embor
miez
Cím: 1123 Alkotás u. 44.
Levélcím: 1525 Pf. 69.
Telefon: (06)1-487-9200
Email | Térkép


vissza Oldal nyomtatása

Az oldal címének elküldése

TF
A Testnevelési Egyetem ezúton fejezi ki köszönetét a támogatásokért, felajánlásokért és a működés biztosítására tett segítségekért. A felajánlott adományokat a Testnevelési Egyetem a megsérült értékek helyreállítására, a sporttörténeti emlékek mentésére fordítja. A fenntartó által erre a célra létrehozott célelszámolási forintszámla: 10032000-00334679-30000003

Tisztelt Érdeklődő!

Ön a Magyar Királyi Testnevelési Főiskola (1925-1945), a Magyar Testnevelési Főiskola (1945-1989), a Magyar Testnevelési Egyetem (1989-1999), a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara (2000-2014), a Testnevelési Egyetem, röviden a

TF

honlapját kezdi böngészni. A névváltozások formai és tartalmi okai a rövid történetünket ismertető oldalunkon szemléletesen nyomon követhetők.

Egyben biztos lehet: egyetemi dimenzióban szemlélve viszonylag rövid történetű, de egyedi, a testkultúra, a testnevelési és sportszakemberképzés terén kivívott tradícióinkat tekintve, nagy múltú intézmény élete tárulkozik Ön elé.

A TF zászlajára hímzett jelszavainkat továbbra is irányadó értéknek, erkölcsi útmutatásnak tekintjük.

Szellemet, erkölcsöt, erőt egyesíts!

  • OTKA pályázatok 2016/1 - Tisztelt tanszékvezetők, kutatók és munkatársak! Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket az Országos...
  • Horizont 2020 - A Horizont 2020 az Uniónak a kutatás és innováció 2014...