Elhunyt Dr. Rácz Károly

Elhunyt Dr. Rácz KárolyDoktori Iskola, 2017. február 16.

Fájdalommal tudatjuk, hogy Dr. Rácz Károly egyetemi tanár életének 67. évében hosszan tartó betegség után hétfőn elhunyt.
Részletek
II. PhD Szimpózium

II. PhD SzimpóziumDoktori Iskola, 2017. február 10.

A Sporttudományok Doktori Iskola szervezésében a tavalyi évhez hasonlóan idén is megrendezésre kerül a PhD Szimpózium. A Szimpózium célja, hogy a hallgatók egymás, ill. a témavezetők és érdeklődők előtt számot adjanak kutatásuk előrehaladásáról, a hallgatók tapasztalatot...
Részletek
Torma Ferenc PhD értekezésének házi vitája

Torma Ferenc PhD értekezésének házi vitájaDoktori Iskola, 2017. február 01.

A Testnevelési Egyetem Sporttudományok Doktori Iskola tisztelettel meghívja Önöket Torma Ferenc doktorjelölt PhD értekezésének házi vitájára. Témája címe: „A mitokondriális és epigenetikai változások vizsgálata futási képességeik alapján szelektíven tenyésztett patkányokon,...
Részletek
Meghívó könyvbemutatóra

Meghívó könyvbemutatóraDoktori Iskola, 2017. január 30.

Ezúton szeretettel meghívjuk a Sport and Social Sciences with Reflection on Practice című tanulmánykötet ünnepélyes bemutatójára és az azt követő fogadásra.
Részletek
Meghívó a Testnevelési Egyetem Folyóirat klubjába

Meghívó a Testnevelési Egyetem Folyóirat klubjábaDoktori Iskola, 2017. január 23.

Tisztelt egyetemi polgárok! Örömmel meghívjuk önöket-titeket az újonnan megalakult Folyóirat Klubunkba a Testnevelési Egyetemen (TE Journal Club). Folyóirat klubok számos neves egyetemen szerveződnek, hiszen az egyetemi oktatás és a kutatómunka alapvető fontosságú,...
Részletek
Gyömbér Noémi PhD értekezésének házi vitája

Gyömbér Noémi PhD értekezésének házi vitájaDoktori Iskola, 2017. január 20.

A Testnevelési Egyetem Sporttudományok Doktori Iskola tisztelettel meghívja Önöket Gyömbér Noémi doktorjelölt PhD értekezésének házi vitájára. Témájának címe: "A sportpszichológiai felkészítés szerepe a sportolói személyiség formál(ód)ásában".
Részletek
Edvy László PhD értekezésének házi vitája

Edvy László PhD értekezésének házi vitájaDoktori Iskola, 2017. január 12.

A Testnevelési Egyetem Sporttudományok Doktori Iskola tisztelettel meghívja Önöket Edvy László doktorjelölt PhD értekezésének házi vitájára.
Részletek

Legfrissebb híreink

Elhunyt Dr. Rácz Károly
II. PhD Szimpózium
Torma Ferenc PhD értekezésének házi vitája
Meghívó könyvbemutatóra
Meghívó a Testnevelési Egyetem Folyóirat klubjába
Gyömbér Noémi PhD értekezésének házi vitája
Edvy László PhD értekezésének házi vitája

Doktori Iskola

Testnevelési Egyetem Sporttudományok Doktori Iskola

 • Az Egyetemi Doktori Tanács elnöke: Dr. Tihanyi József egyetemi tanár, az MTA doktora
 • A Sporttudományok Doktori Iskola vezetője: Dr. Radák Zsolt egyetemi tanár, az MTA doktora
 • Titkár: Rab Tímea | rab@tf.hu | 487-9200/61004

Ügyélfogadási idő

 • hétfő: zárva
 • kedd: 9.00 – 12.00
 • szerda: 13.00 – 15.30
 • csütörtök: 9.00 – 12.00
 • péntek: 9.00 – 12.00

Programok

 • 5/1. Edzés és adaptáció (programvezető: Dr. Pavlik Gábor professzor emeritus)
 • 5/2. Testedzés, szabályozás, anyagcsere (programvezető: Dr. Radák Zsolt egyetemi tanár)
 • 5/3. Sport, nevelés- és társadalomtudomány (programvezető: Földesiné Dr. Szabó Gyöngyi professzor emerita)

Bemutatkozás

A Sporttudományok Doktori Iskola a Testnevelési Egyetemen működik, az egyetlen sporttudomány területén működő doktori iskola hazánkban. Az iskolában folyó doktori kurzusok lefedik a sporttudomány egész területét. Természetesen az oktatók orientációját és a laboratóriumok technikai felszereltségét tükrözik a speciális kurzusok. Az iskolában a doktori képzés két természettudományi és egy társadalomtudományi program keretében zajlik, amelyek megfelelnek egyrészt a sportpedagógia, sportszociológia, sportpszichológia, sportmanagement, másrészt a sportbiológia, sportélettan, sportegészségtan, sportorvostan igényeinek. A MAB plénuma a 2004/10/IV.2. sz. határozatával a tudományági elnevezése Sporttudományok lett a Nevelés- és Sporttudományok helyett. A Doktori Tanács 2014-ben a Semmelweis Egyetemről történt leválás után alakul újjá. Tagjai a programvezetők,  törzstagok, témavezetők, valamint 1 fő DÖK képviselő.

A doktori iskola tudományágának interdiszciplináris jellege miatt mindazon infrastrukturális feltételekre szükség van, amelyek mind a természettudományokat, mind a társadalomtudományokat jellemezik. A TF alapvetően rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek lehetővé teszik a doktori iskola munkáját. A Sporttudományi Kutatóintézet megalakítása jelentősen javította az infrastrukturális feltételeket, és így bizonyos területeken világszínvonalú kutatási feltételekkel rendelkezünk. A természettudományi témák kutatásához az alábbi laboratóriumokkal rendelkezünk: Terhelésélettani laboratórium, Sporttudományi Kutatóintézet, Biomechanika laboratórium, Pszichofiziológiai laboratórium. A hallgatók kutatásának zöme az említett laboratóriumokban folyik, de lehetőségünk van a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara laboratóriumainak kapacitását is kihasználni. Kiterjedt kapcsolataink révén más hazai és külföldi egyetemekkel kollaborálva igyekszünk tovább növelni az elérhető kutatási módszerek tárházát. Több külföldi témavezetője is van a doktori iskolának, ami az Erasmus program keretei között nyíló lehetőségekkel együtt a képzés minőségének a javítását célozza.

Az alábbiakban felsorolt kutatási tematikák jól példázzák a különböző programokban folyó szakmai munka sokszínűségét és interdiszciplináris jellegét.

1. Természettudományi ág:

 • A gyermekkori rendszeres edzés szerepe a szív fejlődésében
 • A mozgás és a táplálkozási tényezők hatása a stresszválasz neurobiológiai szerveződésére különböző életkorokban
 • Táplálkozás és fizikai aktivitás
 • 7-18 éves iskolai tanulók szomatikus fejlődése
 • A szív-vérkeringési rendszer non-invazív vizsgálatának jelentősége a teljesítőképesség megítélésében
 • Az edzésadaptáció mozgásvégrehajtásban megnyilvánuló, a versenyteljesítményt befolyásoló biomechanikai jellemzői
 • Túlterheléses sportsérülések, térdízületi sportsérülések, izomsérülések
 • Végtagok mozgásának számítógépes szimulációja és idegi vezérlésének matematikai modellezése
 • A mozgás és a táplálkozás hatása az agy normális és kóros öregedésének sejtélettani folyamataira
 • A testmozgás és a glukóz-, valamint a lipid anyagcsere kapcsolata, a diabetes és az elhízás mozgásterápiája
 • Oxidatív stressz és adaptáció fizikai terhelés alatt különböző életkorban

2. Társadalomtudományi ág:

 • A sport szerepe a szocializációban, a sport pedagógiai aspektusai
 • A pedagógiai kutatás módszerei, didaktika, a tanári tevékenység elemzése, pedagógusképzés
 • A tanulási és viselkedészavarok (hiperaktivitás) organikus hátterének feltárása neuropszichológiai megközelítésben
 • A sport a jelenkori társadalomban
 • A testnevelési tantervek elméleti és módszertani alapjai
 • Az életminőség tudományának alapjai (rekreáció)
 • Az ókori és újkori olimpizmus történelmi szerepe és társadalmi háttere
 • Ifjúság és Szocializáció
 • Mozgásszabályozás, mozgástanulás
 • Sport, szakemberképzés és továbbképzés tartalmi, szervezeti korszerűsítése az EU integráció és jogharmonizáció figyelembevételével
 • Az autogén tréning alkalmazása a sportban/iskolában
 • Sporttörténet és sportpolitika

Témavezetők és témák (programonként)

Edzés és adaptáció

 • Pavlik Gábor: A szív-vérkeringési rendszer non-invazív vizsgálatának jelentősége a teljesítőképesség megítélésében

Testedzés, szabályozás, anyagcsere

 • Lacza Zsombor: Őssejt átültetés terápiás lehetőségei a támasztó és mozgató szervrendszerben
 • Radák Zsolt: Oxidatív stress és adaptáció fizikai terhelés alatt különböző életkorban

Sport, nevelés- és társadalomtudomány

 • Bognár József: Pedagógusok pályaválasztása, presztízse és pályaelhagyása
 • Fodorné Földi Rita: Fejlődés neuropszichológia
 • Nemes András: A hazai sportszakember képzés és továbbképzés tartalmi szervezeti korszerűsítése az eu integráció és jogharmonizáció figyelembevételével
 • Sipos Kornél: A szorongás-, a stresszel való megküzdés, és az én-hatékonyság pszichometriai vizsgálata
 • Szikora Katalin: Társadalom, testnevelés és sport összefüggései az ókortól napjainkig- társadalomtörténeti tanulságok
 • Tibori Tímea: Az értékek, a kultúra hatása az életmódra
 • Vermes Katalin: Testértelmezés és testtudat
 • Vingender István: Sport és társadalmi integráció kérdései, a sport és a deviáns magatartásformák összefüggései

Egyebek