Üdvözöljük a XXXIV. OTDK Testnevelés- és Sporttudományi Szekció honlapján. Köszönjük, hogy elfogadta felkérésünket, ezzel is támogatva a TDK mozgalmat, elismerve a hallgatók munkáját. Az alábbi pár sor célja a bírálói munka megkönnyítése és gyorsítása. 

  • A bírálótanár neve nem kerül nyilvánosságra, csak a bírálati eredmény. 
  • Minden pályamunkát két független bíráló értékel. A szervezőbizottság indokolt esetben (pl. ha a két bírálat pontszáma jelentősen, legalább 25 ponttal eltér egymástól) harmadik bírálót is felkérhet. Ebben az esetben a három bírálati pontszámból a két közelebbi érték átlaga adja az eredményt. 
  • Az írásbeli bírálat során maximum 50 pont szerezhető. A végső eredményt 50%-ban az írásos pályamunka bírálata és 50%-ban az előadás értéke adja meg.
  • Amennyiben a két írásbeli bírálat átlagpontszáma nem éri el a megszerezhető pontok 20 %-át, a dolgozat nem kerül bemutatásra. A bírálat tartalmaz egy rövid szöveges értékelést is.
  • Kérjük, hogy a pályamunkák értékelését az OTDT online rendszerében 2019. február 28-ig elvégezni szíveskedjen. 

Kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésre az alábbi e-mail címen: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Jó munkát kíván és a TDK-s hallgatók nevében köszöni támogató munkáját a konferencia szervezőbizottsága.

Testnevelési Egyetem, K épület

A Testnevelési Egyetem a főváros XII. kerületében, az Alkotás u. 44. szám alatt, a Déli pályaudvar és a BAH-csomópont között található, a 61-es villamos Királyhágó utcai megállójához közel. Megközelítése lehetséges többek között az 61-es villamos Széll Kálmán téri állomásától a 3. megállóig (Királyhágó utca), vagy a Déli pályaudvartól a 139-es busz 2. megállójáig (Tartsay Vilmos utca) utazva.

EMMI
Magyar Tudományos Akadémia
OTDT
Testnevelési Egyetem
Xmas Conference
MSTT
te shoplogo
mob logo
MEFS 1907 logo RGB 01
ITM logo magyar szines
nutriversum
tfmuhely k

A Testnevelési Egyetem rövid története

Gróf Klebelsberg KunoA főiskolai szintű testnevelőtanár-képzés, valamint a Magyar Királyi Testnevelési Főiskola életre hívásának gondolata már a XIX-XX. század fordulóján felmerült, de a konkrét előkészületek csak az 1920-as évek elején kezdődtek el. Az intézmény alapítójának, az évtized kiemelkedő politikusának, gróf Klebelsberg Kuno kultuszminiszternek a fáradozása nyomán az első tanév ünnepélyes megnyitására 1925 novemberében került sor. Klebelsberg a testneveléssel és edzéssel kapcsolatos állásfoglalását a Nemzetgyűlés 1924. február 24-i ülésén a következőképpen fogalmazta meg: „Egy nép egészségi állapotát jelentősen meghatározza a nép fizikuma... A test megerősítése, edzése elengedhetetlenül fontos, mert a betegségeknek ezáltal képes ellenállni... Az értelmi és erkölcsi nevelés a test nevelése nélkül alapjait veszítheti... A mai pedagógiarendszer csak ideges, korán elfáradt embereket ad az országnak, akik aztán a maguk nyugtalanságával vagy tehetetlenségével csak bajt okoznak.”

A Magyar Királyi Testnevelési Főiskola (TF) működése első két évtizedében a tanárképzésen kívül jelentős sikereket ért el az edzőképzésben, valamint különféle továbbképző tanfolyamok szervezése és a tudományos kutatások alapjainak lefektetése terén. Az intézménnyel egy időben alakult meg a Testnevelési Főiskola Sport Clubja (TFSE) is.

A TF önálló felsőoktatási intézményként végezte oktatói és kutatói tevékenységét 1945-től 1989-ig Magyar Testnevelési Főiskola, majd tíz éven keresztül 1999-ig Magyar Testnevelési Egyetem néven egészen 2000-ig. Ekkor a felsőoktatási integráció okán, a TF a Semmelweis Orvostudományi Egyetemmel és a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetemmel közösen az újonnan létrejött Semmelweis Egyetem részévé vált. Tizennégy évi integrációt követően az egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XXXVI. törvény 39. §-a értelmében a Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Kar 2014. szeptember 1. napjával újra önálló intézményként, Testnevelési Egyetem néven működik tovább. Az egyetem a zászlajára hímzett jelmondatot továbbra is irányadó értéknek, erkölcsi útmutatásnak tekinti: Szellemet, erkölcsöt, erőt egyesíts!

A jelmondatnak megfelelően az intézmény a modern sport állította kihívásokra olyan válaszokat keres, amelyek építenek hagyományos értékeire és a több mint kilencven esztendő alatt felhalmozott minőségi tudásra.

A testkulturális, sporttudományi területen képzést folytató magyarországi felsőoktatási intézmények közül a Testnevelési Egyetem a legismertebb és legelismertebb a világon. Kevés olyan egyetem létezik, ahol az oktatói karban és a képzésben is ilyen jól ötvöződik a sportszakmai gyakorlat és a sporttudomány. Ezt bizonyítja többek között az is, hogy sehol máshol nincs annyi egyetemi tanár, MTA-doktor a sporttudomány területén, mint a Testnevelési Egyetemen.

Testnevelési Egyetem, Főépület (2015)

Az intézmény közel százéves fennállása óta megannyi olimpiai, világ- és Európa-bajnok, illetve edzőik egész sora ”koptatta” a TE padjait. A 2017/18. tanévben mintegy kilencven világversenyen érmes sportoló nyert felvételt a különböző alap- és mesterképzési szakokra. Az egyetem díszdoktorai között pedig megtalálhatók a nemzetközi sportdiplomácia és a sporttudomány jeles képviselői.

Az intézmény alapításkori küldetése az elmúlt több mint kilencven esztendő alatt nem változott, tartalmilag azonban megállíthatatlanul gyarapodott. A sportágazat rohamos fejlődésének következtében új tanszékek létesültek, új tantárgyak kerültek be a képzési programba és egyre nagyobb hangsúly helyeződött a tudományos kutatómunkára is.

A pedagógusképzési területen a közép- és felsőfokú oktatási intézmények számára történő egyetemi szintű testnevelőtanár-képzés mellett a TE rendelkezik a sporttudományi képzési terület összes lehetséges: két alapképzési és négy mesterképzési szak indításának engedélyével, biztosítva ezzel a képzés sokszínűségét.    

A 2017 szeptemberétől bevezetett új szakstruktúra alapján a TE az Osztatlan testnevelő-gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár szak mellett, az Edző (BA), a Sport- és Rekreációszervezés (BSc) alapképzési szakokat, a Szakedző (MSc), a Sportmenedzser (MSc) a Humánkineziológia (MSc), a Rekreáció (MSc) mesterképzési szakokat, valamint a diplomára épülő rövid ciklusú tanárképzéseket és szakirányú továbbképzéseket kínálja a leendő hallgatói részére.

A TE-n azonban nemcsak azok találják meg számításaikat, akik kiváló testnevelő, gyógytestnevelő tanárok, edzők, sportmenedzserek, rekreációs szakemberek, valamint az egészségtudományban is jártas humánkineziológusok szeretnének lenni, hanem azok is, akik tudományos pályára vágynak, mert Magyarországon csak itt lehet doktori fokozatot szerezni sporttudományban.

Új létesítmények

A Kormány 2016. szeptemberi döntése értelmében az egyetem olyan komplex létesítményfejlesztést valósít meg, melynek köszönhetően megújul és bővül a jelenlegi Alkotás utcai kampusz, a Csörsz utcai sportlétesítmény, valamint egy új velencei vízisport-telep és rekreációs központ is létesül.

A megépülő és megújuló létesítmények megteremtik a minőségi képzés feltételrendszerét, illetve hosszú távú perspektívát biztosítanak a magyar sport versenyképességét elősegítő sporttudományi kutatások infrastrukturális és technológiai hátterét garantálva.

Testnevelési Egyetem, Csörsz utca

A fejlesztésekhez kapcsolódó technikai felszerelések, a pedagógiai- és edzésmódszereket támogató technológiai és informatikai infrastruktúra a kor legkorszerűbb igényeinek megfelelően kerül kialakításra.

A létesítmények minősége, azok lehetőségei pedig alkalmasak lesznek a különböző közszolgálati, tematikus és kiemelkedő érdeklődésre számot tartó sportesemények, sportprogramok és nemzetközi sporttudományi konferenciák megrendezésére is.

Testnevelési Egyetem, Csörsz u., kolonnád

Fontos információk:

  • Zsűri ülés: Csütörtök: 14:30-15:30 
  • Főzsűri ülés: Péntek 18:00-19:00 

 

Prezentációs Díj

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) a Mindentudás Egyetemével közösen meghirdetett 3 db TDK Prezentációs Díjat a magas színvonalú prezentációt bemutató hallgatók számára.

A TDK Prezentációs Díj odaítélése kétfordulós versenyben történik. Az első fordulót az OTDK-n nyújtott teljesítmény adja, a második forduló meghívásos rendszerben a Magyar Tudományos Akadémián megrendezett konferencia keretében valósul meg.

A TDK Prezentációs Díjra azok a résztvevők és prezentációik jelölhetők, akik a benyújtott és bemutatott pályamunka értékelésénél a szekció által meghatározott összpontszám legalább 90%-át elérik.

A Testnevelés és Sporttudományi Szekcióban a tagozati Bizottságok tehetnek javaslatot a Tagozati Elnökök Ülése felé, amely felterjeszti azt az egy prezentációt, amelynek előadója (előadói) a továbbiakban részt vehet (vehetnek) az odaítélési eljárás második fordulójában.

Az értékelés során 4 fő területet kell megítélni, ezek:

– előadói stílus;

– szemléltető eszközök használata, humán demonstráció;

– eredmények bemutatása;

– vitakészség, szakmai kompetencia, befogadó közeggel történő kommunikáció.

Az értékelés során – a fentieken túl – fontos szempont, hogy a magyar nyelvű tudományosság eredményeit is használja az előadó, valamint a magyar tudományos nyelvhasználat kerüljön előtérbe.

Prof. Dr. Rigler Endre Díj

A Testnevelés és Sporttudományi Szekció Elnöksége Dr. Rigler Endre emlékére megalapította a nevéhez fűződő díjat.

A díjat azon TDK hallgató nyeri meg, aki a legmagasabb összesített pontszámot érte el (pályamunkák bírálata + előadás).

Minden Konferencián csak egy hallgató nyerheti el a Rigler Endre díjat, ami emlékplakettal és értékes nyereménnyel jár.

Ha arra a kérdésre kell válaszolni, hogy ki volt Dr. Rigler Endre, akkor Dr. Frenkl Róbert szavaival élve: „elsősorban feltétlenül tanár volt. A klasszikus fajtából, abból, akire évtizedek múlva is emlékeznek a tanítványok.” Dr. Rigler Endre korai halála pótolhatatlan űrt hagyott maga után, a sporttudomány leginkább sajátos területén, a sportágak kutatási témáiban.

1986-ban lett a biológia tudománykandidátusa, tudományos munkássága több mint 170 megjelent közleményben tükröződik. Otthon volt és elismert volt a humánbiológiában, ezt jelezte tagsága az MTA Antropológiai Bizottságában. Az Országos Tudományos Diákköri konferenciák Testnevelés és Sport-szekciójában indult hallgatói közül többen kaptak külön elismerést, illetve díjazást. Munkája elismeréseként számos kitüntetést kapott, többek között az OTDT Mester Tanár Díját.

DOSZ Különdíj

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (a továbbiakban: OTDT) meghirdetésében megvalósuló Országos Tudományos Diákköri Konferencia (a továbbiakban: OTDK) alkalmával 2019. tavaszától a Doktoranduszok Országos Szövetsége (a továbbiakban: DOSZ) különdíjat ajánl fel minden tudományterületi szekcióban.
A különdíj célja, hogy az adott tudományterületen kiemelkedő fiatal kutatókat elismerje, motiváltságukat tovább erősítse tanulmányaik doktori szinten történő folytatásában, ezáltal támogassa a hazai felsőoktatásban és tudományos pályán tevékeny szakemberek utánpótlását.
A DOSZ egy képviselője által átadásra kerülő különdíj OTDK szekciónként egy pályamunkának lehetséges, tehát összesen tizenhat jelölt részesülhet a megtiszteltetésben.