Az oktatókkal előzetes (elektronikus) időpont egyeztetés szükséges!

 • Dr. Ökrös Csaba: hétfő, péntek 13.00 – 13.45
 • Balogh Judit: hétfő 13.00 – 13.45
 • Boros Zoltán: szerda 09.45 – 11.15
 • Jókay Zoltán: kedd 11.00 – 12.00
 • Kovács László: szerda 12.45 – 13.45
 • Nemes Gábor: szerda 08.30 – 09.30
 • Németh Lajos: kedd, szerda 13.00 – 13.45
 • Onyestyákné Dr. Reigl Mariann: hétfő 11.45 – 12.45
 • Prukner László: csütörtök 12.00 – 13.00
 • Simics Judit: hétfő 13.00 – 14.00
 • Dr. Tóth János: hétfő 09.45 – 11.15
 • Ifj. Tóth János: kedd 13.00 – 13.40

Tárgyankénti bontásban

1. Adatok a sportági profil jellemzéséhez

A sportág hazai történetének kiemelkedő állomásai, meghatározó játékegyéniségek játékstílusa, teljesítményének elemzése.

 • a témakör feldolgozása az ifjúsági csapatok keretében történik.
 • a témakör feldolgozása a felnőtt női mezőny keretében történik.
 • a témakör feldolgozása a felnőtt férfi mezőny keretében történik.
 • hazai regionális tornák szakmai tanulságai.

A sportág nemzetközi történetének kiemelkedő állomásai, meghatározó játékegyéniségek játékstílusa, teljesítményének elemzése.

 • a témakör feldolgozása az ifjúsági csapatok keretében történik.
 • a témakör feldolgozása a felnőtt női mezőny keretében történik.
 • a témakör feldolgozása a felnőtt férfi mezőny keretében történik.
 • nemzetközi regionális tornák szakmai tanulságai.

2. A kiválasztás és tehetséggondozás kérdései az adott labdajátékban

3. Képesség mérése, képességek fejlesztése az adott sportágban

 • Kutatások a kondicionális képességek köréből.
 • Kutatások a koordinatív képességek köréből.

4. Mozgástanulás, technika tanulás általános és sportágspecifikus kérdései az adott labdajátékban

 • Technikatanulás az ifjúságiak és utánpótlás korúak körében.
 • Labdajátékok tanításmódszertana felnőtt korúak esetében.
 • Oktatás-módszertani metodikák, az oktatást szolgáló technikai eszközök az adott sportág felkészítő munkájában.

5. Az együttes feladatmegoldás kérdései, a csapatösszetétel alakulása az adott labdajátékban

6. A versenyeztetés kérdései. Stratégiai, taktikai megoldások

 • Támadó formációk vizsgálata és oktatása az adott labdajátékban.
 • Védekező formációk vizsgálata és oktatása az adott labdajátékban.
 • Személyi és tárgyi körülmények alakító hatása az adott labdajátékban folyó küzdelem nagyságára.

7. Mérkőzésmegfigyelések, mérkőzéselemzések

 • Videófelvételek, hangrögzítéses technikák kiértékelése hazai ill. nemzetközi találkozókról felvett adatok alapján
 • Írásos adatrögzítő technikák alkalmazása

8. Oktatásmódszertani kérdések. Iskolai tantervek elemzése

 • Az adott labdajáték oktatásával kapcsolatos kutatómunka tapasztalatainak kiértékelése.
 • Edzésvezetési tapasztalatok kiértékelése.

Az adott labdajáték tantárgyvezetőjével történő előzetes egyeztetés majd a tanszékvezető jóváhagyása után a hallgató a fent megjelölt témakörökből választhat a főiskolai tanulmányait lezáró szakdolgozat, illetve az egyetemi tanulmányait záró diplomadolgozat Sportjáték Tanszékén gondozott témáiból. Az egyéni kívánságok teljesítése egyéni elbírálások alapján történik. Ekkor azt az elvet követjük, hogy a témavezető személye a tanszék állományához tartozzon, a kutatás költségeinek a jelölt által való önkéntes vállalása pedig elengedhetetlen. Más tanszék gondozásában tartozó tárgyak esetén mindkét tanszék előzetes egyetértése szükséges a téma jóváhagyásához.

 • A csapatteljesítmény és az egyéni teljesítmény összefüggéseinek vizsgálata röplabda játékosoknál (Jókay Zoltán)
 • Röplabdázók sportágspecifikus képességeinek vizsgálata (Németh Lajos)
 • A sportágválasztás háttértényezőinek vizsgálata (Dr. Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella)
 • A kiválasztás és a beválás kérdéseinek vizsgálata különböző sportágakban (Dr. Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella)
 • Tehetség, tehetséggondozás a sportban (Dr. Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella)
 • Az edző-sportoló kapcsolat vizsgálata (Dr. Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella)
 • A kooperatív testnevelési játékok szerepe a nevelésben (Dr. Kovács Katalin)
 • Leendő pedagógusok játékismeretének és szokásainak vizsgálata (Dr. Reigl Mariann, Dr. Kovács Katalin)
 • A kondicionálás pedagógiai lehetőségei (Tóth János)
 • Távolság és helyzetértékelés a felnőtt labdarúgók rúgáspontosságában (Tóth János)
 • A szocio-kulturális tényezők szerepe a játékos tevékenységekben (Dr. Kovács Katalin)

A tantárgyi követelmények oktatónkénti bontásban (PDF formátum).

Nemes Gábor: TENISZ

 • Sportjátékok I/Tenisz
 • Választott sportág elmélete és módszertana I-III / tenisz
 • Sportszakmai gyakorlat I-VI / tenisz
 • Edzésmegfigyelések és edzésvezetési gyakorlatok I-III. / tenisz
 • Sportági gyakorlat I-VI / tenisz
 • Rekreációs sportok és mozgásformák — beach-tenisz

Németh Lajos – Jókay Zoltán: RÖPLABDA

Dr. Ökrös Csaba – Simics Judit – Kovács László – Lehőcz Zoltán: KÉZILABDA

Balogh Judit – Boros Zoltán: KOSÁRLABDA

 • Kosárlabdázás I-II.
 • Mozgásprogramok
 • Egyéni és csapatsportjátékok / kosárlabda
 • Választott sportág elmélete és módszertana I-III / kosárlabda
 • Sportszakmai gyakorlat I-VI / kosárlabda
 • Edzésmegfigyelések és edzésvezetési gyakorlatok I-III. / kosárlabda
 • Sportági gyakorlat I-VI / kosárlabda
 • Rekreációs sportok és mozgásformák — sreetball

Dr. Tóth János – Ifj. Tóth János – Prukner László: LABDARÚGÁS

Dr. Onyestyákné Reigl Mariann — Gábor Áron