embor
miez
Cím: 1123 Alkotás u. 44.
Levélcím: 1525 Pf. 69.
Telefon: (06)1-487-9200
Email | Térkép


vissza Oldal nyomtatása

Az oldal címének elküldése

Sportoktató tanfolyam

brosúra letöltése >>>

A Testnevelési Egyetem egyéves, levelező sportoktató tanfolyamot indít 2015. őszén az alábbi sportágakban*: aerobic, amerikai football, atlétika, jégkorong, karate, kerékpár, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, lovassport, MMA (grappling-pankration-mixed martial arts), röplabda, sakk, sí, snowboard, strandröplabda, táncsport, tenisz, testépítés-fitness, triatlon, úszás, vitorlázás, vízilabda.

A felnőttképzési tevékenység engedélyezésének nyilvántartásba vételi száma: E-001124/2015. A részszakképesítés államilag elismert, OKJ száma: 31 813 01.

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása

A sportoktató megtanítja a sportág legalapvetőbb technikai, taktikai és szabályismereteit. Oktató, nevelő, képző tevékenysége eredményeként a tanítványok alkalmassá válnak a sportszerű versenyzésre, sportteljesítményük folyamatos és fokozatos növelésére, az egészséges életmód – ennek részeként a rendszeres testedzés, sportolás – népszerűsítésére. Sportágában sporttanfolyamokat szervez és vezet. Sportágában részt vesz a versenyek szervezésében és azok lebonyolításában. Kapcsolatot tart az érintett sportszervezetekkel és intézményekkel, képviseli a sportág érdekeit. Igény szerint közreműködik a nevelési-oktatási intézmények sporteseményeinek szervezésében és lebonyolításában. A szabadidősport terén részt vesz a szabadidőközpontok, – klubok munkájában, ilyen jellegű foglalkozásokat szervez. Olyan képességekkel, készségekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik tudása gyakorlati alkalmazását: a mozgásos cselekvések – a sportági technikák és a képességfejlesztő gyakorlatok – alapszintű bemutatását és oktatását. Tisztában van a sportág egészségügyi követelményeivel, veszélyhelyzeteivel, s megfelelő képzettséggel rendelkezik ezek betartásához, illetve elkerüléséhez.

Jelentkezési feltételek

 • alapfokú iskolai végzettség
 • betöltött 18. életév
 • egészségügyi alkalmasság (érvényes sportorvosi engedély vagy háziorvosi igazolás)
 • saját email cím (a hallgatók értesítése email-ben történik)
 • a választott sportágban versenyzői múlt vagy sportági jártasság igazolása sportági szakszövetség vagy egyesület által (a tanfolyam kezdetén a sportági jártasságot igazoló előzetes tudásfelmérés lehetséges, erről értesítést kapnak az érintettek)
 • karate sportágban 3. kyu vizsga megléte

Jelentkezés módja

A kitöltött jelentkezési lap, számlakérő nyilatkozat és a csatolt mellékletek (iskolai végzettség másolata, egyéb igazolások: versenyzői múlt, sportági szakszövetségi ajánlások, orvosi igazolás) leadható illetve postán elküldhető (Testnevelési Egyetem, Felnőttképzési Csoport. 1525 Budapest, Postafiók 69).

Költségek

A költségeket átutalással lehet befizetni az egyetem számlájára. Kérjük, hogy a számlakérő nyilatkozatot ezzel kapcsolatban pontosan szíveskedjen kitölteni.

 • tandíj: 80 000 forint/félév
 • szakmai vizsgadíj (elmélet + gyakorlat): 40 000 forint
 • beiratkozási díj: 10 000 forint

A teljes díj 210 000 forint, ezt az összeget a tanév során 3 részletben** vagy egy összegben lehet kifizetni. Várható ütemezés:

 • 2015. szeptember: 90 000 forint (tandíj I. részlet + beiratkozási díj), illetve egy összegű fizetés esetén az adott összeg
 • 2016. január: 80 000 forint (tandíj II. részlet)
 • 2016. április: 40 000 forint (vizsgadíj)

Sí, snowboard sportágakban további költség az esetlegesen külföldön megrendezésre kerülő sportági képzés járulékos költsége. Lovas és vitorlázás sportágakban további költség lehet a ló illetve a vitorláshely bérlésének a költsége. Minden egyéb oktatással kapcsolatos költség (utazás, szállás, étkezés, jegyzetek stb.) a hallgatókat terheli.

Kedvezmények

Az alább felsorolt kedvezmények a képzés tandíjánál vehetők igénybe, a vizsgadíjat és a beiratkozási díjat minden esetben teljes összegben kell befizetni.

 • azok a jelentkezők, akik egy összegben fizetik be a költségeket: 10% kedvezmény
 • korábbi TF-es végzettség*** (diploma vagy OKJ-s): 20% kedvezmény
 • a fenti két kedvezmény párhuzamos igénybevétele esetén: 30% kedvezmény
 • jelenleg TF hallgatói jogviszonnyal rendelkezők: 50% kedvezmény

Képzés

Általános elméleti képzés: minden sportág hallgatóinak azonos. A képzés a TF-en zajlik, időpontját tekintve két csoport közül lehet választani. Szerdai csoport: 17.00-20.15 óráig (nagyjából hetente), vagy szombati csoport: 8.00-14.40 óráig (nagyjából kéthetente). A képzés során oktatott általános elméleti modulok:

 • 10322-12 Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok
 • 10323-12 Egészségügy és elsősegélynyújtás
 • 10324-12 Edzéselmélet és gimnasztika
 • 10325-12 Szervezés és vállalkozás alapjai

Sportági képzés (elméleti és gyakorlati): a képzés főként a TF sportlétesítményeiben zajlik, egyes sportágak esetében azonban külsős helyszíneken is. Időtartama sportáganként eltérő. A képzés ezen része kb. 8-10 napot vesz igénybe, ami összefüggő időtartamot, vagy elszórtan például 4×2-3 napot is jelenthet. Az oktatási napok hétköznapra is eshetnek. Ezek dátumát a sportági szakvezetővel történt egyeztetések után tudjuk megadni. A sportági képzés keretében a sportág történetével, taktikájával, oktatásával ismerkednek meg a hallgatók. A sportági szakvezetők kijelölése, valamint a sportági képzés tematikájának meghatározása az országos sportági szakszövetség és a TF együttműködésével történik. A képzés során oktatott sportági modul:

 • 10326-12 Sportági alapok

Értékelések, vizsgák

Évközi követelmények: adott modulokhoz kapcsolódóan sor kerülhet házi dolgozatok, beszámolók határidőre történő elkészítésére, gyakorlati feladatok bemutatására, hospitálások, versenylátogatások teljesítésére.

Vizsgák:

 • modulzáró vizsga (minden modulból van): a képző intézmény szervezi, minimum 51%-os, sikeres  teljesítése esetén jelentkezhet a hallgató a komplex szakmai záróvizsgára.
 • komplex szakmai záróvizsga: szakmai vizsgabizottság előtt zajlik, központilag meghatározott követelmények alapján, szóbeli és sportágspecifikus gyakorlati vizsgatevékenységekből áll.

A sikeres záróvizsgát tett hallgatók államilag elismert sportoktató (sportág megjelölésével) részszakképesítést igazoló bizonyítványt kapnak. Lehetőség van Europass bizonyítvány kiegészítő dokumentum igénylésére, külön adminisztrációs díj ellenében.

Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 10.

Egyéb tudnivalók

Minden jelentkezőt regisztrálunk és visszaigazoljuk a jelentkezését. A jelentkezési határidő lejárta után értesítést küldünk a tanfolyam indulásáról és a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókról.  A jelentkezési laphoz mellékelni kell:

 • iskolai végzettség fénymásolatát, melyet a beiratkozáskor az eredeti dokumentum bemutatásával hitelesítünk
 • versenyzői múltat, vagy sportági jártasságot igazoló dokumentumokat
 • számlakérő nyilatkozatot
 • orvosi igazolást

További információk a Felnőttképzési Csoport munkatársaitól az alábbi elérhetőségeken:

* egy adott sportágat csak megfelelő létszámú jelentkezés esetén indítunk
** további részletfizetésre külön kérelem és egyéni elbírálás alapján van lehetőség
*** ennek igazolásához mellékelje a diploma ill. bizonyítvány fénymásolatát

, orvosi igazolás)
 • OTKA pályázatok 2016/1 - Tisztelt tanszékvezetők, kutatók és munkatársak! Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket az Országos...
 • Horizont 2020 - A Horizont 2020 az Uniónak a kutatás és innováció 2014...