Sportoktató tanfolyam

A Testnevelési Egyetem egyéves, levelező sportoktató tanfolyamot indít 2017. őszén az alábbi sportágakban*:

 • aerobik (Nyt. szám: E-001124/2015/A002)
 • amerikai football (Nyt. szám: E-001124/2015/A024)
 • fallabda (Nyt. szám: E-001124/2015/A029)
 • floorball (Nyt. szám: E-001124/2015/A046)
 • hegymászás (Nyt. szám: E-001124/2015/A031)
 • íjászat (Nyt. szám: E-001124/2015/A032)
 • judo (Nyt. szám: E-001124/2015/A033)
 • kajak-kenu (Nyt. szám: E-001124/2015/A034)
 • karate (Nyt. szám: E-001124/2015/A005)
 • kerékpár (Nyt. szám: E-001124/2015/A006)
 • kick-boksz (Nyt. szám: E-001124/2015/A035)
 • kung-fu (Nyt. szám: E-001124/2015/A044)
 • lovassport (Nyt. szám: E-001124/2015/A010)
 • muaythai (Nyt. szám: E-001124/2015/A036)
 • műugrás (Nyt. szám: E-001124/2015/A049)
 • sakk (Nyt. szám: E-001124/2015/A013)
 • sí (Nyt. szám: E-001124/2015/A022)
 • snowboard (Nyt. szám: E-001124/2015/A023)
 • sportmászás (Nyt. szám: E-001124/2015/A039)
 • szörf (Nyt. szám: E-001124/2015/A041)
 • taekwondo (Nyt. szám: E-001124/2015/A042)
 • tenisz (Nyt. szám: E-001124/2015/A016)
 • testépítés-fitness (Nyt. szám: E-001124/2015/A017)
 • tollaslabda (Nyt. szám: E-001124/2015/A047)
 • ultimate frizbi (Nyt. szám: E-001124/2015/A051)
 • úszás (Nyt. szám: E-001124/2015/A019)
 • versenytánc (Nyt. szám: E-001124/2015/A015)
 • vitorlázás (Nyt. szám: E-001124/2015/A020)

* egy adott sportágat csak megfelelő létszámú jelentkezés esetén indítunk

A részszakképesítés államilag elismert, Országos Képzési Jegyzék száma: 31 813 01

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A sportoktató megtanítja a sportág legalapvetőbb technikai, taktikai és szabályismereteit. Oktató, nevelő, képző tevékenysége eredményeként a tanítványok alkalmassá válnak a sportszerű versenyzésre, sportteljesítményük folyamatos és fokozatos növelésére, az egészséges életmód - ennek részeként a rendszeres testedzés, sportolás - népszerűsítésére. Sportágában sporttanfolyamokat szervez és vezet.

Sportágában részt vesz a versenyek szervezésében és azok lebonyolításában. Kapcsolatot tart az érintett sportszervezetekkel és intézményekkel, képviseli a sportág érdekeit. Igény szerint közreműködik a nevelési-oktatási intézmények sporteseményeinek szervezésében és lebonyolításában. A szabadidősport terén részt vesz a szabadidőközpontok, - klubok munkájában, ilyen jellegű foglalkozásokat szervez.

Olyan képességekkel, készségekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik tudása gyakorlati alkalmazását: a mozgásos cselekvések - a sportági technikák és a képességfejlesztő gyakorlatok - alapszintű bemutatását és oktatását.

Tisztában van a sportág egészségügyi követelményeivel, veszélyhelyzeteivel, s megfelelő képzettséggel rendelkezik ezek betartásához, illetve elkerüléséhez.

Jelentkezési feltételek

 • befejezett 10. évfolyam
 • betöltött 18. életév
 • egészségügyi alkalmasság igazolása (foglalkoztatás egészségügyi szakvélemény, beszerezhető az OMFI-tól)
 • saját e-mail cím (a hallgatók értesítése e-mail-ben történik)
 • a választott sportágban versenyzői múlt vagy sportági jártasság igazolása (pl. egyesület által). A tanfolyam kezdetén a sportági jártasságot igazoló előzetes tudásfelmérésre kerülhet sor, ez lehet egy szóbeli elbeszélgetés vagy gyakorlati szintfelmérő az adott sportág alapvető mozgásanyagából.
 • Az alább megjelölt sportágakban a következő igazolások szükségesek még:
  • amerikai football: sportági szakszövetségi ajánlás
  • fallabda: sportági szakszövetségi ajánlás
  • hegymászás: sportági szakszövetségi ajánlás
  • judo: 2 kyu vizsga megléte
  • karate: 3 kyu vizsga megléte
  • kick-box: 3 kyu vizsga megléte
  • kung-fu: sportági szakszövetségi ajánlás
  • muay-thai: sportági szakszövetségi ajánlás
  • műugrás: sportági szakszövetségi ajánlás
  • sportmászás: sportági szakszövetségi ajánlás
  • taekwondo: 4 kup vizsga megléte
  • tollaslabda: sportági szakszövetségi ajánlás
  • ultimate frizbi: sportági szakszövetségi ajánlás
  • vitorlázás: sportági szakszövetségi ajánlás

Jelentkezés módja

A szükséges dokumentumokat (kitöltött jelentkezési lap és számlakérő nyilatkozat, iskolai végzettség másolata, orvosi igazolás, sportági-versenyzői múlt igazolása) el kell juttatni a Felnőttképzési Csoporthoz.

 • Emailen (eredeti példányok szkennelve): 
 • Postán: Testnevelési Egyetem, Felnőttképzési Csoport, 1525 Budapest, Pf. 69

Minden jelentkezőt regisztrálunk és visszaigazoljuk a jelentkezését. A jelentkezési határidő lejárta után értesítést küldünk a tanfolyam indulásáról az esetleges előzetes tudásfelmérésről és a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókról.

Költségek

A költségeket átutalással lehet befizetni az egyetem számlájára. Kérjük a jelentkezési laphoz tartozó számlakérő nyilatkozatot ezzel kapcsolatban pontosan kitölteni.

 • tandíj: 80 000 Ft/félév
 • szakmai vizsgadíj (elmélet + gyakorlat): 40 000 Ft
 • beiratkozási díj: 10 000 Ft

A teljes díj 210 000 Ft, ezt az összeget a tanév során 3 részletben kell kifizetni.

Várható ütemezés:

 • 2017. szeptember hónap: 90 000 Ft (tandíj I. részlet+beiratkozási díj
 • 2018. február hónap: 80 000 Ft (tandíj II. részlet)
 • 2018. május hónap: 40 000 Ft (vizsgadíj)

Sí, snowboard sportágakban további költség az esetlegesen külföldön megrendezésre kerülő sportági képzés járulékos költsége. Lovas és vitorlázás sportágakban további költség lehet a ló illetve a vitorláshely bérlésének a költsége.

Minden egyéb oktatással kapcsolatos költség (utazás, szállás, étkezés, jegyzetek stb.) a hallgatókat terheli.

Kedvezmények

Az alább felsorolt kedvezmények a képzés tandíjánál vehetők igénybe, a vizsgadíjat és a beiratkozási díjat minden esetben teljes összegben kell befizetni.

 • Korábbi TF-es végzettség (diploma vagy OKJ-s) részletfizetéssel: 20% kedvezmény (ennek igazolására kérjük, mellékelje a diploma ill. bizonyítvány fénymásolatát!)
 • Korábbi TF-es végzettség, egyösszegben kifizetve: 30% kedvezmény
 • Jelenleg TF hallgatói jogviszonnyal rendelkezők (csak részletfizetéssel): 50% kedvezmény

Képzés

Általános elméleti képzés

Minden sportág hallgatóinak azonos. Két oktatási nap közül lehet választani (ezt a jelentkezési lapon lehet bejelölni):

 • szerdai csoport: 17.00-20.15 óráig (nagyjából hetente) vagy
 • szombati csoport: 8.00-14.40 óráig (nagyjából kéthetente)

A képzés során oktatott általános elméleti modulok:

 • 10322-12 Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok
 • 10323-12 Egészségügy és elsősegélynyújtás
 • 10324-12 Edzéselmélet és gimnasztika
 • 10325-12 Szervezés és vállalkozás alapjai

Sportági képzés (elmélet és gyakorlat)

A képzés főként a TF sportlétesítményeiben zajlik, egyes sportágak esetében azonban külsős helyszíneken is. Időtartama sportáganként eltérő. A képzés ezen része összesen kb. 8-10 napot vesz igénybe, ami összefüggő időtartamot, vagy elszórtan például 4x2-3 napot is jelenthet. Ezek az oktatási napok hétköznapra is eshetnek. Ezek dátumát a sportági szakvezetővel történt egyeztetések után tudjuk megadni. A sportági képzés keretében a sportág történetével, taktikájával, oktatásával ismerkednek meg a hallgatók.

A sportági szakvezetők kijelölése, valamint a sportági képzés tematikájának meghatározása az országos sportági szakszövetség és a TF együttműködésével történik.

A képzés során oktatott sportági modul: 10326-12 Sportági alapok

Értékelések, vizsgák

Évközi követelmények

Adott modulokhoz kapcsolódóan sor kerülhet házi dolgozatok, beszámolók határidőre történő elkészítésére, gyakorlati feladatok bemutatására, hospitálások, versenylátogatások teljesítésére.

Vizsgák (hétköznap is lehetnek)

 1. modulzáró vizsga (mind az 5 modulból van): a képző intézmény szervezi, minimum 51%-os, sikeres teljesítése esetén jelentkezhet a hallgató a komplex szakmai záróvizsgára.
 2. komplex szakmai záróvizsga: szakmai vizsgabizottság előtt zajlik, központilag meghatározott követelmények alapján, szóbeli és sportágspecifikus gyakorlati vizsgatevékenységekből áll.

A sikeres záróvizsgát tett hallgatók államilag elismert sportoktató (sportág megjelölésével) részszakképesítést igazoló bizonyítványt kapnak. Lehetőség van Europass bizonyítvány kiegészítő dokumentum igénylésére, külön adminisztrációs díj ellenében.

A tanfolyammal kapcsolatos további információ: Testnevelési Egyetem (Nyt. szám: E-001124/2015), Felnőttképzési Csoport (487-9286, 487-9272, 487-9247)

Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 17.