Gyömbér Noémi PhD értekezésének házi vitája

Gyömbér Noémi PhD értekezésének házi vitája2017. Január 20. - tudomány

A Testnevelési Egyetem Sporttudományok Doktori Iskola tisztelettel meghívja Önöket Gyömbér Noémi doktorjelölt PhD értekezésének házi vitájára. Témájának címe: "A sportpszichológiai felkészítés szerepe a sportolói személyiség formál(ód)ásában".
Részletek
Edvy László PhD értekezésének házi vitája

Edvy László PhD értekezésének házi vitája2017. Január 12. - tudomány

A Testnevelési Egyetem Sporttudományok Doktori Iskola tisztelettel meghívja Önöket Edvy László doktorjelölt PhD értekezésének házi vitájára.
Részletek
Pályázati felhívás konferencia részvétel támogatására

Pályázati felhívás konferencia részvétel támogatására2016. December 19. - hallgatók

A Sporttudományok Doktori Iskola pályázatot hirdet doktoranduszok és doktorjelöltek részére konferencián való részvétel (előadás, poszter) támogatására. Egy fő egy éven belül maximum 200 000 Ft támogatásra pályázhat. Az utazás legkorábbi időpontja: 2017. március 14.
Részletek
Beiratkozási felhívás a 2016/2017. tanév II. félévére

Beiratkozási felhívás a 2016/2017. tanév II. félévére2016. December 19. - hallgatók

Tisztelt Hallgatók! A Sportudományok Doktori Iskola a 2016/2017. tanév II. félévével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja Önöket. Félév kezdete: 2017. február 1. Félév vége: 2017. augusztus 31. Bejelentkezés a tavaszi félévre: a 2-6. féléves hallgatók bejelentkezési...
Részletek
A Doktori Iskola felhívása egyéni felkészülők részére

A Doktori Iskola felhívása egyéni felkészülők részére2016. December 19. - hallgatók

A Testnevelési Egyetem Sporttudományok Doktori Iskola a 2017. február 1-től kezdődő félévre jelentkezést hirdet egyéni felkészülők részére az alábbi programokban doktori fokozatszerzésre: Edzés és adaptáció (programvezető: Dr. Pavlik Gábor professor emeritus) Testedzés,...
Részletek
Marton Orsolya házi vitája

Marton Orsolya házi vitája2016. December 13. - tudomány

A Sporttudományok Doktori Iskola tisztelettel meghívja Önöket Marton Orsolya doktorjelölt PhD értekezésének házi vitájára. A téma címe: "A mitokondriális biogenezis hatása az edzhetőség alapján szelektíven tenyésztett patkányoknál állóképességi edzés során."
Részletek
Jelentkezési felhívás doktori képzésre

Jelentkezési felhívás doktori képzésre2016. November 09. - tudomány

A Testnevelési Egyetem Sporttudományok Doktori Iskola a 2017. február 1-től kezdődő félévre felvételt hirdet doktori tanulmányokra, az alábbi programokban: Edzés és adaptáció (Dr. Pavlik Gábor professor emeritus) Testedzés, szabályozás, anyagcsere (Dr. Radák Zsolt egyetemi...
Részletek

Legfrissebb híreink

Gyömbér Noémi PhD értekezésének házi vitája
Edvy László PhD értekezésének házi vitája
Pályázati felhívás konferencia részvétel támogatására
Beiratkozási felhívás a 2016/2017. tanév II. félévére
A Doktori Iskola felhívása egyéni felkészülők részére
Marton Orsolya házi vitája
Jelentkezési felhívás doktori képzésre

Doktori Iskola

Testnevelési Egyetem Sporttudományok Doktori Iskola

 • Az Egyetemi Doktori Tanács elnöke: Dr. Tihanyi József egyetemi tanár, az MTA doktora
 • A Sporttudományok Doktori Iskola vezetője: Dr. Radák Zsolt egyetemi tanár, az MTA doktora
 • Titkár: Rab Tímea | rab@tf.hu | 487-9200/61004

Ügyélfogadási idő

 • hétfő: zárva
 • kedd: 9.00 – 12.00
 • szerda: 13.00 – 15.30
 • csütörtök: 9.00 – 12.00
 • péntek: 9.00 – 12.00

Programok

 • 5/1. Edzés és adaptáció (programvezető: Dr. Pavlik Gábor professzor emeritus)
 • 5/2. Testedzés, szabályozás, anyagcsere (programvezető: Dr. Radák Zsolt egyetemi tanár)
 • 5/3. Sport, nevelés- és társadalomtudomány (programvezető: Földesiné Dr. Szabó Gyöngyi professzor emerita)

Bemutatkozás

A Sporttudományok Doktori Iskola a Testnevelési Egyetemen működik, az egyetlen sporttudomány területén működő doktori iskola hazánkban. Az iskolában folyó doktori kurzusok lefedik a sporttudomány egész területét. Természetesen az oktatók orientációját és a laboratóriumok technikai felszereltségét tükrözik a speciális kurzusok. Az iskolában a doktori képzés két természettudományi és egy társadalomtudományi program keretében zajlik, amelyek megfelelnek egyrészt a sportpedagógia, sportszociológia, sportpszichológia, sportmanagement, másrészt a sportbiológia, sportélettan, sportegészségtan, sportorvostan igényeinek. A MAB plénuma a 2004/10/IV.2. sz. határozatával a tudományági elnevezése Sporttudományok lett a Nevelés- és Sporttudományok helyett. A Doktori Tanács 2014-ben a Semmelweis Egyetemről történt leválás után alakul újjá. Tagjai a programvezetők,  törzstagok, témavezetők, valamint 1 fő DÖK képviselő.

A doktori iskola tudományágának interdiszciplináris jellege miatt mindazon infrastrukturális feltételekre szükség van, amelyek mind a természettudományokat, mind a társadalomtudományokat jellemezik. A TF alapvetően rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek lehetővé teszik a doktori iskola munkáját. A Sporttudományi Kutatóintézet megalakítása jelentősen javította az infrastrukturális feltételeket, és így bizonyos területeken világszínvonalú kutatási feltételekkel rendelkezünk. A természettudományi témák kutatásához az alábbi laboratóriumokkal rendelkezünk: Terhelésélettani laboratórium, Sporttudományi Kutatóintézet, Biomechanika laboratórium, Pszichofiziológiai laboratórium. A hallgatók kutatásának zöme az említett laboratóriumokban folyik, de lehetőségünk van a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara laboratóriumainak kapacitását is kihasználni. Kiterjedt kapcsolataink révén más hazai és külföldi egyetemekkel kollaborálva igyekszünk tovább növelni az elérhető kutatási módszerek tárházát. Több külföldi témavezetője is van a doktori iskolának, ami az Erasmus program keretei között nyíló lehetőségekkel együtt a képzés minőségének a javítását célozza.

Az alábbiakban felsorolt kutatási tematikák jól példázzák a különböző programokban folyó szakmai munka sokszínűségét és interdiszciplináris jellegét.

1. Természettudományi ág:

 • A gyermekkori rendszeres edzés szerepe a szív fejlődésében
 • A mozgás és a táplálkozási tényezők hatása a stresszválasz neurobiológiai szerveződésére különböző életkorokban
 • Táplálkozás és fizikai aktivitás
 • 7-18 éves iskolai tanulók szomatikus fejlődése
 • A szív-vérkeringési rendszer non-invazív vizsgálatának jelentősége a teljesítőképesség megítélésében
 • Az edzésadaptáció mozgásvégrehajtásban megnyilvánuló, a versenyteljesítményt befolyásoló biomechanikai jellemzői
 • Túlterheléses sportsérülések, térdízületi sportsérülések, izomsérülések
 • Végtagok mozgásának számítógépes szimulációja és idegi vezérlésének matematikai modellezése
 • A mozgás és a táplálkozás hatása az agy normális és kóros öregedésének sejtélettani folyamataira
 • A testmozgás és a glukóz-, valamint a lipid anyagcsere kapcsolata, a diabetes és az elhízás mozgásterápiája
 • Oxidatív stressz és adaptáció fizikai terhelés alatt különböző életkorban

2. Társadalomtudományi ág:

 • A sport szerepe a szocializációban, a sport pedagógiai aspektusai
 • A pedagógiai kutatás módszerei, didaktika, a tanári tevékenység elemzése, pedagógusképzés
 • A tanulási és viselkedészavarok (hiperaktivitás) organikus hátterének feltárása neuropszichológiai megközelítésben
 • A sport a jelenkori társadalomban
 • A testnevelési tantervek elméleti és módszertani alapjai
 • Az életminőség tudományának alapjai (rekreáció)
 • Az ókori és újkori olimpizmus történelmi szerepe és társadalmi háttere
 • Ifjúság és Szocializáció
 • Mozgásszabályozás, mozgástanulás
 • Sport, szakemberképzés és továbbképzés tartalmi, szervezeti korszerűsítése az EU integráció és jogharmonizáció figyelembevételével
 • Az autogén tréning alkalmazása a sportban/iskolában
 • Sporttörténet és sportpolitika

Témavezetők és témák (programonként)

Edzés és adaptáció

 • Pavlik Gábor: A szív-vérkeringési rendszer non-invazív vizsgálatának jelentősége a teljesítőképesség megítélésében

Testedzés, szabályozás, anyagcsere

 • Lacza Zsombor: Őssejt átültetés terápiás lehetőségei a támasztó és mozgató szervrendszerben
 • Radák Zsolt: Oxidatív stress és adaptáció fizikai terhelés alatt különböző életkorban

Sport, nevelés- és társadalomtudomány

 • Bognár József: Pedagógusok pályaválasztása, presztízse és pályaelhagyása
 • Fodorné Földi Rita: Fejlődés neuropszichológia
 • Nemes András: A hazai sportszakember képzés és továbbképzés tartalmi szervezeti korszerűsítése az eu integráció és jogharmonizáció figyelembevételével
 • Sipos Kornél: A szorongás-, a stresszel való megküzdés, és az én-hatékonyság pszichometriai vizsgálata
 • Szikora Katalin: Társadalom, testnevelés és sport összefüggései az ókortól napjainkig- társadalomtörténeti tanulságok
 • Tibori Tímea: Az értékek, a kultúra hatása az életmódra
 • Vermes Katalin: Testértelmezés és testtudat
 • Vingender István: Sport és társadalmi integráció kérdései, a sport és a deviáns magatartásformák összefüggései

Egyebek