Tavaszi gyalogos túranapok >>>

Természetjárás, táborozás (Salgótarján Tópark, június 8-10.) >>>

Teljesítménytúra a Mátrában >>>

Természetjárás, táborozás (Tátra, július 1-3.) >>>

Esztergom - Budapest kerékpártúra >>>

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirány, BSc

Rekreáció elmélet és módszertan, MSc

Rekreáció elmélet és módszertan, BSc

MSc Rekreáció

Kedves Hallgatók! Felhívjuk figyelmüket, hogy érdemes a regisztrációs időszak előtt felkeresni tanárainkat! A honlapon megadott email címeken tudnak előzetesen egyeztetni, már akár a regisztrációs időszak előtt. Az 1. K-héten több táborunk is megy egyszerre, így külső helyszíneken lesznek oktatóink.

A tanszékhez tartozó oktatók

Dr. Dosek Ágoston, dr. Irmai István, dr. Lacza Gyöngyvér, Nagy Kinga, Tánczos Zoltán, Milassin Ákos, Várhegyi Attila. Dr. Irmai István BA Edző (kajak-kenu) szakos hallgatóit az Úszás és Vízi Sportok Tanszék kezeli.

A “Szakdolgozat 1., 2.” és “Diplomadolgozat 1., 2.” tárgy felvétele

 • Minden félév elején kell leadni nyilvántartó lapot!
 • Amennyiben mintatantervtől eltérő félévben szeretné felvenni a tárgyat, rektori méltányossági kérelemmel teheti meg!
 • Csak a tanszék által kitöltött formanyomtatvánnyal (nyilvántartó lap) lehet jelentkezni a tárgyra és kurzusra. A formanyomtatvány letölthető innen.
 • A kitöltött és az oktató által aláírt nyomtatványt a tanszéken kell leadni (K2 épület II.10).
 • Pécs Eszter fogja meghirdetni a tárgyat és a kurzust, és ő fogja a hallgatókat jelentkeztetni.
 • A tárgyjelentkezés ebben az esetben is regisztrációs időszakban történik, kérjük ezt betartani! A regisztrációs időszakot követően, az utólagos tárgyfelvételi időszakban pótdíj ellenében lehet jelentkeztetni hallgatót, ezután már nem veszünk fel hallgatónak kurzust.
 • Szakdolgozat (BSc): 5., 6.  félévben hirdetünk (4, 6 kredittel)
 • Diplomadolgozat (MSc): 3., 4. félévben hirdetünk (4, 6 kredittel)

Szak-és diplomadolgozati tájékoztató

 • Tartalmi követelmények, általános jó tanácsok, "műfaj-ismertető" >>>
 • Kutatási módszerek, formai követelmények >>>
 • Hazai és nemzetközi szakirodalom felkutatása, hivatkozások szabályos formái >>>

Konzultációs napló >>>

A Rekreáció Tanszék oktatóihoz tartozó szak- és diplomadolgozat kurzusok teljesítésének követelményei >>>

Szak- és diplomadolgozat leadása

Az aktuális félévre vonatkozó információk elérhetők a Tanulmányi Hivatal szabályzat és kérvénytárának "Diplomamunka" oldalán.

Választható témakörök oktatónként

Nagy Kinga

Hazai turisztikai termékek a rekreáció szolgálatában

 1. A magyarországi egészségturizmus célcsoportok / keresleti oldal szerinti értelmezése
 2. A küldőpiacok átrendeződésének vizsgálata a magyarországi wellness-és / vagy a gyógyturizmus területén
 3. A budapesti gyógyfürdők keresleti trendjeinek összehasonlító elemzése
 4. A konferenciaturizmus (MICE) területén alkalmazható rekreációs eszközök
 5. Bor-és gasztroturizmus rekreációs programként való kidolgozása egy konkrét desztináció esetében
 6. A falusi turizmusban rejlő kiaknázatlan lehetőségek
 7. Tematikus utak Magyarországon és/ vagy külföldön (vallási / gasztronómiai / természetvédelmi)
 8. Tematikus parkok Magyarországon (történelmi / rekreációs / állatkert / kalandparkok) elemzése
 9. A magyarországi interaktív látogatóközpontok keresletének / kínálatának elemzése
 10. A magyarországi nemzeti parkok rekreációs programcsomagba történő beillesztési lehetőségei
 11. A kulturális – és sportturizmus turisztikai termékké fejlesztésének lehetőségei egy konkrét desztináció esetében

Sportturizmus

 1. Egy konkrét hazai sportturisztikai termék versenyképességének, piaci pozíciójának elemzése nemzetközi kitekintéssel
 2. Utazási motiváció elemzése egy konkrét aktív / passzív sportturisztikai termék célcsoportja körében
 3. Földrajzi koncentráció vizsgálata egy konkrét aktív / passzív sportturisztikai termék célcsoportja körében
 4. A lovasturizmus magyarországi lehetőségei, fejlesztendő területek
 5. A természetjárás, mint sporturisztikai termék piaci szegmense. Az ökoturizmus célcsoportjai.
 6. A kerékpáros turizmus, mint sporturisztikai termék fejlesztési lehetőségei Magyarországon
 7. A 2014-2020-es tervezési időszakra vonatkozó Nemzeti Kerékpáros Koncepció kritikai elemzése.

Magyarország turizmusának sajátosságai

 1. A magyarországi világörökségi helyszínek szerepe a hazai kulturális turizmus termékpalettáján
 2. A szezonalitás negatív hatásainak csökkentési lehetőségei a rekreáció eszközrendszerével egy konkrét hazai desztináció példáján keresztül bemutatva
 3. A vízi turizmus megjelenési formái, korlátok és lehetőségek
 4. Az orosz vendégek utazási motivációjának vizsgálata a hazai egészségturisztikai piacon.
 5. Alternatív turizmusformák megjelenése, változó igények
 6. Budapest rekreációs lehetőségeinek versenyelőnye, piaci pozicionálása
 7. A tömegturisztikai termékek fogyasztásának trendjei hazánkban
 8. A 2014-2020 között elérhető Európai Uniós források nyújtotta fejlesztési lehetőségek a turizmus területén

Utazásszervezés, utazásközvetítés

 1. Sportturizmusra specializálódott utazási irodák összehasonlító elemzése
 2. Egy konkrét – aktív / passzív sportturizmusra specializálódott – utazási iroda tevékenységének elemzése
 3. A turisztikai csomagajánlatokra vonatkozó piaci igény trendjeinek elemzése

Marketingmenedzsment módszerek alkalmazása a turizmus területén

 1. Márkaépítés, imázsteremtés, pozicionálás egy konkrét turisztikai vállalkozás esetén / turisztikai régió / település / turisztikai termék esetén
 2. Versenytárselemzés egy konkrét turisztikai termék esetében
 3. Az STP stratégia alkalmazása egy konkrét turisztikai termék esetében
 4. Egyedi eladási ígéret (USP) identifikálása egy konkrét turisztikai termék / vállalkozás esetében
 5. Marketingkommunikációs eszközök hatékonyságának vizsgálata egy konkrét turisztikai vállalkozás esetében

Dr. Dosek Ágoston

Sport és környezet

 1. A környezeti nevelés lehetőségei sportrekreációs foglalkozásokon
 2. Környezeti szempontok érvényesülése egyes sportrendezvények szervezésénél
 3. Környezeti szempontok érvényesülése egyes sportágaknál
 4. A környezettudatosság fejlesztésének sportági jellegzetességei
 5. Longitudinális kérdőívvizsgálat SPSS kiértékeléssel, környezeti témakörben (meglévő adatokból)
 6. A reklám pozitív és negatív hatásai a sport szemszögéből (becsaphatók-e a sportolók?)

Sísport

 1. A rövid sí szerepe a mozgástanulásban
 2. Különleges gyakorlatok rövid sílécekkel
 3. A sífutás szerepe és lehetőségei a sportrekreációban
 4. Gyermekek síoktatásának jellegzetességei és gyakorlatanyaga
 5. Síoktatás műanyagpályán

Táborok

 1. Tábori játékok kiválasztása és megszervezése
 2. Természetben űzött sportok (vagy táborozások) jogi vonatkozásainak érvényesülése
 3. Természetben űzött sportok (vagy táborozási részvétel) motivációs bázisa
 4. „Outdoor training”- a sportrekreációs szakember szervezésében
 5. A természetben űzött  „outdoor” sportok képzési sajátosságai Magyarországon és külföldön
 6. Ár és értékarány a táborok szervezésében

Tájékozódás

 1. Emlékezeti teljesítmények összehasonlítása pihent és fáradt állapotban
 2. Veleszületett képesség-e a térképolvasás?
 3. Mentális edzések szerepe a tájékozódási versenyzés eredményességében

Dr. Irmai István

 1. A rekreációs rendezvények hatása az egészséges életmód fejlesztésében.
 2. A rendezvény, mint a rekreáció egyik területe.
 3. Életmódhibák ellen milyen eseményt szervezel?
 4. Családi rekreációs – rendezvények Magyarországon.
 5. A rekreációs rendezvények eszközei.
 6. A rekreáció szemlélet terjesztése a jövőre nézve.
 7. Rekreációs programok, játékok, kitalálása, megszervezése gyermekek számára
 8. Rekreációs programok, játékok, kitalálása, megszervezése idősek számára
 9. Rekreációs programok, játékok, kitalálása, megszervezése fogyatékkal élők számára
 10. Milyen jótékonysági lehetőségeket kínálhat egy rekreációs esemény-rendezvény?
 11. A szabadtéri rendezvények szerepe a lakosság fizikai aktivitásának növelésében.
 12. Rendezvényszervezés a stressz ellen.
 13. Rendezvényszervezés a súlygondokkal küzdőknek.
 14. Színpadi szórakozás, szórakozási formák.
 15. A rekreációs kajak edzés és az élsport kajak edzés különbségei
 16. A rekreációs kajak edzés előnyei
 17. A vízi rekreációs feladatok veszélyei
 18. A rekreáció hatása a keringési betegségek, daganatos és immunrendszeri betegségek, idegrendszeri, légzőszervi és mozgásszervi betegségekre.
 19. Természetben végezhető rekreációs tevékenységek, vízi sportok környezeti hatásai.
 20. A vízi rekreáció versenyszervezése és versenyrendezése

Dr. Lacza Gyöngyvér

Turisztikai és rendezvény animáció

 1. A turisztikai animáció helyzete és fejlesztési lehetőségei Magyarországon
 2. Egy meghatározott régió/megye (Pl. Balatoni térség, Békés megye) turisztikai animációs lehetőségei, azok fejlesztése
 3. Strandok és fürdők animációs lehetőségei Magyarországon
 4. Hazánk egyedi animácios lehetőségeinek femérése, fejlesztési tervének kidolgozása (pl. Kastélyanimáció)
 5. Egy választott strand/szálloda /kemping animációjának értékelése
 6. Egy választott klublánc animációjának bemutatása, szakmai értékelése, magyarországi megjelenésének lehetőségei
 7. Külföldi és hazai turisztikai animációs tevékenységek összehasonlító elemzése
 8. A sport, gyermek vagy show-animáció sajátosságai, a választott terület elemzése
 9. Sport-animáció hazánkban és külföldön
 10. A rendezvény-animáció jelenlegi helyzete hazánkban
 11. Összehasonlító rendezvényelemzés
 12. Csapatépítő tréningek és csapatépítő rendezvények elméleti háttere és gyakorlati megvalosulása
 13. A rekreációs célú sport tevékenységek csapatépítő hatása és ennek elméleti háttere
 14. A szocio-kulturális animáció hazai megvalósulási formáinak vizsgálata
 15. Az animátorképzés sajátosságai (erősségei, gyengeségei) hazánkban
 16. Animátorképzés külföldön, egy klublánc vagy ország/képző intézmény képzési programjának elemzése

Rekreáció elmélet, rekreációs szakemberképzés

 1. A rekreáció elméleti kérdései, hazai és külföldi terminológiai, filozófiai különbségek, azonosságok
 2. A rekreáció irányzatainak magyarországi megjelenési formái
 3. Egy irányzat mélyreható elemzése történeti, filozófiai, antropológiai, pszichológai valamint szociológiai megközelítése (pl.  outdoor vagy az extrém irányzat)
 4. Mit, miért választanak vagy nem választanak az emberek? Azaz a rekreációs tevékenység választásának szociológiai és pszichológiai háttere
 5. Különböző társadalmi csoportok, korosztályok szabadidőeltöltési szokásai, szabadidőeltöltési mintázata
 6. A gyermekek intézményes kereteken belüli vagy azon kívüli rekreációs lehetőségei egy adott térségben , településen vagy társadalmi csoportban
 7. Az időskorúak rekreációja, egy csoport, település, térség vagy intézmény (pl. templomi közösség, falu vagy foglalkoztató központ) időskorúak számára szervezett rekreációs lehetőségeinek elemzése
 8. Munkahelyi rekreáció kis, közép illetve nagyvállalati közegben, egy szféra, szint vagy vállalat szervezett rekreációs tevékenységeinek elemzése, fejlesztési lehetőségei
 9. A munkamánia megjelenési formái, háttere és kapcsolata a rekreációval
 10. Egy választott rekreációs tevékenység elemzése, rekreatív hatásának vizsgálata
 11. Az életminőség kérdései, egy választott csoport, közösség életminőségének vizsgálata, a fejlesztés lehetőségei
 12. A rekreáció intézményi háttere Magyarországon, egy település, terület rekreációs lehetőségeinek felmérése, fejlesztési irányai
 13. Külföldi rekreációs példák bemutatása, azok adaptálási lehetőségei hazánban (pl. éjszakai streetball USA)
 14. A rekreációs szakemberekre való piaci igény egy adott régióban, szférában
 15. A hazai rekreációs szakemberképzés sajátosságai, fejlesztési lehetőségei

Várhegyi Attila

 1. Divat és extrémsportok
 2. Modern rekreációs kihívások
 3. Appok és Infokommunikációs eszközök a Rekreációban és Szabadidőeltöltésben
 4. Appok és Infokommunikációs eszközök szerepe az oktatásban
 5. Modern, technikai lehetőségek az oktatásban és a szabadidősportokban
 6. E-Sport
 7. Kerékpár/Kerékpáros Rekreáció
 8. Rekreáció, szabadidősportok és motorsportok
 9. Csapatépítés és Céges Tréningek
 10. Városi játékok és szabadidős programok
 11. Játékfejlesztés (analóg és digitális környezetben)
 12. Social Media és webmarketing a rekreációban
 13. Szellemi rekreáció (múzeumok, színházak, alternatív lehetőségek)

Milassin Ákos

 1. A rekreáció irányzatainak magyarországi megjelenési formái
 2. Különböző társadalmi csoportok, korosztályok viszonya a rekreációs sporttal
 3. A rekreációs sportok fejlődése, elhelyezkedése az irányzatok tekintetében
 4. Élmény alapú rekreáció és megjelenési formái
 5. A rekreáció és az önkéntesség kapcsolata rendezvényeken
 6. Szabadidősport szervezetek működése és felépítése
 7. Tömegsport, szabadidősport események szervezése és menedzsmentje
 8. A sportönkéntesség aktuális kérdései
 9. A tömegsport, szabadidősport fejlesztésének lehetőségei

Tánczos Zoltán

 1. munkahelyi egészségfejlesztés, munkahelyi rekreáció
 2. fitnesz, személyi edzés, személyi edzők
 3. erőnléti edzés, korrektív edzés, mozgásterápia
 4. speciális fittségi állapotfelmérési módszerek
 5. fitnesztermek és wellnessközpontok
 6. szabadtéri edzés, kondiparkok, erdei tornapályák
 7. spa- és wellnessprogramok
 8. az iskolai testnevelés fejlesztésének lehetőségei
 9. osztályfőnöki feladatok

Dr. Dosek Ágoston

 • A tájfutó és sísport sokoldalú megközelítése érdekel: edzéselmélet és módszertan, sportélettan, lélektan, pedagógia, oktatási törvényszerűségek.
 • Mentális képességek és térképezés.
 • Sport és környezetvédelem.
 • A síoktatás eredményességének vizsgálata.
 • A tájfutó eredményesség lehetőségeinek kiaknázása.
 • A testnevelők szerepe a környezeti nevelésben

Lacza Gyöngyvér

 • A rekreációs szakemberekre való piaci igény változása Magyarországon
 • A rekreációs felsőfokú tantervek vizsgálata (Szakpáros képzés, Hagyományos egyszakos képzés, Bsc, Msc képzések)
 • A rekreációs felsőfokú tantervek  és a szakemberekre való piaci igények öszehasonlítása
 • Szállodai és rendezvényanimáció, A sport és rekreációs szakemberek elhelyezkedési sikerei a szállodai animáció területén

Dr. Dosek Ágoston

Környezetkultúra

Állóképesség fejlesztés (kötelezően választható rekreációs sportok II.)

Síoktatás

Lacza Gyöngyvér

A sportrekreáció elmélete és módszertana (MSc)

Animáció

Rekreáció elmélet (BSc)

Rekreációs és szabadidősportok oktatásmódszertana (osztatlan tanár szak)

Sportrekreáció elmélet (MSc)

Amennyiben gond adódik a PDF fájlok megjelenítésével, akkor érdemes megpróbálni két lépésben a dolgot. Először letölteni (elmenteni), majd megnyitni a már a saját számítógépen lévő fájlt. A böngészőn belüli megjelenítés nem mindig működik a szoftverek gyári hibái miatt, de maguk a fájlok garantáltan rendben vannak. Mind megnyitható, mind letölthető, ellenőriztük. A probléma elsősorban Internet Explorer használata esetén fordulhat elő: elakad a letöltés, nem megy a beágyazott megnyitás, vagy csak egy üres képernyő látszik a folyamat végén.