Program és tartalmi kivonatok

Eredmények

Az iskolai testnevelés vizsgálatai

 1. Kasper István: Akadály pályák leküzdése alsó és felső fokon (a gátfutás oktatási fokozat rendszere). Témavezető: Dr. Sztipits László, egyetemi adjunktus
 2. Versics Anikó: Állami és egyházi iskolába járó 11-18 éves leányok testedzési és sportolási szokásainak összehasonlító vizsgálata. Témavezető: Dr. Hamar Pál, egyetemi docens
 3. Huszár Anikó: A felnőttek egészségtudatos magatartása avagy az iskolai testnevelés felnőttkori hatásai Magyarország és Finnország példáján. Témavezető: Dr. Bognár József, egyetemi adjunktus
 4. Különdíj: Antal Zsanett: Miből lesz a cserebogár? Témavezető: Dr. Bognár József, egyetemi adjunktus

A sport edzésmódszertani vizsgálatai

 1. Kőszegi Boglárka, Kovács, Norbert: A rúdugráskor mért paraméterek faktoranalízis vizsgálata. Témavezető: Dr. Vágó Béla, egyetemi adjunktus
 2. Rabóci Zsolt, Kovács Norbert: A tízpróba fejlődése a világversenyek tükrében /1996-2005. Témavezető: Dr. Vágó Béla, egyetemi adjunktus
 3. Virth Balázs: Gyurta Dániel 200 m-es mellúszásának elemzése a 2004-es olimpián. Témavezető: Dr. Tóth Ákos, egyetemi docens
 4. Bácskai Barbara: A kosárlabda statisztikai módszerek javítási lehetőségei. Témavezető: Sterbenz Tamás, egyetemi tanársegéd
 5. Győri László: A férfi úszósport fejlődése az utóbbi 17 év távlatában. Témavezető: Dr. Sós Csaba, egyetemi docens

A sportmozgások humánbiológiai és humánkineziológiai vizsgálatai

 1. Papp Eszter, Bakó Emese, Gaál György, B. Kiss Evelin: Idegsérülések helyreállítás oldalvarrat- és gyulladásos-indukciós-technikák kombinálásával felnőtt patkányban. Témavezető: Dr. Páli Jenő,
 2. Koltai Erika: A lineáris helyváltoztatás általános jellemzői. Témavezető: Szilágyi Tibor, tudományos munkatárs
 3. Ureczky Dóra: Az excentrikus edzés hatása az izom mechanikai és biokémiai mutatóira. Témavezető: Dr. Tihanyi József, egyetemi tanár

Különdíj: Korcsmár Péter: Statikus és dinamikus erősportolók vérnyomáskülönbségei. Témavezető: Dr. Pavlik Gábor, egyetemi tanár

A sport társadalomtudományi vizsgálatai

 1. Gara Anita – Balázs Gábor: Döntéshozatal 64 mezőn. Témavezető: Sterbenz Tamás, egyetemi adjunktus
 2. Szabó Szilvia: Evészavarok és testsúlyproblémák a mai magyar műkorcsolyázók körében. Témavezető: Dr. Lénárt Ágota, egyetemi docens
 3. Magyar Attila: A sport helyzete az Európai Unióban és Magyarországon. Témavezető: Sterbenz Tamás, egyetemi adjunktus

Különdíj: Ránky Márta: Az étrend-kiegészítők használata az élsportban és a szabadidős sportokban. Témavezető: Dr. Pavlik Gábor, egyetemi tanár

Eredmények

Az élsport edzésmódszertani vizsgálatai – A bizottság elnöke: Dr. Istvánfi Csaba. A bizottság tagjai: Dr. Dosek Ágoston, Dr. Hamar Pál, Dr. Keresztesi Katalin, Dr. Szalai Piroska

 1. Kazár Viktória: Edzéstervezés olimpiai kategoriájú pályaíjászatban (Témavezető: Dr. Ozsváth Károly)
 2. Kiss Júlia: A torna sportág tehetségmodellje (Témavezető: Dr. Bognár József)
 3. Király Zsófia, Puruczki Adrienn: A műugrás oktatásának és edzésének gyakorlata hazánkban (Témavezető: Dr. Kovács Katalin)

Különdíj: Varga Márta: Három világklasszis versenyző 400 m-es férfi vegyes úszásának összehasonlító elemzése (Témavezető: Dr. Tóth Ákos, konzulens: Dr. Sós Csaba)

Sportmozgások humánbiológiai és humánkineziológiai vizsgálatai – A bizottság elnöke: Dr. Sipos Kornél. A bizottság tagjai: Dr. Faludi Judit, Dr. Laczkó József, Dr. Sós Csaba, Kneffel Zsuzsanna

 1. Ureczky Dóra: Hatnapos excentrikus edzés hatása az izom szerkezetére(Témavezető: Dr. Tihanyi József9
 2. Gaál György, Papp Eszter, Magyar Enikő, Vida Krisztina, Vancsó Péter, Páli Jenő: Az emberi kéz biomechanikai paramétereinek vizsgálata (Témavezető: Dr. Páli Jenő)
 3. Koltai Erika: Az IGF-1 és a testedzés hatása az öregedés folyamatára(Témavezető: Dr. Radák Zsolt)

Különdíj: Mészáros Zsófia: A szomatikus és a motoros fejlődés különbségei 7-10 éves fiúknál – a szocioökonomiai státus hatásai (Témavezető: Dr. Mészáros János)

Az iskolai testnevelés pedagógiai és fittségi vizsgálatai – A bizottság elnöke: Dr. Pápai Júlia. A bizottság tagjai:  Dr. Reigl Mariann, Szabó Zsuzsanna, Dr. Tóth László, Kälbli Katalin

 1. Kiszela Kinga: A hiperaktív gyermekek inklúziójának lehetőségei az iskolai testnevelésben (Témavezető: Dr. Bognár József, konzulens: Révész László)
 2. Weisz Katalin: Sportági sajátosságok az Eurofit méréseknél (Témavezető: Dr. Ozsváth Károly)
 3. Herceg Erika Evelin: A drogprevenciós oktatás szükségessége a pedagógus-képzésben (Témavezető: Dr. Szalai Piroska, Kecskemét)

Különdíj: Győri László, Borbély Viktor: Budapesti középiskolások életmódjának vizsgálata (Témavezető: Dr. Uvacsek Martina)

Eredmények

AZ ÉLSPORT EDZÉSMÓDSZERTANI VIZSGÁLATAI – Elnök: Dr. Istvánfi Csaba. Bizottság tagjai: Güttler Károly, Dr. Reigl Mariann, Ember Anni Andrea

 1. Gergely Márk: Dinamikus láberő fejlesztése különböző talajviszonyokon (témavez.: Szalma László)
 2. Sió Zoltán: Három világklasszis versenyző 400 m-es férfi vegyes úszásának összehasonlító elemzése. (Darnyi Tamás, Cseh László, Michael Phelps)  (témavez.: Dr. Tóth Ákos
 3. Heim Attila: Összefüggés a kézilabda mérkőzés egyes periódusainak eredményessége és a végeredmény kialakulása között (témavez.: Dr. Ökrös Csaba)

Különdíj: Vajda János: A szabályváltozások hatása a kötöttfogású élversenyző birkózók versenytevékenységei, és technikai – taktikai sajátosságaira (témavez.: Dr. Barna Tibor)

SPORTMOZGÁSOK HUMÁNBIOLÓGIAI ÉS KINEZIOLÓGIAI VIZSGÁLATAI – Elnök: Dr. Kovács Etele. Bizottság tagjai: Dr. Kenffel Zsuzsanna, Dr. Németh Ágnes,  Hart Nikoletta

 1. Katona Péter: A Quadriceps és Hamstrings izmok elektoromos aktivitásának vizsgálata kerékpározó mozgás során a sebesség függvényében (témavez.: Dr. Laczkó József)
 2. Marton Orsolya: Az öregedés és a testedzés hatása az agyi fehérje deacetylálódására: a szabályozás kevésbé ismert formája (témavez.: Dr. Radák Zsolt)
 3. Négyesi János, Matlák János: Alkalmazkodás a nyújtásos-rövidüléses kontrakciókkal előidézett reaktív erőfejlesztéshez (témavez.: Dr. Rácz Levente)

Különdíj: Tóth Attila, Tóth Gergely: Különböző edzett atléták fizikai és élettani teljesítményének eltérései (témavez.: Dr. Faludi Judit)

AZ ÉLETMÓD ÉS A SZABADIDŐSPORT VIZSGÁLATAI – Elnök: Dr. Dosek Ágoston. Bizottság tagjai: Dr. Freyer Tamás, Nagyné Dr. Kovács Ildikó, Onyestyák Nikoletta

 1. Jekkel Gábor: Életmód és testalkati jellemzők kisgyermekkorban (témavez.: Dr. Farkas Anna)
 2. Gannoruwa Levente: A kajak-kenu sportág jelentősége a szabadidősportban és az iskolai testnevelésben (témavez.: Dr. Bartha Csaba)
 3. Lasztovicza Dóra, Molnár István: Az iskolai testnevelés órák hatékonyságának javítása rekreációs eszközök segítségével (témavez.: Dr. Bartha Csaba)

Különdíj: Szkalák Attila: Dohányzással szembeni ellenálló képesség összehasonlító vizsgálata különböző egyetemek férfi, és női kollégiumi hallgatói között (témavez.: Dr. Szalay Piroska)

MOTIVÁCIÓS TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA A SPORTBAN – Elnök: Dr. Tóth László. Bizottsági tagjai: Budayné Dr. Csepela Yvette, Dr. Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella, Murányi Eleonóra

 1. Juhász Péter, Diós András Mihály: Tizenegyes rúgások eredményességét befolyásoló pszichológiai tényezők a magyar labdarúgó bajnokság első osztályában (témavez.: Majoross Kinga)
 2. Kiss Júlia: Tornaedzők véleménye a tehetségről és eredményességről tornászaik teljesítményének tükrében (témavez.: Dr. Hamar Pál)

Különdíj: Patyus Virág, Kállai Éva: Az integráltan és szegregáltan sportoló siketek szociális énképének, társadalmi beilleszkedésének összehasonlítása (témavez.: Dr. Acsai Irén)
Különdíj:
Görögh Dóra: Élvonalbeli női kézilabdacsapatokkal foglalkozó edzők kommunikációs stílusának vizsgálata (témavez.: Dr. Ökrös Csaba)

Program és tartalmi kivonatok

Eredmények

MOTOROS KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉNEK VIZSGÁLATAI – A bizottság elnöke: Dr. Istvánfi Csaba. A bizottság tagjai: Dr.Fábián Gyula, Dr. Kovács Ildikó, Dr. Sterbenz Tamás, Révész László

 1. Gelencsér Gabriella: A Cooper-teszt és a 20 méteres ingafutás alkalmazásának tapasztalatai alsó tagozatos tanulóknál (Témavezető: Oláh Zsolt)
 2. Topál Zsuzsanna: Férfi és női hallgatók közötti különbségek az Eurofit teszteredményeknél a TF-en (Témavezető: Dr. Ozsváth Károly)

Különdíj: Kiss Júlia: Tornaspecifikus motoros képességek vizsgálata óvodáskorú leányok körében (Témavezető: Dr. Hamar Pál)

AZ ÉLSPORT EDZÉSMÓDSZERTANI VIZSGÁLATAI – A bizottság elnöke: Dr. Hamar Pál. A bizottság tagjai: Dr. Keresztesi Katalin, Dr. Sós Csaba, Dr. Szabó Tamás, Géczi Gábor

 1. Heim Attila: A sáncoló tevékenység hatékonyságának vizsgálata élvonalbeli kézilabdacsapatoknál (Témavezető: Dr. Ökrös Csaba)
 2. Tóth János: A 3-1 elleni játék felépítése átadás-átvétel gyakorlatokkal, 11 éves labdarúgóknál (Témavezető: Pári Sándor, Tóth János)
 3. Boldizsár Dóra – Fábi Krisztina – Lerch Anna: Tornászok sporthoz fűződő érzelmeinek empirikus vizsgálata (Témavezető: Dr. Leibinger Éva)

Különdíj: Árva Mátyás, Tóth Enikő: A lepattanó fontossága a kosárlabdában (Témavezető: Dr. Sterbencz Tamás)

A SPORTMOZGÁSOK HUMÁNBIOLÓGIAI ÉS KINEZIOLÓGIAI VIZSGÁLATAI – A bizottság elnöke: Dr. Tóth Miklós. A bizottság tagjai: Dr. Bretz Károly, Dr. Faludi Judit, Dr. Kiss Rita, Dr. Börzsey Veronika

 1. Ureczky Dóra: A hatnapos excentrikus izommunka hatása a lassú és a gyors izomrostokra (Témavezető: Dr. Tihanyi József)
 2. Hosnyánszki Anita: A szív edzettségi jelei egyes művészi sportágakban (Témavezető: Dr. Pavlik Gábor)

Különdíj: Póka Andrea: Akaratlagos karmozgások varianciája különböző súlyú tárgyakkal ismételten végrehajtott mozdulatok esetén (Témavezető: Dr. Laczkó József)

AZ ÉLETMÓD ÉS A SPORT TÁRSADALOMTUDOMÁNYI VIZSGÁLATAI – A bizottság elnöke: Dr. Gáldiné Dr. Gál Andrea. A bizottság tagjai: Dr. Freyer Tamás, Dr. Ökrös Csaba, Szűcs Attila, Dóczy Tamás

 1. Kiszela Kinga: Testkulturális képzésben részt vevő hallgatók ismerete és véleménye a hiperaktivitásról  (Témavezető: Dr. Bognár József, Révész László)
 2. Benkő Emőke: A tornasport népszerűtlenségének okai az 5-8 osztályos tanulók körében (Témavezető: Dr. Bognár József)
 3. Kovács Anna: A Független Európai Sport Jelentés” és a hazai gyakorlat összehasonlítása a DVSC labdarúgócsapatának példáján keresztül (Témavezető: Dr. Farkas Péter)

Különdíj: Kováts Katherina Claudia: A sportszeróriások szerepvállalása a szponzorálás területén (Témavezető: Berkes Péter)
Különdíj: Vajda Márta: Óvodáskorú gyermekek csoport-struktúrájának alakulása eltérő körülmények hatására (Témavezető: Dr. Kovács Katalin)

A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara (TF)  2010. február 18-án (csütörtökön) rendezte a 2009/10-es tanév Házi TDK-ját.

Program

 • 8:30 Megnyitó (Hepp Ferenc Terem, Főépület, I. em. 40.)
 • 9:00 – 13:00 Szekcióülések
  • A sportszervezés és -irányítás vizsgálatai (Főépület, II. em. 67.)
  • Az életmód és a motivációs tényezők vizsgálata a sportban (Főépület, I. em. 43.)
  • A felkészítés és a versenyeztetés vizsgálatai az élsportban (Főépület, II. em. 60.)
  • A sportmozgások humánbiológiai és kineziológiai vizsgálatai (Hepp Ferenc Terem, Főépület, I. em. 40.)
 • 13:00 Eredményhirdetés, záróünnepség (Hepp Ferenc Terem, Főépület, I. em. 40.)
 • 13:30 Fogadás

Szekciók

A sportszervezés  és -irányítás vizsgálatai (Főépület, II. em. 67.). Elnök: Dr. Sterbenz Tamás. Bizottsági tagok: Dr. Farkas Péter, Dr. Géczi Gábor, Széles József, Onyestyák Nikoletta PhD-hallgató

 1. Horváth Imre (MSc): Kifinomult sportirányítási módszerek a konfliktuskezelés területén, avagy az informális kisközösségek hatása a formális szervezetek működésére (Koltai I., Gáldiné Gál A.)  (7)
 2. Nagy Kinga (BSc): A rekreációs szakemberek iránti kereslet a magyarországi munkaerőpiacon (Lacza Gy.) (8)
 3. Matavovszky Dániel (BSc): Felső és Közép-Tisza vízi turizmusának összehasonlítása rekreációs szempontok szerint (Dosek Á.) (9)
 4. Máté Bálint (MSc): Újító menedzsmentgondolatok a kajak-kenu sportban (Gősi Zs., Schmidt G.) (10)
 5. Pál Balázs (BSc): A 2010-es triatlon világbajnokság rendezésének nehézségei és buktatói (Gősi Zs., Berkes P.) (11)
 6. Zsiros Mihály (BSc): A magyar atlétikai klubok működési feltételei és esélyei a XXI. században (Gősi Zs., Tóthné S. A.)  (12)
 7. Volák Adrienn (BSc): Atlétikai felvételi tesztek összehasonlító elemzése a hagyományos és az új BSc képzésben (Szalma L., Kovács E.) (14)
 8. Juhász Péter (MSc): Fiatalság, fogyasztás! – A 18-25 éves korosztály sportfogyasztási szokásainak vizsgálata kommunikációs szemszögből (Berkes P., Gősi Zs.) (15)
 9. Ablonczy Ádám (BSc): A klasszikus kultúrák stadionépítészete (Szikora K.) (16)
 10. Mócsai Réka (BSc) : A golf, mint új olimpiai sportág bemutatkozása (Szalma L.) (17)
 11. Ardavan Ardeshiricham (BSc): Social Status of Soccer Coaches in Iran (Gy. Szabó Földesi) (17)
 12. Cheong Johnson (BSc): Comparison of Water Polo in Malaysia and Hungary from a Sociological Perspective (Gy. Szabó Földesi) (18)

Az életmód és a motivációs tényezők vizsgálata a sportban (Főépület, I. em. 43.). Elnök: Gáldiné Dr. Gál Andrea. Bizottsági tagok: Oláh Zsolt, Dr. habil Szabó Attila, Dr. Vermes Katalin, Kiszela Kinga PhD-hallgató

 1. Bernáth Orsolya (BSc): Korunk démona: Szerencsejáték-függőség, avagy a modern kor régi-új szenvedélye (Szalay P.) (19)
 2. Vincze Tamás (BSc): A társasági drogok és tiltott szerek önbevalláson alapuló gyakorisága sportolóknál (Uvacsek M.) (20)
 3. Benkő Emőke (BSc): Sportolási és táplálkozási szokások a tornászok életvitelében (Hamar P., Karsai P.) (20)
 4. Czár K., Schneiker Á., Vágó L. (BSc): A TFSE-ben sportoló többpróbázók táplálkozási szokásainak összehasonlítása az eltérő fizikai aktivitással rendelkező TF-es társaikkal (Vágó B., Kovács N.) (22)
 5. Pintér Vanda (BSc): Testméretek és az IPAQ-teszttel mért fizikai aktivitás összefüggéseinek vizsgálata egyetemi hallgatókon (Uvacsek M.) (23)
 6. Lerch Anna (BSc): Néptáncosok teljesítményének pszichológiai vizsgálata (Révész L.) (24)
 7. Ipach Marcell (BSc): Testnevelés tagozatos és ének-zene tagozatos osztályba járó 10-12 éves gyermekek motoros képességeinek, és szociális szorongásuk  összehasonlító vizsgálata (Sipos K., Szalay P.) (25)
 8. Lasztovicza D., Portzner A. (MSc): Ének-zene és testnevelés tagozatos kisiskolások osztályközösségének szociometriai alakulása (Kovács K.) (26)
 9. Erős N., Benyó Sz. (BSc): Összehasonlító agresszióvizsgálat sportági és nemzetközi viszonylatban (Acsai I.) (27)
 10. Márkus Emese (MSc): Megküzdési stratégiák vizsgálata a triatlon sportágban (Révész L.) (28)
 11. Mikolai Marcell (BSc): Figyelmi jellemzők és megküzdési képesség a gyógyúszásban (Gyömbér N.) (29)
 12. Kállai É., Patyus V. (MSc): A sport és az eredményesség hatása a siketek énképére. Összehasonlító vizsgálat a siketlimpia tükrében (Acsai I.) (30)
 13. Lerch A., Boldizsár D. (BSc – MSc): Francia és magyar sportolók sport iránti motivációja és a sportághoz fűződő érzelmeinek empirikus vizsgálata (Leibinger É., Hamar P.) (31)
 14. Varga D., Vágó L. (MSc – BSc): A versenyzők edzőikről alkotott véleménye (Vágó B., Szécsényi J.) (32)

A felkészítés és a versenyeztetés vizsgálatai az élsportban (Főépület, II. em. 60.) Elnök: Dr. habil Hamar Pál. Bizottsági tagok: Dr. Keresztesi Katalin, Kovácshegyi Ferenc, Dr. Reigl Mariann, Velenczei Attila PhD-hallgató

 1. Béki Piroska (BSc): A carving síléc használatának előnyei a hagyományos felszereléssel szemben a síoktatás folyamatában (Dosek Á., Ozsváth M.) (34)
 2. Valah Tibor (BSc): Az elmúlt hat világverseny (2 olimpia, 4 vb) férfi diszkoszvető eredményeinek összehasonlító elemzése (Benczenleitner O., Kovács E.)  (34)
 3. Féth M., Bacsó B., Czár K. (BSc): A beüléses és az ollózásos súlyemelő technikák összehasonlító elemzése kérdőíves vizsgálat alapján (Benczenleitner O., Kovács E.) (36)
 4. Ebenspanger Dóra (BSc): Az elmúlt időszak hat világversenyének női diszkoszvetés sportágban versenyzők összehasonlító elemzése (Benczenleitner O., Kovács E.) (36)
 5. Varga Domonkos (BSc): Élvonalbeli diszkoszvetők éves eredményeinek és versenyzésének összehasonlító elemzése (Benczenleitner O., Kovács E.) (37)
 6. Görögh Dóra (BSc): Élvonalbeli kézilabdázók támadó posztra történő kiválasztásának kritériumai (Ökrös Cs., Acsai I.) (37)
 7. Hajas Ildikó (BSc): Kézilabda-játékvezetők pszichológiai profilja és készségei (Gyömbér N.) (38)
 8. Heim Attila (MSc): A norvég és a magyar női junior kézilabda-válogatott különböző játékfázisainak összehasonlító vizsgálata (Ökrös Cs.) (40)
 9. Czizmadia Szabolcs (BSc): A nyitás taktikájának és hatékonyságának vizsgálata (Németh L.) (41)
 10. Szájer P., Szeiler M. (MSc): Két tenyérre szerelhető segédeszköz hatása a kinesztézisre, utánpótláskorú úszóknál (Sós Cs., Egressy J.) (42)
 11. Sontra T., Gyöngyösi A. (BSc): Új módszertani eljárások a mellúszó mozgás ritmusának kialakításában (Tóth Á.) (42)
 12. Jaczó Zsuzsanna (BSc): A rajt és a forduló vizsgálata nemzetközi szintű úszóknál (Tóth Á., Sós Cs.) (43)
 13. Deli Zs., Beischlag P. (BSc): Női birkózó olimpiai és világbajnokok verseny-tevékenységének technikai-taktikai elemzése (Barna T.) (44)
 14. Vadas János (BSc): Az élversenyzők látványos akcióinak száműzetése a kötöttfogású birkózásból (Barna T.) (45)

Sportmozgások humánbiológiai és kineziológiai vizsgálatai (Hepp Ferenc Terem, Főépület, I. em. 40.). Elnök: Dr. Nyakas Csaba. Bizottsági tagok: Dr. Faludi Judit, Dr. Laczkó József, Dr. Osváth Péter, Mészáros Zsófia PhD-hallgató

 1. Kocs Bíborka: Pubertáskorú gyerekek csontsűrűségének és csontszerkezetének vizsgálata (Szőts G., Kocs M.) (46)
 2. Blocosz Adrienn (BSc): Objektív módon mért fizikai aktivitás 9-12 éves budapesti gyermekeknél (Uvacsek M.) (47)
 3. Bosnyák E., Trájer E. (BSc): Magyar női élsportolók ACE és ACTN3 génpolimorfizmusainak vizsgálata (Tóth M., Györe I.) (48)
 4. Trájer E., Bosnyák E. (BSc): Válogatott férfi kajak-kenu sportolók maximális és szubmaximális terhelhetősége futószalagos vizsgálat során (Tóth M., Györe I.) (49)
 5. Sáfrán Mihály: Kajak-kenus élsportolók futószalagos terheléses vizsgálata (Szőts G., Györe I.) (50)
 6. Gombkötő Géza: Sportolók élettani és biokémiai paramétereinek változásai ultrahosszúságú triatlonos terhelés során (Szőts G., Györe I.) (51)
 7. Németh Bernadett: Sportágak gyógyító adaptációja: Hidroterápia és úszás a végtaghiányos gyermekek életében a Halliwick-módszer segítségével (Ramocsa G., Bejek Z.) (52)
 8. Bock Ádám (BSc): A különböző izomfeszülések hatása az excentrikus kontrakció változóira (Tihanyi J., Sáfár S.) (53)
 9. Matlák János (MSc): Labdajátékosok reaktív erejének és irányváltoztató képességének vizsgálata (Rácz L., Sáfár S.) (54)
 10. Pottyondy A., Négyesi J. (MSc): Az izomcsoportonkénti neuro-muscularis adaptáció transzfer hatásai és összefüggése a felugrási teljesítménnyel (Rácz L., Sáfár S.) (55)
 11. Pető Katalin (BSc): Tartós, nagy intenzitású erőkifejtésre optimalizált sportital (Lacza Zs.) (56)
 12. Marton Orsolya (BSc): Sirtuin vezérelt változások öregedésre és edzésre kisagyban (Radák Zs., Koltai E.) (57)

Eredmények

A sportszervezés és -irányítás vizsgálatai

 1. Volák Adrienn (BSc): Atlétikai felvételi tesztek összehasonlító elemzése a hagyományos és az új BSc képzésben (Témavezető: Szalma László, Kovács Etele)
 2. Juhász Péter (MSc): Fiatalság, fogyasztás! – A 18-25 éves korosztály sportfogyasztási szokásainak vizsgálata kommunikációs szemszögből (Témavezető: dr. Berkes Péter, dr. Gősi Zsuzsanna)
 3. Nagy Kinga (BSc): A rekreációs szakemberek iránti kereslet a magyarországi munkaerőpiacon (Témavezető: Lacza Gyöngyvér)

Különdíj: Ablonczy Ádám (BSc): Aklasszikus kultúrák stadionépítészete (Témavezető: dr. Szikora Katalin)

Az életmód és a motivációs tényezők vizsgálata a sportban

 1. Pintér Vanda (BSc): Testméretek és az IPAQ-teszttel mért fizikai aktivitás összefüggéseinek vizsgálata egyetemi hallgatókon (Témavezető: dr. Uvacsek Martina)
 2. Kállai É., Patyus V. (MSc):A sport és az eredményesség hatása a siketek énképére. Összehasonlító vizsgálat a siketlimpia tükrében (Témavezető: dr. Acsai Irén)
 3. Lerch A., Boldizsár D. (BSc – MSc): Francia és magyar sportolók sport iránti motivációja és a sportághoz fűződő érzelmeinek empirikus vizsgálata (Témavezető: dr. Leibinger Éva, dr. Hamar Pál)
 4. Lasztovicza D., Portzner A. (MSc): Ének-zene és testnevelés tagozatos kisiskolások osztályközösségének szociometriai alakulása (Témavezető: dr. Kovács Katalin)

A felkészítés és a versenyeztetés vizsgálatai az élsportban

 1. Görögh Dóra (BSc): Élvonalbeli kézilabdázók támadó posztra történő kiválasztásának kritériumai (Témavezető: dr. Ökrös Csaba, dr. Acsai Irén)
 2. Vadas János (BSc): Az élversenyzők látványos akcióinak száműzetése a kötöttfogású birkózásból (Témavezető: dr. Barna Tibor)
 3. Szájer P., Szeiler M. (MSc): Két tenyérre szerelhető segédeszköz hatása a kinesztézisre, utánpótláskorú úszóknál (Témavezető: Sós Csaba, Egressy János)
 4. Heim Attila (MSc): A norvég és a magyar női junior kézilabda-válogatott különböző játékfázisainak összehasonlító vizsgálata (Témavezető: dr. Ökrös Csaba) 

Sportmozgások humánbiológiai és kineziológiai vizsgálatai

 1. Szendrei Barbara (BSc): Az ACTN3 génvariánsok összefüggése az élsportolói teljesítménnyel (Témavezető: dr. Tóth Miklós)
 2. Bock Ádám (BSc): A különböző izomfeszülések hatása az excentrikus kontrakció változóira (Témavezető: dr. Tihanyi József, Sáfár Sándor)
 3. Pottyondy A., Négyesi J. (MSc): Az izomcsoportonkénti neuro-muscularis adaptáció transzfer hatásai és összefüggése a felugrási teljesítménnyel (Témavezető: dr. Rácz  Levente, Sáfár Sándor)
 4. Sáfrán Mihály: Kajak-kenus élsportolók futószalagos terheléses vizsgálata (Témavezető: dr. Szőts Gábor, dr. Györe István)

Fotók