Képzési cél

A képzés célja sportszervező szakemberek képzése, akik képesek fejlesztő és szervező szerep betöltésére a sport területén sportszervezetekben, nevelési-oktatási intézményekben, illetve civil szervezetekben, alkalmasak a rendelkezésre álló erőforrások tervezésére, megszerzésére és vezetésére. Alkalmazzák a fizikai aktivitás és a sporttevékenységek egészség- és életmódkultúrára gyakorolt komplex hatását, vezetési és szakterületi jártasságuk segítségével hozzájárulnak a sport- és a mentálhigiénés kultúra kialakításához, feltételeinek megteremtéséhez, illetve gazdagításához. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

A szakról röviden

A képzésben végzett hallgatók a sporttudomány, a sportmenedzsment és a gazdaságtudomány területén megszerzett ismereteikre támaszkodva képesek a rendelkezésre álló erőforrások tervezésére, a gazdasági, szervezési, vezetési, igazgatási és jogi ismeretek hatékony alkalmazására. Továbbá képessé válnak sportszervezeteknél, önkormányzatoknál, sportlétesítményeknél, egyéni vagy társas vállalkozás keretében sport és rekreációs központoknál ügyintézői, csoport- és osztályvezetői, szakmai vezetői, illetve igazgatói feladatok ellátására.

Felvételi követelmények

 • Sikeres alkalmassági vizsga teljesítése a testnevelés érettségi vizsgával nem rendelkezők számára. Az alkalmassági vizsga részei:
  • Motivációs beszélgetés
  • 2 kilométer lefutása 12 perc alatt vagy 100 méter úszás a jelentkező által szabadon választott úszásnemben.
 • Legalább egy emelt szintű érettségi vizsga teljesítése
  • biológia vagy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy magyar nyelv és irodalom vagy testnevelés vagy történelem vagy matematika vagy földrajz, vagy sport ismeretek
  • vagy szakmai előkészítő vizsgatárgyként: informatikai alapismeretek vagy közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan vagy elméleti gazdaságtan)
  • vagy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyként: informatika ismeretek, vagy informatikai ismertek vagy közgazdaság ismeretek vagy közgazdasági ismeretek vagy sport ismeretek (a jelentkezés során kettő választandó).

A pontszámításról és a felvételi követelményekről részletes tájékoztatást a felsőoktatási felvételi tájékoztatóban és a felvi.hu honlapon található.

Szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat a képzési időszakhoz igazodó bontásban szervezett, legalább 200 óra időtartamot elérő és 400 órát meg nem haladó, gyógyfürdőkben, szállodákban, sportegyesületekben, fitnesztermekben, közművelődési intézményekben végzett gyakorlat.

Képzés

 • Az alapképzési szak megnevezése: sportszervezés (Sports Management)
 • Végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat
 • Szakképzettség: sportszervező (Sport Manager)
 • Képzési terület: sporttudomány
 • A képzési idő félévekben: 6 félév
 • Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit
 • Idegennyelvi követelmény: Az oklevél megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Képzési cél

A képzés célja olyan rekreáció és életmód szakemberek képzése, akik képesek a szervező, oktató és tanácsadó szerep betöltésére a sport (kiemelten a szabadidősport), a rekreáció és az egészséges életmód-tanácsadás, továbbá üzleti területen, valamint sportszervezetekben, egészségügyi, szociális, nevelési-oktatási intézményekben, illetve civil szervezetekben. Képesek minden korosztály számára egészségmegőrző és sportfoglalkozások (rekreációs edzésprogramok) vezetésére és szervezésére. Alkalmasak sportrendezvények, aktív turisztikai programok, táborok, túrák önálló tervezésére, megszervezésére és azok levezetésére. Ismerik és alkalmazzák a fizikai aktivitás és a sporttevékenységek egészség- és életmódkultúrára gyakorolt komplex hatását, vezetési és szakterületi jártasságuk segítségével hozzájárulnak a sport, a rekreációs és a mentálhigiénés kultúra kialakításához, feltételeinek megteremtéséhez, illetve gazdagításához. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

A szakról röviden

A képzésben végzett hallgatók a sporttudomány, az egészségtudomány és a rekreáció menedzsment területén megszerzett differenciált ismereteikre támaszkodva képesek az egészség- és életmódkultúra feltételeinek megteremtésére, illetve fejlesztésére a különböző társadalmi rétegekben valamit a szociális, egészségügyi, nevelési intézményekben és civil szervezetekben. Továbbá képessé válnak a rekreációhoz, sporthoz kapcsolódó egyéb területeken szervezői, programvezetői, animátori és egyéb instruktori feladatok ellátásra.

Felvételi követelmények

 • Sikeres alkalmassági vizsga teljesítése a testnevelés érettségi vizsgával nem rendelkezők számára. Az alkalmassági vizsga részei:
  • Motivációs beszélgetés
  • 2 kilométer lefutása 12 perc alatt vagy 100 méter úszás a jelentkező által szabadon választott úszásnemben.
 • Legalább egy emelt szintű érettségi vizsga teljesítése biológia vagy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy magyar nyelv és irodalom vagy testnevelés vagy történelem vagy matematika vagy földrajz vagy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyként sport ismeretek (a jelentkezés során kettő választandó).

A pontszámításról és a felvételi követelményekről részletes tájékoztatást a felsőoktatási felvételi tájékoztatóban és a felvi.hu honlapon található.

Szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat a képzési időszakhoz igazodó bontásban szervezett, legalább 200 óra időtartamot elérő és 400 órát meg nem haladó sportegyesületekben, sportklubokban, sportlétesítményekben, közművelődési intézményekben, sport- és életmód-táborokban, rendezvényeken, túrákon, illetve gyógyfürdőkben, fitnesz és wellnesz központokban, szállodákban végzett gyakorlat.

Képzés

 • Az alapképzési szak megnevezése: rekreáció és életmód (Recreation Management and Health Promotion)
 • Végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat
 • Szakképzettség: rekreáció és életmód szakember (Recreation and Health Promotion Manager)
 • Képzési terület: sporttudomány
 • A képzési idő félévekben: 6 félév
 • Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit
 • Idegennyelvi követelmény: Az oklevél megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A Magyar Testnevelési Egyetem Támogató Köre Alapítvány emelt szintű testnevelés érettségire felkészítő tanfolyamot indít 2022. január 8-tól. A tanfolyam várhatóan 2022. májusig tart. A foglalkozásokon résztvevőket a TE tanárai - hallgatóink segítségével - készítik fel az emelt szintű testnevelési érettségi vizsgára.

Az órákat szombati napokon (nem minden héten) 9.00-től 15.45-ig tartjuk.

A tanfolyam díja, összes sportág választása esetén, fiúk részére 76 000 forint, lányok részre 84 000 forint, amit átutalással kell egyösszegben az Alapítvány számlaszámára befizetni. A számlaszámot a jelentkezőknek később, külön e-mailben megküldjük. Amennyiben valaki nem igényli a felkészítést valamely sportágból, a tanfolyam díját óraszám arányosan csökkentjük. A részletes árlista a fizetési nyilatkozaton szerepel. A már befizetett tandíj visszatérítésére nincs lehetőség!

A TF-en rekonstrukciós munkálatok folynak, ami teremhiányt okozott, emiatt nem minden sportági órát tudunk a TF-en megtartani. Az úszás és atlétika oktatását csak külső helyszínen tudjuk megoldani. Ez némi kényelmetlenséggel jár, de ugyanakkor ez még így is jobb, mintha nem tartanánk előkészítőt ebből a két sportágból sem. Sajnos teremhiány miatt nem tartunk labdajátékokból felkészítést, ami a sportági választékot leszűkíti. Bízunk benne, hogy ezt mindenki a saját iskolájában meg tudja oldani.

Választható sportágak: atlétika, gimnasztika, küzdősportok, ritmikus gimnasztika, torna, úszás.

A jelentkezési lapot és a fizetési nyilatkozatot december 12-ig a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. kérjük elküldeni. Érdeklődni a +36-209-124-058 telefonszámon lehet.

Az órarendről a beiratkozás után e-mailben tájékoztatást küldünk.

Tavasszal, megfelelő számú jelentkező esetén elméleti felkészítést is tervezünk indítani online formában. Erről később adunk bővebb tájékoztatást.

Reméljük, a járványhelyzet miatt nem kell a tanfolyamot lemondanunk, amennyiben igen, természetesen a már befizetett tandíjat visszatérítjük.

A mesterképzésen résztvevő hallgatók számára a bemeneti végzettségük függvényében pótlásra előírt tárgyak listáját a Kreditátviteli Bizottság határozza meg, és azt a Neptun rendszer Hivatalos bejegyzései közt teszi közzé.

Az alábbi információk tájékoztató jellegűek: