• Különböző sportágak hatása a balkamra morfológiai és funkcionális tulajdonságaira (2001-2005), témavezető: Gyimes Zsolt, egyetemi adjunktus.
 • Edzőképzés a hazai felsőoktatásban, a képzés perspektívái (2003-2005), témavezető: Kovács Etele, egyetemi docens.
 • Testnevelés és sport helyzete a magyar felsőoktatásban (2001-2003), témavezető: Kovács Etele, egyetemi docens.
 • Az atlétikai tömegfutóversenyek felkészülési és versenyzési szokásainak elemzése és irányelvek a tudatos felkészülésre és versenyzésre. (2003-2005), témavezető: Molnár Sándor egyetemi docens.
 • Pszichotikus betegek mozgásterápiás programja (2001-2003), témavezető: Keresztesi Katalin, egyetemi docens.

BSc Sport és rekreációszervezés, I. évfolyam

BSc, III. évfolyam

BSc levelező tagozatos hallgatók részére

 • Golf (választható) >>>

BSc, MSc/MA, minden I. évfolyam

Osztatlan képzés, I. évfolyam, I. félév

Osztatlan képzés, I. évfolyam, II. félév

Szakirányú továbbképzés, Sportmédia

Amennyiben gond adódik a PDF fájlok megjelenítésével, akkor érdemes megpróbálni két lépésben a dolgot. Először letölteni (elmenteni), majd megnyitni a már a saját számítógépen lévő fájlt. A böngészőn belüli megjelenítés nem mindig működik a szoftverek gyári hibái miatt, de maguk a fájlok garantáltan rendben vannak. Mind megnyitható, mind letölthető, ellenőriztük. A probléma elsősorban Internet Explorer használata esetén fordulhat elő: elakad a letöltés, nem megy a beágyazott megnyitás, vagy csak egy üres képernyő látszik a folyamat végén

 • Új didaktikai módszerek alkalmazási lehetőségei a különböző sportmozgások oktatásában

 • Atlétikai mozgások biomechanikai jellemzőinek vizsgálata;
 • A kezdő rúdugrók oktatásának problémái, az utolsó 20 m nekifutás sebességének függvényében;
 • Középiskolás tanulók egészséges életmódra nevelésének módszertana;
 • Atlétikai mozgások oktatásának új didaktikai módszere;
 • Felnőtt és ifjú futók sportolási szokásainak, életmódjának vizsgálata.

Atlétika
Az atlétika dobó és többpróba versenyszámai
Az atlétika gyalogló és futóversenyszámai
Az atlétika kutatásának módszertana
Atlétika sportágismeret
Atlétika szakági felkészülés
Az atlétika ugróversenyszámai
Atlétika alapjai
Atlétikus alapképzés
Atlétikus kondicionálás
Erőfejlesztés
Gyorskorcsolya
Kerékpár
Súlyemelés
Testépítés és erőemelés
Triatlon

A képzés struktúrája szerinti bontásban

BSc

 • > Testnevelő-edző nappali, levelező
 • > Rekreációszervezés és egészségfejlesztés
 • > Sportszervező
 • > BSC szakokon választható tantárgyak
 • > Tantárgyi modulok az edzői szakképzettség és az MSC bemeneti feltételeinek teljesítéséhez

MSc

 • > Szakedző szak
 • > MSc szakon választható tantárgyak

Hagyományos

 • > Szakedzői szak
 • > Szakedzői végzettségre épülő Testnevelő tanár Szak

BSc szakok

Testnevelő-edző nappali, levelező

Tantárgy Évf./szem. Követelmény Vezető tanár
nappali levelező angol
Kondicionális képességfejl. I/1 Gyakorlati jegy Dr. Gyimes Zsolt Szalma László,
Dr. Gyimes Zsolt, Benczenleitner
Ottó
Dr.Sztipits László
Atlétika alapjai I/2 Gyakorlati jegy Szalma László Szalma László,
Dr. Kovács Etele
Dr. Sztipits László
Atlétikus alapképzés II/1 Kollokvium Dr. Gyimes Zsolt,
Dr.Vágó Béla,
Skoumal András,
Benczenleitner
Ottó
Skoumal András,
Dr. Vágó Béla
Dr. Gyimes Zsolt
Atlétika versenyszámai, futások II/2 Gyakorlati jegy Dr. Gyimes Zsolt - Dr. Gyimes
Zsolt
Atlétika versenyszámai, ugrások III/1 Kollokvium Szalma László,
Dr. Vágó Béla,
Skoumal András
- Dr. Vágó Béla
Atlétika versenyszámai, dobások III/2 Szigorlat Szalma László,
Dr.Vágó Béla,
Dr. Keresztesi Katalin,
Benczenleitner Ottó
- Dr. Vágó Béla
Sportszakmai gyakorlat I-II/1-4 Gyakorlati jegy Szalma László,
Dr. Gyimes Zsolt,
Dr. Vágó Béla,
Dr. Sztipits László,
Skoumal András
- Dr. Gyimes Zsolt,
Dr. Sztipits László
Az atlétika elmélete és módszertana I-III/1-6 Gyak. jegy / gyak. jegy / kollokvium /
koll / szigorlat
Szalma László Dr. Vágó Béla  
Sportszakmai gyakorlat (atlétika) I-III/1-6 Gyakorlati jegy Szalma László,
Dr. Gyimes Zsolt,
Dr. Vágó Béla,
Dr. Sztipits László,
Skoumal András,
Benczenleitner Ottó,
Dr. Molnár Sándor
Dr. Vágó Béla  
Edzésmegfigye-
lések és edzésvezetési gyakorlatok (atlétika)
I-III/1-6 Gyakorlati jegy Szalma László
Dr. Gyimes Zsolt,
Dr. Vágó Béla,
Dr. Sztipits László,
Skoumal András,
Benczenleitner Ottó,
Dr. Molnár Sándor
Dr. Vágó Béla  
A triatlon elmélete és módszertana I-III/1-6 Gyak. jegy / gyak jegy / kollokvium/
koll/szigorlat
  Dr. Zakariás
Géza
 
Sportszakmai gyakorlat (triatlon) I-III/1-6 Gyakorlati jegy   Dr. Zakariás
Géza
 
Edzésmegfigye-
lések és edzésvezetési gyakorlatok (triatlon)
I-III/1-6 Gyakorlati jegy   Dr. Zakariás
Géza
 

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés

Tantárgy Évf./szem. Követelmény Vezető tanár
nappali levelező
Atlétika alapjai I/1-2. Gyak. jegy Szalma László,
Dr. Kovács Etele
Szalma László

Sportszervező

Tantárgy Évf./szem. Követelmény Vezető tanár
nappali levelező
Kondicionális
képességfejlesztés
I/1 Gyak. jegy Szalma László,
Dr. Gyimes Zsolt,
Dr. Sztipits László
Szalma László,
Dr. Gyimes Zsolt,
Benczenleitner Ottó
Atlétika alapjai I/2 Gyak. jegy Szalma László,
Dr. Kovács Etele
Szalma László

BSC szakokon választható tantárgyak

Tantárgy Évf./szem. Követelmény Vezető tanár
nappali levelező
Atlétika őszi Gyak. jegy Dr. Keresztesi Katalin
Golf tavaszi Gyak. jegy Szalma László
Testépítés tavaszi Gyak. jegy Dr. Eckschmiedt Sándor
Triatlon tavaszi Gyakorlati jegy Dr. Zakariás Géza

Tantárgyi modulok az edzői szakképzettség és az MSc bemeneti feltételeinek teljesítéséhez

Tantárgy Évf./szem. Követelmény Vezető tanár
nappali
Az atlétika sportág
Elmélete és módszertana
II/2-III/1-2 Gyak. jegy Szalma László
Sportszakmai gyakorlat III/1-2 Gyak. jegy Szalma László,
Dr. Gyimes Zsolt,
Dr. Vágó Béla,
Dr. Skoumal András,
Dr. Sztipits László,
Benczenleitner Ottó

MSC szak

Szakedző szak

Tantárgy Évf./szem. Követelmény Vezető tanár
levelező
Atlétika elméletei és módszertana I-II./1-4 Gyak. jegy Dr. Kovács Etele

MSc szakon választható tantárgyak

Tantárgy Évf./szem. Követelmény Vezető tanár
levelező
Testépítés II/2 Gyak. jegy Dr. Eckschmiedt Sándor
Súlyemelés II/2 Gyak. jegy Benczenleitner Ottó
Kondicionális
képességfejlesztés
II/2 Gyak. jegy Dr. Gyimes Zsolt

Hagyományos képzés

Szakedzői szak

Tantárgy Évf. Szemeszter Követelmény Vezető tanár
Gyorskorcsolya szakképzés IV. 7-8. Gyak. / Szigorlat Kaszala Tamara

Szakedzői végzettségre épülő Testnevelő tanár Szak

Tantárgy Évf. Szemeszter Követelmény Vezető tanár
Atlétikus alapképzés I. 1. Kollokvium Dr. Keresztesi Katalin
Atlétikus alapképzés III. 1. Szigorlat Dr. Keresztesi Katalin

Tantermi és gyakorlati előadások rendje az Órarend oldalon megtekinthető.