Állandó oktatóink:

 • Dr. Nagy Zsigmond
 • Prof. Dr. Magas István
 • Dr. Szikora Katalin
 • Gáspár Ágnes
 • Széles József
 • Szilágyiné Gáldi Bernadett
 • Dr. Suha György
 • Dr. habil Sterbenz Tamás
 • Dr. Perényi Szilvia
 • Dr. habil Kádár Judit
 • Mezei Dániel
 • Dr. Farkas Péter
 • Dr. Dóczi Tamás

Meghívott előadóink:

 • Schmitt Pál, volt köztársasági elnök, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, a Nemzet Sportolója
 • Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke,
 • Kamuti Jenő, a Nemzetközi Fair Play Bizottság elnöke, a Nemzet Sportolója
 • Csontos Enikő, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének volt helyettes vezetője
 • Joó Kinga, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagja
 • Karger Kocsis László, sportvezető, volt protokollfőnök
 • Dr. Bardocz-Bencsik Mariann
 • Garamvölgyi Bence
 • Joó Kinga

Dr. Bardocz-Bencsik Mariann

Bardócz-Bencsik Mariann

Jelenleg milyen beosztásban és hol dolgozik?

Sportkommunikációs területen dolgozom a Curling Világszövetségnél.

Mikor és kitől érkezett a megkeresés, hogy mint vendégelőadó vegyen részt a Sportdiplomácia szakirányú továbbképzésében?

Amikor még doktori tanulmányaimat folytattam a TF-en, akkori témavezetőm, dr. Dóczi Tamás kért fel arra, hogy beszéljek a képzés résztvevőinek kutatási területemről.

Melyik tantárgy keretében tartotta meg előadását?

A “Sport és társadalmi fejlesztés” angol nyelvű óra vendégelőadója voltam.

Mi volt az előadásának címe? Miért ezt a témát választotta? Miért tartja fontosnak, hogy a képzésben résztvevők elsajátítsák ezeket a tudnivalókat?

Két alkalommal tartottam órát. Először doktori disszertációmról beszéltem, amely “a sporttal a fejlődésért és békéért” (sport for development and peace – SDP) területét járja körül tudományos szempontok szerint. Másodszor személyes tapasztalataimról beszéltem mint az SDP területén dolgozó gyakorlati szakember.

Hogy látja, a mai kor sportdiplomáciája miben más, mint korábban? Milyen trendek érvényesek? Ön szerint a Sportdiplomácia szakirányú továbbképzés hogyan tud igazodni és kapcsolódni ezekhez a változásokhoz?

Érdemben csak arról a tantárgyról tudok szólni, amelyikbe vendégelőadóként volt szerencsém belepillantani. A tantárgy jól ötvözi az elméleti és gyakorlati oktatást; az oktatók előadásain túl számos elgondolkodtató feladattal segíti a hallgatók ismereteinek gyakorlati elmélyítését. Az órák kifejezetten aktuális témákat is érintenek, és serkentik a hallgatói véleménymegosztást.

Miről tartana még szívesen előadást a jövő sportdiplomatáinak?

Doktori kutatásom egyik mellékszála az volt, hogyan lehet hatékonyan együtt dolgozni köztiszteletben álló élsportolókkal nemzetközi fejlesztési, illetve békemunkával kapcsolatos projekteken. Szeretném az ezen a területen szerzett kutatói tapasztalatomat is megosztani a hallgatókkal.

Ha azt kérnénk Öntől, hogy egy mondatban fogalmazza meg, miért érdemes jelentkezni a továbbképzésre, mi lenne az?

Csak a mintatantervre és a tantárgyfelelősök névsorára kell pillantani. Ez a kettő nagyon sok érdekes órát és számos izgalmas szakmai beszélgetést ígér.

Garamvölgyi Bence

Garamvölgyi BenceJelenleg milyen beosztásban és hol dolgozik?

Jelenleg az Európai Nem-Kormányzati Sportszervezetek Szövetségének Ifjúsági Bizottságánál (ENGSO Youth) dolgozom, mint projekt- és szakpolitikai koordinátor. Emellett a Budapesti Egyesület A Nemzetközi Sportért (Budapest Association for International Sports, BAIS) elnöke és a Testnevelési Egyetem doktorandusza vagyok.

Mikor és kitől érkezett a megkeresés, hogy mint vendégelőadó vegyen részt a Sportdiplomácia szakirányú továbbképzésében?

A Testnevelési Egyetemen témavezetőmtől, dr. Dóczi Tamástól érkezett a megkeresés, hogy mutassam be a kutatásom egyik részterületét.

Melyik tantárgy keretében tartotta meg előadását?

Az angol nyelven tartott előadásomra a “Sport and social development” (Sport és társadalmi fejlesztés) tantárgy keretein belül került sor.

Mi volt az előadásának címe? Miért ezt a témát választotta? Miért tartja fontosnak, hogy a képzésben résztvevők elsajátítsák ezeket a tudnivalókat?

Az előadás címe az “Understanding Sport(s) Diplomacy: Conceptualization and key questions” (A sportdiplomácia értelmezése: Konceptualizálás és fő kérdések) volt. Doktori kutatásom egy része a sportdiplomácia fogalmának nemzetközi és hazai értelmezésére fókuszál. Fontosnak tartom, hogy a manapság egyre gyakrabban használt sportdiplomácia kifejezést megfelelően tudjuk értelmezni és kategorizálni. A képzésen résztvevőknek felkészült, precíz válaszokat kell adni a sportdiplomácia meghatározására, ismerniük kell a sportdiplomácia kormányzati és nem-kormányzati megközelítését, illetve el kell tudniuk helyezni a fogalmat a nyilvános diplomácia keretrendszerében. 

Hogy látja, a mai kor sportdiplomáciája miben más, mint korábban? Milyen trendek érvényesek?

A huszonegyedik században a klasszikus értelemben vett diplomácia alapvető változásokon megy át. Az infokommunikációs technológiák és a közösségi média rohamos terjedése, a nemzetközi  szereplők számának megsokszorozódása, a klímaváltozás és globális egészségügyi veszélyhelyzetek által befolyásolt új biztonságpolitikai trendek felemelkedése, és egyes tradícionális geopolitikai érdekek újraéledése alapvető hatással vannak a nemzetközi kapcsolatok és a nemzetállamok külpolitikájának alakulására. Napjainkban a nyilvános diplomácia egyre nagyobb szerephez jut a kormányok külpolitikai eszközrendszerében, így a kultúra vagy a sport is úgynevezett “soft power” lehetőségként jelennek meg. Míg a klasszikus sportdiplomácia elsősorban az államok egymás közötti kapcsolatfelvételére vagy a másik részvételének bojkottálására teremtett lehetőséget, az új típusú sportdiplomácia sokkal inkább a nemzetközi közönség szimpátiájának és támogatásának elnyerésére irányul. Manapság egyre több kormány alkot sportdiplomáciai stratégiákat és hoz létre releváns intézményeket, pozíciókat, ugyanakkor a nem-kormányzati sportszervezetek is fontos szereplőivé váltak ennek az új típusú, integrált, hálózati jellegű sportdiplomáciának.

Ön szerint a Sportdiplomácia szakirányú továbbképzés hogyan tud igazodni és kapcsolódni ezekhez a változásokhoz?

Fontos elméleti szinten is bemutatni a klasszikus és új sportdiplomácia közötti különbségeket, és megfelelően értelmezni az új külpolitikai, diplomáciai trendeket. Célszerű mind a kormányzati, mind a nem-kormányzati oldalról meghívni előadókat, akik szemléltetni tudják a nyilvános diplomácia lényegét és az új sportdiplomácia hálózati jellegét.

Ön szerint milyen egy jó sportdiplomata? Milyen képességekkel és készségekkel kell rendelkeznie?

Meglátásom szerint a jó sportdiplomata megtestesíti a sportemberek “fair play” szellemiségét és nyitottságát, egyúttal rendelkezik úgynevezett “diplomáciai érzékkel” és klasszikus diplomata készségekkell is. Az alábbi képességek mindenképp hasznosak lehetnek:

 1. Jó kommunikációs képesség: ezen a területen a magas szintű nyelvtudás kiemelten fontos,
 2. Megfelelő kapcsolatteremtő képesség és nyitottság,
 3. Szakértelem, amely kiterjed az adott sportágra, illetve általánosabb sport szakpolitikai témákra,
 4. Általános tájékozottság és intelligencia,
 5. Jó érdekérvényesítő képesség,
 6. Alkalmazkodóképesség, kulturális érzékenység és empátia.

Mi az, amit elvárna a hallgatóktól mielőtt megkezdik a képzést, és mi az, amit elvárna tőlük miután kikerülnek az iskolapadból?

Amennyiben valaki ilyen továbbképzésen gondolkodik, mindenféleképp nyitott kell lennie a más országokból, kultúrából származó emberekkel való kommunikációra és együttműködésre. Meglátásom szerint a megfelelő kapcsolatteremtő képesség, empátia és nyitottság olyan tulajdonságok, amelyeket nem feltétlen lehet az iskolapadban elsajátítani. A képzésen való részvétel azonban segíthet olyan alapvető szakmai és protokoll ismeretek elsajátításához, amelyek hozzájárulhatnak a résztvevő nemzetközi karrierjének kibontakoztatásához. Fontosnak tartom, hogy minél több legyen az angol vagy más idegen nyelven oktatott tantárgy, illetve a képzés megfelelően gyakorlatorientált legyen, lehetőséget teremtsen a szakmai kapcsolatépítésre is.

Miről tartana még szívesen előadást a jövő sportdiplomatáinak?

Remélhetőleg hamarosan be tudom mutatni a doktori disszertációm eredményeit a jövőbeni továbbképzés résztvevőinek. Kutatásom fókusza a sportdiplomácia hazai értelmezése és gyakorlata. Arra próbálok válaszokat találni, hogy miként értelmezik a magyar sportvezetők és a média a sportdiplomáciát, illetve, hogy milyen nemzetközi trendeket követ a magyar sportdiplomácia.

Ha azt kérnénk Öntől, hogy egy mondatban fogalmazza meg, miért érdemes jelentkezni a továbbképzésre, mi lenne az?

Az egyre globalizálódó nemzetközi sportvilágban és egy átalakuló diplomáciai keretrendszerben, a nemzetközi sportkapcsolatok jelentősége tovább erősödik, így aki ezen a területen kíván dolgozni, kifejezetten hasznos lehet megismerkedni a nemzetközi kapcsolatok és sport összefüggéseivel, illetve a sport nyilvános diplomáciában történő alkalmazásával.

Joó Kinga

Joó KingaA brüsszeli székhelyű Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak vagyok az egyik magyar tagja.

Mikor és kitől érkezett a megkeresés, hogy mint vendégelőadó vegyen részt a Sportdiplomácia szakirányú továbbképzésében?

Dr Farkas Péter szakvezető kért fel előadni, már a kurzus elindításakor beszéltünk erről a lehetőségről.

Mi volt az előadásának címe? Miért ezt a témát választotta? Miért tartja fontosnak, hogy a képzésben résztvevők elsajátítsák ezeket a tudnivalókat?

"Szociális partnerség és civil érdekképviselet az EU-ban". Ezen a területen tevékenykedek több éve, látom, hogy a "kemény, klasszikus" diplomáciai kapcsolatok mellett a "puha" diplomáciának milyen szerepe van a Magyarországról alkotott kép formálásában, ide értve a sportdiplomáciát is. A kulturális, tudományos kapcsolatok, a civil-közösségi kezdeményezések mind-mind olyan terep, ahol óriási nemzetközi pezsgés van. Fontos beszélni azokról a fórumokról, vagyis azokról az európai/nemzetközi szervezetekről, ahol ezeknek a típusú képviseleteknek helye van az első vonalbeli, klasszikus nemzetközi szervezeteken túl.

Hogy látja, a mai kor sportdiplomáciája miben más, mint korábban? Milyen trendek érvényesek? 

A sportdiplomácia is egyre nagyobb területet fed le, egyre "interdiszciplinárisabb"-bá válik. Erre jó példa az EU Erasmus+ programja, ahol az oktatás, az ifjúságügy, a képzés és a sport szorosan összekapcsolódik. Olyan szakemberekre is szükség van tehát, akik egy ilyen szélesebb terepen is otthonosan mozognak.

Ön szerint a Sportdiplomácia szakirányú továbbképzés hogyan tud igazodni és kapcsolódni ezekhez a változásokhoz?

Szerintem nagyon jó, hogy a szakirány tematikájában magáévá tette a fentebb említett, szélesebb körű, interdiszciplináris szemléletet.

Ön szerint milyen egy jó sportdiplomata? Milyen képességekkel és készségekkel kell rendelkeznie?

Úgy gondolom, hogy a jó sportdiplomata - csakúgy, mint a jó külügyes diplomata - hiteles. Azért hiteles, mert jól felkészült, és személyében, valamint cselekedeteivel se hazudtolja meg az ügyet, amit képvisel. Minden egyéb készség - pl. nyelvtudás, tárgyi ismeretek - az alapokat tudja megadni, de csak egy valós személyiség tudja ezeket jól kamatoztatni. Ezen a területen a mesterséges intelligencia egy darabig még biztosan nem tudja kiváltani a humán erőforrást.

Mi az, amit elvárna a hallgatóktól mielőtt megkezdik a képzést, és mi az, amit elvárna tőlük miután kikerülnek az iskolapadból?

Érdeklődés és nyitottság nagy előny egy ilyen képzésen a bemeneti szakaszon, mivel ezek nem igazán "tanulhatók". A végzettek remélem képesek lesznek arra a rendszer szintű gondolkodásra, ami a kurzus egyik célja. 

Miről tartana még szívesen előadást a jövő sportdiplomatáinak?

A sport társadalmi szerepéről, pl. társadalmi befogadás terén. Ehhez kapcsolódóan azokról az európai hálózatokról, amelyek ezzel a célkitűzéssel működnek.

Ha azt kérnénk Öntől, hogy egy mondatban fogalmazza meg, miért érdemes jelentkezni a továbbképzésre, mi lenne az?

Ez egy jó lehetőség arra, hogy megismerjék a sport társadalmi, gazdasági, stb. súlyát és értékét, ezáltal tisztában legyenek a sportdiplomácia, mint "puha hatalom=soft power" erejével.

Képzési idő: 2 félév

A képzés célja: a Testnevelési Egyetem által a Magyar Olimpiai Bizottság és a Külgazdasági és Külügyminisztérium együttműködésével megvalósuló Nemzetközi Sportkapcsolatok – Sportdiplomácia szakirányú továbbképzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi sportéletben magas szintű sportdiplomáciai ismeretek birtokában, a fair play szellemében képesek szolgálni a sport ügyét, és képviselni hazájuk érdekeit.

A képzésre 2021-től már nem csak MSc, hanem BSc végzettséggel is lehet jelentkezni!

Felvételi követelmények

 1. Bármely képzési területen legalább főiskolai vagy egyetemi, illetve BSc, BA/MSc, MA végzettség és szakképzettség. A képzésre az adott évben diplomát szerzők is jelentkezhetnek.
 2. Felvételi beszélgetés, amelynek során a felvételi bizottság a jelentkezők sportszakmai, sportági tájékozottságát, motivációját és magyar valamint idegen (angol, vagy német, vagy francia) nyelvi kommunikációs képességeit hivatott felmérni.

A jelentkezés menete

A Nemzetközi Sportkapcsolatok – Sportdiplomácia szakirányú továbbképzésre jelentkezni elektronikus formában lehet, hamarosan.

 • A szakirányú továbbképzés önköltséges, amelynek díja 320 000 forint/félév.
 • Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 31. 23:59
 • Felvételi vizsga: egyéni beosztás alapján; amelynek időpontjáról a jelentkezési határidő lejártát követően küld hivatalos tájékoztatót az intézmény.

Figyelem! A szakirányú továbbképzésre nem a rendes felvételi eljárás keretében kell jelentkezni!

Tudnivalók a továbbképzésről

A sport társadalmi, kulturális és gazdasági szerepe vitathatatlan. A világ sportja ugyanakkor a XX. század végétől jelentős átalakuláson megy keresztül. A sporttal kapcsolatos elvárások az elmúlt évtizedekben a világ valamennyi országában jelentősen megváltoztak. A sport világ- és kontinentális szervezetei bővültek, működésük átalakult, és az egyéb nemzetközi politikai és gazdasági szervezetek is elkezdtek egyre erősödő mértékben sportkérdésekkel is foglalkozni, amely e terület jelentőségét tovább növelte. A nemzetközi kapcsolatok egyre szövevényesebb rendszerében a sportdiplomácia, mint szakdiplomáciai ág is új, minden eddiginél összetettebb feladatok elé néz, amely a nemzetközi sportéletben résztvevő, vagy részt venni kívánó szakemberek felé is új kihívásokat támaszt. Ezért van szükség olyan szakemberek képzésére, akik a nemzetközi sportéletben magas szintű diplomáciai és sportdiplomáciai ismeretek birtokában képesek közreműködni az e területtel foglalkozó nemzetközi intézmények működésében, szolgálni a fair play szellemében a sport ügyét és – ha kell – képviselni hazájuk érdekeit.

A képzésre olyan jelentkezőket várunk, akik már eleve magas szintű végzettséggel rendelkeznek, így reális esélyük lesz a rendszerszintű gondolkodást a sport integritásának figyelembevételével megvalósítani és a sport nemzetközi rendszerében helytállni. Ezen kihívásoknak való megfeleléshez, a sportdiplomáciai feladatok hatékony és szakszerű ellátásához nyújt komplex struktúrában elméleti és gyakorlati ismereteket e képzés.

A Nemzetközi Sportkapcsolatok – Sportdiplomácia szakirányú továbbképzéshez a szakmai hátteret a 93 esztendeje Európa meghatározó testkulturális oktatási intézményének számító Testnevelési Egyetem mellett Magyarország legtekintélyesebb sportszakmai társadalmi szervezete, az 1895-ben alapított Magyar Olimpiai Bizottság, illetve a Külgazdasági és Külügyminisztérium adja.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek

A képzés során elsajátítandó kompetenciák alapvetően a szerteágazó szakmai ismeretek strukturált, rendszerszemléletű integrálásán alapulnak. A képzés elvégzését követően a hallgatók összefüggéseikben képesek értelmezni a nemzetközi sportkapcsolatok, a diplomácia és a sportdiplomácia különböző szakterületeinek működési mechanizmusait.

A leglényegesebb kompetenciák a következők:

 • A legfontosabb nemzetközi – politikai és gazdasági – szervezetek működésének ismerete;
 • Nemzetközi diplomáciai összefüggések átlátása;
 • Döntéshozatali mechanizmusok ismerete;
 • A sport társadalmi funkcióinak ismerete;
 • A sportkoncepciók és sport szakpolitikák ismerete;
 • A sport globális rendszerét meghatározó jogalanyok megismerése és működésük, szabályozásuk elsajátítása;
 • A nemzetközi sportszervezetek felépítésének, működésének ismerete;
 • Az interkulturális tárgyalástechnikák alkalmazásszintű ismerete;
 • A sportdiplomáciai tevékenység adekvát konfliktuskezelési módszereinek, kommunikációs stratégiáinak ismerete;
 • A médiaszereplés gyakorlati elsajátítása;
 • Nemzetközi protokoll és (sport-) rendezvényszervezési, valamint marketing ismeretek.

Megszerezhető személyes készségek:

 • Külpolitikai elemző-készség;
 • Külkapcsolati szakterületek sajátosságainak azonosítási képessége;
 • Szakdiplomáciai feladatok pozícionálása a nemzetközi kapcsolatok és a külügyi igazgatás rendszerében;
 • A globalizáció és az európai integráció elméleti és gyakorlati folyamatának megértése;
 • Asszertív szóbeli kommunikációs készség, valamint hatékony és igényes íráskészség;
 • Retorikai alapvetések ismerete;
 • Beszédkészség fejlesztése;
 • Interkulturális tárgyalástechnikák elsajátítása és alkalmazása;
 • Nemzetközi tárgyalások felelős és alapos előkészítési, megvalósítási és utógondozási képessége;
 • Információszerzési és adaptált feldolgozási képesség;
 • A sport nemzetközi rendszerének, belső mechanizmusának, jogalkalmazásának és jogalkotásának megértése és alkalmazása;
 • Az emberi jogok, a demokrácia és az esélyegyenlősség értékei iránti elköteleződés;
 • Szociális érzékenység általánosan és a sport területére vonatkoztatva;
 • Állandó törekvés a fair play eszmeiségének hiteles képviseletére.

A szakon végzettek alkalmasak lesznek:

 • A nemzetközi sportéletben történő részvételre;
 • A nemzetközi sportszövetségekben ellátandó munkavégzésre;
 • A hazai sportszövetségekben ellátandó, azok nemzetközi kapcsolatait érintő munkavégzésre;
 • Egyéb sportdiplomáciai feladatok ellátására;
 • A kormányzati és a nem kormányzati szervezetek nemzetközi sportügyeinek intézésére;
 • Nemzetközi szervezetek sportügyeinek intézésére.

Gyakran feltett kérdések

 • "Utolsó éves vagyok a főiskolán/egyetemen. Nyáron záróvizsgázom, jelentkezhetek-e a Nemzetközi Sportkapcsolatok – Sportdiplomácia szakirányú továbbképzésre?" - Igen, a felvételi vizsgán részt vehet, de felvételt csak akkor nyer a jelentkező, amikor bemutatja az oklevelét.
 • "Sikeresen záróvizsgáztam, viszont nyelvvizsga hiányában nem kaptam meg az oklevelem. Ez esetben felvételt nyerhetek-e a Nemzetközi Sportkapcsolatok – Sportdiplomácia szakirányú továbbképzésre?" - Szakirányú továbbképzésre csakis az oklevél megléte esetén vehető fel hallgató, az oklevél adatait a Tanulmányi Hivatal köteles feltölteni a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerbe.
 • "Nekem nincs főiskolai/egyetemi diplomám, de elvégeztem egy felsőfokú szakképzést. Felvételizhetek-e a Nemzetközi Sportkapcsolatok – Sportdiplomácia továbbképzésre?" - Sajnos nem, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szabályozza, hogy szakirányú továbbképzésre kizárólag felsőoktatási diploma megszerzése után lehet felvételizni.
 • "Külföldön szereztem a végzettségemet, jelentkezhetek-e a Nemzetközi Sportkapcsolatok – Sportdiplomácia szakirányú továbbképzésre?" - Igen, amennyiben az oklevél szakfordító által hitelesített hivatalos fordítását is mellékeli a jelentkezéshez. Az elismerési eljárás a Testnevelési Egyetem hatáskörébe tartozik, melyet az oklevélmásolat és a hivatalos szakfordítás birtokában végzünk el.
 • "Külföldi állampolgárként elvégezhetem-e a Nemzetközi Sportkapcsolatok – Sportdiplomácia szakirányú továbbképzést?" - Amennyiben a jelentkező eleget tesz a felvételi követelményeknek, nincs akadálya, hogy külföldi állampolgárként elvégezze a képzést, amennyiben a magyar nyelvtudása ezt lehetővé teszi.
 • "Lesznek-e olyan tantárgyak, amelyeket idegen nyelven hallgathatok?" - Igen, ezek a képzés tantervében szerepelnek.
 • "Van felső korhatára a jelentkezésnek?" - Nincs felső korhatár.
 • "Milyen oklevelet kaphatok a szakirányú továbbképzés elvégzésekor?" - A két féléves szakirányú továbbképzést igazoló oklevélben a Nemzetközi Sportkapcsolatok – Sportdiplomácia szakképesítés szerepel
 • "Mennyi a tandíj és mit tartalmaz? Van-e államilag finanszírozott hely?" - A képzés önköltséges, amelynek díja 320 000 forint/félév. A vizsgák és a záróvizsga díjmentes! A különeljárási díjak a Testnevelési Egyetem hatályos Térítési és Juttatási Szabályzatában foglaltak szerint alakulnak. Az önköltség NEM tartalmazza a hallgatók utazási, szállás- és étkezési költségeit. Sajnos állami keret a szakirányú továbbképzésekre egyelőre nem áll rendelkezésünkre.
 • "Jogosult vagyok-e diákigazolvány kiváltására?" - Igen, a Nemzetközi Sportkapcsolatok – Sportdiplomácia szakirányú továbbképzésen létrejött hallgatói jogviszony levelező tagozatos diákigazolvány igénylésére jogosít, melyet a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül intézhet a hallgató.
 • "Korábbi tanulmányaim beszámíthatók-e a képzésen?" - A képzés integritása érdekében erre nincs lehetőség.

Dokumentumok:

Konzultációs napok:

 • tervezetten hétfő és keddi napokon, a délutáni/esti órákban

A Lovaskultúra oktató képzés elsődleges célja a különféle tudományterületeken felsőfokú diplomát szerzett, lovaskultúra iránt érdeklődő szakemberek képzése, ennek eredményeként széles látókörű, minőségi elméleti és gyakorlati tudással rendelkező lovas értelmiségi réteg kinevelése. A megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában a végzett szakemberek képesek a lovaskultúra különböző területein (oktatás-nevelés, sport, menedzsment, turizmus, lovas szakértői tevékenység, egyéb szolgáltatás) állami, civil szervezeti, és magánszektorban eredményesen tevékenykedni, a feladatok ellátásához szükséges legújabb ismereteket kreatívan alkalmazni.

Várunk minden érdeklődőt szeptemberben induló évfolyamunkba!

 • Képzési terület: Sporttudomány 
 • Képzés időtartam: 4 félév 
 • Kontaktórák száma: 600, amelyből gyakorlati lovasoktatás és lovaglás 160 óra 
 • Tandíj félévenként: 350 000 Ft (részletfizetés, illetve diákhitel igényelhető!)
 • Oktatásszervező: Száz Petra | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | +36-70-378-6844

Felvételi követelmények a Lovaskultúra oktató szakirányú továbbképzésre:

 1. Felsőfokú végzettséget igazoló oklevél bármilyen tudományterületen (hagyományos, BSc, BA, MSc, MA)
 2. Afelvételi vizsgán az A1-es díjlovagló feladat korrekt bemutatása (edzői segítséggel ajánlott felkészülni)
 3. Házi- vagy sportorvos által igazolt, lovagláshoz megfelelő fizikai és egészségi állapot

Időpontok:

 • Jelentkezési határidő: május 31.
 • Felvételi vizsga: az aktuális információk a http://lovaskultura.net oldalunkon megtalálhatók

Jelenkezés menete:

A Lovaskultúra oktató szakra jelentkezni a határidőre leadott, szabályosan kitöltött jelentkezési lappal lehet.

Jelentkezési lap letöltése

A jelentkezési lapot postai úton a Lovassportok Csoport címére (1525 Pf. 69, Testnevelési Egyetem, Lovassportok Csoport), vagy aláírással szkennelve a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre kérjük eljuttatni!

Figyelem! A szakirányú továbbképzésre NEM a rendes felvételi eljárás keretében kell jelentkezni!


Mely területeken hasznosíthatod a lovaskultúra oktató végzettségedet?

Sport – lovasoktatás,  edzésvezetés, versenyeztetés

A Magyar Lovassport Szövetség az edzői regisztrációhoz szükséges szakmai végzettségként ismeri el, valamint a nálunk végzett szakemberek külön vizsga és kötelező továbbképzések nélkül regisztrálhatnak lovasiskolai oktató-futószárazónak.

Szabadidő és turizmus

Rekreációs célú lovas foglalkozások, táborok, lovastúrák szervezése, vezetése. A nálunk végzett szakember lovasturista-csoportokkal kapcsolatos tevékenységeket folytathat a sportképesítésekről szóló rendelet értelmében. 

Szolgáltatás, létesítményüzemeltetés

A nálunk végzett szakember szakmai tevékenységért felelős vezető lehet, akár saját lovas vállalkozásában is, a lovas szolgáltatókról szóló rendelet szerint. A lovaskultúra oktató végzettség idén bekerül a termőföldvásárláshoz szükséges végzettségeket meghatározó kormányrendeletbe!

Oktatás-nevelés

Talán legfontosabb feladatunk a társadalom mélyebb rétegeihez is eljuttatni a múltunkhoz és hagyományainkhoz oly szorosan kapcsolódó lovaskultúrát. Ezzel megalapozható, hogy a jövőben is kiérdemelten viseljük a lovas nemzet megnevezést! A nálunk végzett szakember lovaskultúrával kapcsolatos tantárgyakat és ismereteket taníthat, akár általános-, közép-, és felsőoktatásban is a köznevelésről szóló törvény értelmében. A Kincsem Nemzeti Lovas Stratégiához kapcsolódó iskolai lovasoktatásban vezető szerepet tölthet be!

Kutatás és szaktanácsadás 

TDK, PhD, TF kutatólabor - Ha van egy jó témád, mi megadjuk hozzá a szervezeti keretet! A Testnevelési Egyetem Doktori Iskolája lovastudomány altémában is várja a doktori pályázatokat!

A nálunk végzett szakember állami és magánszektorban is keresett szakértő a lovaságazati projektek tervezésében és kivitelezésében.

A fentieken túl végzett hallgatóink közül néhányan a lovasterápia, a lótenyésztés, és az élsport területein is tevékenykednek. Az ezekhez szükséges speciális képzésekhez is remek alapot, kiegészítést nyújt a lovaskultúra oktató végzettség!


Felvételi vizsga:

 • A felvételi vizsgával kapcsolatos minden információ megtalálható http://lovaskultura.net/felveteli oldalunkon
 • Ruházat: alkalomhoz illő, normál lovas ruházat (kobak, lovasnadrág, csizma, ing, stb.), de nem kötelező a versenyfelszerelés.
 • A felvételi vizsgára lovat biztosítunk, de igény szerint saját lóval is lehetséges a vizsgát teljesíteni.
 • Felvételi vizsga díja: 5 000 (saját lóval 3 000) forint, melyet a vizsga megkezdése előtt a helyszínen, készpénzben kérünk rendezni.
 • A felvételivel és a képzéssel kapcsolatban érdeklődni lehet a szakirányú továbbképzési szak szervezőjénél! Száz Petra: +36-1-487-9200/61161 (K-Cs 10:30-14:30) | +36-70-378-6844 (H-P munkaidőben)

A felvételi vizsgaprogram

A1 Díjlovagló feladat (időtartam kb. 3 perc 30 mp, 20x40 négyszög)

1. A Belovaglás munkaügetésben
X Állj, köszönés, munkaügetésben elindulni
C Jobb kézre
2. M-K Átlóváltás, az ügetőlépéseket megnyújtani könnyűügetésben
K Munkaügetés, tanügetés
3. F-M Egyszerű kígyóvonal a hosszúfal mentén
4. H-F Átlóváltás, az ügetőlépéseket megnyújtani tanügetésben
F Munkaügetés
5. A Középlépés
6. K-B-M Félátlóváltás középlépésben M-ig
7. M Munkaügetés
8. C Munkavágta, nagykör 1x
C Egyenes
9. H-F Átlóváltás
X Munkaügetés
F Munkavágta
10. K-H Vágtaugrásokat megnyújtani
H Munkavágta
11. C Nagykör 1x
C Egyenes
12. M-K Átlóváltás
X Munkaügetés
13. A Középből
X Állj, köszönés
  Középlépés, szárakat a kézből kirágatni, a négyszöget A-nál lépésben, hosszú száron elhagyni.  

(A munkaügetést tanügetésben kérjük végrehajtani!)

Értékelési szempontok

 1. Lovas ülése
 2. Segítségadások, befolyás a lóra
 3. A feladatok végrehajtásának pontossága
 4. Összbenyomás

A díjlovas négyszög

A díjlovas négyszög

A klasszikus vezetői köszöntő helyett interjúra kértük fel a Nemzetközi sportkapcsolatok – Sportdiplomácia képzésért felelős Dr. Farkas Péter tanár urat.

Farkas PéterTalán az első és legérdekesebb kérdés az lehet, hogy honnan jött az ötlet és miért tartotta fontosnak a Testnevelési Egyetem, hogy elindítsa ezt a szakirányú továbbképzést?

A sport társadalmi, gazdasági, kulturális és politikai jelentősége országonként eltérő, jelenleg Magyarországon kiemelt stratégiai ágazat. Ugyanakkor a diplomácia tevékenységi köre is bővült, új szakdiplomáciai ágak jelentek meg, amelyek speciálistudást igényelnek. Ezek közé tartozik a sportdiplomácia is. Ha aktívak és eredményesek kívánunk lenni a nemzetközi sportéletben, akkor ennek minden szintjén felkészült szakemberekre van szükség, ez az érdeke az országnak és a sportnak egyaránt. A képzés elindítását ez a felelősség motiválta, hiszen a Testnevelési Egyetem a magyar sportélet kiemelt szereplője.

Hogy látja a Tanúr úr, a mai kor sportdiplomáciája miben más, mint korábban? Milyen trendek érvényesek?

Trendek nincsenek, érdekek vannak – paradox módon ez ma a trend. Részben megszűntek a világ politikai/ideológiai megosztottságából adódó érdekellentétek, a sportdiplomácia kettős funkciója viszont megmaradt: képviselni a sportág érdekeit és képviselni a nemzeti érdeket a sportágon belül.

A képzés hogy tud igazodni és kapcsolódni ezekhez a változásokhoz?

Drámai, azonnali változások azért nincsenek, a képzés éppen ezért az alap diplomáciai/sportdiplomáciai képességek elsajátítása mellett, a rugalmas alkalmazkodási készségek fejlesztésére fókuszál, hiszen minden diplomáciai helyzet eltérő megoldásimódszert kíván.

Mi jellemzi hazai és nemzetközi szinten a sportdiplomácia képzést?

A hazait sajnos a széttagoltság, a sportdiplomácia területe a tudás és az ebből fakadó erő integrálását kell, hogy jelentse, azaz itt a képzőközpontok közti verseny kontraproduktív. Nemzetközi szinten a nagy országok komoly hangsúlyt fektetnek a sportdiplomáciai képzésre, Magyarország, ha régiós vezető szerepre törekszik a sport területén szintén ezt a modellt kell, hogy kövesse.

Melyek azok az ismeretek, amikre hangsúlyt fektet a Testnevelési Egyetem szakirányú továbbképzése?

A fő cél az, hogy a XXI. századi sport megváltozott világában olyan szakemberek képezzünk, akik a nemzetközi sportéletben magas szintű diplomáciai és sportdiplomáciai ismeretek birtokában képesek közreműködni az e területtel foglalkozó intézmények nemzetközi működésében, képesek szolgálni a fair play szellemében a sport ügyét és képviselni hazájuk érdekeit.A kezdő évfolyamok legfontosabb tapasztalata a gyakorlat-orientált képzés szükségessége volt, melyre a Szak a későbbiekben is törekedni kíván. Mindezek mellett, különös hangsúlyt fektetünk a nemzetközi kulturális környezet sajátosságaira és a kommunikációs képességek fejlesztésére is.

Mi az, amit elvárnak a hallgatóktól mielőtt megkezdik ezt a képzést, és miután kikerülnek az iskolapadból?

Nem igazán iskolapad, inkább kerekasztal, ahol az eltérő érdeklődési körű, különböző területekről érkező, de mindenképpen nagyon magas szakmai színvonalat képviselő hallgatók úgy tanulhatnak, hogy közben egymástól is tanulnak. Egyetlen elvárás az intelligencia és együttműködési készség, amit a csoportok dinamikája eddig vissza is igazolt.

A végzős hallgatók irányában is inkább javaslat az, hogy tartsák egymással és az előző években végzettekkel a kapcsolatot, alkossanak olyan közösséget, ahol segíthetik egymást és számíthatnak a többiekre, csakúgy, mint tanáraikra a későbbiekben is.

Ha azt kérnénk a Tanár úrtól, hogy 1 mondatban fogalmazza meg, hogy miért érdemes jelentkezni a továbbképzésre, mi lenne az az 1 mondat?

Mert klassz és hasznos!

A Testnevelési Egyetem és a Magyar Kajak-Kenu Szövetség vízi vándortábor-vezető akkreditált továbbképzést szervez pedagógusok számára.

A továbbképzés azonosító száma: A/8756/2017

A képzéssel megszerezhető kreditpontok száma: 30

A továbbképzés megnevezése: Vízi vándortábor-vezető

A továbbképzés célja: pedagógusok felkészítése vízi vándortáborok vezetésére.

A továbbképzés célcsoportja: Minden olyan pedagógus végzettségű, tanári vagy nevelői munkakörben tevékenykedő, aki rendelkezik vízitúrázási, vándortáborozási tapasztalattal illetve ilyen típusú megbízatást kap. A Bejárható Magyarország kerettanterv vízi orientációs változatát választó iskolák pedagógusai. Iskolai pedagógiai program részeként túraszakkörök, iskolai körök, civil és egyházi szervezetek, egyesületek, az iskolával együttműködésben lévő egyesületek pedagógus végzettségű dolgozói.

A jelentkezés feltételei:

 • egyetemi vagy főiskolai szintű tanári vagy tanítói szakon megszerzett pedagógusi diploma vagy oklevél.
 • legalább átlagos egészségügyi állapot igazolása házi/üzemi orvos által.
 • alapszintű úszástudás (testnevelő tanár végzettséggel rendelkezőknek nem szükséges igazolás erről, más szakos végzettségűeknek igazolás kiadására jogosult úszómestertől vagy úszóedzőtől kell a hivatalos igazolást beszerezni. Érdeklődni lehet az uszodáknál. – Amennyiben jelentkezését akkor adja le, amikor az uszodák a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet miatt zárva vannak, úgy egy nyilatkozatot szükséges feltöltenie úszástudásáról – figyelembe véve azt, hogy a gyakorlatot az Ön által választott időpontban csak akkor kezdheti meg, amennyiben addigra a hivatalos igazolás leadásra kerül.)

Jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók:

 • Az oklevél/diploma másolatát, az orvosi igazolást, az úszástudás igazolását készítse elő, mert a jelentkezés folyamán ezek szkennelt (NEM fotózott!) változatát fel kell töltenie az online rendszerbe.
 • A jelentkezésről nem kap automatikus értesítést; a jelentkezés azután válik elfogadottá, miután a kötelező mellékletek (diploma/oklevél másolata, orvosi igazolás, úszástudás igazolása/nyilatkozat) ellenőrzésre és elfogadásra kerülnek.
 • A részvételi díj befizetése azután válik esedékessé, hogy a jelentkezésének véglegesítése után e-mailben megkapja a számlaszámot és az ahhoz tartozó, egyéni kódot.
 • Online jelentkezés >>>
 • Jelentkezési határidő: 2021. március 6. 23:59

A képzés időpontja:

A képzés minden résztvevőnek 3 oktatási napból (1 elméleti és 2 gyakorlati) áll.

 • elmélet: 2021. március 27. szombat 08:00-19:00 TF/online
 • gyakorlat (kötelezően választandó):
  • 2021. április 24-25. Tokaj
  • 2021. május 08-09. Szigetköz (Ásványráró)
  • 2021. május 15-16. Tisza-tó (Poroszló)

A továbbképzés óraszáma: 30 óra (elmélet és gyakorlat)

A jelentkezéseket beérkezési sorrendben fogadják a szervezők, a szabad helyek függvényében. A képzés csak min. 15 fő/gyakorlati helyszín jelentkezése esetén indul.

Miért érdemes a képzésben részt venni az érintett pedagógusoknak?

 • A kötelező pedagógus továbbképzésnek megfelelően biztosítják a kreditpontok megszerzését.
 • Képesek lesznek a tanulók átlagéletkorának megfelelő vízi vándortábor biztonságos és tartalmas levezetésére.
 • Megismerik és alkalmazzák a vízitúrázáshoz, táborozáshoz szükséges normákat, szabályokat, jogszabályokat.
 • Alkalmassá válnak a veszélyhelyzetek elkerülésére, az esetleg szükséges egészségügyi tennivalók kiválasztására és megvalósítására.
 • Szakszerűen használni tudja a vízitúra során a vízi sporteszközöket.
 • Lehetőség nyílik további programok keretében szakmai körökhöz csatlakozni.

A továbbképzés lebonyolítása: A program döntően az előadókra, a résztvevők aktív tevékenységére, csoportos feladatmegoldására, interaktív tevékenységére és gyakorlatokra épít. A hallgatók megismerik a vonatkozó szakirodalom jellemző és elérhető írott és elektronikus forrásait. A 30 órás továbbképzés keretében a rövid előadásokon túl a jelenlévők a terepi gyakorlatokon keresztül is megismerhetik a vízitúra- és táborvezetés releváns eszköztárát. A képzés során kialakulnak, fejlődnek a megvalósításhoz szükséges releváns kompetenciák.

Az elméleti és gyakorlati képzés során az alábbi témakörök kerülnek sorra:

 • A továbbképzés rendszere és tematikája
 • Vízi turizmustevékenységek
 • Vízitúra története és hagyományok
 • A víziturizmus jogi szabályozása
 • Kijelölt vándortábor útvonalak (évente újabb víztestekkel bővül)
 • Vándortábor pedagógiai koncepciója és feladatai
 • Biztonság, mentés, higiénia
 • Felkészülés és tervezés a vándortáborozásra
 • Terhelés-élettani, edzéselméleti folyamatok a vízitúrázás kapcsán
 • A magyarországi víztestek általános leírása, Duna-vízgyűjtő általános földrajza, vízrajza
 • A vízitúrázás, vándortáborozás térszínei, gyakorlati tapasztalatok
 • Evezés túrahajó típusokban (evezés, kormányzás elmélete és gyakorlata, versenytechnikák alkalmazása)
 • A vízitúrázás eszközei, hajóbeosztás, elhelyezkedés, a szerepkörök kialakítása
 • A vízitúrázás kialakult típusai, túratípusok jellemző összetevői
 • Szakmai kompetenciák (hajószállítás, optimális útvonal tartása, hatékony evezés, eredményes kormányzás, vészhelyzetek elkerülése, biztonsági követelmények betartása)
 • Teljesítménykritériumok (hajóba történő beszállás, átszállás, hajótípusok szerinti evezési technikák alkalmazása, haladási iránycélok elérése, haladás folyóvízen és állóvízen, kikötési technikák alkalmazása, víz- és időjárási viszonyokhoz való alkalmazkodás, biztonságos segítési és mentési technikák begyakorlása)

Értékelések, vizsgák: A képzés írásbeli, szóbeli és gyakorlati (gyakorlatsor bemutatása a vízen) vizsgával zárul. A sikeres vizsgát tett hallgatók tanúsítványt kapnak az akkreditált pedagógus továbbképzés elvégzéséről.

A képzés díja kedvezményesen: 15.000.- Ft/fő. A képzés díja tartalmazza az elméleti és gyakorlati oktatás díját; a gyakorlati oktatás, szállás (1 éjszaka elhelyezéssel) és étkezés költségeit, a tananyagot és a vizsgadíjat.

A befizetés módja: Testnevelési Egyetem későbbi tájékoztatása alapján

A tanfolyammal kapcsolatos további információ: Testnevelési Egyetem (TF), Továbbképző Központ (+36-30-176-6660)

A vízi vándortáborral, útvonalakkal kapcsolatban további információ: Magyar Kajak-Kenu Szövetség