# ILEPS

A delegation consisting of four Hungarian University of Sports Sciences (HUSS) members visited France capital, Paris on 7-9 December, where they held talks with the ILEPS University of Sports Sciences and other local organisations on a range of cooperation activities.

Négyfős TF-küldöttség látogatott Franciaországba, ahol az ILEPS Sporttudományi Egyetemmel és más helyi szervezetekkel folytatott tárgyalásokat többféle együttműködésről.

Múlt csütörtökön egyetemünk vendégül látta új francia partnerünk, az ILEPS delegációját. A partnerség elindítása érdekében előzetes Zoom találkozót tartottunk az együttműködés lehetséges területeinek meghatározásához.

Last Thursday, our University hosted a delegation from ILEPS, our new French partner. The partnership between the two institutions is based on an Erasmus partnership, the ILEPS international office contacted us at the end of 2021 to explore if we can expand the partnership beyond Erasmus, too. Quite soon, we could welcome the first in person visit of the ILEPS delegation in Budapest.

2023. Hungarian University of Sports Science.
All rights reserved.