embor
miez
Cím: 1123 Alkotás u. 44.
Levélcím: 1525 Pf. 69.
Telefon: (06)1-487-9200
Email | Térkép


vissza Oldal nyomtatása

Az oldal címének elküldése

Dr. Szalay Piroska

Szalay PiroskaVégzettségek (felsőfokú)

 • Magyar Testnevelési Egyetem: Testnevelő tanár (1980) Aerobic, és Tornaedző, Sportmenedzser.
 • Szegedi Tudomány Egyetem: J Gy TK Egészségfejlesztő Mentálhigiénikus szakdiploma (1998)
 • Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Doktori Iskola (Ph.D 2006)
 • Koppenhága, Dánia PHARE – Program TWINNING – PROJECT (Inclusion)
 • DIPLOMBEVIS
 • TWINNING – PROJECT HU/IB/03S001 Project No.2003-004-347-02-01
 • Derby University, Anglia [6 hetes nyelvi kurzus (Világbanki Pályázat)] 1998
 • SE TSK (TF) MSc Szakedző Aerobik 2009-2011

Munkahelyek

 • 2007 július 1. – Semmelweis Egyetem Testnevelési, és Sporttudományi Kar(TF) Egészségtudományi, és Sportorvosi tanszék
 • 1991-2007 Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Testnevelés Tanszék
 • 1986-1991.- Kecskemét Lánchíd Utcai Általános Iskola
 • 1984-1986- Kecskemét Hunyadi János Általános Iskola
 • 1980-1984- Nagykőrös Kossuth L. Általános Iskola

Nyelvismeret: angol, orosz, lovári

Oktatási terület (felsőfokú)

 • Tanító óvószak, testnevelés alap, és műveltségterületi képzés
 • Nappali, levelező, és kiegészítő másoddiplomás pedagógusképzés

Oktatott tárgyak

Elmélet

 1. Gyógytestnevelés
 2. Inklúzió
 3. Sportanatómia
 4. Sportélettan
 5. Testneveléselmélet
 6. Testnevelés tantárgypedagógia
 7. Testnevelés oktatás módszertan

Gyakorlat

 1. Aerobik
 2. Atlétika
 3. Gimnasztika
 4. Gyógytestnevelés
 5. Sportjátékok
 6. Torna sport (férfi női)
 7. Úszás

Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar

 • Egészségfejlesztés tanárszak (BSc, MA, osztatlan képzés) vezető

Oktatott tárgyak

 • Mentálhigiéne, Egészségfejlesztés-egészségkultúra, Egészségnevelés
 • MA-egészségfejlesztés tanár szak: Szenvedélybetegségek, Tanítás módszertan, Tanítási gyakorlat, Vizsgatanítás
 • MSc Rekreáció szak: Egészségmegőrzés elmélete, Mentálhigiéne és rekreáció, Szakspecifikus szakmai gyakorlatvezetés

Elnyert pályázat:

 • Roma, és nem roma 10-12 éves tanulók pszicho-motoros mutatóinak és személyiségjegyeinek összehasonlító vizsgálata – Magyar Sporttudományi Társaság (MSTT). Iktatási száma: MSTT-89/2009. Az elnyert összeg: 100.000 Ft. Résztvevő személyek: dr. Szalay Piroska, Prof. Bretz Károly, Prof. Sipos Kornél

Hazai – külföldi tapasztalatok (ösztöndíj, tanulmányutak)

 • 2008. aug. 7-16 nyári olimpia Peking
 • 2004. Koppenhága Dánia, TWINNING PROJECT
 • 2002. Nemzetközi testnevelő tanár továbbképzés Semmelweis Egyetem, Testnevelés és Sporttudományi Kar (TF) Budapest
 • 1998. Derby University, Anglia [6 hetes nyelvi kurzus (Világbanki Pályázat)]
 • 1997. Pedagógiai Akadémia Krems Ausztria, 2 hetes tanulmányút
 • 1997. Rüsselsheim Németország, sportszakmai tanulmány

Kutatási terület

 1. A rendszeres fizikai aktivitás szerepe az alkohol dependens fiatal férfiak komplex rehabilitációjába
 2. 2008 szept 28. A SE/TF és a JMMB LLC. (Springfield, Maryland, USA) között kötött kutatási együttműködési szerződés (2008. 09. 28.) hazai kutatócsoport tagja a Cerberus® cerbrovascularis szűrő rendszer új alkalmazási területeinek felkutatására;
 3. A dohányzással szembeni ellenálló képesség és a sporttevékenységre való készenlét vizsgálata pszichiátriai kezelésre szorult betegek, fõiskolai hallgatók, egészségtan tanárok, és különböző típusú középiskolák tanulói körében.
 4. Intelligencia vizsgálat (MAWI- Teszt mutatók az alkoholisták intelligencia károsodásának a jellemzésére
 5. Mindenki Iskolája (Towards Inclusion) Integráció, inklúzió a magyar közoktatásban
 6. Egészségfejlesztési törekvések, szakmai feladatok, szakmai programok
 7. Roma, és nem roma 10-12 éves tanulók pszicho-motoros mutatóinak és személyiségjegyeinek összehasonlító vizsgálata
 8. Általános iskolai tanulók egyensúlya és finom koordinációja

Szakmai tevékenységet elismerő díjak, tagságok

 • Magyar Pedagógiai Társaság 2011.
 • MTA Szomatikus Albizottság  tag 2008.
 • STAR Stress and Anxiety Research Society tag 2000.
 • Magyar Edzők Társasága tag 1999.
 • Magyar Sporttudományi Társaság tag 1998.
 • Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete titkár 1998.
 • Óvó- és Tanítóképző Fõiskolák Országos Egyesülete tag 1992.
 • Comenius díj, Tanítóképző Fõiskola 1999.
 • Kari főigazgatói oklevél 2004.
 • TF tanárképző Bizottság titkár 2008.
 • MTA Köztestületi tag (17878) 2007.

valamint

 • 2008. jan./102 regisztrációs számú Tempus Közalapítvány Kuratórium, felsőoktatási szakértő
 • 2008 márc. 1-től: Általános érettségi biztos, érettségi elnök, és emeltszintű testnevelés tantárgy érettségi elnök
 • 2009 márc. 16-tól Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék, leltárfelelős
 • 2009 április 28-tól Egészségfejlesztés (MA, BSc) tanár szak, szakfelelős
 • 2010 febr. 25-től  Semmelweis Egyetem 5 sz. Doktori Iskola 5/3-as program (Sport, nevelés és társadalomtudomány), PhD témavezető tanári megbízás
 • 2013 szeptember Egészségfejlesztés (osztatlan képzés) tanár szak, szakfelelős

Számítógépes ismeretek: Word, Excel, SPSS, Internet

Egyéb információk:

 • Autóvezetői engedély, rendszeres sporttevékenység, kvíz játékok

Legfontosabb publikációk (2002-2013)

Könyvfejezetek

 1. Szalay Piroska: Mozgással az „emberi gyöngeség” ellen. In: Kovátsné dr. Németh Mária (főszerk.): Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola. Évkönyv 1998-1999. Győr, 1999. p. 366-370.
 2. Szalay, Piroska – Bodo, Michael – Sipos, Kornél – Szücs, Attila: Correlation of anxiety and cerebrovascular disorder and the effect of physical activity in alcoholic patients. In: Hughes, M., H. Dancs, H., Nagyváradi, K. (eds.): Research in Sport Science. Cardiff, 2009. p. 209-221.
 3. Piroska Szalay, Marcell Ipach, Kornél Sipos and László Tóth (Semmelweis Univesity Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Health Science and Sports Medical Department, Hungary): Comparison of motor performance and social anxiety of 10-12-year-old PE class and music class children. In: Mike Hughes, Henriette Dancs, Katalin Nagyváradi, Tibor Polgár, Nic James, Goran Sporis, Goran Vuckovic and Mario Jovanovic. (eds.): Research Methods and Performance Analysis ISBN 978-963-9871-43 University of West Hungary 2011. p. 41-49.

Nemzetközi referált tudományos folyóirat

 • Szalay, P., Sipos, K., Szücs, A., & Bodo, M. (2005): Cerebrovascular alteration in alcoholic patients. Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism, 25 (Proceedings, abstracts). S145.doi:10.138/sj.cbfm.959124-0145 Published online 30 August 2005  IF: 5,673
 • Szalay, P., Sipos, K., Szücs, A., Bodo, M.., M., Sowd, FJ., Pearce. (2006): REG can be used to detect cerebrovascular alteration caused by alcoholism Acta Physiologica Hungarica, Volume 93(2-3), pp, 117-130 (2006) IF: 0,129

Nemzetközi tudományos konferencia

 • Szalay, P., Tóth. L., & Kudar, K. (2003): Self-efficacy towards physical exercise and towards the temptation to smoke in Hungarian university student samples and health education teachers. 24th International Conference of Stress and Anxiety Research Society. Lisbon – Portugal, 10-12 July, 2003, Universidade Lusófona,  Book of Abstracts: 217 p.
 • Szalay, P., Szücs, A.,  Bodo, M., Sipos, K. (2004): Cerebrovascular alterations in alcoholic and non-alcoholic psychiatric patients. Proceedings of ICEBI XII. EIT V, International Conference on Electrical Bioimpedance and Electrical Impedance Tomography 20-24 June, 2004, Gdansk, Poland, Vol.1: 215-218   ISBN 83-917681-6-3
 • Vingender, I., Szalay, P., Csapó, G., & Sipos, K. (2004) Self-efficacy towards temptation to smoking, and -regular physical exercise at secondary school students, and medical personals: an analysis of  background/lifestyle characteristics. 25th Stress and Anxiety Research Society Conference. Amsterdam, The Netherlands,  8th -10th July 2004, University of Amsterdam.  Book of Abstracts: 228 p.
 • Szalay, P., Sipos, K., Szücs, A., Bodo, M. (2005): Alcoholism causes cerebrovascular alteration. XIIndInternational Symposium on Cerebral Blood Flow, Metabolism, and Function. Amsterdam, June 11-13, 2005, CD: http://www.brain05.com/ Abstract #: 157
 • Szalay, P., Sipos, K., Szücs, A., Bodo, M. (2005): Alcoholism causes cerebrovascular alteration. 6th International Congress of the Worldwide Hungarian Medical Academy (WMHA), Budapest, August 26-27, 2005, Poster presentation (accepted)
 • 29 th Stress and Anxiety Research Society Conference (16th -18th July 2008, Birkbeck, University of London, UK). Piroska Szalay, Michael Bodo, Kornel Sipos, Attila Szucs: Correlation of anxiety and cerebrovascular disorder and the effect of physical activity in alcoholic patients
 • III. Nemzetközi Sporttudományi Konferencia Szombathely 2008. december, 10-12. Correlation of Anxiety and Cerebrovascular Disorder: The Kecskemet  Study. Piroska Szalay, Michael Bodo, Kornel Sipos, Attila Szucs
 • XXX. STAR Konferencia Stress and Anxiety Research Society Conference SE TSK (TF) Budapest 2009. Július 16-18. Szalay, P, Szkalak, A., Sipos, K.: Self-efficacy towards temptation to smoke – a comparative study for smoker university/college students living in dormitories
 • 24th Annual Conference of the European Health Psychology Society Health in context. Cluj- Napoca, Romania 1st-4th September 2010. Symposium STAR Symposium on Stress and Anxiety. Szalay P., Ipach M., Sipos K., & Tóth L. Comparison of motor performance and social anxiety (SASC) of 10-12 year- old PE class and music class school children. On-line  Abstract Book “Symposia on page 114 of the Abstract supplement. http://www.informaworld.com/gpsh
 • The 5th International Christmas Sport Scientific Conference. Univerity of West- Hungary, Savaria Campus, Institute of Sport Science. Szombathely- Hungary 12nd-14th December 2010. Comparison of motor performance and social anxiety (SASC) of 10-12 year-old PE class and music class school children. Szalay P., Ipach M., Sipos K.,Tóth L.

Magyar referált tudományos folyóirat

 • Szalay P. (2002): Dohányzással szembeni ellenálló képesség és a rendszeres fizikai aktivitásra való készenlét vizsgálata. A Magyar Tudomány Napja Bács-Kiskun Megyei Tudományos Fórum. Neveléstudományi Szekció, Kecskemét, 2002. október 30. – november 5  278-283  ISSN 1586-846
 • Szalay, P., Szücs, A.,  Bodo, M., Sipos, K. (2005): Cerebrovascular alterations in alcoholic and non-alcoholic psychiatric patients. Kalokagathia A Testnevelési és Sporttudományi Kar Közleményei XLIII. évf.  2005. 3. sz.Vol. XlIII.2005. No.3. Budapest,  2005
 • Szalay, P. Gáspár, E. Sipos, K. (2007) Egészségfejlesztési törekvések, szakmai feladatok, és saját egészségfejlesztési erőfeszítések vizsgálata a pedagógusképzésben. VI. Országos Sporttudományi Kongresszus. Eger, október 28-31. Magyar Sporttudományi Kongresszusi kötet 2008. II. kötet 170 p.
 • Szalay Piroska: Szegregáció, integráció, agresszió. Kalokagathia, 2009; (47):2-3.
 • Piroska Szalay, Attila Szkalák, Kornél Sipos (2011) Self-efficacy towards temptation to smoke – A comparative study for smoker university /college students living in dormitories. Kalokagathia, 2-3,115-120
 • Szalay P., Bretz K., Sipos K. /2011) Általános iskolai tanulók egyensúlya és finom koordinációja. Sport – Egészség – Teljesítmény. VIII. Országos Sporttudományi Kongresszus. Győr, 2011. május 18-20. Sporttudományi Szemle,12. évf. 46. sz. 2011/2:72
 • Szalay Piroska, Sipos Kornél, Bretz Károly János, Detvay Zsuzsanna, Krupa Ádám, Bretz Károly:  Általános iskolások pszicho-fiziológiai teljesítménye és pszichometriai jellemzői. Sporttudomány az egészség és a teljesítmény szolgálatában. X. Országos Sporttudományi Kongresszus Nyíregyháza 2013 május 30.- június 1. Magyar Sporttudományi Szemle 14. évf. 54. szám 2013/2:55
 • Szalay Piroska, Janovics Zsuzsanna: Kistérségi iskolában a 6-12 éves korú gyermekek testnevelésében felmért motorikus teljesítmények összehasonlító vizsgálata. A Magyar Sporttudományi Társaság  XI. Országos Sporttudományi Kongresszusa Debrecen. Sporttudomány az egészség és a teljesítmény szolgálatában. Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma, Debrecen, 2014. június 5-7. Magyar Sporttudományi Szemle 15. évf. 58. szám 2014/2:60

Magyar tudományos konferencia

 • Szalay P. (2002): Alkoholos intelligenciakárosodásra utaló MAWI mutatók vizsgálat (A tudásalapú társadalom pedagógiája) II. Országos Neveléstudományi Konferencia Budapest, MTA Pedagógiai Bizottság Budapest, 2002. október 24. CD, 426
 • Szalay P. (2002): Dohányzással szembeni ellenálló képesség és a rendszeres fizikai aktivitásra való készenlét vizsgálata. A Magyar Tudomány Napja Bács-Kiskun Megyei Tudományos Fórum. Neveléstudományi Szekció, Kecskemét, 2002. október
 • Szalay P., Székeli A.(2006): Egy Kecskemét környéki iskola inklúzív törekvései 2006-ban. Befogadó nevelés (inklúzió) a pedagógiai gyakorlatban Kecskeméti Főiskola Kecskemét, 2006
 • Szalay, P. Gáspár, E. Sipos, K. (2007) Egészségfejlesztési törekvések, szakmai feladatok, és saját egészségfejlesztési erőfeszítések vizsgálata a pedagógusképzésben. VI. Országos Sporttudományi Kongresszus. Eger, Eszterházy Károly Főiskola, Eger, október 28-31.
 • Szalay P. (2008) Szegregáció, Integráció, Agresszió II. Országos Szakmai és Módszertani Konferencia  Gyula, augusztus 22-23.
 • Szalay P. Egészségnevelés a TF-en. 39. Mozgásbiológiai konferencia, SE TSK (TF), Budapest 2009. november 5-6.
 • Szalay P., Bretz K., Sipos K.: Általános iskolai cigánytanulók pszichofizikai állapota. 40. Mozgásbiológiai konferencia SE TSK (TF), Budapest 2010. november 18-19. Előadás kivonatok, 34-35. oldal.
 • Szalay P., Bretz K., Sipos K.: Általános iskolai tanulók egyensúlya és finom koordinációja. VIII. Országos Sporttudományi Kongresszus, Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Győr, 2011. május 18-20.
 • 42. Mozgásbiológiai Konferencia, 2. szekció – Prevenció és rehabilitáció a kineziológiában I. Szalay Piroska: Sipos Kornél, Detvay Zsuzsanna, Bretz Károly: Általános Iskolások állásstabilitása, és pszichometriai jellemzői.Program és előadás-kivonatok, Budapest, 24.
 • X. Országos Sporttudományi Kongresszus Nyíregyházi Főiskola Nyíregyháza, 2013 május 30.- június 1. Általános iskolások pszicho-fiziológiai teljesítménye, és pszichometriai jellemzői. Szalay Piroska, Sipos Kornél, Bretz Károly János, Detvay Zsuzsanna, Krupa Ádám, Bretz Károly.
 • A Magyar Sporttudományi Társaság XI. Országos Sporttudományi Kongresszusa Debrecen. Sporttudomány az egészség és a teljesítmény szolgálatában. Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma, Debrecen, 2014. június 5-7. Kistérségi iskolában a 6-12 éves korú gyermekek testnevelésében felmért motorikus teljesítmények összehasonlító vizsgálata. Szalay Piroska, Janovics Zsuzsanna.

Egyéb

 • Szalay P., (2005): Az alkoholizmus néhány pszichológiai ás szomatikus következményének vizsgálata. A rendszeres fizikai aktivitás szerepe az alkohol-dependens fiatal férfiak komplex rehabilitációjában  Semmelweis Egyetem Neveléstudományi-Sporttudományi Tudományági Doktori Iskola  Doktori Értekezés  Budapest, 2005
 • Szalay P., (2011): Testnevelés műveltségterület. Az aerobik sportág helye szerepe a Nemzeti Alaptantervben. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar(TF) MSc aerobik szakedző szak, diplomadolgozat. Budapest, 2011
 • OTDK 2007. Sporttudományi Társaság Különdíj. Herceg Erika: A drogprevenciós oktatás szükségessége a pedagógusképzésben. Témavezető: Szalay Piroska
 • Nemzetközi Tudományos Diákköri Konferencia 2008. II. helyezés. Pécsi Csaba: Effects of creatine monohydrate on sportperformance. Consultant: Piroska Szalay EdD, Ph.D.
 • OTDK 2009. Szkalák Attila. II. helyezés. Dohányzással szembeni ellenálló képesség összehasonlító vizsgálata különböző egyetemek férfi, és női kollégiumi hallgatói között. Témavezető: Szalay Piroska
 • Nemzetközi Tudományos Diákköri Konferencia 2010. Különdíj. Ipach Marcell Comparison of motor performance and social anxiety of 10-12-year-old PE class and music class children. Consultant: Piroska Szalay EdD, Ph.D.
 • XXX. OTDK 2011. Bernát Orsolya: A játékszenvedély. Konzulens: Szalay Piroska
 • Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete MTTOE konferencia. Országos Küldött Közgyűlés. Budapest, 2013. április 6. MOB-MTTOE támogatási rendszer a köznevelésben. Előadó: Dr. Szalay Piroska MTTOE titkár. Budapest, TF 2013 április 6.
elmélete, Szakspecifikus szakmai gyakorlatvezetés
  Ebben a kategóriában jelenleg nincsen hírünk
 • Horizont 2020 - A Horizont 2020 az Uniónak a kutatás és innováció 2014...