Testnevelés, Sport, Tudomány

A TF újraszületése, mint Testnevelési Egyetem, és az Intézmény Klebelsberg Kuno általi megalapításá­nak 90. évfordulója, új kötelezettségeket ró ránk. Többek között, tovább erősíteni az Egyetemi ranghoz szükséges spottudományi kutatásokat és színvonalas kétnyelvű – magyar és angol - fórumot teremteni a tudományos közleményeknek.

Ezt a célt hivatott szolgálni az új "Testnevelés, Sport, Tudomány" (TST) ("Physical Education, Sport, Science" (PSS)) című folyóirat, mely a Testnevelési Egyetem gon­dozásában évente négyszer jelenik meg.

Az újság neve kifejezi az új törekvéseinket és céljainkat. Ugyanakkor, ez az újság szellemi utóda a jól ismert és megbecsült "Kalokagathia"-nak, mely az elmúlt évtizedekben fontos szerepet töltött be a sporttal kapcsolatos tudományos és egyéb cikkek közlésében.

Az önálló Testnevelési Egyetem négy Intézetének létrejötte lehetőséget ad arra, hogy a különböző sport­tudományi ágak kutatásainak eredményeit – amennyiben lehet – a TF szerkezetének megfelelő csoporto­sításban közöljük. Ez nem csak formailag fontos, hanem tartalmilag is, mivel ki szeretnénk hangsúlyozni, hogy a sport egyre nagyobb szerepet tölt be a társadalomban és az emberek egészségének fenntartásában, ami komoly felelősséget ró ránk és a hallga­tókra: a testnevelés és sport sokoldalú kutatása által magasabb szintre kell emelnünk a Klebelsberg Kuno által kimondott jelszót: „Szellemet, erkölcsöt, erőt egyesíts”.

A sporttudományok széleskörű művelése elősegíti e jelszó megerősítését, ami kiterjed a sportgazdasági, sportszoci­ológiai, sportélettani, sportgenetikai és sportgerontológiai, stb. területekre. A TST/PSS várja a testnevelés-, edzés-, társadalom- és természettudományokat oktató és kutató kollégáktól a sport bármely aspektusában végzett kísérletek, kutatások eredményeiből születő közleményeket. Természetesen külföldi szerzőktől is várunk spottudományokkal kapcsolatos kéziratokat. Tervezzük továbbá, hogy az Egyetemünkön végző fiatal doktoranduszok disszer­tációinak rövid összefoglalóit és a TF által megrendezett konferenciák (TDK, PhD, egyéb) absztraktjait is megjelentetjük.

A mai korhoz igazodva a TST/PSS online megjelenésű, mint sok más rangos tudomá­nyos folyóirat, s így az interneten mindenki számára elérhető, elősegítve az olvasottság növelését. A beküldött cikkeket a rangos hazai és külföldi kutatókból álló szerkesztőbizottsági tagok bírálják meg, ezzel is emelve a közlemények minőségét.


A Testnevelési Egyetem Tudományos Folyóirata (001) (címlap)2016/1 >>>

 • Főszerkesztői előszó >>>
 • Eredeti közlemények
  • Testnevelés és pedagógia
   • Új mérési módszer: Pszichés tényezők vizsgálata a Vienna Test System segítségével labdarúgók körében >>>
    Csáki István, Fózer-Selmeci Barbara, Bognár József, Szájer Péter, Zalai Dávid, Géczi Gábor, Révész László, Tóth László
  • Sportági tudományok
   • Gondolatok a modern labdarúgó mérkőzések futóteljesítményéről >>>
    Zalai Dávid, Gyimes Zsolt, Bobák Péter, Csáki István, Hamar Pál
   • A Hosszú-távú Sportolófejlesztési Program szükségszerűsége a magyar sportban >>>
    Géczi Gábor, Baji István
  • Gazdaság- és társadalomtudományok
   • A sport és a turizmus kapcsolata, a sportturizmus fogalmi rendszere >>>
    Lasztovicza Dóra, Béki Piroska
   • Sportstruktúrák Európában: Olaszország sportrendszere >>>
    Farkas Péter, Rácz Barbara
   • Imparitás faktorok (esélyegyenlőtlenségi tényezők) a nők sportvezetővé válásában >>>
    Trenka Magdolna
   • A női labdarúgás története: Európa, mint a sportág bölcsője >>>
    Déri Diána
   • Különböző sportágakban versenyző sportolók sportmotivációjának és flow élményének összehasonlító vizsgálata >>>
    Szemes Ágnes, Harsányi Szabolcs Gergő, Tóth László
 • Konferencia-absztraktok
  • A Testnevelési Egyetem 2015. november 27-i Tudományos Diákköri Konferenciájának absztraktjai >>>
  • 7th Conference of the International Society for the Social Sciences of Sport (ISSSS) "Sport in changing social, economic, political and cultural contexts" >>>
 • Könyvismertető
  • Kolozsvár sportja és kultúrája a reformkortól Trianonig >>>