embor
miez
Cím: 1123 Alkotás u. 44.
Levélcím: 1534 Pf. 69.
Telefon: (06)1-487-9200
Email: attól függ | Térkép


vissza Oldal nyomtatása

Az oldal címének elküldése

TF

Tisztelt Érdeklődő!

Ön a Magyar Királyi Testnevelési Főiskola (1925-1945), a Magyar Testnevelési Főiskola (1945-1989), a Magyar Testnevelési Egyetem (1989-1999), a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara (2000- ), röviden a

TF

honlapját kezdi böngészni. A névváltozások formai és tartalmi okai a rövid történetünket ismertető oldalunkon szemléletesen nyomon követhetők.

Egyben biztos lehet: egyetemi dimenzióban szemlélve viszonylag rövid történetű (2000-ben voltunk 75 évesek), de egyedi, a testkultúra, a testnevelési és sportszakemberképzés terén kivívott tradícióinkat tekintve, nagy múltú intézmény – legújabban egyetemi kar – élete tárulkozik Ön elé.

A TF 2000-ig önálló felsőoktatási intézményként végezte oktatói és kutatói tevékenységét. A Parlament által elfogadott felsőoktatási integráció több lehetőséget is biztosított a TF számára, amelyek közül a Semmelweis Orvostudományi Egyetemmel és a Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetemmel közösen a Semmelweis Egyetem létrehozását választotta. Ezzel létrejött az ország egyetlen olyan egyeteme, amelyben az egészség károsodás megelőzésére, a gyógyításra, és a rehabilitációra képeznek szakembereket, illetve az egészség-, az orvos- és sporttudomány területén folytatnak integrált kutatásokat.

A TF Testnevelési és Sporttudományi karként képzési és kutatói tevékenységében önállóan végzi munkáját és történelme, hagyományai szilárd talaján teljesíti küldetését. Sikerünk önmagunk munkásságától függ, amelyhez hathatós segítséget kaphatunk a többi karoktól és mi is hozzájárulhatunk a többi kar és végső soron az Egyetem fejlődéséhez, sikeréhez. A TF zászlajára hímzett jelszavainkat továbbra is irányadó értéknek, erkölcsi útmutatásnak tekintjük.

SZELLEMET – ERKÖLCSÖT – ERŐT EGYESÍTS!