Testnevelés, Sport, Tudomány

A TF újraszületése, mint Testnevelési Egyetem, és az Intézmény Klebelsberg Kuno általi megalapításá­nak 90. évfordulója, új kötelezettségeket ró ránk. Többek között, tovább erősíteni az Egyetemi ranghoz szükséges spottudományi kutatásokat és színvonalas kétnyelvű – magyar és angol - fórumot teremteni a tudományos közleményeknek.

Ezt a célt hivatott szolgálni az új "Testnevelés, Sport, Tudomány" (TST) ("Physical Education, Sport, Science" (PSS)) című folyóirat, mely a Testnevelési Egyetem gon­dozásában évente négyszer jelenik meg.

Az újság neve kifejezi az új törekvéseinket és céljainkat. Ugyanakkor, ez az újság szellemi utóda a jól ismert és megbecsült "Kalokagathia"-nak, mely az elmúlt évtizedekben fontos szerepet töltött be a sporttal kapcsolatos tudományos és egyéb cikkek közlésében.

Az önálló Testnevelési Egyetem négy Intézetének létrejötte lehetőséget ad arra, hogy a különböző sport­tudományi ágak kutatásainak eredményeit – amennyiben lehet – a TF szerkezetének megfelelő csoporto­sításban közöljük. Ez nem csak formailag fontos, hanem tartalmilag is, mivel ki szeretnénk hangsúlyozni, hogy a sport egyre nagyobb szerepet tölt be a társadalomban és az emberek egészségének fenntartásában, ami komoly felelősséget ró ránk és a hallga­tókra: a testnevelés és sport sokoldalú kutatása által magasabb szintre kell emelnünk a Klebelsberg Kuno által kimondott jelszót: „Szellemet, erkölcsöt, erőt egyesíts”.

A sporttudományok széleskörű művelése elősegíti e jelszó megerősítését, ami kiterjed a sportgazdasági, sportszoci­ológiai, sportélettani, sportgenetikai és sportgerontológiai, stb. területekre. A TST/PSS várja a testnevelés-, edzés-, társadalom- és természettudományokat oktató és kutató kollégáktól a sport bármely aspektusában végzett kísérletek, kutatások eredményeiből születő közleményeket. Természetesen külföldi szerzőktől is várunk spottudományokkal kapcsolatos kéziratokat. Tervezzük továbbá, hogy az Egyetemünkön végző fiatal doktoranduszok disszer­tációinak rövid összefoglalóit és a TF által megrendezett konferenciák (TDK, PhD, egyéb) absztraktjait is megjelentetjük.

A mai korhoz igazodva a TST/PSS online megjelenésű, mint sok más rangos tudomá­nyos folyóirat, s így az interneten mindenki számára elérhető, elősegítve az olvasottság növelését. A beküldött cikkeket a rangos hazai és külföldi kutatókból álló szerkesztőbizottsági tagok bírálják meg, ezzel is emelve a közlemények minőségét.


A Testnevelési Egyetem Tudományos Folyóirata 2016/2 (címlap)1. évfolyam, 2. szám >>>

 • Főszerkesztői előszó >>>
 • Eredeti közlemények
  • Testnevelés és pedagógia
   • Testnevelő tanárjelölt hallgatók vizsgálata a pályaválasztásról alkotott véleményük tükrében >>>
    Uhlár Ádám, Szemes Ágnes, Tóth László
  • Gazdaság- és társadalomtudományok
   • A sport és a televízió kapcsolata >>>
    Várhegyi Ferenc
  • Természettudományok
   • Physical activity, sport and hypertension >>>
    István Préda
   • Signs of athletic adaptation on the electrocardiogram (ECG) >>>
    Zsolt Szelid
 • Konferenciák
  • A „Sporthoz kapcsolódó innovációk” konferencia absztraktjai >>>
  • A Testnevelési Egyetem 2016-os Tudományos Diákköri Konferenciájának absztraktjai >>>
  • A 46. Mozgásbiológiai Konferencia (Budapest, 2016. november 17-18.) >>>