhetően elnyerte a Kiváló Kar Minősítést. Ez az elismerés a Kar elmúlt 10 évét minősítette, amikor a tehetséggondozás még nem volt kormányzati célkitűzés, és csak a legrangosabb egyetemek szorgalmazták a tudományos diákköri munka felkarolását. Az elismerés nagy büszkeséggel tölt el bennünket, és természetesen köszönet és elismerés illeti a korábbi TDK-s hallgatókat és tanáraikat. A megtisztelő cím ugyanakkor nagy felelősséget is jelent, és további erőfeszítéseket igényel valamennyi TF-es hallgatótól és oktatótól. Jól tudjuk, hogy mostantól a TDK-teljesítmény a különböző karok megítélésekor döntő mértékben esik latba. Ennek megfelelően az eddigieknél is nagyobb figyelmet és érdeklődést fordítunk ez évi TDK-konferenciánkat.

Biztos vagyok abban, hogy hallgatóink és oktatóink látják a lehetőséget, átérzik a felelősséget, és a TF hírnevének megfelelő teljesítményt nyújtanak.

Kívánom, hogy a TF 2014. évi TDK-konferenciája az előadóknak és felkészítő tanáraiknak sok sikert, s valamennyi résztvevőnek sok szakmai újdonságot, valamint kellemes időtöltést biztosítson!

Prof. Dr. Berkes István
tudományos dékánhelyettes

Program

 • 8.00 Előadás anyagok feltöltése
 • 8.30 Megnyitó (Főépület, I/40., Hepp Ferenc terem)
 • 9:00 Szekcióülések (az előadások időtartama 10 perc, utána a hozzászólásokra 5 perc van)
  • A sportszervezés és irányítás vizsgálatai (Főépület, I/40.)
  • A mozgás humánbiológiai vizsgálatai (Főépület, I/37.)
  • A felkészítés és a versenyeztetés vizsgálatai az utánpótlásban és élsportban (Főépület, II/60-61.)
  • Életmód és motivációs tényezők vizsgálata iskolai- és szabadidősportban (Főépület, I/42-43.)
 • 12.30 Eredményhirdetés, záróünnepség (Főépület, I/40., Hepp Ferenc terem)
  • A szekcióelnökök összefoglalója
  • Eredményhirdetés
 • 13.30 Fogadás (Főépület, I/37., Kistanácsterem

A teljes programfüzet a tartalmi kivonatokkal >>>

Szekciók

A sportszervezés és irányítás vizsgálatai (elnök: Dr. Széles József | tagok: Dr. Gösi Zsuzsanna, Heim Attila PhD)

 • InczeffyZs., Marlok R.: A TAO utánpótlásra gyakorolt hatásának vizsgálata a létszámok és eredményesség tekintetében, az elköltött támogatások jogcímének figyelembevételével
 • Csere Gáspár: Sportösztöndíjak és a tehetséggondozás kapcsolata a magyar sportban
 • Juhász Gábor: A rájátszás – playoff és playout – bevezetésének vizsgálata a magyar első osztályú labdarúgó-bajnokságban
 • Kovács Cecília: A Nemzeti Vágta társadalmi és gazdasági hatásainak vizsgálata
 • Győri Bettina: A cheerleading népszerűségének vizsgálata Magyarországon
 • Gyulaházi Zsuzsanna: Szurkolók a lelátón és a fotelben
 • Keszti Mihály: Sport a felsőoktatásban: hazai és nemzetközi kihívások, válaszok

A mozgás humánbiológiai vizsgálatai (elnök: Dr. Berkes István | tagok: Dr. Mihalik Rudolf, Katona Péter PhD)

 • Nagy Zs. R., Takács Á.: Az emberi száj szénhidrát érzékelésének hatásai a fizikai teljesítményre és az agyi működésre
 • Dobronyi T., Lovas A.: A familiarizáció vizsgálata a kerékpár ergométeres anaerob tesztek esetében
 • Király J.,Varsányi I.: A testtömeg hatásának vizsgálata a végtag ízületek anyagcseréjére in vivo módszerekkel
 • Jozefiák Zsolt Ákos: 17 éves utánpótláskorú fiú labdarúgók HRV és agyi alfa-aktivitás vizsgálata
 • Keglovits Klára: Versenytáncosok szívének edzettségi jelei
 • Bartha Kincső: Az izom aktivációs szintje és az elasztikus energia befolyása a pozitív munkavégzésre
 • Montvai G., Kőrösi P.: A homológ izom nyújtásának hatása a kontralaterális izom feszülésének szabályozására
 • Mravcsik Mariann: Izmok koaktivációja és elektromos aktivitása különböző ellenállásokkal szembeni kézi kerékpározásnál

A felkészítés és a versenyeztetés vizsgálatai az utánpótlásban és élsportban (elnök: Dr. Sós Csaba | tagok: Balogh Judit, Sáfár Sándor PhD)

 • Bódi Bence: Dobások racionalitása a kosárlabdában
 • Zilinyi Zsombor: Az utánpótlás Európa Bajnokságok hatása a kosárlabdázók sportkarrierjére
 • Nagy M., Károlyi D.: Egy-két-há-kosár
 • Rozs Bettina: A különböző támadó posztok lövéshatékonyságának és a játékosok testi paramétereinek kapcsolata kézilabda utánpótlás mérkőzések alapján
 • Bognár Márton: Egy hazai elit labdarúgó akadémia játékosainak kondicionális képesség vizsgálata
 • Csik Noémi: A női és férfi labdarúgó mérkőzések összehasonlítása, a megítélt szabálytalanságok és büntetőkártyák tekintetében a magyar élvonalban (2013/14 őszi szezon)
 • Kovács Bálint: Az ifi és junior világbajnoki döntős középtávfutók felnőtt-kori teljesítményének vizsgálata a helyezések tükrében
 • Csomai Renáta: A ritmikus gimnasztika térérzékelést befolyásoló hatása
 • Kisszékelyi Zsolt: A karate technikáinak fejlesztése a torna mozgásanyagának segítségével

Életmód és motivációs tényezők vizsgálata iskolai- és szabadidősportban (elnök: Dr. Gál Andrea | Tagok: Dr. Irmai István, Kalmár Zsuzsanna)

 • Várhegyi Attila: Outdoor és élménykereső irányzatok, mint élménypedagógiás módszerek fontossága az egészséges életmódra nevelésben, behelyezési lehetőségük a közoktatásba és megvalósíthatóságuk vizsgálata  (versenyen kívül)
 • Mikolai Macell: Friluftslivforever
 • Falatovics Ádám: A karikás ostor helye az egyetemes testkultúrában a 21. században
 • Király Anita: Az egészségtudatossággal és az egészséggel kapcsolatos ismeretek vizsgálata testkulturális képzésben részt vevő hallgatóknál
 • Sipos F., Kenderesi Zs., Kovács A., Vilhelm D.: Az iskolai fizikai aktivitás és a funkcionális mozgásminta vizsgálat összefüggései 9-13 éveseknél
 • Török Bence: Az USA és Magyarország testnevelési és diáksport-rendszerének összehasonlítása
 • Rakvács Franciska: Integrált szabadidősport rendezvény hatása az önértékelésre, a szorongásra és a motivációra
 • Mór O., Kóródi V.: Pszichés jellemzők vizsgálata elit, utánpótlás korú labdarúgók körében
 • Márton L., Jakab T.: Mentális tényezők és az életminőség kapcsolata a kerekesszékeswakeboardosok körében
 • Pálinkás Szilveszter: A táplálék-kiegészítők hasznosságát bizonyító tudományos ismeretek összevetése a köztudatban mért tévhitekkel

A konferencia szervezőbizottsága

 • Dr. Berkes István, egyetemi tanár, tudományos dékánhelyettes
 • Dr. Kovács Katalin, egyetemi docens, a TDK tanárelnök
 • Király András, operátor
 • Varga Ferenc, technikus
 • Heim Attila, PhD hallgató
 • Dobronyi Tamás, hallgató

A konferencia tudományos bizottsága

 • Balogh Judit, egyetemi adjunktus
 • Dr. Farkas Péter, egyetemi docens
 • Dr. Gál Andrea, egyetemi docens
 • Dr. Gősi Zsuzsanna, egyetemi docens
 • Dr. Irmai István, egyetemi docens
 • Kalmár Zsuzsanna, egyetemi docens
 • Kassay Lilly, egyetemi tanársegéd
 • Dr. Kopper Bence, egyetemi adjunktus
 • Dr. Mihalik Rudolf, egyetemi docens
 • Dr. Sós Csaba, egyetemi docens
 • Széles József, külső óraadó
 • Dr. Osváth Péter, egyetemi docens

PhD-hallgatók

 • Katona Péter, ösztöndíjas
 • Major Zsuzsanna, ösztöndíjas
 • Sáfár Sándor, ösztöndíjas

Eredmények

Az előadásokat mind a kollégák, mind a hallgatók részéről élénk érdeklődés kísérte. Ennek köszönhetően több előadás után komoly szakmai beszélgetés, tapasztalatcsere alakult ki.

Gratulálunk minden előadónak és témavezetőnek!

A sportszervezés és irányítás vizsgálatai (elnök: Széles József | tagok: Dr. Gősi Zsuzsanna, Heim Attila PhD)

 1. Keszti Mihály: Sport a felsőoktatásban: hazai és nemzetközi kihívások, válaszok (témavezető: Dr. Dóczi Tamás)
 2. Csere Gáspár: Sportösztöndíjak és a tehetséggondozás kapcsolata a magyar sportban (témavezető: Dr. Sterbenz Tamás)
 3. Gyulaházi Zsuzsanna: Szurkolók a lelátón és a fotelben (témavezető: Dr. Onestyák Nikoletta)

A mozgás humánbiológiai vizsgálatai (elnök: Dr. Berkes István | tagok: Dr. Mihalik Rudolf, Katona Péter PhD)

 1. Bartha Kincső: Az izom aktivációs szintje és az elasztikus energia befolyása a pozitív munkavégzésre (témavezető: Dr. Tihanyi József)
 2. Montvai G., Kőrösi P.: A homológ izom nyújtásának hatása a kontralaterális izom feszülésének szabályozására (témavezető: Négyesi János)
 3. Nagy Zs. R., Takács Á.: Az emberi száj szénhidrát érzékelésének hatásai a fizikai teljesítményre és az agyi működésre (témavezető: Dr. Radák Zsolt)

Különdíj: Keglovits Klára: Versenytáncosok szívének edzettségi jelei (témavezető: Dr. Pavlik Gábor)

A felkészítés és a versenyeztetés vizsgálatai az utánpótlásban és élsportban (elnök: Dr. Sós Csaba | tagok: Balogh Judit, Sáfár Sándor PhD)

 1. Kisszékelyi Zsolt: A karate technikáinak fejlesztése a torna mozgásanya­gának segítségével (témavezető: Csirkés Zsolt)
 2. Rozs Bettina: A különböző támadó posztok lövéshatékonyságának és a játékosok testi paramétereinek kapcsolata kézilabda utánpótlás mérkőzések alapján (témavezető: Dr. Ökrös Csaba)
 3. Zilinyi Zsombor: Az utánpótlás Európa Bajnokságok hatása a kosárlabdá­zók sportkarrierjére (témavezető: Dr. Sterbenz Tamás)

Életmód és motivációs tényezők vizsgálata iskolai- és szabad­idősportban (elnök: Dr. Gál Andrea | tagok: Dr. Irmai István, Kalmár Zsuzsanna)

 1. Sipos F., Kenderesi Zs., Kovács A., Vilhelm D.: Az iskolai fizikai aktivitás és a funkcionális mozgásminta vizsgálat összefüggései 9-13 éveseknél (témavezető: Dr. Uvacsek Martina)
 2. Márton L., Jakab T.: Mentális tényezők és az életminőség kapcsolata a kerekesszékeswakeboardosok körében (témavezető: Csáki István)
 3. Török Bence: Az USA és Magyarország testnevelési és diáksport-rendsze­rének összehasonlítása (témavezető: Dr. Szikora Katalin)

Különdíj: Falatovics Ádám: A karikás ostor helye az egyetemes testkultúrában a 21. században (témavezető: Dr. Németh Endre)

A Testnevelési Egyetem 2015. november 27-én rendezte meg a 2015/2016-os tanév Házi Tudományos Diákköri Konferenciáját. A felhívásra 26 absztrakt érkezett, melyeket a Bizottság három szekcióba osztott.

Program

 • 14:30 Megnyitó (Hepp Ferenc Díszterem)
 • 14:45 Szekcióülések
  • I. Gazdaság- és Társadalomtudományi szekció (Hepp Ferenc Díszterem)
  • II.  Sportági szekció (62-es terem)
  • III.  Egészségtudományi szekció (67-es terem)
 • 18:00 Eredményhirdetés, záróünnepség (Hepp Ferenc Díszterem)

A teljes programfüzet a tartalmi kivonatokkal >>>

Szekciók

I.  Gazdaság és Társadalomtudományi szekció (elnök: Farkas Péter, tagok: Gősi Zsuzsa, Nagy Máté)

 • Faragó Dóra: Sport általi nevelés az Európai Unió szakpolitikájában (8.)
 • Fóris Norbert: A látássérültek szabadidősportja (9.)
 • Géczi Gergely: Az NHL, mint befektetés (11.)
 • Hámori Zsófia: Az egyenjogúság racionalitása az alpesi sísportban  (13.)
 • Horváth Vivien, Horváth Vivien: A táncterápia (14.)
 • 16:00-16:05 szünet
 • Jakab Teodóra, Rakvács Franciska: A nyári Universiadékon és az Olimpiai játékokon elért helyezések közötti összefüggések vizsgálata (16.)
 • Keszti Mihály: Nemzetközi konfliktusok, nemzeti identitás: kihívás a sportmenedzsment számára (17.)
 • Kurucz Anita, Laskovics Tímea, Patonai Krisztina Anna: A nagyközségtől a fővárosig. Általános iskolák sportlétesítményei és a diákok sportolási lehetőségeinek összehasonlítása (19.)
 • Tóth Fruzsina: A személyes márkaépítés jelene és jövője, „A magyar Iron Lady” példáján keresztül (20.)
 • Világi Kristóf: NBA Bevásárlólista 2016 – Mit várhatunk a fizetési sapka emelkedésétől és hogyan építsünk bajnokcsapatot a leggazdaságosabban (22.)

II.  Sportági szekció (elnök: Gyimes Zsolt, tagok: Németh Endre, Szájer Péter)

 • Bognár Márton, Kovács Kristóf, Karpjuk Gábor: Az agilitás és az explozív erő kapcsolata elit és amatőr utánpótlás korú labdarúgók körében (24.)
 • Faltusz Zoltán, Kádár László: A kiválasztás, a tehetséggondozás és az edző-sportoló kapcsolat összehasonlító elemzése elit és amatőr utánpótlás korú labdarúgók körében (26.)
 • Győri Tamás, Marczinka Tamás, Keresztesi Botond: A motiváció poszt-specifikus vizsgálata elit akadémiai labdarúgók körében (28.)
 • Inczeffy Zsombor: A magyar röplabdázás eredményességének vizsgálata a korosztályos és a felnőtt válogatott játékosállományán keresztül (30.)
 • Papp Károly: Élvonalbeli magyar labdarúgó csapat és kiemelt utánpótlásban futballozó fiatal magyar játékosok bajnoki mérkőzés alatti mozgásteljesítményének összehasonlítása (32.)
 • 16:00-16:05 szünet
 • Szalkai Kitti: A Teqball sportág bemutatása technikai elemek szempontjából (33.)
 • Tóth László: Különböző életkorú élvonalbeli birkózók észlelt motivációs környezetének és külső-belső motivációs tényezőinek összehasonlító vizsgálata (35.)
 • Török Bence: A párharcok eredményessége és a mérkőzések kimenetének összefüggése a kézilabdában (37.)
 • Vándor Ágnes: Az edző-versenyző kapcsolat jellemzői, és az edzők véleménye az önkéntesek bevonásáról a Ritmikus Gimnasztikában (39.)

III. Egészségtudományi szekció (elnök: Osváth Péter, tagok: Koltai Erika, Téglás Tímea)

 • Beck Mónika: Van sportélet betegség után (is)! (41.)
 • Berta Annamária: Fiatal felnőtt férfiak és nők szénhidrátfogyasztása és tápláltsági státusza (43.)
 • Bognár Gábor, Gombos Zoltán: Az excentrikus és izometriás térdhajlító edzés hatása a H/Q arányra prepubertás korú lányoknál (45.)
 • Falatovics Ádám: A Baranta karikás ostor verseny terhelésdiagnosztikai elemzése (47.)
 • 15:45-15:50 szünet
 • Heintz Bernadett: A komplex rehabilitáció hatékony a serdülőkori elhízás kezelésében (49.)
 • Lovas Adél: Új eszköz fejlesztése a Barracuda elem, és annak változatainak tanítására, szinkronúszás sportágban (51.)
 • Szilágyi Borbála, Galamb Kata: Az öregedés befolyásolja a kinesztéziát és annak transzfer hatását a domináns oldal függvényében egészséges személyeknél (53.)

A konferencia szervezőbizottsága

 • Prof. Koller Ákos, egyetemi tanár, Tudományos Rektorhelyettes
 • Dr. Bognár József, habil. egyetemi docens, a TF TDK tanárelnöke
 • Dolnego Bálint, doktorandusz
 • dr. Koós Emese, titkár
 • Klebelsberg Kuno Szakkollégium, Szájer Péter vezető mentor segítségével

A konferencia tudományos bizottsága

 • Dr. Chaudhurit Sujit, egyetemi docens
 • Dr. Farkas Péter, egyetemi docens
 • Dr. Gősi Zsuzsa, egyetemi docens
 • Dr. Gyimes Zsolt, egyetemi docens
 • Dr. Koltai Erika, tudományos főmunkatárs
 • Nagy Máté, doktorandusz
 • Dr. Németh Endre, egyetemi adjunktus
 • Dr. Osváth Péter, egyetemi docens
 • Szájer Péter, egyetemi tanársegéd
 • Bartusné dr. Szmodis Márta, egyetemi docens
 • Téglás Tímea, doktorandusz

Eredmények

Az oklevéllel díjazott előadások a következők:

Gazdaság és Társadalomtudományi szekció (10 előadás) (elnök: Farkas Péter, tagok: Gősi Zsuzsa, Nagy Máté)

 • 1. helyezett: Géczi Gergely: Az NHL, mint befektetés. Témavezető: Kassay Lili
 • 2. helyezett: Világi Kristóf: NBA Bevásárlólista 2016 – Mit várhatunk a fizetési sapka emelkedésétől és hogyan építsünk bajnokcsapatot a leggazdaságosabban. Témavezető: Dr. Chaudhuri Sujit
 • 3. helyezett: Fóris Norbert: A látássérültek szabadidősportja. Témavezető: Dr. Gál Andrea
 • Különdíjas: Keszti Mihály: Nemzetközi konfliktusok, nemzeti identitás: kihívás a sportmenedzsment számára. Témavezető: Dr. Dóczi Tamás
 • BME különdíjas: Géczi Gergely: Az NHL, mint befektetés. Témavezető: Kassay Lili

Sportági szekció (9 előadás) (elnök: Gyimes Zsolt, tagok Németh Endre, Szájer Péter)

 • 1. helyezett: Bognár Márton, Kovács Kristóf, Karpjuk Gábor: Az agilitás és az explozív erő kapcsolata elit és amatőr utánpótlás korú labdarúgók körében. Témavezető: Csáki István, Konzulens: Dr. Sáfár Sándor
 • 2. helyezett: Török Bence: A párharcok eredményessége és a mérkőzések kimenetének összefüggése a kézilabdában. Témavezető: Dolnegó Bálint
 • 3. helyezett: Faltusz Zoltán, Kádár László: A kiválasztás, a tehetséggondozás és az edző-sportoló kapcsolat összehasonlító elemzése elit és amatőr utánpótlás korú labdarúgók körében. Témavezető: Csáki István, Konzulens: Dr. Sáfár Sándor
 • Különdíjas: Papp Károly: Élvonalbeli magyar labdarúgó csapat és kiemelt utánpótlásban futballozó fiatal magyar játékosok bajnoki mérkőzés alatti mozgásteljesítményének összehasonlítása. Témavezető: ifj. Tóth János, Konzulens: Dr. Tóth János

Egészségtudományi Szekció (7 előadás) (elnök: Osváth Péter, tagok: Koltai Erika, Téglás Tímea)

 • 1. helyezett: Lovas Adél: Új eszköz fejlesztése a Barracuda elem, és annak változatainak tanítására, szinkronúszás sportágban. Témavezető: Dr. Tihanyi József, Konzulens: Dr. Szőke Zsuzsanna
 • 2. helyezett: Bognár Gábor, Gombos Zoltán: Az excentrikus és izometriás térdhajlító edzés hatása a H/Q arányra prepubertás korú lányoknál. Témavezető: Dr. Tihanyi József
 • 3. helyezett: Falatovics Ádám: A Baranta karikás ostor verseny terhelésdiagnosztikai elemzése. Témavezető: Dr. Rácz Levente
 • Különdíjas: Beck Mónika: Van sportélet betegség után (is)! Témavezető: Dr. Komka Zsolt, Dr. Zima Endre

Ezúton is gratulálunk minden előadónak és témavezetőjüknek!

A Testnevelési Egyetem 2014. november 27-én rendezte meg a 2014/2015-ös tanév Házi Tudományos Diákköri Konferenciáját. A konferenciára a megadott határidőig 26 absztrakt érkezett, melyeket a Bizottság négy szekcióba osztott.

Program

 • 8.30 Megnyitó (Főépület, I. emelet, Hepp Ferenc terem)
 • 9:00 Szekcióülések (az előadások időtartama 10 perc, utána a hozzászólásokra 5 perc van)
  • 9.00 – I. szekció: A sportszervezés és irányítás vizsgálatai (Főépület, II/60.)
  • 13.00 – II. szekció: A mozgás társadalomtudományi vizsgálatai (Főépület, II/60.)
  • 9.00 – III. szekció: A mozgás humánbiológiai vizsgálatai (Főépület, Kistanács terem)
  • 13.00 – IV. szekció: A mozgás biomechanikai vizsgálatai (Főépület, Kistanács terem)
 • 15.30 Eredményhirdetés, záróünnepség (Főépület, I. emelet, Hepp Ferenc terem)
 • 16.00 Fogadás (Főépület, I/42-43.)

Különdíjat ajánlott fel:

 • Testnevelési Egyetem vezetője
 • Magyar Edzők Társasága
 • MTK Budapest
 • Magyar Olimpiai Bizottság

A teljes programfüzet a tartalmi kivonatokkal >>>

Szekciók

I. szekció: A sportszervezés és irányítás vizsgálatai (elnök: Dr. Gösi Zsuzsanna | tagok: Dr. Dóczi Tamás, Dr. Farkas Judit, Gulyás Erika)

 • Csere Gáspár: A 16 kiemelt sportág áttekintő stratégia-auditja: fejletlen stratégiai képességek egy stratégiai ágazatban (témavezető: Dr. Sterbenz Tamás)
 • Fodor Anett: A hazánkban rendezett nemzetközi vizes sportversenyek sportdiplomáciai vizsgálata (témavezető: Dr. Farkas Péter)
 • Hadabás Kitti, Mohácsi László: A figyelem központjában: probléma, vagy egy új lehetőség? (témavezető: Dr. Sujit Chaudhuri)
 • Marlok Róbert, Inczeffy Zsombor, Nagy Máté: Az egységes arculat szerepének fontossága sportegyesületek esetében a TFSE példáján keresztül bemutatva (témavezető: Dr. Sterbenz Tamás)
 • Mészáros Attila: Fogyasztói szokásváltozások a labdarúgó mérkőzések televízión keresztüli fogyasztásában (témavezető: Dr. Chaudhuri Sujit)
 • Nagy Máté, Marlok Róbert, Inczeffy Zsombor: A kiválasztás csapdái – a relatív életkor (témavezető: Dr. Sterbenz Tamás)
 • Varga Boglárka Réka: A 2017-es és 2021-es hazai vizes világbajnokságok sikeres megrendezésének lehetősége (témavezető: Dr. Géczi Gábor)
 • Világi Kristóf: Az amerikai egyetemi kosárlabda játékosok fizetési egyenlőtlenségi problémák ok-okozati elemzése, potenciális megoldási alternativák azonositása (témavezető: Dr. Chaudhuri Sujit)
 • Szóráth Fanni: Utánpótlás nevelés a magyar és a spanyol kosárlabdában (témavezető: Dr. Sterbenz Tamás)

II. szekció: A mozgás társadalomtudományi vizsgálatai (elnök: Dr. Géczi Gábor | tagok: Dr. Bognár József, Dr. Szikora Katalin, Dolnegó Bálint)

 • Busa Andrea, Patonai Krisztina Anna: A Magyarországon alkalmazott fittségi tesztek bemutatása, a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (témavezető: Dr. Benczenleitner Ottó)
 • Nyikos Kinga: Az úszás szerepe az iskolai testnevelésben és sportban az Európai Unió tagállamaiban (témavezető: Dr. Farkas Judit)
 • Salamon Krisztina Fanni: A mindennapos testnevelés gyakorlati sokszínűsége (témavezető: Dr. András Krisztina)
 • Simon Ágnes: Fedor munkában: a kutya hatása sportoló gyerekekre (témavezető: Lénárt Ágota)
 • Török Bence: Mit gondol, doppingolnak-e? (témavezető: Dr. Gál Andrea)

III. szekció: A mozgás humánbiológiai vizsgálatai (elnök: Dr. Farkas Anna | tagok: Dr. Kopper Bence, Dr. Koltai Erika, Torma Ferenc)

 • Géczi Rita: Fiatal labdarúgók anaerob teszt eredményeinek összehasonlító elemzése (témavezető: Dr. Szabó Tamás)
 • Hadnagy Viktória: Az intervall edzés és a probiotikumos táplálékkiegészítés hatása az Alzheimer betegség kórlefolyására  egérmodellben (témavezető: Dr. Radák Zsolt)
 • Inotay Réka: A nyári szünet hatása a gyermekek testösszetételére (témavezető: Dr. Szmodis Márta)
 • Kónya Rebeka, Lancsák Zsanett: 10-12 éves gyermekek csontsűrűsége és minősége az aktivitásuk valamint táplálkozásuk függvényében (témavezető: Dr. Szmodis Márta)
 • Kovács Bálint: Felnőtt világbajnoki döntős középtávfutók teljesítményének életkori vizsgálata (témavezető: Dr. Gyimes Zsolt)
 • Torma Szabolcs: Az objektíven mért fizikai aktivitás hatása az artériás merevségre posztmenopauzális nőknél (témavezető: Dr. Uvacsek Martina)

IV. szekció: A mozgás biomechanikai vizsgálatai (elnök: Dr. Mihalik Rudolf | tagok: Dr. Rácz Levente, Négyesi János)

 • Finta Regina: Törzs és csípőizmok EMG-s vizsgálata krónikus derékfájdalommal küzdők körében (témavezető: Katona Péter)
 • Rácz Enikő Fanni: A felnőtt korú versenytornászok és sportaerobik versenyzők leggyakoribb sportsérüléseinek összehasonlító vizsgálata (témavezető: Dr. Szalay Piroska)
 • Schandl Gábor, Tóth Balázs: Válogatott szintű kardozók, és kendósok lábmunkájának összetett biomechanikai elemzése, és összehasonlítása (témavezető: Dr. Kopper Bence)
 • Szász András: Myofasciális meridiánok, avagy izomláncok testünkben és jelentőségük  sportmozgások során, sérülések vizsgálatánál (témavezető: Szalma László)
 • Szkokán Mónika: A lábfej és a térd szerepe a ritmikus gimnasztikában (témavezető: Adorjánné Olajos Andrea)
 • Vida Ákos, Csala Dániel: A mechanikai vibráció kontralaterális hatása a markoló erőre (témavezető: Péter Annamária)

Elnökség

 • Dr. Tihanyi József
 • Dr. Radák Zsolt
 • Dr. Sterbenz Tamás
 • Dr. Tóth Miklós
 • Földesiné Dr. Szabó Gyöngyi

A konferencia szervezőbizottsága

 • Dr. Berkes István – egyetemi tanár, elnök
 • Dr. Chaudhuri Sujit – TDK tanárelnök
 • Dr. Ökrös Csaba – ügyvivő szakértő
 • Torma Ferenc – PhD képviselő
 • Király András – operátor
 • Varga Ferenc – technikus
 • Rab Tímea – főelőadó

A konferencia tudományos bizottsága

 • Dr. Bognár József
 • Dr. Dóczi Tamás
 • Dr. Farkas Judit
 • Dr. Géczi Gábor
 • Dr. Gősi Zsuzsanna
 • Dr. Koltai Erika
 • Dr. Kopper Bence
 • Dr. Mihalik Rudolf
 • Dr. Farkas Anna
 • Dr. Rácz Levente
 • Dr. Szikora Katalin
 • Dr. Szmodis Márta

PhD-hallgatók / fokozatszerzők

 • Négyesi János
 • Torma Ferenc
 • Dolnegó Bálint
 • Gulyás Erika

Eredmények

A Testnevelési Egyetem 2014/15-ös tanéve Házi Tudományos Diákkör Konferenciája 2014. november 27-én, csütörtökön lezajlott.

A hallgatók tudományos előadásait élénk érdeklődés kísérte a hallgatók és a kollégák részéről is, így a bemutatókat követően számos esetben hasznos szakmai beszélgetés és tapasztalatcsere alakulhatott ki.

Ezúton is gratulálunk minden előadónak és témavezetőjüknek!

A sportszervezés és irányítás vizsgálatai (elnök: Dr. Gősi Zsuzsanna | tagok: Dr. Dóczi Tamás, Dr. Farkas Judit, Gulyás Erika PhD doktorjelölt)

 • 1. Csere Gáspár: A 16 kiemelt sportág áttekintő stratégia-auditja: fejletlen stratégiai képességek egy stratégiai ágazatban (témavezető: Dr. Sterbenz Tamás)
 • 2. Hadabás Kitti, Mohácsi László: A figyelem központjában: probléma, vagy egy új lehetőség? (témavezető: Dr. Sujit Chaudhuri)
 • 3. Fodor Anett: A hazánkban rendezett nemzetközi vizes sportversenyek sportdiplomáciai vizsgálata (témavezető: Dr. Farkas Péter)
 • Különdíj a Magyar Edzők Társaságának felajánlásával – Marlok Róbert, Inczeffy Zsombor, Nagy Máté: Az egységes arculat szerepének fontossága sportegyesületek esetében a TFSE példáján keresztül bemutatva (témavezető: Dr. Sterbenz Tamás)

A mozgás társadalomtudományi vizsgálatai (elnök: Dr. Géczi Gábor | tagok: Dr. Bognár József, Dr. Szikora Katalin, Dolnegó Bálint PhD hallgató)

 • 1. Salamon Krisztina Fanni: A mindennapos testnevelés gyakorlati sokszínűsége (témavezető: Dr. András Krisztina)
 • Különdíj a Magyar Olimpiai Bizottság felajánlásávalTörök Bence: Mit gondol, doppingolnak-e? (témavezető: Dr. Gál Andrea)

A mozgás humánbiológiai vizsgálatai (elnök: Dr. Farkas Anna | tagok Dr. Kopper Bence, Dr. Koltai Erika, Torma Ferenc PhD hallgató)

 • 1. Hadnagy Viktória: Az intervall edzés és a probiotikumos táplálékkiegészítés hatása az Alzheimer betegség kórlefolyására  egérmodellben (témavezető: Dr. Radák Zsolt)
 • 1. Inotay Réka: A nyári szünet hatása a gyermekek testösszetételére (témavezető: Dr. Szmodis Márta)
 • 3. Géczi Rita: Fiatal labdarúgók anaerob teszt eredményeinek összehasonlító elemzése (témavezető: Dr. Szabó Tamás)
 • Különdíj a Magyar Olimpiai Bizottság felajánlásával - Kovács Bálint: Felnőtt világbajnoki döntős középtávfutók teljesítményének életkori vizsgálata

A mozgás biomechanikai vizsgálatai (elnök: Dr. Mihalik Rudolf | tagok: Dr. Rácz Levente, Négyesi János PhD doktorjelölt)

 • 1. Finta Regina: Törzs és csípőizmok EMG-s vizsgálata krónikus derékfájdalommal küzdők körében (témavezető: Katona Péter)
 • 1. Schandl Gábor, Tóth Balázs: Válogatott szintű kardozók, és kendósok lábmunkájának összetett biomechanikai elemzése, és összehasonlítása (témavezető: Dr. Kopper Bence)
 • 3. Vida Ákos, Csala Dániel: A mechanikai vibráció kontralaterális hatása a markoló erőre (témavezető: Péter Annamária)
 • Különdíj az MTK Budapest felajánlásával - Rácz Enikő Fanni: A felnőtt korú versenytornászok és sportaerobik versenyzők leggyakoribb sportsérüléseinek összehasonlító vizsgálata (témavezető: Dr. Szalay Piroska)

A Testnevelési Egyetem vezetője, Dr. Sterbenz Tamás által a legötletesebb kutatásért járó díjat kapta

 • természettudományok területen - Finta Regina: Törzs és csípőizmok EMG-s vizsgálata krónikus derékfájdalommal küzdők körében (témavezető: Katona Péter)
 • társadalomtudományi területen - Világi Kristóf: Az amerikai egyetemi kosárlabda játékosok fizetési egyenlőtlenségi problémák ok-okozati elemzése, potenciális megoldási alternatívák azonosítása (témavezető: Dr. Chaudhuri Sujit)

Központi cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

TDK felelős: Dr. Lacza Zsombor tudományos rektorhelyettes

Cím: 1123 Budapest, Alkotás u. 44.

Sport Coaching BA and MSc Programs application deadline extended