Tisztelt szerzőink! Az alábbi űrlapot csak a levelező szerző töltse ki, azonban többszerzős kézirat esetén a kézirat első oldalán szerepelnie kell az összes szerző nevének, munkahelyének és e-mail címének (maximum 10 szerző). Amennyiben esetleg gond adódik a fájlfeltöltéssel, használják valamelyik ingyenes fájlküldő szolgáltatást (Wetransfer, PCloud, Send Anywhere, stb.). Ha kérdésük van, írjanak a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre!

Kötelező mező!

Kötelező mező!

Kötelező mező!

Kötelező mező!

Kötelező mező!

Nem egyezik az előző mezővel!

Kötelező mező!

Kijelentem, hogy a folyóirat szerzőknek szánt útmutatóját elolvastam, és kéziratom az abban előírt követelményeknek megfelel.

Kötelező mező!

A kéziratot szerkeszthető (DOC, DOCX, stb.) és PDF formátumban is kérjük. A kézirat fájlneve a levelező szerző vezetéknevével kezdődjön és a vége tartalmazza az aktuális dátumot. Az összes fájlt egyben (egy fájlként) kell feltölteni. Ha erre nem ismer megoldást, akkor az ingyenes PeaZip alkalmazást ajánljuk. A feltöltendő fájl maximális mérete 50 Mb lehet. Ha valamilyen okból nagyobbat küldene, használjon fájlküldő szolgáltatást (lásd fent), akár linkkel megjegyzésként, akár közvetlenül a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre.

Invalid Input

A szerkesztőbizottság által közlésre elfogadott, nyelvi lektorálás előtt álló cikkek, melyek a következő számban fognak megjelenni:

 • Airnel T. Abarra, Tamás Dóczi: Preliminary Insights as an Outsider Researcher in Female Bodybuilding and Physique Athletes >>>
 • Gyarmati László, Mihálykóné Orbán Éva, Mihálykó Csaba: A Thurstone módszer alkalmazása sporteredmények elemzésére a 2020/2021-es női kézilabda Bajnokok Ligája példáján / The Application of the Thurstone Method For Evaluating Sports Results Presenting on the EHF Women Handball Championship >>>
 • Kalabiska Irina: Riport a 36. Sportorvosi Világkongresszusról >>>
 • Kiss Anna, Tompa Orsolya, Lakner Zoltán, Soós Sándor: Az étrendi információs túlterhelés kérdőív adaptálása és validálása élsportolók körében / Adaptation and validation of diet information overload scale among elite athletes >>>
 • Lénárt Ágota: Az alkalmazott sportpszichológia szerepe és módszerei a korszerű sportfelkészítésben >>>
 • Németh Zsolt: Konfliktuspedagógia a testnevelő tanári hivatás gyakorlása közben / Conflict Pedagogy in the Physical Education Teacher’s Profession >>>
 • Pavlik Gábor: Emlékek tanszékünkről >>>
 • Pelle Judit: A COVID-19 gyermekgyógyászati és sport vonatkozásai / Pediatric and sport aspects of COVID-19 >>>

A TST/PSS folyóirat célja magas szakmai színvonalú írások közlése magyar, illetve angol nyelven, a sporttudomány területén, illetve a gyakorlati sportszakmai munkára vonatkozóan. A folyóirat eredeti közlemények, review-cikkek és könyvrecenziók megjelenését támogatja, emellett fórumot biztosít a Testnevelési Egyetemen tartott sporttudományi konferenciák – válogatott – absztraktjainak. Az eredeti közlemények és az áttekintő cikkek lektori folyamaton mennek keresztül (két független, anonim bíráló), a könyvrecenziók felkérésre történnek.

A cikkeket online űrlapunkon keresztül kérjük beküldeni!

Általános formai követelmények

A kézirat Garamond (ennek hiányában Times) betűtípussal készüljön. A cím világos, informatív és figyelemfelkeltő legyen, legfeljebb 20 szó. Kérjük megadni a cím angol verzióját is. Ezután magyar és angol nyelvű absztrakt következzen, utána pedig a főszöveg 11-es betűnagysággal és egyszeres sorközzel. Az írásmű végén irodalomjegyzék legyen. A kézirat automatikus stílusbeállítás nélkül készüljön, a szöveg formázását a szerkesztőség végzi. A cikket kérjük egyrészt szerkeszthető, másrészt PDF formátumban beküldeni.

Absztrakt

A tanulmány elejére kerülő magyar, illetve angol nyelvű összefoglaló terjedelme legfeljebb 250 szó, mely nem tagolódik bekezdésekre, és nem tartalmaz kiemeléseket. Mivel a külföldi olvasók számára többnyire csak az angol összefoglaló olvasható, és az absztrakt bekerülhet különböző referáló folyóiratokba, gondos elkészítésének kiemelt jelentősége van. Az absztrakt végére 4-6 – lehetőleg a címben nem szereplő – kulcsszót is adjon meg a szerző, mindkét nyelven. Az anyanyelvi lektorálásról a szerkesztőség gondoskodik.

Tagolás

Hosszabb cikkek esetében ajánlott a főszöveg fejezetekre, alfejezetekre bontása. A fejezetcímek félkövér, az alfejezetek címei dőlt, (szükség esetén) az alfejezeten belüli alcímek álló betűvel jelenjenek meg a kéziratban. A folyóirat olvasását megkönnyíti, ha a szöveg bekezdésekre tagolódik. A szöveg minden bekezdése a sor elején kezdődjön, behúzást ne alkalmazzunk. Egy bekezdés általában legyen rövidebb, mint egy mondat, de ne legyen hosszabb egy gépelt oldalnál. A bekezdéseket ne különítsék el sorkihagyások.

Táblázatok

A táblázatokat arab számokkal kell számozni. Minden táblázatnak legyen címe (félkövér betűvel írandó), a cím helye a táblázat felett van. A táblázatokra a számuk alapján kell hivatkozni. A tördelés elkerülhetetlen változása miatt az írásmű szövegében kerülni kell a térbeli irányt jelölő (előző, következő, lenti, fenti stb.) utalásokat. A táblázatok adatainak önmagukban, a szövegben való elmélyülés nélkül is értelmezhetőeknek kell lenniük. Az önmagukban nem elég informatív adatokat, jelöléseket tartalmazó táblázatok alá hosszabb megjegyzést lehet fűzni. A táblázat méretezésénél gondolni kell a folyóirat formátumára (maximális szélesség: 157 mm).

Ábrák

Az ábrákat arab számokkal kell számozni. Minden ábrának legyen címe (ábraaláírás), félkövér betűkkel írva. A cím nyomtatásban az ábra alatti sorba kerül, ezért a cím ne legyen a rajz része. Az ábrákra számuk alapján kell hivatkozni. Az ábrákat feliratokkal kell ellátni úgy, hogy azok önmagukban is értelmezhetők legyenek. A szerkesztőség csak magas színvonalú számítógépes grafikákat és ábrát fogad el. Az ábra méretezésénél különösen gondolni kell a folyóirat méretére és formátumára (maximális szélesség: 157 mm). Az ábrákat kérjük egyrészt a szövegben elhelyezni a szerző által jónak látott helyen, másrészt egy-egy önálló fájlként is beküldeni. A fájlformátum lehetőleg vektoros legyen, lévén az minőségromlás nélkül is tetszőlegesen méretezhető. Ha csak képformátum (JPG, PNG, stb.) áll rendelkezése, akkor annak felbontása 300 DPI legyen a tervezett megjelenés méretében. Ha nincs lehetőség a DPI ellenőrzésére, akkor a pixelben lévő méret a következő képlettel számolható át milliméterre: P/300*25,4 (ahol P a kép mérete pixelben). Ezzel meghatározható, hogy a rendelkezésünkre álló digitális állomány maximum mekkora méretben használható fel a kiadványban. Például: ha van egy 2000 pixel szélességű képünk, akkor az maximum 2000/300*25,4=169,33 mm széles lehet nyomtatásban. Sem kicsinyíteni, sem nagyítani nem célszerű, minden átméretezés rontja a minőséget (ezért praktikus a vektoros állomány).

Minden ábra esetében a szerző felelőssége a jogtiszta felhasználás. Ehhez nem elég a forrás megjelölése. Akár online, akár offline (nyomtatott) az ábra, azt alapértelmezetten védi a szerzői jog, hacsak ennek ellenkezőjéről nem rendelkezik a  jogtulajdonos. Ezért tehát az idegen forrásból származó ábrák esetében kérjük csatolni az utánközlésről szóló írásbeli engedélyt.

Lábjegyzetek

A lábjegyzetekbe a szöveghez fűzött megjegyzések kerülnek. Egy lábjegyzet ne legyen hosszabb, mint öt gépelt sor. A közlendőket általában célszerű a szövegbe belefogalmazni, lehetőleg mérsékeljük a lábjegyzetek számát és hosszát. Elsősorban az kerüljön lábjegyzetbe, aminek olvasása megtörné a főszöveg folyamatosságát. A publikált szövegekre az irodalomban kell hivatkozni, a lábjegyzetbe inkább a nem publikált források, levéltári anyagok megjelölése, egyéb megjegyzések kerülhetnek. Nyomtatásban a lábjegyzet azon az oldalon jelenik meg, amelyen a hivatkozás történik.

Felhasznált irodalom

A hivatkozott irodalom a tanulmány végére kerül a szerzők (első szerző) szerinti szigorú betűrendben felsorolva. Ugyanannak a szerzőnek a publikációit évszám szerinti sorrendben kell felsorolni. A szövegben előforduló minden hivatkozásnak meg kell jelennie az irodalomjegyzékben, illetve az irodalomjegyzékben szereplő minden tételre hivatkozni kell a szövegben. Indokolt esetben ezen felül ajánlott irodalmat is közölhet a szerző. Az irodalmi hivatkozásonknál azok DOI számát is meg kell adni.

Köszönetnyilvánítás, összeférhetetlenség

Indokolt esetben a szerző élhet a köszönet nyilvános megjelenítésével, amely vonatkozhat a tanulmány keletkezésére, a kutatási témára, egyéni és intézményi segítségre, támogatási forrásokra stb. A köszönetet a tanulmány szövege és az irodalomjegyzék között kell elhelyezni. Bármilyen összeférhetetlenséget – akár valós, akár csak feltételezhető – a szerzőknek jelezni kell.

Szerző címe

A(z első) szerző a tanulmány végén közölje munkahelye, intézete, kara és tanszéke nevét (angolul is), címét, saját telefonszámát és e-mail címét, hogy lehetőség nyíljon a vele történő kapcsolatfelvételre és az írásműre való reflektálásra.

Hivatkozások

Hivatkozások a szövegben

 • A szövegben a hivatkozás a szerző(k) nevével és a megjelenés évszámával történik. A szerző(k) neve lehet része a mondatnak [... amint Haag tanulmányában (2002) közölt eredmények ...], vagy szerepelhet zárójelben [... a két változó közötti szoros összefüggés már korábban felmerült (Haag, 2002), ezért ...].
 • Két szerző nevét az “és” választja el egymástól: (Sanders és Graham, 1995). Több név esetén a nevek között vessző áll, az utolsó két név között “és” van: (Salvara, Bognár és Biró, 2002). Háromnál több név esetén az első előforduláskor az összes szerző neve szerepel (Lathrop, Brown, Womack, Ulibarri, Paton és Osmond, 2001), a további előforduláskor az első szerző neve és a “mtsai” rövidítés (Lathrop és mtsai, 2001).
 • A szövegben a nevek dőlt betűvel jelennek meg. A szó szerinti idézeteket idézőjelek fogják közre, a hivatkozás megjelöli az oldalszámokat is (Kay, 2004. 43). Ha egy szerzőnek azonos évben publikált több írására hivatkozunk, azokat az egyes évszámok után írt betűkkel különböztetjük meg (Nagy, 1988a).
 • Egy zárójelen belül egy szerző különböző munkáira hivatkozva a nevet csak egyszer írjuk, utána következnek az évszámok, egymástól vesszővel elválasztva (Bloom, 1955, 1956a, 1956b).
 • Egy zárójelen belül több szerző munkáira hivatkozva az egyes tételeket pontos vessző (;) választja el és a nevek alfabetikus sorrendben követik egymást (Frenkl, 2003; Gergely, 2004; Keresztes, Pluhár és Pikó, 2003).

Hivatkozások az irodalomjegyzékben

 • Önálló könyvek: Szerző(k) (évszám): Cím. Kiadó, kiadás helye (város). A könyv címe dőlt betűvel. Például: Nádori László és Bátonyi Viola (2003): Európai unió és a sport. Dialóg Campus, Budapest.
 • Szerkesztett könyvek: Szerző(k) (évszám, szerk.): Cím. Kiadó, kiadás helye (város). A könyv címe dőlt betűvel. Például: Mandl, H., De Corte, E., Bennett, N. és Friedrich, H. F. (1990. szerk.): Learning and instruction. European research in an international context. Volume 2.1. Social and cognitive aspects of learning and instruction. Pergamon Press, Oxford.
 • Könyvfejezetek: Szerző(k) (évszám): Fejezet (tanulmány) cím. In: Szerkesztő(k) neve (szerk.): Könyv címe, kiadó, kiadás helye (város). Oldalszámok: a fejezet első és utolsó oldala. A könyv címe dőlt betűvel. Például: Neves, D. M. és Anderson, J. R. (1981): Knowledge compilation: Mechanisms for the automatization of cognitive skills. In: Anderson, J. R. (szerk.): Cognitive skills and their acquisition. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Hillsdale. 57-84.
 • Folyóiratban megjelent cikkek: Szerző(k), (évszám): Tanulmány cím. Folyóiratcím, évfolyam [kötet] száma. Szám. Oldalszámok: a tanulmány első és utolsó oldalának száma. A folyóirat címe dőlt betűvel. Például: Veal, M. L. és Compagnone, N. (1995): How sixth graders perceive effort and skill. Journal of Teaching in Physical Education 14. 4, 431-444. Az irodalomjegyzékben az oldalszámok mellett nem szerepel az “o” betű, a “szám” nem kap megjelölést. Minden tétel végén pont van.
 • Korábbi kiadások, fordítások jelzése: Ha a szerző egy munka fordítására, reprintként kiadott változatára, későbbi kiadására vagy gyűjteményes kötetben újra megjelent változatára hivatkozik, és fel kívánja tüntetni az eredeti megjelenés idejét is, ezt két időpont feltüntetésével teheti meg. Az eredeti évszám törtvonallal elválasztva megelőzi az utóbbit. Az irodalomjegyzékben csak annak a kiadásnak az adatait kell megadni, amelyikre a hivatkozás vonatkozik. Például: (Neisser, 1976/1984). – szövegben, Neisser (1976/1984): Megismerés és valóság. Gondolat, Budapest. – irodalomjegyzékben.
 • Szerzők neve: a név megadása: családi név, vessző, keresztnév kezdőbetűk. A kezdőbetűk után pont áll. Például: Bloom, B. S. Szöveg közben a szerzők nevei a mondat szerkezetének megfelelően szabadon használhatók. Például: Mint Benjamin Bloom (1956) sokat idézett könyvében írja,… Abban az esetben, ha zárójelben van megadva a hivatkozott forrás, csak a családi név szerepel (Bloom, 1995). Irodalomjegyzékben a keresztnevek kezdőbetűi között szóköz áll.

4/3-4 | 4/1-2 | 3/3-4 | 3/1-2 | 2/4 | 2/3 | 2/1-2 | 1/2 | 1/1

A Testnevelési Egyetem Tudományos Folyóirata (címlap)4. évfolyam, 3-4. szám (2019) >>>

 • Előszó / Foreword
 • Eredeti közleményekl / Original research paper
  • Sportági tudományok / Sport Sciences
   • A CrossFit Games 2018 verseny elemzése / Analysis of CrossFit Games 2018
    Pálinkás Gergely, Petridis Leonidas, Tróznai Zsófia, Utczás Katinka, Béres Bettina, Szabó Tamás
  • Természettudományok / Natural Sciences
   • A térdsérülések és a dinamikus térd valgus közötti kapcsolat feltárása / Exploring the relationship between knee injuries and dynamic knee valgus
    Uhlár Ádám, Fodor Eszter, Lacza Zsombor
  • Gazdaság- és társadalomtudományok / Social Sciences
   • The effects of rheumatoid arthritis on Cypriot recreational athletes / A reumatoid artritisz hatása a ciprusi szabadidős sportolókra
    Stephen Nicolaou, Efstathios Christodoulides
   • Egészségmagatartási tényezők klaszteranalízise a Magyar Honvédségben / Cluster analysis of health behavior factors in the Hungarian Defence Forces
    Novák Attila, Nyakas Csaba, Rázsó Zsófia, Sótér Andrea
   • Professzionális magyar jégkorongozók személyiségének, megküzdési stratégiáinak és megélt stressz-szintjének vizsgálata / Examination of Hungarian professional ice hockey players’ personality, coping strategies and stress level
    Tóth Renátó, Szabó Kinga
   • Changes in Stadium Sports Spectators Customer Experiences / A stadionokba járó nézők vásárlóélményeinek változásai
    Ekaterina Glebova, Michel Desbordes, Gabor Geczi
 • TST+ / PSS+
  • ISSA 2019 Sportszociológiai Világkongresszus / World Congress of Sociology of Sport 2019 (ISSA)
   Garamvölgyi Bence
  • Sport és Innováció Nemzetközi Konferencia 2019 (program és absztraktok) / International Sport and Innovation Conference 2019 (Program and Abstracts)
  • A 49. Mozgásbiológiai Konferencia programja / Program of the 49th Conference on Motion Biology
  • Megvédett PhD értekezések (2019) / Defended PhD theses (2019)
  • Kitekintés a sporttudományok világába / Window to the world of sport sciences

TST 2019/1-2, címlap4. évfolyam, 1-2. szám (2019) >>>

 • Előszó / Foreword
 • Eredeti közleményekl / Original research paper
  • Természettudományok / Natural Sciences
   • Sportorvosi trendek a labdarúgásban: fejelés és agyrázkódás / Trends in football medicine: heading and concussion
    Szelid Zsolt
   • The effect of three-week exercise programme on sleep quality and depression symptoms in female adults / Háromhetes testmozgás-program hatása az alvásminőségre és a depressziós tünetekre felnőtt nők körében
    Johanna Takács
   • Kettős röntgensugár abszorpciós eljáráson és bioelektromos impedancián alapuló testösszetétel-becslő módszerek összehasonlító elemzése fiatal sportolók körében / Comparison of body composition estimates from dual X-ray absorptiometry and bioimpedance analysis in young athletes
    Utczás Katinka, Tróznai Zsófia, Pálinkás Gergely, Kalabiska Irina, Petridis Leonidas
  • Gazdaság- és társadalomtudományok / Social Sciences
   • Professional identity versus gender identity: Empirical study among top-level leaders and managers in Hungarian sport / Szakmai identitás versus nemi identitás: Empirikus vizsgálat felső szintű magyar sportvezetők és sportmenedzserek körében
    Gyöngyi Szabó Földesi, Andrea Gál
   • Fogalomtisztázó törekvések az egészségtudatosság vizsgálatához / Attempts at clarifying concepts for measuring health consciousness
    Freyer Tamás, Horváth Dániel, Nagy Ádám
   • Az európai sportágazati szakember-fejlesztés lehetőségei: az ESSA-Sport projekt bemutatása és előzetes eredményei / Opportunities of professional development in the European sport sector: Introducing the ESSA-sport project and its prelimenary results
    Sipos-Onyestyák Nikoletta, Perényi Szilvia, Farkas Judit, Gősi Zsuzsanna, Kedelényi-Gulyás Erika
 • TST+ / PSS+
  • A 2019-es Országos Tudományos Diákköri Konferencia Testnevelés- és Sporttudományi Szekciójának absztraktjai / Abstracts of the Physical Education and Sport Sciences Section of the National Student Congress on Sport Sciences 2019
  • Habilitációs összefoglalók / Habilitation summaries
   • Konstans kihívások és változó megoldási kísérletek a nők sportjában
    Gál Andrea
  • Kitekintés a sporttudományok világába / Window to the world of sport sciences

A Testnevelési Egyetem Tudományos Folyóirata 2018/3-43. évfolyam, 3-4. szám (2018) >>>

 • Előszó / Foreword
 • Eredeti közleményekl / Original research paper
  • Sportági tudományok / Sport Sciences
   • A testnevelés tantervelmélete (MTA doktori értekezés tézisei) / Curriculum theory of physical education (Theses of academic doctoral dissertation)
    Hamar Pál
   • Tenisz-specifikus motoros tesztek áttekintése / An overview of tennis-specific motor tests
    Dobos Károly
   • A jūdō és a jiu-jitsu csatája – városi legenda vagy sporttörténeti tény? / The Battle of Jūdō and Jiu-jitsu – An Urban Legend or a Historical Fact?
    Papp Bendegúz
   • A központi gyújtású tűz- és PCP légfegyverek összehasonlítása pontosság, rekreációs alkalmazhatóság és költségvonzat szempontjából / Comparison of firearms and Pre-Charged Pneumatics air guns in terms of accuracy, recreational applicability and cost-effectiveness
    Béres Sándor
  • Természettudományok / Natural Sciences
   • Az edzés pihenőidejében alkalmazott okklúzió hatása négyhetes guggoló edzést végző egyének átlagsebesség mutatóira / The effect of resting period occlusion on average velocity characteristics during 4 weeks of squat exercise protocol
    Torma Ferenc, Gombos Zoltán, Bakonyi Péter, Radák Zsolt
   • Fáradás hatása a combizmok szabályozására ugróteszt során / The effect of fatigue on the control of thigh muscles during countermovement jumps
    Katona Péter, Soós Ivett
 • TST+ / PSS+
  • A fogyatékkal élők élsportjának kialakulása és fejlődése úszásban (paraúszás) az elmúlt 20 évben, valamint a Riói paralimpia tapasztalatai / Development of the sport of disabled people in competitive swimming (para swimming) over the last 20 years and experiences of the Rio Paralympics
   Sós Csaba
  • Emlékezés Dr. John O. Holloszy professzorra / Remembering Dr. John O. Holloszy
  • A Testnevelési Egyetem 2018-as Tudományos Diákköri Konferenciájának absztraktjai / Abstracts of the Student Congress on Sport Sciences 2018 of the University of Physical Education >>>
  • Abstracts of the 23rd International Student Congress on Sport Sciences (ISCSS) / A 23. Nemzetközi Tudományos Diákköri Konferencia absztraktjai
  • A 2. Sport és Innováció Nemzetközi Konferencia programja / Program of the 2nd Sport and Innovation International Conference
  • Habilitációs összefoglalók / Habilitation summaries
   • Döntések elméletei és alkalmazásuk a sport gyakorlatában
    Sterbenz Tamás
   • Sport és egészség a társadalmi integráció kontextusában
    Vingender István
  • Megvédett PhD értekezések (2018) / Defended PhD theses (2018)
  • Kitekintés a sporttudományok világába / Window to the world of sport sciences

A Testnevelési Egyetem Tudományos Folyóirata (2018/1-2)3. évfolyam, 1-2. szám (2018) >>>

 • Előszó / Foreword
 • Eredeti közleményekl / Original research paper
  • Sportági tudományok / Sport Sciences
   • A birkózás a 2016-os riói olimpia tükrében / Wrestling in the mirror of the 2016 Rio Olympics
    Farkas Gábor, Bretz Károly, Barna Tibor
   • Az olimpián bevezetésre került játékszabályok hatása a férfi kézilabdázásra / The impact of rule changes introduced at the Olympics on male handball
    Lehőcz Zoltán
   • A nemzetközi női kézilabdázás jellemzői a riói olimpia elődöntőjébe jutott csapatok mérkőzései alapján / Characteristics of international female handball based on the games of semi finalist teams at the Rio Olympics
    Ökrös Csaba, Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella, Győri Tamás
   • The trends of best results of sprint and jumping events of Track and Field World Championships (1983-2017) / A sprint- és ugrószámok legjobb eredményeinek trendjei az atlétikai világbajnokságokon (1983-2017)
    Sándor Béres
   • A nemzetközi és hazai férfi tornasport helyzetképe a Rio de Janeiro-i Olimpiai Játékok tükrében / Situation of international and Hungarian gymnastics in the mirror of the 2016 Rio Olympic Games
    Gyulai Gergely, Butcher, Steve, Kalmár Zsuzsanna, Hamza István, Hamar Pál
   • A magyar labdarúgó válogatott 2016-os labdarúgó Európa-bajnokságon játszott mérkőzései adatainak összehasonlító elemzése / Comparative analysis of mathes of the Hungarian national futball team at the 2016 European Football Championship
    ifj. Tóth János, Tóth János
  • Gazdaság- és társadalomtudományok / Social Sciences
   • Sportvállalkozások gazdasági adatai a megváltozott finanszírozási környezetben / The economic data of sport businesses under the new funding scheme
    Gősi Zsuzsanna, Nagy József
 • TST+ / PSS+
  • Riport - Inkluzív sportoktatás az integrált szemléletű nevelésben / Report - Inclusive sports education in integrated pedagogy
   Orbán-Sebestyén Katalin, Sáringerné Dr. habil Szilárd Zsuzsanna, Hunyadi Krisztina
  • Kitekintés a sporttudományok világába / Window to the world of sport sciences
  • Habilitációs összefoglalók / Habilitation summaries
   • Nitrogén monoxid szerepe a szívbetegségek kezelésében és a sportban
    Dr. Szelid Zsolt László PhD
   • A testmozgás és a sportolás lehetőségei megváltozott teljesítőképességgel élő emberek számára
    Sáringerné Dr. Szilárd Zsuzsanna PhD

A Testnevelési Egyetem Tudományos Folyóirata 005 címlap2. évfolyam, 4. szám (2017) >>>

 • Előszó / Foreword
 • Eredeti közleményekl / Original research paper
  • Természettudományok / Natural Sciences
   • A 3D computer simulator to examine the effect of wind and altitude on a soccer ball trajectory / A szél és a magasság futball labda röppályájára gyakorolt hatásának vizsgálata három dimenziós számítógépes szimulációval
    Alexander Egoyan, Ilia Khipashvili, Karlo Moistsrapishvili
  • Sportági tudományok / Sport Sciences
   • Posztok és szerepek az európai női kosárlabdázásban a riói olimpián / Playing positions and roles in European women’s basketball at the Rio Olympics
    Balogh Judit
  • Gazdaság- és társadalomtudományok / Social Sciences
   • Esélyegyenlőség-vizsgálat utánpótláskorú labdarúgók körében / Equity examination among youth soccer players
    Tóth Péter László, Dóczi Tamás
   • Sportpszichológiai körkép 2017-ben. A Nemzetközi Sportpszichológiai Társaság világkongresszusának legfontosabb témái / Sport psychology in 2017. The most important topics of the World Congress of the International Society of Sport Psychology
    Török Lilla, Kovács Krisztina, Gyömbér Noémi, Boda-Ujlaky Judit, Lénárt Ágota
   • Konfliktuskezelő stratégiák a labdarúgó edző-játékos-szülők közötti interakciókban / Conflict management strategies in the soccer coach-player-parents interactions
    Németh Zsolt
 • TST+ / PSS+
  • Iskola- és mozgáskultúra Szingapúrban, egy magyar testnevelő szemével / Education and Active Life Style in Singapore, through the eyes of a Hungarian PE Teacher
   Kovács Katalin
  • Kitekintés a sporttudományok világába / Window to the world of sport sciences
  • A 47. Mozgásbiológiai Konferencia programja / Program of the 47th conference on motion biology

A Testnevelési Egyetem Tudományos Folyóirata (2017/3)2. évfolyam, 3. szám (2017) >>>

 • Előszó / Foreword
 • Eredeti közleményekl / Original research paper
  • Sportági tudományok / Sport Sciences
   • Use of psychophysiological computer tests during the process of sportsmen’s preparation / Pszicho-fiziológiai teszt alkalmazása a sportolók felkészítésében
    Alexander Egoyan, Ilia Khipashvili
   • Középjátékosok, centerek távoli dobásainak jelentősége, avagy ma már mindenkinek van hárompontos dobáskísérlete a kosárlabdában / Significance of long-range shots among power forwards and centers; nowadays every player has three point attempts in basketball
    Boros Zoltán, Sterbenz Tamás
   • A nemzetközi és hazai női torna, valamint a rokon sportágak helyzetképe a Rió de Janeiró-i Olimpiai Játékok tükrében / Survey of international and Hungarian gymnastics and related sports based on the Rio Olympic Games
    Kalmár Zsuzsanna, Gyulai Gergely, Adorjánné Olajos Andrea, Katus Tamás, Hamar Pál
   • A magyar szenior atlétika szerveződése és megbecsültsége / Appreciation and organization of Hungarian master athletics
    Lisztóczki János, Benczenleitner Ottó, Béres Sándor
  • Gazdaság- és társadalomtudományok / Social Sciences
   • Akarunk mi meccsre járni? A labdarúgó mérkőzésre járás mögötti szurkolói motivációkat meghatározó tényezők / Do we want to attend matches? Motives influencing attendance in Hungarian football games
    Kassay Lili
 • Kitekintés a sporttudományok világába / Window to the world of sport sciences
 • A Testnevelési Egyetem 2017-es Tudományos Diákköri Konferenciájának absztraktjai / Abstracts of the Student Congress on Sport Sciences 2017 of the University of Physical Education
 • Erratum

2. évfolyam, 1-2. szám (2017) >>>

 • Előszó / Foreword
 • Eredeti közlemények / Original research paper
  • Testnevelés és pedagógia / Physical Education and Pedagogy
   • A testnevelés tartalmi korszerűsítésének ideája / The idea of modernizing of physical education
    Hamar Pál, Karsai István
   • A gyógytestnevelés feladata, jelenlegi helyzete az oktatás rendszerében / Task of Adapted PE and its Present Position in Education
    Andrásné Teleki Judit
   • A „Sport a Fejlődésért és a Békéért” (SDP) mint új tudományterület bemutatása a kambodzsai iskolai testnevelés újjáépítésére kialakított program esettanulmányán keresztül / “Sport for Development and Peace” (SDP) as a New Field of Science – a Case Study of a PE development program in Cambodia
    Bardocz-Bencsik Mariann, Dóczi Tamás
   • A szabadidős tevékenységek személyiségfejlesztési lehetőségei / Leisure-time Activity in Personality Development
    Borosán Lívia, Budainé Csepela Yvette
   • A sport szerepe a napközi otthoni nevelésben / Role of Sport in Afternoon School Activity (in Day Care Centers)
    Budainé Csepela Yvette, Borosán Lívia
   • Középiskolai tanulók terhelhetőségének mérése egy röplabda tanítási egység közben / Measuring Loadability of Secondary School Students during a Teaching Unit of Volleyball
    Nagy Zsuzsa, Müller Anetta
  • Sportági tudományok / Sport Sciences
   • Célzásbiztonsági vizsgálatok a „Kézilabda az iskolában” programban résztvevő tanulók körében / Measuring Loadability of Secondary School Students during a Teaching Unit of Volleyball
    Juhász István, Boda Eszter, Bíró Melinda, Müller Anetta
   • Elit labdarúgó akadémia utánpótlás játékosai személyiségdimenzióinak összehasonlító vizsgálata nem sportolókkal / Analysing Personality of Elite Football Academy Youth Players Compared with Those not Engaged in Competitive Sports
    Kiss Zoltán, Csáki István, Fózer-Selmeci Barbara, Bognár József
   • A kis játékok kondicionáló szerepe a labdarúgásban / Role of Small-sided Games in Football Conditioning
    Papp Károly, Szekeres Lajos, ifj. Tóth János, Tóth János
   • A 2016-os Labdarúgó Európa Bajnokság vizsgálata a sikeres rövid, közepes és hosszú átadások vonatkozásában / Analysis of 2016 European Football Championships in Relation to Successful Short-, Medium- and Long-range Passes
    Berta József, ifj. Tóth János, Tóth János
  • Gazdaság- és társadalomtudományok / Social Sciences
   • Sport - finanszírozás - eredményesség? / Sports – Financing – Success?
    Ráthonyi-Odor Kinga, Borbély Attila
   • A 2016-os Riói Olimpia sikeressége a sportszer­vezetek bevételi szerkezetének tükrében / Success of 2016 Rio Olympic Games as Reflected in the Income of Sport Organizations
    Gősi Zsuzsanna
   • A TAO rendszer hatásainak felmérése a magyar kosárlabda csapatoknál / Assessing Effects of the TAO System on Hungarian Basketball Teams
    Váczi Péter, Boda Eszter, Herpainé Lakó Judit, Müller Anetta
   • A sportolói kettős karrier fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata Magyarországon / Chances of Dual Career Development in Sport in Hungary
    Farkas Judit, Jókai Mátyás, Kozsla Tibor
   • Társas háló és a társas támogatás szerepe leendő pedagógusok sportolási szokásaiban / Role of Social Network and Social Support in Sporting Motivation of Prospective Teachers
    Pinczés Tamás, Pikó Bettina
   • Fiatalok sportágválasztását racionalizáló rendszerek alkalmazási hajlandósága / Intention of Applying Systems Rationalizing Sport Selection of Youth
    Soldos Péter
   • Személyi edzés és munkahelyi egészségfejlesztés: az elmélet és a gyakorlat találkozása / Personal Training and Health Promotion at Workplaces - Meeting of Theory and Practice
    Tánczos Zoltán, Bognár József
   • A teljesítménystratégiák és a hangulati állapotok összefüggéseinek elemzése két egyetemi kosárlabdacsapatban / Performance Strategies and State of Mood in Two University Basketball Teams
    Soós István, Martinez, Jose Carlos Flores, Hamar Pál, Kalmár Zsuzsanna, Whyte, Ian, Szabó Attila
  • Természettudományok / Natural Sciences
   • Felsőtesti koordináció és a nyomásközponti trajektóriák regisztrálása kerekesszékben izomdystrophias betegekben / Recording Trajectory of Upper-Body Coordination and Pressure Centre Points in Wheelchair Patients with Muscle Dystrophy
    Medveczky Erika, Szalay Piroska, Nyakas Csaba, Bretz Károly
   • Serdülőkorú sportoló és nem sportoló fiatalok szubjektív jólléte / Subjective Well-being of Sporting and Non-sporting Adolescents
    Négele Zalán, Pápai Júlia, Tróznai Zsófia, Nyakas Csaba
   • Statikus és dinamikus egyensúly fejlesztése lovasterápiával 8-9 éves lányoknál / Developing Static and Dynamic Equilibrium of 8-9 Year Old Girls with Hippotherapy
    Simon-Ugron Ágnes
   • Egyensúlyfejlesztés játékos mozgásprogrammal hallássérülteknél / Equilibrium Development of Hearing-impaired Children with Playful Movement Programs
    Simon-Ugron Ágnes, Boros-Bálint Iuliana
 • Könyvismertető / Book review
  • Sport and Social Sciences with Reflection on Practice / Sport és társadalomtudományok a gyakorlat szolgálatában
   Tamás Dóczi
 • Window to the World of Sport Sciences / Ablak a sporttudományok világára

A Testnevelési Egyetem Tudományos Folyóirata 2016/2 (címlap)1. évfolyam, 2. szám (2016) >>>

 • Főszerkesztői előszó
 • Eredeti közlemények
  • Testnevelés és pedagógia
   • Testnevelő tanárjelölt hallgatók vizsgálata a pályaválasztásról alkotott véleményük tükrében
    Uhlár Ádám, Szemes Ágnes, Tóth László
  • Gazdaság- és társadalomtudományok
   • A sport és a televízió kapcsolata
    Várhegyi Ferenc
  • Természettudományok
   • Physical activity, sport and hypertension
    István Préda
   • Signs of athletic adaptation on the electrocardiogram (ECG)
    Zsolt Szelid
 • Konferenciák
  • A „Sporthoz kapcsolódó innovációk” konferencia absztraktjai
  • A Testnevelési Egyetem 2016-os Tudományos Diákköri Konferenciájának absztraktjai
  • A 46. Mozgásbiológiai Konferencia (Budapest, 2016. november 17-18.)
 • Window to the World of Science

a testnevelesi egyetem tudomanyos folyoirata 001 cimlap

1. évfolyam, 1. szám (2016) >>>

 • Főszerkesztői előszó
 • Eredeti közlemények
  • Testnevelés és pedagógia
   • Új mérési módszer: Pszichés tényezők vizsgálata a Vienna Test System segítségével labdarúgók körében
    Csáki István, Fózer-Selmeci Barbara, Bognár József, Szájer Péter, Zalai Dávid, Géczi Gábor, Révész László, Tóth László
  • Sportági tudományok
   • Gondolatok a modern labdarúgó mérkőzések futóteljesítményéről
    Zalai Dávid, Gyimes Zsolt, Bobák Péter, Csáki István, Hamar Pál
   • A Hosszú-távú Sportolófejlesztési Program szükségszerűsége a magyar sportban
    Géczi Gábor, Baji István
  • Gazdaság- és társadalomtudományok
   • A sport és a turizmus kapcsolata, a sportturizmus fogalmi rendszere
    Lasztovicza Dóra, Béki Piroska
   • Sportstruktúrák Európában: Olaszország sportrendszere
    Farkas Péter, Rácz Barbara
   • Imparitás faktorok (esélyegyenlőtlenségi tényezők) a nők sportvezetővé válásában
    Trenka Magdolna
   • A női labdarúgás története: Európa, mint a sportág bölcsője
    Déri Diána
   • Különböző sportágakban versenyző sportolók sportmotivációjának és flow élményének összehasonlító vizsgálata
    Szemes Ágnes, Harsányi Szabolcs Gergő, Tóth László
 • Konferencia-absztraktok
  • A Testnevelési Egyetem 2015. november 27-i Tudományos Diákköri Konferenciájának absztraktjai
  • 7th Conference of the International Society for the Social Sciences of Sport (ISSSS) "Sport in changing social, economic, political and cultural contexts"
 • Könyvismertető
  • Kolozsvár sportja és kultúrája a reformkortól Trianonig

Testnevelés, Sport, Tudomány - A Testnevelési Egyetem hivatalos tudományos lapja. Megjelenik online, évente négyszer. Lektorált folyóirat: az eredeti közleményeket két független, anonim bíráló véleményezi.

Szerkesztőség és kiadó: Testnevelési Egyetem. Cím: 1123 Budapest, Alkotás u. 44. | Telefon: +36-1-487-9213 | E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.. Felelős kiadó: Mocsai Lajos rektor.

Minden jog fenntartva. A kiadó a hirdetések tartalmáért nem vállal felelősséget. A folyóiratban megjelent valamennyi írásos és képi anyag közlési joga a kiadót illeti, a megjelent anyagnak, illetve egy részének bármilyen formában történő másolásához, ismételt megjelentetéséhez a kiadó hozzájárulása szükséges.

ISSN 2498-7646 (online) | ISSN 2560-0346 (nyomtatott)

Főszerkesztő

 • Koller Ákos (természettudományok)

Szerkesztők

 • Mocsai Lajos (sportági tudományok)
 • Hamar Pál (testnevelés és pedagógia)
 • Sterbenz Tamás (gazdaság- és társadalomtudományok)

Szerkesztőségi munkatársak

 • Török Lilla
 • Béres Bettina
 • Dóczi Tamás

Nyelvi lektor

 • Nemerkényiné Hidegkuti Krisztina

Lapterv és nyomdai előkészítés

 • Király András

Szerkesztőbizottság

 • Ács Pongrác / Pécsi Tudományegyetem (HU)
 • Balogh László / Debreceni Egyetem (HU)
 • Borbély Attila / Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, Budapest (HU)
 • Czyz, Stansislaw / North West University, Potchefstroom (ZA)
 • Duncker, Dirk / Erasmus MC, Rotterdam (NL)
 • Gál Andrea / Testnevelési Egyetem, Budapest (HU)
 • Géczi Gábor / Testnevelési Egyetem, Budapest (HU)
 • Józsa Rita / Pécsi Tudományegyetem (HU)
 • Keresztesi Katalin / Debreceni Egyetem (HU)
 • Koltai Erika / Testnevelési Egyetem, Budapest (HU)
 • Laczkó József / Pécsi Tudományegyetem (HU)
 • Lelbach Ádám / Dr. Rose Magánkórház és Rendelőintézet, Budapest (HU)
 • Lenasi, Helena / University of Ljubljana (SI)
 • Merkely Béla / Semmelweis Egyetem, Budapest (HU)
 • Milicic, Davor / University Hospital Centre Zagreb (CR)
 • Németh Zsolt / Pécsi Tudományegyetem (HU)
 • Perényi Szilvia / Testnevelési Egyetem, Budapest (HU)
 • Petridis Leonidas / Testnevelési Egyetem, Budapest (HU)
 • Préda István / HM Honvédkórház, Budapest (HU)
 • Révész László / Eszterházy Károly Egyetem, Eger (HU)
 • Soós István / Testnevelési Egyetem, Budapest (HU)
 • Tóth László / Testnevelési Egyetem, Budapest (HU)
 • Wilhelm Márta / Pécsi Tudományegyetem (HU)

Tanácsadó testület

 • Berkes István / Testnevelési Egyetem, Budapest (HU)
 • Földesiné Szabó Gyöngyi / Testnevelési Egyetem, Budapest (HU)
 • Gombocz János / Testnevelési Egyetem, Budapest (HU)
 • Pavlik Gábor / Testnevelési Egyetem, Budapest (HU)
 • Sipos Kornél / Testnevelési Egyetem, Budapest (HU)
 • Tihanyi József / Testnevelési Egyetem, Budapest (HU)
 • Tóth Ákos / Testnevelési Egyetem, Budapest (HU)