(a jelentkezési időszak lezárult)

A Tudományos Diákkonferenciákon, szekciónként a legjobb három előadás helyezésben részesül. A sorrendet a pályamunkára (dolgozatra) és az előadásra kapott értékek összege határozza meg. A felhívásban megjelölt határidőre benyújtott pályamunkákat és a konferencián bemutatott előadásokat a hazai sporttudomány elismert személyiségei a honlapon (az alábbiakban) ismertetett formai és tartalmi követelmények alapján értékelik.

Házi TDK

1. On-line jelentkezési lap kitöltése

A jelentkezési lap pontos elérhetőségét minden tanévben frissíti a TDK bizottság. A jelentkezési lap az alábbi adatokat tartalmazza, amelyeket formázás nélkül kell kitölteni:

 • a szerző(k) adatait;
 • a témavezető és (ha van) a konzulens tanár adatait;
 • az előadás címét;
 • a kulcsszavakat (maximum 3);
 • az absztrakt szövegét (maximum 3000 karakter).

2. Absztrakt tartalmi követelményei

A kutatás rövid leírásánál az alábbi klasszikus szerkezeti felépítést javasoljuk, amely mind a pályamunka, mind az előadás során vezérelv lehet:

 • Bevezetés (témaválasztás indoklása, irodalmi áttekintés, elméleti háttér)
 • Hipotézis / Célkitűzés (kérdésfeltevés megfogalmazása, érvényessége)
 • Vizsgálati módszerek, -személyek, -körülmények (ismertetés pontossága)
 • Eredmények (a kutatás eredményeinek ismertetése, bemutatása, értelmezése)
 • Összefoglalás (konklúzió, javaslat, elméleti és/vagy gyakorlati jelentősége)

A fenti szempontokat az adott tudományterületen és az abban elfogadott  kutatási módszereket (pl.: review paper, story telling) adekvátan kell alkalmazni. Az absztraktok kötetben jelennek meg, korábbi konferenciák kiadványai megtekinthetők az archívumban.

3. Pályamunka

 • A mindenkori felhívásban megjelölt határidőre kell mellékelni a jelentkezési lappal együtt.
 • A pályamunkákat a hazai sporttudomány elismert személyiségei bírálják.
 • Az eljárás során a bíráló csak a dolgozatot láthatják, annak szerzőjéről, témavezetőjéről semmilyen információval nem rendelkezik.

3.1. Formai követelmények

 • A pályamunkán csak a dolgozat címét kell feltüntetni. A szerző(k), témavezető, (ha van) konzulens nevét és beosztását, valamint a kutató laboratóriumot, tanszéket semmilyen formában nem kell megjelölni, pl.: köszönetnyilvánításban sem. Azaz a dolgozatban minden olyan egyéb információ kerülendő, amely csökkenti a kutatás anonimitását.
 • Szerző és témavezető nevével ellátott dolgozatot nem tudjuk elfogadni és bírálatra továbbítani!
 • A dolgozatot a pályamű címével és ne a Szerzőt nevével mentsék el. (pl. A dolgozat címe: Publikálás anonim módszerekkel, diákköri konferenciákon. Pdf file neve: Publikálás anonim módszerekkel, diákköri konferenciákon.)
 • Oldalszám: Törzsszöveg (irodalomjegyzék és melléklet nélkül) maximum 10 oldal; 1,5 sortávolsággal, 12-es Times New Roman betűtípussal, sorkizárt formában, számozott oldalakkal.
 • Táblázatokat és grafikonokat sorszámozással és címmel kell ellátni. A kiegészítő információkat tartalmazó melléklet maximum 5 oldal. A mellékletben található táblázatok és grafikonok számozása független a törzsszövegtől.
 • A pályamunkákat pdf formátumban kell csatolni!
 • A helyesírási-, valamint a gépelési hibákat sem a pályamunkában, sem az kivonatkötetben megjelenő absztraktokban nem áll módunkban kijavítani.

3.2. Tartalmi követelmények

Az általános tudományos publikációk előírásainak megfelelően.

4. Kutatásetikai nyilatkozat

A Kutatásetikai Bizottsággal folynak a megbeszélések. Előre láthatólag 2019. novemberére elkészülnek a részletes követelmények és a kitöltendő formanyomtatvány.

5. Előadás prezentáció

 • A Diákköri Konferencián az előadásokat tudományterületek, illetve témakörök szerint, szekciókba soroljuk. Egy-egy szekcióban minimum 7, maximum 12 prezentáció szerepel.
 • A szóbeli előadás 10 perc prezentációból és 5 perc diszkusszióból áll. A 10 percnél hosszabb előadásért pontlevonás jár, illetve nem marad elég idő a vitára, amely ugyancsak csökkenti az előadás értékét.

Országos TDK

Az OTDK absztrakt és pályamű követelményeit mindig az aktuális Konferenciát szervező Intézmény írja ki.

Az Országos Diákköri Konferenciára, azon hallgatóknak, akik BSc vagy MA/MSc vagy osztatlan szakon végeztek a témavezetőjükkel közös nyilatkozatot kell tenni, hogy a bemutatandó TDK dolgozat és a szakdolgozat vagy diplomadolgozat nem azonos. Amennyiben a nyilatkozatot nincs csatolva, vagy a TDK munka és a szakdolgozat-diplomadolgozat azonos, akkor a jelentkezést sajnos nem tudjuk elfogadni. A témavezetővel tett közös nyilatkozatot egyénileg mindenki a saját témáját és helyzetét figyelembe véve fogalmazza meg.

A TDK, azaz a Tudományos Diákköri Konferencia azon fórum, ahol az egyetemisták tudományos munkájuk eredményeit előadhatják, bemutathatják hallgatótársaiknak, valamint az érdeklődő szakembereknek. A tudományos diákköri munka a hallgató és oktatója közös tevékenységén alapul, melyben az oktató - mint az adott szakterület elismert képviselője - a kezdetektől mentorálja a hallgató munkáját. Az önkéntes diákköri munka a tehetséggondozás egyik fontos pillére, amely hathatós segítséget nyújt a kutatómunka megalapozásában és a tudományos munkában való elmélyedésben.

A Testnevelési Egyetem (és jogelődei) több évtizedes sikeres TDK múltra tekint vissza, amelyet mind az országos-, mind a nemzetközi konferenciák dobogós helyezései bizonyítanak. 

Intézményünk minden évben Házi TDK-t rendez, ahol nemcsak hallgatóink ismertetik kutatási eredményeiket, hanem szívesen látjuk bármely más felsőfokú oktatási intézmény sporttudománnyal kapcsolatos előadását.

Az OTDT (Országos Tudományos Diákköri Tanács) irányításával minden második évben megrendezésre kerül az Országos Tudományos Diákköri Konferencia, ahol nemcsak a hazai felsőfokú oktatási intézmények hallgatói mérik össze tudásukat, hanem a külhoni egyetemek diákjai is szép számmal szerepelnek.

A Testnevelési Egyetem minden második évben Nemzetközi Diákkonferenciát rendez. Büszkén kijelenthetjük, hogy ma már hagyományosnak tekinthető nemzetközi konferenciáinkon, - melyet  2020-ban 24. alkalommal rendezünk meg – átlagosan közel 100 előadást mutatnak be a diákok angol nyelven, nemegyszer 3 földrészről, 8-10 ország képviseletében.képviseletében.

GYIK

Miért hasznos a TDK?

 • A tudományos kutatás világának megismerése, amely már a szakdolgozat írásakor megtérül.
 • Szakmai fórumok tájékoztatása a vizsgálati eredményekről és a tapasztalatokról. Értékes visszajelzések, tanácsok a kutatásról.
 • Gyakorlati tapasztalatok az érvelésben és vitázásban, amelyek a mindennapokra adaptálhatók.
 • Elmélyült csapatmunka témavezető tanárral és kutatótársakkal.
 • A hazai szakmai és tudományos világ elismeri és előnyben részesíti a TDK-s hallgatókat.
 • Ösztöndíjaknál és pályázatoknál plusz pontok kaphatók a TDK eredményért.
 • A TDK eredményekre mesterképzés és doktori programok, valamint a külföldi egyetemek felvételi eljárásai során többletpontok adhatók.

Honnan kapok információt?

 • Erről a felületről, amely mindig naprakész!
 • Az egyetem minden szervezeti egysége készséggel ad tájékoztatást a diákköri tudományos lehetőségekről és tevékenységekről.
 • Oktató kollégáktól, akik felkészült témavezetőként várják az érdeklődőket.

Milyen témát kutathatok?

 • Minden olyan kutatásnak előadási lehetőséget biztosítunk a konferenciákon, amely a mozgást, a fizikai aktivitást vizsgálja, akár a mindennapos testnevelés, akár rekreációs tevékenységek, vagy az élsport oldaláról. A vizsgálatok lehetnek orvos- és egészségtudományos megközelítésűek, oktatási- és edzésmódszertani elemzések, társadalom-, vagy műszaki tudományos kutatások.
 • Minden olyan témában, amelyben az egyetemünk oktatói TDK vagy diplomamunka témavezetést vállalnak. Ezekről a témákról a tanszékek honlapjai adnak tájékoztatást.

ide be kell még kötni a vonatkp Híreket blognézetben.

IV. Sporttudományi PhD Szimpózium (plakát)

2019. április 15-16-án zajlott a IV. Sporttudományi PhD Szimpózium. A már hagyományos Testnevelési Egyetem Sporttudományok Doktori Iskolai PhD szimpózium célja, hogy lehetőséget biztosítson a hallgatók számára, hogy méltó keretek között bemutathassák kutatásaik eddigi eredményeit, megoszthassák felmerülő problémáikat. Az előadásokhoz kapcsolódó viták, értékelések sokat segíthetnek a további munkákban, irányt adhatnak további kutatásokhoz, és a pozitív értékelések tovább növelhetik az elhivatottságot. A konferencia természetesen újabb lehetőséget biztosít az előadói szerep gyakorlására, prezentációs technikák fejlesztésére is. Erre a tudományos ünnepre előadók mellett szeretettel és tisztelettel vártunk mindenkit, aki szeretné nyomon kísérni és segíteni a magyar sporttudomány fejlődését.

Az absztrakt leadásának határideje: 2019. március 15. 24:00

Az absztrakt kötelező formai elemei:

 • cím: Times New Roman, 16pt, félkövér, CAPS, balra zárt
 • szerzők neve (első szerző1, társszerzők2): Times New Roman, 14pt, balra zárt
 • 1 első szerző egyetem/munkahely, kar/tanszék, város: Times New Roman, 14pt, balra zárt, dőlt
 • 2 társszerzők egyetem/munkahely, kar/tanszék, város: Times New Roman, 14pt, balra zárt, dőlt
 • absztrakt: Times New Roman, 12pt, max. 300 szó

Absztrakt minta >>>
A fájlnév a szerző neve legyen, semmi más!

Az oral prezentáció 15 perc előadás + 5 perc vita.

Program

Részletes program és absztraktfüzet >>>

2019. április 15.

 • 8.00-10.00 Regisztráció
 • 9.00-9.15 Ünnepélyes megnyitó: Dr. Radák Zsolt, Dr. Sterbenz Tamás
 • 9.15-9.35 Kiváló PhD Oktató előadás: Dr. Tihanyi József
 • 9.35-10.35 Vendégelőadók:
  • 9.35 Dr. Higuchi Mitsuru
  • 9.55 Dr. Simon Shibli
  • 10.15 Dr. Suzuki Katsuhiko
 • 10.35-10.55 Kávészünet
 • 10.55-12.15 ÚNKP szekció, 1. konferencia szekció
  • ÚNKP szekció
   • 10.55-11.15 Almási Gábor
   • 11.15-11.35 Csurilla Gergely
   • 11.35-11.55 Szemes Ágnes
   • 11.55-12.15 Téglás Tímea
  • 1. konferencia szekció
   • 10.55-11.15 Csordás-Makszin Ágnes
   • 11.15-11.35 Csirkés Zsolt
   • 11.35-11.55 Szabó Péter
   • 11.55-12.15 Tánczos Zoltán
 • 12.15-13.00 Ebédszünet
 • 13.00-14.40 2-3. konferencia szekció
  • 2. konferencia szekció
   • 13.00-13.20 Abonyi Barbara
   • 13.20-13.40 Nagy Nikoletta
   • 13.40-14.00 Petró Béla
   • 14.00-14.20 Szemes Ágnes
   • 14.20-14.40 Tornóczky Gusztáv József
  • 3. konferencia szekció
   • 13.00-13.20 Fridvalszki Marcell
   • 13.20-13.40 Gombos Zoltán
   • 13.40-14.00 Hegedüs Ádám
   • 14.00-14.20 Langmár Gergely
   • 14.20-14.40 Laski Vivien
   • 14.40-15.00 Soldos Péter
 • 14.40-15.00 Kávészünet
 • 15.00-16.40 4-5. konferencia szekció
  • 4. konferencia szekció
   • 15.00-15.20 Almási Gábor
   • 15.20-15.40 Dvorák Márton
   • 15.40-16.00 Kovács Bálint
   • 16.00-16.20 Kovács Gergely
   • 16.20-16.40 Vadász Kitty
  • 5. konferencia szekció
   • 15.00-15.20 Boros Zoltán
   • 15.20-15.40 Csurilla Gergely
   • 15.40-16.00 Falatovics Ádám
   • 16.00-16.20 Garamvölgyi Bence
   • 16.20-16.40 Németh Petra
 • 17.00 Konferencia eredményhirdetés

2019. április 16.

 • 9.00-10.20 1. témabemutatás szekció
  • 9.00-9.20 Dékány Marcell
  • 9.20-9.40 Gál-Pottyondy Anna
  • 9.40-10.00 György Bernadett
  • 10.00-10.20 Horváth Anikó
 • 10.20-10.40 Kávészünet
 • 10.40-12.00 2. témabemutatás szekció
  • 10.40-11.00 Jókai Mátyás
  • 11.00-11.20 Kádár László
  • 11.20-11.40 Králik-Lenhart Krisztina
  • 11.40-12.00 Kovács Krisztina
 • 12.00-12.40 Ebédszünet
 • 12.40-14.00 3. témabemutatás szekció
  • 12.40-13.00 Kincses Gábor
  • 13.00-13.20 Marczinka Tamás
  • 13.20-13.40 Medvegy Zoltán
  • 13.40-14.00 Orbán-Sebestyén Hajnalka Katalin
 • 14.00-14.20 Kávészünet
 • 14.20-15.40 4. témabemutatás szekció
  • 14.20-14.40 Pataki Natália
  • 14.40-15.00 Schuth Gábor
  • 15.00-15.20 Világi Kristóf
  • 15.20-15.40 Zsarnóczky-Dulházi Fanni
 • 16.00 Zárás
Sport Coaching BA and MSc Programs application deadline extended