Nyelvvizsga a diplomához (MSc, BSc)PhDÓrarendNyelvtanulási problémákról — Sportszaknyelvi vizsgaTávoktatásKonzultációs időpontokKolléga óraFogadóóraFordítás, lektorálásSportszaknyelvi bizonyítványJáték! (quiz)

Nyelvvizsga a diplomához (MSc, BSc)

A felsőoktatási törvény szerint az egyetem képzésein (mind a nappali, mind a levelező tagozaton) egy államilag elismert B2 (középfok “C”) típusú nyelvvizsga szükséges a diplomához. Ennek hiányában a hallgatók ugyan elmehetnek záróvizsgázni, de a diplomát csak akkor kapják meg, ha bemutatják ezt a vizsgabizonyítványt a Sportszaknyelvi Lektorátus titkárságán és az bejegyzésre kerül a Neptunba.

PhD

A TF Egyetemi Tanácsa (232/1998 (IX.30.) TF ET számú határozat alapján) értelmében a PhD-hez szükséges alapfokú nyelvvizsga a Sportszaknyelvi Lektorátusnál is megszerezhető. Minden egyes hallgatóval külön kell a vizsgát megbeszélni.

 • célja: hogy a jelölt bebizonyítsa: képes az adott nyelven a szakirodalom tanulmányozására, megértésére, cikkek-tanulmányok elkészítéséhez történő kivonatolásra, saját témájának bemutatására, áttárgyalására
 • a vizsga nyelve: angol, német, francia, spanyol
 • a vizsga időtartama: 80 perc
 • a vizsga részei:
  1.) idegen nyelvi (szigorúan szakmai) szöveg fordítása szótár segítségével (kb. 70 perc)
  2.) rövid szakmai beszélgetés – kb. 10 perc
 • vizsgára jelentkezés:folyamatosan, de minimum 2 héttel a vizsga előtt (jelentkezéskor kérjük egy a szakmájához szorosan kapcsolódó – min. 100 oldalas – szakkönyv, vagy folyóirat benyújtását, amit a jelölt a vizsga után azonnal visszakap.)
 • vizsgadíj: 5. 000 Ft (csekk titkárságunkon kérhető)

A vizsgáztatás 2 tagú bizottság előtt történik. A vizsga tényéről igazolást állítunk ki. az igazolás kizárólag a PhD tanulmányokhoz fogadható el. Bármely más kérdéssel kapcsolatban kérjük a telefonszámaink valamelyikén tájékozódni!

Órarend >>>

A nyelvi órák helyszínei: kérjük a portánál kifüggesztett órarendről tájékozódni!

ERASMUS hallgatók órái

 • Sport Terminology: Nemerkényi Krisztina szerda 8.00-9.30
 • Hungarian Language and Culture:
  • Language: Kánai Mariann szerda 15.30-17.00
  • Culture: Nemerkényi Krisztina 2 előadás és gyakorlat különböző helyszíneken

Nyelvtanulási problémákról

Tisztelettel kérjük az újonnan belépő bármely szakos hallgatókat, hogy amennyiben nyelvtanulási problémáikról (diszlexia, diszgráfia, stb.) orvosi papírral rendelkeznek – amellett, hogy megkapják felmentésüket a nyelvvizsga letétele alól a Fogyatékosügyi Bizottságtól -, fáradjanak fel hozzánk a Lektorátusra, mert szívesen látjuk őket óráinkon.

Sportszaknyelvi vizsga

 • Az írásbeli vizsga időpontja: 2019. november 22. (péntek), 8.00-11.30 óra. Jelentkezési és visszamondási határidő: 2019. november 15. (péntek), 12.00 óra. Ezen időpont után semmilyen esetben sincs módunk jelentkezést elfogadni! Vizsgadíj-befizetés: a jelentkezők a csekket titkárságunkon vehetik át.
 • A szóbeli vizsga időpontjai: 2019. november 22. (péntek) 13.00–16.00.
 • A magnóhallgatás 12.00 és 12.30 között van. A csak szóbeliző hallgatóknak 11.45-re kell jönniük. Amennyiben valaki nem jelenik meg a megadott időpontban, az nem vizsgázhat.

Kérjük, figyelmesen olvassák el a szóbeli jelentkezési lapot, amelynek tetején a vizsga típusa jelölve van!

Távoktatás

Amennyiben igény jelentkezik, a Sportszaknyelvi Lektorátus távoktatási formában is meghirdeti a sportszaknyelvi továbbképzést. A részletekért kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a Lektorátus vezetőjével.

Konzultációs időpontok

Az órákon kívül hetente konzultációs órákkal állunk a hallgatók rendelkezésére, amelyeken a nyelvtanulással kapcsolatos problémáikat beszélhetik meg tanáraikkal.

 • Kánai Mariann: csütörtök 11.00-12.00
 • Kaczvinszky Noémi: csütörtök 13.45-15.15
 • Nemerkényi Krisztina: kedd 13.00-15.15

Kérjük az előzetes bejelentkezést a konzultációkra! Egyéni kérés esetén más időpont is lehetséges.

Kolléga óra

Pillanatnyilag szünetel.

Fogadóóra

Kánai Mariann: bejelentkezés alapján.

Fordítás, lektorálás

Természetesen mindannyian készségesen állunk bárki rendelkezésére, akik munkájukat lektoráltatni, vagy átnézetni szeretnék. Azon kollégáknak pedig, akik nem rendelkeznek az adott nyelvből vizsgával, vállaljuk munkájuk fordítását, megfelelő díjazás ellenében. Mindkét esetben az a tiszteletteljes kérésünk, hogy időben kapjuk meg az anyagot, hogy a sietség miatt nehogy hibák maradjanak az anyagban. Ugyanez vonatkozik a Nemzetközi TDK idején a hallgatókra is.

Sportszaknyelvi bizonyítvány

Ára: 1 500 Ft

Azon hallgatóink részére, akik 1996/97. tanév II. félévétől kezdve két szemeszteren keresztül sportszaknyelvet hallgattak, és abból sikeres nyelvvizsgát tettek egyetemünkön, Sportszaknyelvi Bizonyítványt állítunk ki.

Az államilag el nem ismert vizsgáról megszerzett bizonyítvány amellett, hogy igazolja a sportszaknyelvi tanulmányokat, felhasználható idegennyelv-tudás igazolására szakmai berkekben.

Igényelhető naponta 10-14 óra között titkárságunkon.

Játék

Keresse meg a következő szavakat az ábrában bármely irányban: BACKSTROKE, BREASTSTROKE, BUTTERFLY, TRUNKS, SCULL, START, POOL, LANE, T-LINE, LEGKICK, TURN, JUDGE, ROPE, STARTING, LOCK, SUBMERGE, FLIP, SOMERSAULT, TIMEKEEPER, BOTTOM LINE, PUSH, ENTRY, PULL, CATCH, FINS, CAP, TOWEL, GOGGLES, TUCK.

A megmaradt betűket sorba olvasva kapja a megoldást, melynek betűstruktúrája: _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _

Jegyzeteink:

 • Kiss Pál (szerk.) (1991): Német szaknyelvi jegyzet. Magyar Testnevelési Egyetem, Budapest, 103 p. Ára: 348 Ft
 • Kiss Pál (szerk.)(1999): Német nyelvi szakszöveggyűjtemény. Magyar Testnevelési Egyetem, Budapest, 107 p. Ára: 1260 Ft
 • Kiss Pál (2000): Feladatgyűjtemény német középfokú sportszaknyelvi vizsgához. Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest, 45 p. Ára: 450 Ft
 • Nemerkényiné Hidegkuti Krisztina – Simon Harding (2006. ötödik kiadás): English Dictionary of Sports. Magyar Testnevelési Egyetem, Budapest Ára: 4100 Ft
 • Nemerkényi-Hidegkuti, K. (1996): Basic English Sports Terminology. Hungarian University of Physical Education, Budapest. 63 p. Ára: -
 • Nemerkényi-Hidegkuti, K. (1997): Teacher’s Manual for teaching P.E. in English. Hungarian University of Physical Education, Budapest, 75 p. Ára: -
 • Nemerkényi-Hidegkuti K. (1999): Supplement to the English Dictionary of Sports. Budapest, Magyar Testnevelési Egyetem, 21 p. Ára: 450 Ft *
 • Nemerkényiné Hidegkuti Krisztina (szerk.) (1999): Tájékoztató a sportszaknyelvi vizsgáról. 2. kiadás. Magyar Testnevelési Egyetem, Budapest, 24 p. Ára: 285 Ft *
 • Nemerkényi-Hidegkuti, K. (2000): Practice Book for Sport-Specific English. Hungarian University of Physical Education, Budapest, 122 p. Ára: 1100 Ft *
 • Krisztina Nemerkényi-Hidegkuti (2006): English through Sport + CD. Semmelweis University, Faculty of Physical Education and Sport (TF). Ára: 5000 Ft * (TF-esnek: 4000 Ft). (betekintés)
 • Nemerkényiné Hidegkuti Krisztina (2008): Magyar-Angol Szaknyelvi Szókincstár; English-Hungarian Health Thesaurus. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar /TF/, Budapest. 140 p. Ára: -
 • Kiss Pál (2008): Magyar-német Egészségtan Szókincstár; Ungarisch-Deutsches Gesundheitsthesaurus. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar /TF/, Budapest. 128 p. Ára: -
 • Nemerkényiné Hidegkuti Krisztina (2009): Angol-magyar, magyar-angol Sportszótár. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar /TF/, Budapest. Ára: 2500 Ft

A fenti jegyzetek megvásárolhatók a TF jegyzetboltjában ill. a Lektorátuson (a csillaggal jelöltek csak a Lektorátuson szerezhetők be!)

Egyéb kiadványaink

 • Tóth János – Nemerkényiné Hidegkuti Krisztina (2002): Magyar-angol labdarúgó szakszótár / English- Hungarian Football Dictionary. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest, 286 p. Ára: 2500 Ft *
 • Nemerkényiné Hidegkuti Krisztina – Csirkés Zsolt (2004): Torna szakszótár (angol-magyar, magyar-angol). Szerzői kiadás, Budapest, 320 p. Ára: 2400 Ft *
  Dr. Makszin Imre – Nemerkényiné Hidegkuti Krisztina (2003): Physical Education Teacher’s Manual Volume 1. (2003). Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF), Budapest, 106 p. Ára: 2500 Ft
 • Dr. Makszin Imre – Nemerkényiné Hidegkuti Krisztina (2005): Testnevelő tanári kézikönyv 2. kötet – Physical Education Teacher’s Manual Volume 2. Ára: 3660 Ft

Nyelvtanulási lehetőségek

A nyelvi képzésre az alábbi törvények vonatkoznak:

 • Minden szakon a diploma kiadásának a feltétele egy államilag elismert, középfok komplex „C” (B2) típusú nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány. A bizonyítványt kérjük bemutatni a Sportszaknyelvi Lektorátuson, ahol a tény a Neptunban is bejegyzésre kerül.
 • A 40. életévüket betöltött hallgatókra vonatkozó törvények 2015. szeptember 1-ig, illetve a 2015/16-os tanév végéig éltek.

Nyelvtanulási problémákról >>>

Örömmel tudatjuk mindenkivel, hogy 2015-től kezdve az összes szakon ismét kötelezővé váltak a Sportszaknyelvi tanulmányok.

2019. szeptembertől kezdve már német szaknyelvet is oktatunk!

Képzési formák

Osztatlan tanárképzés

 • Osztatlan tanár szak­ – Szaknyelv 1-2. Heti 2-2 óra | 2 szemeszter | 2-2=4 kredit | gyakorlati jegy – A tanulmányok során a hallgatók a legfontosabb sporttal, anatómiával, élettannal, egészséggel, sportsérüléssel, táplálkozással, sporttörténettel, olimpiával, alapvető edzéselméleti részekkel, valamint az alapsportágakkal, valamint a testnevelés angol nyelven történő oktatásával kapcsolatos szavakat, kifejezéseket tanulják meg.A tárgy az 5. és 6. szemeszterben kötelező.

BSc képzés

1.) Nappali tagozat

Kötelező tárgy

 • Sport- és Rekreációszervező szak – Szaknyelv | Heti 2 óra | 1 szemeszter | 2 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók a legfontosabb sporttal, anatómiával, élettannal, egészséggel, sportsérüléssel, táplálkozással, sporttörténettel, olimpiával, alapvető edzéselméleti részekkel, valamint az alapsportágakkal kapcsolatos szavakat, kifejezéseket tanulják meg, sportszervezési ismeretekre törtnő kitekintéssel. A tárgy a 4. szemeszterben kötelező. A két specializáció külön-külön tanulja a szaknyelvet!
 • BA Edző – Szaknyelv 1-2. Heti 2-2 óra | 2 szemeszter | 2-2=4 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók a legfontosabb sporttal, anatómiával, élettannal, egészséggel, sportsérüléssel, táplálkozással, sporttörténettel, olimpiával, alapvető edzéselméleti részekkel, valamint az alapsportágakkal kapcsolatos szavakat, kifejezéseket tanulják meg. Emellett saját sportágukban és szakmájukban használatos szervezési, versenyrendezési, tehetségkutatási, edzéselméleti és edzésvezetési kérdésekkel is foglalkozunk. A tárgy a 2. és 3. szemeszterben kötelező.

Választható tárgy

 • A sportszaknyelvi vizsga elemei (igény esetén indul, elég jelentkező esetén) | Heti 2 óra | 1 szemeszter | 2 kredit. Bármely szak, bármely évfolyam (angol). A hallgatók végigveszik a vizsgákon előforduló feladattípusokat.

2.) Levelező tagozat

 • Sport- és Rekreációszervező szak – Szaknyelv | 8 óra | 1 szemeszter | 2 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók a legfontosabb sporttal, anatómiával, élettannal, egészséggel, sportsérüléssel, táplálkozással, sporttörténettel, olimpiával, alapvető edzéselméleti részekkel, valamint az alapsportágakkal kapcsolatos szavakat, kifejezéseket tanulják meg, sportszervezési ismeretekre törtnő kitekintéssel. A tárgy a 4. szemeszterben kötelező. A két specializáció külön-külön tanulja a szaknyelvet!
 • BA Edző – Szaknyelv 1-2. 8 - 8 óra | 2 szemeszter | 3-3=6 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók a legfontosabb sporttal, anatómiával, élettannal, egészséggel, sportsérüléssel, táplálkozással, sporttörténettel, olimpiával, alapvető edzéselméleti részekkel, valamint az alapsportágakkal kapcsolatos szavakat, kifejezéseket tanulják meg. Emellett saját sportágukban és szakmájukban használatos szervezési, versenyrendezési, tehetségkutatási, edzéselméleti és edzésvezetési kérdésekkel is foglalkozunk. A tárgy a 2. és 3. szemeszterben kötelező.

Választható tárgy

 • A sportszaknyelvi vizsga elemei I-II.(igény esetén indul, elég jelentkező esetén) | 8-8 óra | 2 szemeszter | 2-2 kredit. Bármely szak, bármely évfolyam (angol). A hallgatók végigveszik a vizsgákon előforduló feladattípusokat.

MA/MSc képzés

1.) Nappali tagozat

Kötelező

 • MSc Sportmenedzser I. évfolyam - Sportszaknyelv | Heti 2 óra | 1 szemeszter | 3 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók megismerkednek a szakmájukban használatos angol szaknyelvvel. A hallgatókat felkészíti, a szakirodalom tanulmányozására, a sportszakmai kommunikációra, szakmai előadások tartására, szakcikkek írására. A tárgy az 2. szemeszterben kötelező.
 • MSc Rekreáció I. évfolyam - Sportszaknyelv | heti 2 óra | 1 szemeszter | 3 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók megismerkednek a szakmájukban használatos angol szaknyelvvel, amely a rekreációs tevékenység területét öleli fel, mind a szabadidős sportok, mind azok szervezése terén. A tárgy az 2. szemeszterben kötelező.
 • MSc Humánkineziológia szak II. évfolyam - Sportszaknyelv | Heti 2 óra | 1 szemeszter | 3 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók megismerkednek a szakmájukban használatos angol szaknyelvvel, amely az az anatómia, élettan, biomechanika és sportsérülések rehabilitációja területét öleli fel, A tárgy az 4. szemeszterben kötelező.

2.) Levelező tagozat

Kötelező

 • MSc Szakedző I. évfolyam - Sportszaknyelv | Heti 2 óra | 1 szemeszter | 3 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók megismerkednek a szakmájukban használatos angol szaknyelvvel, amely, az alapvető mozgásfajtákat, az edzői képességek és tevékenység területét öleli fel. A hallgatókat felkészíti a szakirodalom tanulmányozására, a szakmai kommunikációra, szakmai előadások tartására, szakcikkek írására. A tárgy az 1. szemeszterben kötelező.
 • MSc Humánkineziológia szak II. évfolyam - Sportszaknyelv | Heti 2 óra | 1 szemeszter | 3 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók megismerkednek a szakmájukban használatos angol szaknyelvvel, amely az az anatómia, élettan, biomechanika és sportsérülések rehabilitációja területét öleli fel, A tárgy az 4. szemeszterben kötelező.
 • MSc Sportmenedzser I. évfolyam - Sportszaknyelv | 12 óra | 1 szemeszter | 3 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók megismerkednek a szakmájukban használatos angol szaknyelvvel. A hallgatókat felkészíti, a szakirodalom tanulmányozására, a sportszakmai kommunikációra, szakmai előadások tartására, szakcikkek írására. A tárgy az 2. szemeszterben kötelező.
 • MSc Rekreáció I. évfolyam - Sportszaknyelv | 12 óra | 1 szemeszter | 3 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók megismerkednek a szakmájukban használatos angol szaknyelvvel, amely a rekreációs tevékenység területét öleli fel, mind a szabadidős sportok, mind azok szervezése terén. A tárgy az 2. szemeszterben kötelező.
 • 2 féléves testnevelő tanár szak - Sportszaknyelv |8 óra | 1 szemeszter | 2 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók megismerkednek a legfontosabb sporttal, anatómiával, élettannal, egészséggel, sportsérüléssel, táplálkozással, az alapvető mozgásfajtákkal kapcsolatos szakszavakkal és kifejezésekkel. A tárgy az 2. szemeszterben kötelező

Pedagógus továbbképzés

Egyelőre szünetel, illetve megfelelő létszám (12 fő) jelentkezése esetén indul.

Már egyre többen várakoznak egy újabb képzés megkezdésére. Terveink szerint minden évben legalább egyszer, egyelőre távoktatási formában, kezdjük meg a továbbképzést. (Lásd a "Távoktatás" menüpontot!) Első, sikeres, akkreditált 120 órás angol tannyelvű továbbképzésünket még 1997 szeptemberében indítottuk. Azóta rengetegen jelentkeztek erre az azóta már a minisztérium által 5 évre akkreditált képzésünkre.

A fő témakörök:

 • Általános, a sporttal kapcsolatos kifejezések
 • Atlétika
 • Torna
 • Labdajátékok (kézilabda, kosárlabda, röplabda, labdarúgás, tenisz)
 • Úszás és vízisportok
 • Téli sportok (alpesi síelés, síugrás, sífutás, mű- és gyorskorcsolyázás)
 •  Olimpiák
 • Táplálkozástan. dopping
 •  Idegennyelvű edzés/testnevelési óra levezetés

Emellett minden, ami belefér még a hallgatók érdeklődési körébe, ill. az időbe (pl. túledzettség, küzdő-, légi-, vízi-, extrém sportok, stb.)

 • Követelmény: középszintű nyelvismeret.
 • A tanfolyam elvégzéséről oklevelet állítunk ki.
 • Jelentkezés: telefonon (487-9223), email-en (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.). Töltse le a jelentkezési lapot! (MS Word 2.0 formátum)
 • Tanfolyamdíj: megállapítás alatt

A másik az EUROTRÉNER-képzésünk, amely ezt a tanfolyamot ”fejeli” meg 60 órával, és az alapkifejezésekre építve idegen tannyelvű órák látogatása, ill. gyakorló tanítás szerepel a tantervben. Várjuk érdeklődésüket! Tanfolyamdíj: megállapítás alatt.

Távoktatás

Kérjük, érdeklődjenek a Lektorátuson!

A sportszaknyelvi tanfolyamot, megfelelő számú érdeklődő esetén – angol nyelven – távoktatási formában is meghirdetjük.

 • Programfelelős: Nemerkényiné Hidegkuti Krisztina mesteroktató
 • A tanfolyam díja: (döntés alatt) + tananyag
 • Időbeosztása: 20 hét folyamatos otthoni tanulással, megküldött tesztanyagokkal, 3 konzultációs időponttal (alkalmanként 2 óra). Az időpontokat a tanfolyam résztvevőivel történő megbeszélés után alakítjuk ki, hogy lehetőleg mindenkinek megfelelő legyen. A foglalkozások szombati napokon lesznek.
 • A konzultáció helyszíne: Testnevelési Egyetem, Sportszaknyelvi Lektorátus
 • Jelentkezési feltétel: középszintű nyelvtudás
 • A programot 12 fő jelentkezése esetén indítjuk. Jelentkezés és további információ a lektorátusvezetőnél a 487-9223 telefonszámon.
 • Töltse le a jelentkezési lapot! (MS Word 2.0 formátum)

Bármely itt nem szabályozott kérdésben szintén titkárságunkon kaphat felvilágosítást (K épület A303, A304).

2020 tavaszától a Testnevelési Egyetemen TIT iXam akkreditált vizsgahely működik. A Testnevelési Egyetemen két (angol és német) nyelvből, három (A2, B1, B2, C1) szinten lehet nyelvvizsgát tenni. A vizsgáról részletes információt itt talál.

Vizsgázóink három vizsgázási mód közül választhatnak:

 • online (otthonról) – az online vizsgáról részletes információt itt talál
 • számítógépen (a vizsgázó által választott helyszínen)
 • papír alapon

A vizsgával kapcsolatban további információt a vizsgaközpont honlapján megadott elérhetőségeken illetve a Testnevelési Egyetem Sportszaknyelvi Lektorátusán kaphat.

 • Ügyintéző: Fazakas Mónika
 • Telefon: +36-1-487-9255
 • Email cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A legközelebbi vizsgaidőpont: 2021. október 9. Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 23. 10 óra. Eredményközlés: 2021. október 15.

Amennyiben vizsgára szeretne jelentkezni kérjük kattintson ide, vagy keressen fel minket a Testnevelési Egyetem Sportszaknyelvi Lektorátusán.

Ha vizsgára jelentkezés szívesen tesztelné tudását, ide kattintva megteheti.

A Sportszaknyelvi Lektorátus elődje, az Idegennyelvi Lektorátus, az 1950-es évek óta működik. Kezdetben csak orosz nyelvet oktattak a tanárok, majd 1980 óta az orosz mellé még egy nyelvet felvehettek a hallgatók.

1986 óta két nyelvet tanultak a hallgatók, heti 4-4 órában. Az egyiket 3, a másikat 5 félévig, és mind a két nyelvből záróvizsgát tettek.

1992 óta– az egyetemet érintő reformmal összhangban -, a négy nyelvből már csak egy nyelvet tanulhattak, 5 féléven keresztülEbből 3 félévet tett ki az általános, társalgási nyelv, 2 félévet pedig a sportszakmai nyelv.

Sportszakmai nyelvet 1990 óta oktatunk. A kezdeti szemeszterenkénti pár órából nőtte ki magát ez az oktatás arra a szintre ahol most van.

A Lektorátus 1993-ban – FEFA-páyázaton -, 87.500 US $-t és 13.300.000 HUF-ot nyert. A pályázat több elemet is tartalmazott, amelynek egyik része a nyelvtanári másoddiploma szak megindítása lett volna, ez azonban adminisztratív és egyéb okokból meghiúsult. Másik fontos elem a szaknyelvi képzés fejlesztése volt. Ezen a területen jelentős előrelépést tettünk. A pályázat keretében minden egyes oktatónk általános és speciális szaknyelvi továbbképzésben részesült (módszertani, labor-használati, komputeres nyelvtanítás, stb…), amelynek eredményeképpen a szakképesítéssel rendelkező nyelvtanári címet is megszereztük.

A külföldi utazások során több nemzetközi intézménnyel létesítettünk kapcsolatot (Anglia, Németország, Ausztria, Hollandia, Olaszország, Egyesült Államok).

Ekkor építettük ki a több mint 1500 kötetes általános (angol és német), valamint kb. 200 kötetes szaknyelvi tanszéki könyvtárunkat. Ezzel párhuzamosan audio- és video tárunkat is bővítettük.

Az oktatás színvonalát emelendő 4 db tantermünket tv-vel, video-val, flip-chart táblával és írásvetítővel láttuk el.

Legjelentősebb beruházásunk a 12 férőhelyes audiovizuális, komputerrel vezérelt Nyelvi Laboratórium kiépítése volt.

A Lektorátus létszámában 1995 nyarán jelentős változás állt be. Ekkor – a leépítések miatt – 12 fő oktató közül 7-et elbocsátottak, a választható 4 nyelv pedig kettőre (angol és német) csökkent. Ugyanakkor profilváltás következett be: a fő hangsúly a szaknyelv oktatására helyeződött.

Több éven keresztül csak szaknyelvet oktattunk heti 4 órában, kötelező jelleggel, 4 kreditpontért. Majd következett egy kb. 6 éves periódus, amikor csak szabadon választott tárgyként 1 (majd később, félévente emelkedve, három) szemeszteren keresztül biztosította az egyetem vezetése az angol szaknyelvi tanulmányokat, összesen 6 kreditért.

Most újra visszaállt az „eredeti felállás”: Ismét kötelezően tanulják a hallgatók a szaknyelvet, heti 3-3 órában.

1993 óta a Minisztérium 1 fő angol és 1 fő német lektort biztosít az Egyetemnek. Pillanatnyilag csak angol nincsen lektorunk van, aki a lektorálási munkája mellett - szükség esetén - oktatási feladatokat is ellát.

Sportszaknyelvi tudásunkat főleg önképzéssel szereztük meg, a tanítás, a rengeteg tolmácsolás, és fordítás során. Ennek eredményeként készültek első jegyzeteink, melyeket azóta számos követett. (lásd "Jegyzetek, kiadványok"!)

Már 1995 óta célunk a sportszakmai nyelvvizsga megteremtése volt Egyetemünkön. Hisszük és tudjuk, hogy mint minden szakmának, a sportnak is megvan a maga sajátságos, szakmai nyelvezete. A hallgatóinknak pedig nagy szükségük van arra, hogy a saját szakmáján belül tájékozódni tudjanak, elolvashassák sportáguk szakirodalmát vagy a versenyen kommunikálni tudjanak. Emellett célba vettük az edző-, menedzser-, rekreáció-, humánkineziológia-, egészségtan szakos hallgatókat, a sportolókat, a szakvezetőket, a jövendő sportdiplomatákat, a vidéki főiskolák hallgatóit, mint potenciális vizsgázókat. Természetesen ebbe a körbe tartoznak azok a hallgatók és oktatók, valamint azok a szakemberek is, akik a sporttudomány-orvostudomány határán állnak.

Sportszaknyelvi vizsgánk kidolgozását a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány is támogatta, illetve a Felsőoktatási Programfinanszírozási Pályázaton nyert pénz is ezt a célt szolgálta. A pályázat eredményei jól láthatók a felszerelt nyelvi termeinkben, a Nyelvi labor részleges továbbfejlesztésében, a szakkönyvtárunk gyarapodásán.

Az Egyetemi Tanács 1996 novemberi ülésén a 161/1996 (XI. 27) határozatban elfogadta, hogy a nálunk letehető sportszakmaival bővített vizsga sikeres abszolválása ugyanúgy feltétele lehet a diploma megszerzésének, mint a Rigó utcai nyelvvizsga! Ez azután belekerült a testkulturális képzésben résztvevő hallgatók kimeneti képesítési követelményébe is (44/2002), amely 2006. szeptember 1-ig volt érvényben. Időközben a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolája is elfogadta ezt a vizsgát középfokú nyelvvizsgaként. Ez a határozat a BSc/MSc képzés bevezetésével megszűnt. Azóta minden szakon csak az állami B2-es nyelvvizsga az elfogadható a diploma kiadásának feltételeként.

A Sportszaknyelvi Lektorátus oktatói mind egyetemi diplomával rendelkező nyelvtanárok. A jelenlegi létszám 2 főállású nyelvtanár (1 angol-német, 1 angol nyelvtanár), 1 félállású angol nyelvtanár angol anyanyelvi lektor és – alkalmanként – 1 fő óraadó. Munkánkat 1 fő tanszéki adminisztrátor segíti.

Tanítunk a nappali és levelező BSc, az MSc, valamint az osztatlan szakokon és órákat tartunk a külföldi (ERASMUS), valamint az OKJ képzésen résztvevő hallgatóknak.