Szakterületenkénti bontásban

Biomechanika

 • Erő-sebesség profilok meghatározása sportág, nem, életkor és edzettségi állapot szerint ballisztikus mozdulatok során
 • Edzésmódszerek és protokollok hatása az erő különböző fajtáira, az erő-sebesség profilra
 • A neuromuszkuláris teljesítmény fejlődési mintázata a növekedés és a biológiai fejlettség függvényében
 • Morfológiai és funkcionális bilaterális aszimmetriák vizsgálata
 • Törzsizmok erőkifejtésének vizsgálata izokinetikus, izometriás, és izotoniás kontrakciók során
 • Törzsizmok mechanikai tulajdonságainak vizsgálata, jelentőségük különböző sportmozgások során
 • Az izmok excentrikus kontrakció és mechanikai vibráció alatti élettani és mechanikai válasza, Somatoinfra vizsgálat
 • Sportolók vita maxima terhelés közbeni hő jelenségeinek vizsgálata
 • Erő-sebesség profilokhoz szükséges minimális erőszint meghatározása
 • CrossFit, Funkcionális Fitnesz és súlyemelő edzések hatása a robbanékony erőre, maximális erőre és az erő-sebesség profilra

Humánbiológia

 • A fizikai aktivitás szintje és a testfelépítés
 • A relatív életkor hatásának vizsgálata a sportban
 • A különböző sportágak testméreti, testalkati, testösszetételi jellemzői
 • A 3D Vitus Smart Scanner alkalmazhatósága a sportban
 • Különböző testösszetételt becslő módszerek összehasonlító elemzése (BIA, DEXA, 4C modell)
 • A biológiai korok szerepe a kiválasztás folyamatában
 • Serdülőkorú sportolók testösszetételi és csontszerkezeti változásai a PHV-kor alatt
 • Fázis szög változása különböző edzettségi szinten lévő sportolóknál azonos terhelés mellett
 • Fázis szög változása Viofor System alkalmazása során

Denzitometria

 • Csontszerkezeti paraméterek vizsgálata különböző korosztályú sportolókon
 • Testösszetételi jellemzők sportági eloszlásban
 • Strukturális és funkcionális kapcsolatok dinamikája az életkor függvényében

Ortopédia

 • Marker-less alapú mozgáselemzés
 • Mozgásminta szűrés
 • Marker-less alapú mozgásminta szűrés.
 • Mesterséges intelligencia és mozgásminta szűrés
 • Alsóvégtagi állapotfelmérő tesztek
 • Alsóvégtagi állapotfelmérő tesztek alkalmazása a versenysportban
 • Térdízületi rehabilitácó, prehabilitáció
 • Mozgásszervi regenerációs orvostudomány

Mikrocirkuláció

 • Az endotél és a hemodinamikai erők szerepe a mikroerek ellenállásának szabályozásában
 • A sportolás hatása a mikroerek működésére és az endothélium által termelt értágító anyagok szerepére
 • A fizikai terhelés kardiális és mikrovaszkuláris hatásai
 • Az endotél diszfunkció mechanizmusai a különböző kardiovaszkuláris betegségekben
 • A mikrovaszkuláris oxidatív stressz és a vaszkuláris gyulladás a kardiovaszkuláris betegségekben
 • A koronária és az agyi vérkeringés adaptációja és eltérései öregedésben, kóros állapotokban: hipertónia, diabetes mellitus, elhízás és fizikai aktivitás hatására
 • Kardiovaszkuláris betegségek klinikai aspektusai és mechanizmusai
 • A sportolás hatása a kardiovaszkuláris rendszerre

Mozgáselemzés

 • Dinamikus térd valgus mérés Dynakneevel
 • Gerinc elváltozások mérése Spinal Mouse-al
 • Ugrásos tesztek OptoJumppal

Biomechanikai labor | Humánbiológiai labor | Denzitometria | Sport ortopédiai/rehabilitációs labor

Biomechanikai labor

HUR Pneumatikus térdfeszítő/hajlító erőmérés: A pneumatikus térdfeszítő/hajlító gép segítségével az alsó végtagok erejét mérjük dinamikus és izometrikus módon. A forgatónyomaték mértékének meghatározásán túl, hasznos információt kaphatunk a bilaterális aszimmetriákról, valamint a térd hajlító/feszítő izomcsoportok erőkifejtésének arányáról.

HUR Pneumatikus lábtolón végzett erőmérés: a pneumatikus lábtoló gép segítségével az alsó végtagok mozdulatgyorsaságát és erejét mérjük. A vizsgálatból információt kaphatunk a szögsebesség, a forgató nyomaték és a teljesítmény kapcsolatáról, valamint a két láb közti erő és teljesítménybeli különbségekről.

BioniX törzserő mérés: a törzserő mérő rendszer három dimenzióban (flexió/extenzió, rotáció és oldal flexió), izokinetikus, izotoniás és izometrikus módon méri a törzs izmainak forgatónyomatékát. Ezzel a méréssel pontos és objektív adatokat kapunk a törzsizmok erő állapotáról, amelyek egyaránt felhasználhatók az erőfejlesztés megtervezésében, a rehabilitációban, vagy a prevencióban.

HUR erőplató: az erőplató a talajreakció erejét méri. Legtöbbször jellemzően a függőleges felugrás próba végezhető rajta, amivel információt kaphatunk az alsó végtagi izmok robbanékony erejéről. 

Kézi szorítóerő mérés: a felső végtagok maximális izometrikus erejének és a bilaterális aszimmetriák meghatározására szolgáló mérés.

Milyen szakmai kérdésekben tudunk információt adni:

 • A térd feszítő/hajlító izmok maximális erejének mértéke, annak értékelése korosztályi és (esetenként) sportág szerinti referencia adatok alapján.
 • A két láb maximális ereje közötti különbségek, amely fontos mutató lehet a sérülési kockázat és a teljesítmény optimalizálása szempontjából.
 • A térd hajlító/feszítő izomcsoportok erőkifejtésének aránya, amely összefügg az elülső keresztszalag sérülési kockázattal.
 • Az alsó végtagi izmok robbanékony erejének mértéke, annak értékelése korosztályi és (esetenként) sportág szerinti referencia adatok alapján.
 • Erő-sebesség profilok meghatározása ballisztikus mozdulatok során, a teljesítmény edzés optimalizálása szempontjából.
 • A törzs izmok maximális erejének mértéke, bilaterális aszimmetriák meghatározása.

Humánbiológiai labor

Antropometria: a test hosszúságainak, szélességeinek, kerületi méreteinek és bőrredő nagyságainak felvétele speciális pontokon, speciális eszközökkel történik. Információ kapható a vizsgált személy testarányairól, alkattípusáról, tápláltsági állapotáról, biológiai fejlettségéről, és a testösszetételéről. Eszközök: Antropométer, Mérőszalag, Condylusvastagság-mérő, Tapintókörző, Bőrredőmérő (kalipper), Személymérleg

InBody 720: a készülék rövid idő alatt, non-invazív módon határozza meg a testösszetételét. Gyenge váltóáram segítségével 8 ponton, 7 különböző frekvencián méri a bőr ellenállás (impedancia) mértékét, majd ezek ismeretében határozza meg a testösszetevők (víz, ásványianyag, fehérje, zsír) mennyiségét. Előnye, hogy nem csak a test egészéről kaphatunk információt, hanem az egyes szegmensekről is.

Sunlight BonAge: a műszer segítségével határozzuk meg a fiatal sportolók csontozatának fejlettségi státuszát. A vizsgálat során az eszköz a bal kar két alkarcsontjának disztális végénél 5 különböző magasságban méri az ultrahang áthaladási sebességét, majd ezek segítségével határozza meg a csontkor. Mely ismeretében előre jelezhető a jövőbeni biológiai fejlődés, valamint becsülhető a várható felnőttkori testmagasság.

Vitus Smart XXL 3D Body Scanner: a műszer lehetővé teszi az emberi test nagyon pontos, háromdimenziós képeinek előállítását. A beolvasott személyről 360 fokos képet készít. A mérési idő kevesebb, mint 12 mp-ig tart. A műszer több, mint 140 testméret lemérését automatikusan végzi. Információt kaphatunk a teljes test és a testrészek felületéről, térfogatáról. Segítségével lehetőség nyílik a test növekedésének, valamint a testösszetételi változások vizuális nyomon követésére, továbbá testtartás elemzésére.

Információk/válaszok, amiket adni tudunk:

 • A vizsgált személy/sportoló testfelépítésének összehasonlítása átlagos populáció adataival, értékei megfelelnek-e a sportági követelményeknek és mennyit kell még változnia a sportági felnőtt etalonhoz képest.
 • Testösszetétel meghatározása, annak értékelése korosztályi és (esetenként) sportág szerinti referencia adatok alapján.
 • Végtagok testösszetételének vizsgálata, bilaterális aszimmetriák meghatározása.
 • Biológiai fejlettség vizsgálata, átlag populációtól való eltérés mértékének megállapítása.
 • Várható felnőttkori testmagasság becslése; ±3 cm-es intervallum megadásával.
 • Interaktív módon a beszkennelt alakon hosszúságok, kerületek, szögek és szegmensek, valamint síkok és pontok közötti távolságok mérése. A vizsgált személy testalakjának 3 dimenziós elmentése képek és video formátumban.

Denzitometria

Nagyon alacsony energiájú röntgensugár elnyelődésén alapuló módszer, melyet az egyik legmodernebb, utolsó generációs digitális Lunar Prodigy DXA szkennerrel végezzük el. Jelenleg arany standardnak számit ez a módszer.

Vizsgálat alatt a teljes test csontsűrűségének és ásványi anyag tartalmának, valamint a zsír illetve zsírmentes szövet tömegének és arányának mérését végezzük el. A non invazív DXA műszer a test régiónkénti (ROI) denzitometriára illetve testösszetétel meghatározására alkalmas. A speciális gyermek (pediatric) program alkalmas az 5-19 éves korosztály csontszerkezeti illetve testösszetételi paramétereinek mérésére. Lehetőség van egy speciális TBS szoftver alkalmazásával az AP (antero-posterior sugárirányú) lumbális (L1-L4) gerinc mérésre is. A TBS egy viszonylag újonnan fejlesztett analitikai módszer, amely az ágyéki gerinc DXA felvétel segítségével alkalmas a trabeculáris (gerendás) csontállomány mikroarchitekturájának leírására. A TBS mutató (trabekuláris csontszerkezeti mutató) szerepet játszik a csonttörési kockázat felmérésében. Az eljárás fájdalommentes, kb. 10-15 percet vesz igénybe. A teljes test vizsgálat sugárterhelése sugárdózis mennyiségben egyenlő körülbelül egy európai repülőúttal. A vizsgálat háton fekvő illetve ülő helyzetben (alkarmérés), minimális (alsónemű) ruhában történik. A fém tárgyakat (ékszer, öv, hajcsat, stb.) és fémet tartalmazó ruhadarabot vizsgálat előtt le kell venni. Az eljárás a nemzetközi protokollnak megfelel.

Denzitometria

Információk/válaszok, amiket adni tudunk:

 • Csont, izom és testzsír mennyiségét, grammra pontos eloszlását mutatja meg a testen belül.
 • Mérhető a viszcerális (zsigeri) zsírszövet, melynek a mennyisége.
 • Szöveti aszimmetriák illetve izomtömeg dominanciák becslése.
 • Referencia populációval történő összehasonlítás.
 • Korábbi mérések összehasonlítása, változások, tendenciák megállapítása, valamint az országban egyedi sportolói (sportág specifikus) referencia adatbázis használata.

Sport ortopédiai / rehabilitációs labor

DynaKnee: A mesterséges intelligencia alapú testfelismerés és mozgáselemzés rohamosan fejlődő tudományterület. A Testnevelési Egyetem Sportélettani Kutató Központjában a Microsoft Kinect kamerájával történnek a vizsgálatok. A Kinect kamera testre erősíthető markerek nélkül felismeri az emberi test anatómiai pontjait, melyekről a kamerához kapcsolt szoftver segítségével számszerű visszajelzést kapunk. Az így rögzített koordinátákból azán pontosan számolhatók a vizsgált testrészek út/idő/ sebesség viszonyai, szögelfordulásai. A mozgásminta szűrésben használt tesztek ezen a módon automatizálhatóvá és mérhetővé válnak, mely lehetővé teszi a számszerű értékelést, a fejlődés nyomon követését és a mozgásos funkciók javulását.

Gerinc egér / gerinc scanner / Spinal Mouse / IDIAG-360: A gerinc állapotának vizsgálat az IDIAG-360 gerinc szkennerrel történik. Az eszköz pontos képet ad a gerincoszlop aktuális strukturális állapotáról, az oldalirányú, valamint nyílirányú gerincferdülésekről. Hatékony diagnosztikai eszközként alkalmazható a gerinc egyes elváltozásainak kimutatásában, de a vizsgálatot végző szakember szemét is optimálisan kiegészíti. Sportbeli alkalmazásának jelentős haszna a sportolók állapotfelmérésénél, főként az aszimmetrikus sportágat űző sportolóknál van.

Információk/válaszok, amiket adni tudunk:

 • Számszerű értékelés alapján nyomon követhető a fejlődés és a mozgásos funkciók javulása. 
 • Kiszűrhető a fokozott dinamikus térd valgus, valamint visszamérhető az erő és funkció fejlesztő edzésmunka.
 • Csökkenthető a sportolók körében gyakran előforduló keresztszalag sérülések  előfordulásának esélye.
 • Kimutathatók a gerinc egyes elváltozásai.
 • Segít a sportolók állapotfelmérésénél, főként az aszimmetrikus sportágat űző sportolóknál.
 • Információt kapunk a gerinc helyzetéről, a fiziológiás görbületek kiterjedéséről, tartáshibákról, a gerinc mobilitásáról,  valamint az egyes ízületi kontraktúrákról és mozgáspálya beszűkülésekről. 

Lacza ZsomborDr. Lacza Zsombor, az MTA doktora, tudományos rektorhelyettes, a Sport- és Egészségtudományi Intézet és a Sportélettani Kutatóközpont igazgatója

Ortopéd-traumatológus szakorvos, kutatási területe a regenerációs lehetőségek feltárása a mozgás-szervrendszerben. Laboratóriumi kutatásai az őssejt-terápiák, azon belül is a vérszérum-származékok hatásaira fókuszálnak. Humán kutatási területe a sportártalmak, ízületi kopások patomechanizmusának tisztázása és megfelelő regenerációs megoldások kidolgozása. Külön figyelmet fordít az aktív sportolás révén elszenvedett károsodások korai előrejelzésére és kiküszöbölésére. Térdízületi és egyéb ortopédiai praxisában főképp sportsérülések, sportártalmak nem-műtéti kezelésével foglalkozik a vérszérum terápiák széleskörű alkalmazásával. Aktívan síel, hegyi kerékpározik és vitorlázik, a Kereked Vitorlás Klub elnökségi tagja. A testnevelési egyetemen oktat síelést illetve az elméleti tárgyak közül sport sérüléseket és sport-innovációt több évfolyamon illetve a PhD képzésben.

Koller ÁkosProf. Dr. Koller Ákos egyetemi tanár

Az Semmelweis Egyetem elvégzése után Kovách Arisztid intézetében kezdett kutatni és oktatni. Fő területe a keringés élettana és kórélettana. Később az Egyesült Államokban a mikrocirkuláció kutatásával ismerkedett meg, amit a mai napig is folytat. Fő területe a hemodinamikai erők hatásának vizsgálata az endothélium és a simaizom működésére és vasomotoros válaszaikra és az azok mögött lévő molekuláris jelrendszerekre. Ezen mechanizmusok igen fontosak a szervek vérkeringésének szabályozásában, melyek kóros esetekben (hipertónia, diabetes, stb) sérülnek és hozzájárulnak a szervek és szövetek betegségeihez. Ugyanakkor, sportolás hatására működésük sokat javul, ezért a mozgásra mint gyógyszer tekinthetünk. Vizsgálatait, többek között, speciális mikroszkóppal, laser doppler áramlásmérővel és arteriográfal végzi.

Ambrus MíraDr. Ambrus Míra egyetemi tanársegéd

Sporttudományi PhD fokozattal rendelkezik, melyet Spanyolországban szerzett meg 2020-ban az A Coruna-i Egyetemen. PhD tanulmányai során a Parkinson kóros betegek mozgáselemzésével foglalkozott. Testnevelő-olasz tanári mester diplomáját a Pécsi tudományegyetemen szerezte 2015-ben. OKJ-s atlétika, valamint aerobik edző, továbbá okleveles SpinRacing oktató. Több évig kosarazott, táncolt versenyszerűen.

aa

aa

Petridis LeonidasDr. Petridis Leonidas tudományos főmunkatárs

1994-ben középiskolai testnevelő tanári diplomát szerzett a Testnevelési Egyetemen, 2002-ben vízilabda szakedzői minősítést, majd 2005-ben doktori (PhD) minősítést Sporttudományban. Jelenleg a Testnevelési Egyetem Sportélettani Kutató Központ tudományos főmunkatársa. Korábbi kutatásaiban foglalkozott kardiális edzettségi jelek vizsgálatával különböző típusú sportolóknál, jelenlegi kutatási területéhez tartozik az edzésmunkából, illetve a biológiai érésből adódó teljesítmény fejlődés mértékének az elemzése utánpótlás korú sportolóknál, valamint különböző típusú edzésmódszerek és protokollok hatása az izmok mechanikai tulajdonságaira. A Magyar Sporttudományi Társaság és a European College of Sport Science tagja.

Kalabiska IrinaDr. Kalabiska Irina tudományos munkatárs

A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (SE TSK) humánkineziológia szakon folytatott tanulmányai után doktori értekezését a Semmelweis Egyetem 5 sz. Doktori Iskolában védte meg. A PhD fokozat megszerzése után Ukrajnában dolgozott, kutatott és oktatott az Ungvári Nemzeti Egyetemen (UNE) és a Munkácsi Állami Korház rehabilitációs osztályán. Nemzeti Sportközpontok Sporttudományi és Diagnosztikai Intézet (NSK SDI) elismerve Dr. Kalabiska emberi és szakmai értékeit, 2015-ben hazahívta Magyarországra és főmunkatársként alkalmazta. 2016-ban bővített fokozatú sugárvédelmi továbbképzésen vett részt és eredményes vizsgát tett. Jelenleg a Testnevelési Egyetem Sportélettani Kutató Központjában kutatói státuszban dolgozik. Fő kutatási területei a fiatalok sportjával kapcsolatos humánbiológiai, denzitometriai, fejlődésélettani jellemzők, a strukturális és funkcionális kapcsolatok dinamikája az életkor függvényében.

Tróznai ZsófiaTróznai Zsófia tudományos munkatárs

Testnevelői tanári és rekreátori diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Tanárképző Főiskolai Karán, egészségtan tanári diplomáját a Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Karán szerezte. Doktori témája a kiválasztás kiválasztódás testfelépítés kapcsolata. Több mint 20 éves sportmúlttal büszkélkedhet, a labdás ütős sportok űzője. Asztalitenisz később tollaslabda I. osztályú játékos. Sportkarrierje csúcsa racketlon versenyzőként VB.II helyezés. Szakmai tapasztalatát a humánbiológia területén szerezte. Korábban a sportoló és nem sportoló gyermekek érési folyamatainak szabályszerűségével foglalkozott, majd egy régióra kiterjedő növekedésvizsgálatban vett részt. Az utóbbi években főként utánpótláskorú élsportolók testalkati, testösszetételi sajátosságainak, biológiai fejlettségének vizsgálatával, elemzésével foglakozott. Rendszeresen dolgozott együtt sportolókkal, edzőkkel. Fő érdeklődési területe a sportági sikerességet meghatározó testszerkezeti jellemzők és e jelleg együttesek alapján a sportágak differenciálása.

Béres BettinaBéres Bettina tudományos segédmunkatárs

2012. júniusában végezett humánkineziológusként a Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Karán. Szakdolgozatát „A tehetség genetikai háttere az úszás témakörében” címmel írta. 2014. júniusában okleveles humánkineziológusként végzett, terhelésélettan szakirányon a Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Karán. Diplomadolgozatát „A szabadsúlyos és a saját testsúlyos edzés összehasonlítása az alsóvégtag vizsgálatával” témában írta. Jelenleg tudományos segédmunkatársként dolgozik a Testnevelési Egyetem, Sportélettani Kutató Központjában, ahol sportolók spiroergometriás terhelését végzi, Dr. Györe Istvánnal. 2020 szeptembere óta a Testnevelési Egyetem, Sporttudományok Doktori Iskola hallgatója. Témája: Fiatal labdajátékosok energiaellátó rendszerének kinetikai vizsgálata az életkor és testi fejlettség függvényében.

Pálinkás GergelyPálinkás Gergely tudományos segédmunkatárs

Pálinkás Gergely 2013-ban testnevelő-edző Bsc diplomát szerzett a Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Karán. Szakdolgozatát „Az izmok excentrikus kontrakció és mechanikai vibráció alatti élettani és mechanikai válasza, Somatoinfra vizsgálat” címmel írta. 2015-ben Humánkineziológus Msc diplomát szerzett a Testnevelési Egyetemen a prevenció- és rehabilitáció, valamint a terhelésélettan szakirányok teljesítésével. Szakdolgozatának címe „Sportolók vita maxima terhelés közbeni hő jelenségeinek vizsgálata” volt. Gyermekkora óta számos sportágat kipróbált, a labdarúgás, sambo, súlyemelés, CrossFit és Funkcionális Fitnesz sportágban versenyzett és versenyez a mai napig. Súlyemelés, CrossFit és erőemelés sportágban edzői tevékenységet is folytat, Európa- és világbajnok sportolók is vannak tanítványai között. Jelenleg a Testnevelési Egyetem Sportélettani Kutató Központjában ügyvivő szakértő. Fő kutatási iránya CrossFit, Funkcionális Fitnesz és súlyemelő edzések hatása a robbanékony erőre, maximális erőre és az erő-sebesség profilra.

Utczás KatinkaUtczás Katinka tudományos segédmunkatárs

Utczás Katinka 2012-ben biológia tanári diplomát szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Szakdolgozatát az Embertani Tanszéken „A 3-18 éves magyar gyermekek testalkatának változása az elmúlt 20 évben” címmel írta. 2012-ben felvételt nyert az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Biológia Doktori Iskola, Idegtudomány és Humánbiológia Programjába, ahol 2016-ban abszolvált. Gyermekkorában öttusázóként a székesfehérvári Alba Volán SC igazolt sportolója volt 9 évig, ahol többszörös magyar kupa és országos bajnok volt egyéniben és csapatban. Egyetemi évei alatt megismerkedett az amatőr ökölvívás világával. Később visszatért az állóképességi sportokhoz és amatőr futóként teljesítette a maratont, valamint részt vett olimpiai távú triatlon versenyeken. Jelenleg a Testnevelési Egyetem Sportélettani Kutató Központ tudományos segédmunkatársa. Korábban foglalkozott magyar gyermekek biológiai fejlettségével, különböző biológiai státuszt becslő módszerek (csontkor, morfológiai kor, PHV-kor) vizsgálatával. Jelenleg fő kutatási iránya a testösszetételt becslő módszerek összehasonlító elemzése, serdülő sportolók csontszerkezeti változásainak vizsgálata a PHV-kor alatt, illetve hogy hogyan alkalmazható a fázisszög a sportban.

Uhlár ÁdámUhlár Ádám PhD hallgató

Uhlár Ádám felsőfokú tanulmányait a Testnevelési Egyetemen végezte, ahol testnevelő-gyógytestnevelő- egészségfejlesztő tanárként diplomázott. Sok éves küzdősportolói, versenyzői tapasztalata, valamint judo és személyi edzői végzettsége szintén az élsporthoz köti. Doktori tanulmányait az alsóvégtagi instabilitások, főként térdízületi sérülések megelőzésének és rehabilitációjának területén végzi. Doktori témája mellett kutatásait és vizsgálatait az emberi  mozgatószervrendszeri eltérések és sérülések korrekciós lehetőségeinek területén végzi. A mozgásminta szűrések új, mesterséges intelligencia alapú alkalmazását beemelte gyakorló sportszakemberi tevékenységei közé. Az itt felhalmozott tapasztalat hatékonyan visszaforgatható a marker-less típusú mozgáselemző rendszerek továbbfejlesztésében.

Munkatársaink fogadóórái:

 • Dr. Lacza Zsombor: csütörtök 13-14, K épület, C311
 • Prof. Dr. Koller Ákos: előre egyeztetett időpontban (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), K épület
 • Dr. Ambrus Míra: kedd 9-11, L1 épület, földszint
 • Dr. Petridis Leonidas: szerda 14-16, L4 épület, Biomechanikai labor (földszint)
 • Dr. Kalabiska Irina: szerda 10-12, előre egyeztetett időpontban (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), L4 épület, Denzitometria (földszint)
 • Tróznai Zsófia: hétfő 14-15, csütörtök 11-12, L4 épület, Humánbiológiai labor (emelet)
 • Béres Bettina: kedd 14 -16, előre egyeztetett időpontban (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), L4 épület, Spiroergometriai labor (földszint)
 • Pálinkás Gergely: kedd 14-15, szerda 11-12, L4 épület, Biomechanikai labor (földszint)
 • Utczás Katinka: kedd 14-15, szerda 11-12 , L4 épület, Humánbiológiai labor (emelet)
 • Uhlár Ádám: péntek 14-16, előre egyeztetett időpontban (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), L4 épület, emelet

1123 Budapest, Alkotás u. 44., L1, L4 épület | +36-1-488-1536 | tf.hu/skk

Igazgató
Dr. Lacza Zsombor | L1 épület, földszint | +36-30-524-9554 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | CV, publikációk

Ügyvivő szakértő
Gulyás Krisztina | L1 épület, földszint, recepció | +36-1-488-1552, +36-70-378-6819 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Egyetemi tanár
Prof. Dr. Koller Ákos | K1 épület, C308 | +36-70-902-0681 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | CV, publikációk

Egyetemi docens
Dr. Szelid Zsolt | L1 épület, földszint | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Egyetemi adjunktus
Dr. Ambrus Míra | L1 épület, földszint | +36-70-287-2588 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | CV, publikációk

Tudományos főmunkatárs
Dr. Petridis Leonidas | L4 épület, földszint | +36-30-486-3071 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | CV, publikációk

Tudományos munkatárs
Dr. Fodor Eszter | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Kalabiska Irina | L4 épület, földszint | +36-1-488-1537 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | CV, publikációk
Tróznai Zsófia | L4 épület, emelet | +36-20-380-0608 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | CV, publikációk

Tudományos segédmunkatárs
Béres Bettina | L4 épület, földszint | +36-30-472-9898 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | CV, publikációk
Pálinkás Gergely | L4 épület, földszint | +36-70-611-9889 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | CV, publikációk
Utczás Katinka | L4 épület, emelet | +36-30-412-8580 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | CV, publikációk

PhD hallgatók
Uhlár Ádám | L4 épület, emelet | +36-70-678-3898 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | CV, publikációk