Sportszervező, -menedzser tanfolyam

A Testnevelési Egyetem egyéves, levelező sportszervező-, menedzser szakképesítést indít érettségizettek részére 2017. őszén. (A tanfolyamot csak megfelelő létszámú jelentkezés esetén indítjuk.)

A szakképesítés államilag elismert, Országos Képzési Jegyzék száma: 52 813 01

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A sportszervező, -menedzser sportszervezeteket hoz létre és irányítja azok működését. Sportvállalkozásokat, sportegyesületeket, szakosztályokat, csapatokat és sportolókat menedzsel. Sporttanfolyamokat, edzőtáborokat, sportversenyeket és egyéb sportrendezvényeket szervez. Részt vesz az állami és önkormányzati sportpolitikai célok és feladatok megvalósításában. Projekteket dolgoz ki a sporttevékenység fejlesztésére, pályázatokat készít. Sportlétesítmények menedzsmentjében közreműködik, bővíti, fejleszti a sportszolgáltatásokat, hatékonyan üzemelteti és fejleszti a létesítményt.

Jelentkezési feltételek

 • középiskolai érettségi bizonyítvány
 • saját e-mail cím (a hallgatók értesítése e-mail-ben történik)

Jelentkezés módja

A szükséges dokumentumokat (kitöltött jelentkezési lap és számlakérő nyilatkozat, érettségi bizonyítvány másolata) el kell juttatni a Felnőttképzési Csoporthoz.

 • Emailen (eredeti példányok szkennelve): 
 • Postán: Testnevelési Egyetem, Felnőttképzési Csoport, 1525 Budapest, Pf. 69

Minden jelentkezőt regisztrálunk és visszaigazoljuk a jelentkezését. A jelentkezési határidő lejárta után értesítést küldünk a tanfolyam indulásáról és a beiratkozás időpontjáról.

Költségek

A költségeket átutalással lehet befizetni az egyetem számlájára. Kérjük, hogy a jelentkezési laphoz tartozó számlakérő nyilatkozatot ezzel kapcsolatban pontosan szíveskedjen kitölteni.

 • tandíj: 80 000 Ft/félév
 • szakmai vizsgadíj: 40 000 Ft
 • beiratkozási díj: 10 000 Ft

A teljes díj 210 000 Ft, ezt az összeget a tanév során 3 részletben kell kifizetni.

Várható ütemezés:

 • 2017. szeptember hónap: 90 000 Ft (tandíj I. részlet+beiratkozási díj)
 • 2018. január hónap: 80 000 Ft (tandíj II. részlet)
 • 2018. április hónap: 40 000 Ft (vizsgadíj)

Kedvezmények

Az alább felsorolt kedvezmények a képzés tandíjánál vehetők igénybe, a vizsgadíjat és a beiratkozási díjat minden esetben teljes összegben kell befizetni.

 • korábbi TF-es végzettség (diploma vagy OKJ-s) részletfizetéssel: 20% kedvezmény (ennek igazolására kérjük, mellékelje a diploma ill. bizonyítvány fénymásolatát!)
 • korábbi TF-es végzettség, egyösszegben kifizetve: 30% kedvezmény
 • jelenleg TF hallgatói jogviszonnyal rendelkezők (csak részletfizetéssel): 50% kedvezmény

Képzés

 • Az oktatás várhatóan 2017. októberétől 2018. június végéig tart.
 • Oktatási nap: szombatonként 8.00 – 14.40 (19 alkalom).
 • A komplex szakmai záróvizsgára 2018. őszén (szeptemberben vagy októberben) kerül sor.

A képzés során oktatott modulok:

 • 10328-12 Vállalkozástan
 • 10329-12 Rendezvényszervezés
 • 10330-12 Szakmai interakciók
 • 10331-12 Sportlétesítmény menedzsment
 • 10332-12 A sport alrendszere és társadalmi környezete
 • 10333-12 Sportszervezetek működése és menedzsmentje

Értékelések, vizsgák

Évközi követelmények

Adott modulokhoz kapcsolódóan sor kerülhet házi dolgozatok, beszámolók határidőre történő elkészítésére.

Vizsgák (hétköznap is lehetnek)

 1. modulzáró vizsga (mind a 6 modulból van): a képző intézmény szervezi, minimum 51%-os, sikeres teljesítése esetén jelentkezhet a hallgató a komplex szakmai záróvizsgára.
 2. komplex szakmai záróvizsga: szakmai vizsgabizottság előtt zajlik, központilag meghatározott követelmények alapján, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységekből áll.

A sikeres záróvizsgát tett hallgatók államilag elismert sportszervező, -menedzser szakképesítést igazoló bizonyítványt kapnak. Lehetőség van Europass bizonyítvány kiegészítő dokumentum igénylésére, külön adminisztrációs díj ellenében.

A tanfolyammal kapcsolatos további információ: Testnevelési Egyetem (Nyt. szám: E-001124/2015), Felnőttképzési Csoport (487-9247, 487-9286)

Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 17.