embor
miez
Cím: 1123 Alkotás u. 44.
Levélcím: 1525 Pf. 69.
Telefon: (06)1-487-9200
Email | Térkép


vissza Oldal nyomtatása

Az oldal címének elküldése

Dr. Szalay Piroska

Szalay PiroskaVégzettségek (felsőfokú)

 • Magyar Testnevelési Egyetem: Testnevelő tanár (1980) Aerobic, és Tornaedző, Sportmenedzser.
 • Szegedi Tudomány Egyetem: J Gy TK Egészségfejlesztő Mentálhigiénikus szakdiploma (1998)
 • Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Doktori Iskola (Ph.D 2006)
 • Koppenhága, Dánia PHARE – Program TWINNING – PROJECT (Inclusion)
 • DIPLOMBEVIS
 • TWINNING – PROJECT HU/IB/03S001 Project No.2003-004-347-02-01
 • Derby University, Anglia [6 hetes nyelvi kurzus (Világbanki Pályázat)] 1998
 • SE TSK (TF) MSc Szakedző Aerobik 2009-2011

Munkahelyek

 • 2014 szeptember 1. Testnevelési Egyetem Egészségtudományi és Sportorvosi tanszék
 • 2014 augusztus 1. Oktatáskutató Fejlesztő Intézet (OFI) Budapest
 • Országos Vezető Szaktanácsadó Testnevelés
 • 2007-2014 Semmelweis Egyetem Testnevelési, és Sporttudományi Kar(TF)
 • 1991-2007 Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Testnevelés Tanszék
 • 1986-1991. Kecskemét Lánchíd Utcai Általános Iskola
 • 1984-1986 Kecskemét Hunyadi János Általános Iskola
 • 1980-1984 Nagykőrös Kossuth L. Általános Iskola

Nyelvismeret: angol, orosz, lovári

Oktatási terület (felsőfokú)

 • Tanító óvószak, testnevelés alap, és műveltségterületi képzés
 • Nappali, levelező, és kiegészítő másoddiplomás pedagógusképzés

Oktatott tárgyak (elmélet)

 • Gyógytestnevelés
 • Inklúzió
 • Sportanatómia
 • Sportélettan
 • Testneveléselmélet
 • Testnevelés tantárgypedagógia
 • Testnevelés oktatás módszertan
 • Aerobik
 • Atlétika
 • Gimnasztika
 • Gyógytestnevelés
 • Sportjátékok
 • Torna sport (férfi női)
 • Úszás
Szakvezetés: BSc, MA, Osztatlan tanárképzés Egészségfejlesztés tanárszak vezető
 • 2007-2014 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF), Egészségtudományi, és Sportorvosi Tanszék
 • 2014- Testnevelési Egyetem, Egészségtudományi, és Sportorvosi Tanszék

Oktatott tárgyak

 • Mentálhigiéne, Egészségfejlesztés-egészségkultúra, Egészségnevelés
 • MA-egészségfejlesztés tanár szak: Szenvedélybetegségek, Tanítás módszertan, Tanítási gyakorlat, Vizsgatanítás
 • MSc Rekreáció szak: Egészségmegőrzés elmélete, Mentálhigiéne és rekreáció, Szakspecifikus szakmai gyakorlatvezetés

Elnyert pályázat:

 • Roma, és nem roma 10-12 éves tanulók pszicho-motoros mutatóinak és személyiségjegyeinek összehasonlító vizsgálata – Magyar Sporttudományi Társaság (MSTT). Iktatási száma: MSTT-89/2009. Az elnyert összeg: 100.000 Ft. Résztvevő személyek: dr. Szalay Piroska, Prof. Bretz Károly, Prof. Sipos Kornél

Hazai – külföldi tapasztalatok (ösztöndíj, tanulmányutak)

 • 2008. aug. 7-16. nyári olimpia Peking
 • 2004. Koppenhága Dánia, TWINNING PROJECT
 • 2002. Nemzetközi testnevelő tanár továbbképzés Semmelweis Egyetem, Testnevelés és Sporttudományi Kar (TF) Budapest
 • 1998. Derby University, Anglia [6 hetes nyelvi kurzus (Világbanki Pályázat)]
 • 1997. Pedagógiai Akadémia Krems Ausztria, 2 hetes tanulmányút
 • 1997. Rüsselsheim Németország, sportszakmai tanulmány

Kutatási terület

 1. A rendszeres fizikai aktivitás szerepe az alkohol dependens fiatal férfiak komplex rehabilitációjába
 2. 2008 szept 28. A SE/TF és a JMMB LLC. (Springfield, Maryland, USA) között kötött kutatási együttműködési szerződés (2008. 09. 28.) hazai kutatócsoport tagja a Cerberus® cerbrovascularis szűrő rendszer új alkalmazási területeinek felkutatására;
 3. A dohányzással szembeni ellenálló képesség és a sporttevékenységre való készenlét vizsgálata pszichiátriai kezelésre szorult betegek, fõiskolai hallgatók, egészségtan tanárok, és különböző típusú középiskolák tanulói körében.
 4. Intelligencia vizsgálat (MAWI- Teszt mutatók az alkoholisták intelligencia károsodásának a jellemzésére
 5. Mindenki Iskolája (Towards Inclusion) Integráció, inklúzió a magyar közoktatásban
 6. Egészségfejlesztési törekvések, szakmai feladatok, szakmai programok
 7. Roma, és nem roma 10-12 éves tanulók pszicho-motoros mutatóinak és személyiségjegyeinek összehasonlító vizsgálata
 8. Általános iskolai tanulók egyensúlya és finom koordinációja
 9. A köznevelésben dolgozó pedagógusok mentálhigiéniás állapota (2015)

Szakmai tevékenységet elismerő díjak, tagságok

 • Magyar Pedagógiai Társaság  2011.
 • MTA Szomatikus Albizottság  tag 2008.
 • STAR Stress and Anxiety Research Society tag 2000.
 • Magyar Edzõk Társasága tag 1999.
 • Magyar Sporttudományi Társaság tag 1998.
 • Magyar Testnevelõ Tanárok Országos Egyesülete titkár 1998.
 • Óvó- és Tanítóképzõ Fõiskolák Országos Egyesülete tag 1992.
 • Comenius díj, Tanítóképzõ Fõiskola 1999.
 • Kari főigazgatói oklevél 2004.
 • TF tanárképző Bizottság titkár 2008.
 • MTA Köztestületi tag (17878) 2007.

valamint

 • 2008. jan./102 regisztrációs számú Tempus Közalapítvány Kuratórium felsőoktatási szakértő
 • 2008 márc. 1-től: Általános érettségi biztos, érettségi elnök, és emeltszintű testnevelés tantárgy érettségi elnök
 • 2009 márc. 16-tól Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék leltárfelelős
 • 2009 április 28-tól MA Egészségfejlesztés tanár szak szakfelelős
 • 2010 febr. 25-től  Semmelweis Egyetem 5 sz. Doktori Iskola 5/3-as program (Sport, nevelés és társadalomtudomány) Ph.D témavezető tanári megbízás
 • 2013 szeptember osztatlan tanárképzés egészségfejlesztés tanári szak  (szakfelelős)

Számítógépes ismeretek: Word, Excel, SPSS, Internet

Egyéb információk:

 • autóvezetői engedély, rendszeres sporttevékenység, kvíz játékok, szak- és diplomadolgozatok témavezetője (kb. 400)

Legfontosabb publikációk (2002-2015)

Könyvfejezetek

 1. Szalay Piroska: Mozgással az „emberi gyöngeség” ellen. In: Kovátsné dr. Németh Mária (főszerk.): Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola. Évkönyv 1998-1999. Győr, 1999. p. 366-370.
 2. Szalay, Piroska – Bodo, Michael – Sipos, Kornél – Szücs, Attila: Correlation of anxiety and cerebrovascular disorder and the effect of physical activity in alcoholic patients. In: Hughes, M., H. Dancs, H., Nagyváradi, K. (eds.): Research in Sport Science. Cardiff, 2009. p. 209-221.
 3. Piroska Szalay, Marcell Ipach, Kornél Sipos and László Tóth (Semmelweis Univesity Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Health Science and Sports Medical Department, Hungary): Comparison of motor performance and social anxiety of 10-12-year-old PE class and music class children. In: Mike Hughes, Henriette Dancs, Katalin Nagyváradi, Tibor Polgár, Nic James, Goran Sporis, Goran Vuckovic and Mario Jovanovic. (eds.): Research Methods and Performance Analysis ISBN 978-963-9871-43 University of West Hungary 2011. p. 41-49.

Nemzetközi referált tudományos folyóirat

 • Szalay, P., Sipos, K., Szücs, A., & Bodo, M. (2005): Cerebrovascular alteration in alcoholic patients. Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism, 25 (Proceedings, abstracts). S145.doi:10.138/sj.cbfm.959124-0145 Published online 30 August 2005  IF: 5,673
 • Szalay, P., Sipos, K., Szücs, A., Bodo, M.., M., Sowd, FJ., Pearce. (2006): REG can be used to detect cerebrovascular alteration caused by alcoholism Acta Physiologica Hungarica, Volume 93(2-3), pp, 117-130 (2006) IF: 0,129

Nemzetközi tudományos konferencia

 • Szalay, P., Tóth. L., & Kudar, K. (2003): Self-efficacy towards physical exercise and towards the temptation to smoke in Hungarian university student samples and health education teachers. 24th International Conference of Stress and Anxiety Research Society. Lisbon – Portugal, 10-12 July, 2003, Universidade Lusófona,  Book of Abstracts: 217 p.
 • Szalay, P., Szücs, A.,  Bodo, M., Sipos, K. (2004): Cerebrovascular alterations in alcoholic and non-alcoholic psychiatric patients. Proceedings of ICEBI XII. EIT V, International Conference on Electrical Bioimpedance and Electrical Impedance Tomography 20-24 June, 2004, Gdansk, Poland, Vol.1: 215-218   ISBN 83-917681-6-3
 • Vingender, I., Szalay, P., Csapó, G., & Sipos, K. (2004) Self-efficacy towards temptation to smoking, and -regular physical exercise at secondary school students, and medical personals: an analysis of  background/lifestyle characteristics. 25th Stress and Anxiety Research Society Conference. Amsterdam, The Netherlands,  8th -10th July 2004, University of Amsterdam.  Book of Abstracts: 228 p.
 • Szalay, P., Sipos, K., Szücs, A., Bodo, M. (2005): Alcoholism causes cerebrovascular alteration. XIIndInternational Symposium on Cerebral Blood Flow, Metabolism, and Function. Amsterdam, June 11-13, 2005, CD: http://www.brain05.com/ Abstract #: 157
 • Szalay, P., Sipos, K., Szücs, A., Bodo, M. (2005): Alcoholism causes cerebrovascular alteration. 6th International Congress of the Worldwide Hungarian Medical Academy (WMHA), Budapest, August 26-27, 2005, Poster presentation (accepted)
 • 29 th Stress and Anxiety Research Society Conference (16th -18th July 2008, Birkbeck, University of London, UK). Piroska Szalay, Michael Bodo, Kornel Sipos, Attila Szucs: Correlation of anxiety and cerebrovascular disorder and the effect of physical activity in alcoholic patients
 • III. Nemzetközi Sporttudományi Konferencia Szombathely 2008. december, 10-12. Correlation of Anxiety and Cerebrovascular Disorder: The Kecskemet  Study. Piroska Szalay, Michael Bodo, Kornel Sipos, Attila Szucs
 • XXX. STAR Konferencia Stress and Anxiety Research Society Conference SE TSK (TF) Budapest 2009. Július 16-18. Szalay, P, Szkalak, A., Sipos, K.: Self-efficacy towards temptation to smoke – a comparative study for smoker university/college students living in dormitories
 • 24th Annual Conference of the European Health Psychology Society Health in context. Cluj- Napoca, Romania 1st-4th September 2010. Symposium STAR Symposium on Stress and Anxiety. Szalay P., Ipach M., Sipos K., & Tóth L. Comparison of motor performance and social anxiety (SASC) of 10-12 year- old PE class and music class school children. On-line  Abstract Book “Symposia on page 114 of the Abstract supplement. http://www.informaworld.com/gpsh
 • The 5th International Christmas Sport Scientific Conference. Univerity of West- Hungary, Savaria Campus, Institute of Sport Science. Szombathely- Hungary 12nd-14th December 2010. Comparison of motor performance and social anxiety (SASC) of 10-12 year-old PE class and music class school children. Szalay P., Ipach M., Sipos K.,Tóth L.

Magyar referált tudományos folyóirat

 • Szalay P. (2002): Dohányzással szembeni ellenálló képesség és a rendszeres fizikai aktivitásra való készenlét vizsgálata. A Magyar Tudomány Napja Bács-Kiskun Megyei Tudományos Fórum. Neveléstudományi Szekció, Kecskemét, 2002. október 30. – november 5  278-283  ISSN 1586-846
 • Szalay, P., Szücs, A.,  Bodo, M., Sipos, K. (2005): Cerebrovascular alterations in alcoholic and non-alcoholic psychiatric patients. Kalokagathia A Testnevelési és Sporttudományi Kar Közleményei XLIII. évf.  2005. 3. sz.Vol. XlIII.2005. No.3. Budapest,  2005
 • Szalay, P. Gáspár, E. Sipos, K. (2007) Egészségfejlesztési törekvések, szakmai feladatok, és saját egészségfejlesztési erőfeszítések vizsgálata a pedagógusképzésben. VI. Országos Sporttudományi Kongresszus. Eger, október 28-31. Magyar Sporttudományi Kongresszusi kötet 2008. II. kötet 170 p.
 • Szalay Piroska: Szegregáció, integráció, agresszió. Kalokagathia, 2009; (47):2-3.
 • Piroska Szalay, Attila Szkalák, Kornél Sipos (2011) Self-efficacy towards temptation to smoke – A comparative study for smoker university /college students living in dormitories. Kalokagathia, 2-3,115-120
 • Szalay P., Bretz K., Sipos K. /2011) Általános iskolai tanulók egyensúlya és finom koordinációja. Sport – Egészség – Teljesítmény. VIII. Országos Sporttudományi Kongresszus. Győr, 2011. május 18-20. Sporttudományi Szemle,12. évf. 46. sz. 2011/2:72
 • Szalay Piroska, Sipos Kornél, Bretz Károly János, Detvay Zsuzsanna, Krupa Ádám, Bretz Károly:  Általános iskolások pszicho-fiziológiai teljesítménye és pszichometriai jellemzői. Sporttudomány az egészség és a teljesítmény szolgálatában. X. Országos Sporttudományi Kongresszus Nyíregyháza 2013 május 30.- június 1. Magyar Sporttudományi Szemle 14. évf. 54. szám 2013/2:55
 • Szalay Piroska, Janovics Zsuzsanna: Kistérségi iskolában a 6-12 éves korú gyermekek testnevelésében felmért motorikus teljesítmények összehasonlító vizsgálata. A Magyar Sporttudományi Társaság  XI. Országos Sporttudományi Kongresszusa Debrecen. Sporttudomány az egészség és a teljesítmény szolgálatában. Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma, Debrecen, 2014. június 5-7. Magyar Sporttudományi Szemle 15. évf. 58. szám 2014/2:60
 • Szalay Piroska, Brindza Attila: A Köznevelésben dolgozó pedagógusok mentálhigiéniás állapota. A Magyar Sporttudományi Társaság  XII. Országos Sporttudományi Kongresszusa Eger. „SPORTTUDOMÁNY az EGÉSZSÉG és a TELJESÍTMÉNY SZOLGÁLATÁBAN” Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2015. június 4-6. Magyar Sporttudományi Szemle 16. évf. 62. szám 2015/2: 63.

Magyar tudományos konferencia

 • Szalay P. (2002): Alkoholos intelligenciakárosodásra utaló MAWI mutatók vizsgálat (A tudásalapú társadalom pedagógiája) II. Országos Neveléstudományi Konferencia Budapest, MTA Pedagógiai Bizottság Budapest, 2002. október 24. CD, 426
 • Szalay P. (2002): Dohányzással szembeni ellenálló képesség és a rendszeres fizikai aktivitásra való készenlét vizsgálata. A Magyar Tudomány Napja Bács-Kiskun Megyei Tudományos Fórum. Neveléstudományi Szekció, Kecskemét, 2002. október
 • Szalay P., Székeli A.(2006): Egy Kecskemét környéki iskola inklúzív törekvései 2006-ban. Befogadó nevelés (inklúzió) a pedagógiai gyakorlatban Kecskeméti Főiskola Kecskemét, 2006
 • Szalay, P. Gáspár, E. Sipos, K. (2007) Egészségfejlesztési törekvések, szakmai feladatok, és saját egészségfejlesztési erőfeszítések vizsgálata a pedagógusképzésben. VI. Országos Sporttudományi Kongresszus. Eger, Eszterházy Károly Főiskola, Eger, október 28-31.
 • Szalay P. (2008) Szegregáció, Integráció, Agresszió II. Országos Szakmai és Módszertani Konferencia  Gyula, augusztus 22-23.
 • Szalay P. Egészségnevelés a TF-en. 39. Mozgásbiológiai konferencia, SE TSK (TF), Budapest 2009. november 5-6.
 • Szalay P., Bretz K., Sipos K.: Általános iskolai cigánytanulók pszichofizikai állapota. 40. Mozgásbiológiai konferencia SE TSK (TF), Budapest 2010. november 18-19. Előadás kivonatok, 34-35. oldal.
 • Szalay P., Bretz K., Sipos K.: Általános iskolai tanulók egyensúlya és finom koordinációja. VIII. Országos Sporttudományi Kongresszus, Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Győr, 2011. május 18-20.
 • 42. Mozgásbiológiai Konferencia, 2. szekció – Prevenció és rehabilitáció a kineziológiában I. Szalay Piroska: Sipos Kornél, Detvay Zsuzsanna, Bretz Károly: Általános Iskolások állásstabilitása, és pszichometriai jellemzői.Program és előadás-kivonatok, Budapest, 24.
 • X. Országos Sporttudományi Kongresszus Nyíregyházi Főiskola Nyíregyháza, 2013 május 30.- június 1. Általános iskolások pszicho-fiziológiai teljesítménye, és pszichometriai jellemzői. Szalay Piroska, Sipos Kornél, Bretz Károly János, Detvay Zsuzsanna, Krupa Ádám, Bretz Károly.
 • A Magyar Sporttudományi Társaság XI. Országos Sporttudományi Kongresszusa Debrecen. Sporttudomány az egészség és a teljesítmény szolgálatában. Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma, Debrecen, 2014. június 5-7. Kistérségi iskolában a 6-12 éves korú gyermekek testnevelésében felmért motorikus teljesítmények összehasonlító vizsgálata. Szalay Piroska, Janovics Zsuzsanna.
 • A Magyar Sporttudományi Társaság XII. Országos Sporttudományi Kongresszusa Eger. „SPORTTUDOMÁNY az EGÉSZSÉG és a TELJESÍTMÉNY SZOLGÁLATÁBAN” Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2015. június 4-6. A Köznevelésben dolgozó pedagógusok mentálhigiéniás állapota. Szalay Piroska, Brindza Attila.

Egyéb

 • Szalay P., (2005): Az alkoholizmus néhány pszichológiai ás szomatikus következményének vizsgálata. A rendszeres fizikai aktivitás szerepe az alkohol-dependens fiatal férfiak komplex rehabilitációjában  Semmelweis Egyetem Neveléstudományi-Sporttudományi Tudományági Doktori Iskola  Doktori Értekezés  Budapest, 2005
 • Szalay P., (2011): Testnevelés műveltségterület. Az aerobik sportág helye szerepe a Nemzeti Alaptantervben. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar(TF) MSc aerobik szakedző szak, diplomadolgozat. Budapest, 2011
 • OTDK 2007. Sporttudományi Társaság Különdíj. Herceg Erika: A drogprevenciós oktatás szükségessége a pedagógusképzésben. Témavezető: Szalay Piroska
 • Nemzetközi Tudományos Diákköri Konferencia 2008. II. helyezés. Pécsi Csaba: Effects of creatine monohydrate on sportperformance. Consultant: Piroska Szalay EdD, Ph.D.
 • OTDK 2009. Szkalák Attila. II. helyezés. Dohányzással szembeni ellenálló képesség összehasonlító vizsgálata különböző egyetemek férfi, és női kollégiumi hallgatói között. Témavezető: Szalay Piroska
 • Nemzetközi Tudományos Diákköri Konferencia 2010. Különdíj. Ipach Marcell Comparison of motor performance and social anxiety of 10-12-year-old PE class and music class children. Consultant: Piroska Szalay EdD, Ph.D.
 • XXX. OTDK 2011. Bernát Orsolya: A játékszenvedély. Konzulens: Szalay Piroska
 • Semmelweis Egyetem Sporttudományi Doktori Iskola. Konczos Csaba: „Az Egészségtudatos és az egészségdeterminánsok kölcsönhatásának vizsgálata”. Budapest, 2012. szeptember. Opponens: Szalay Piroska
 • Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete MTTOE konferencia. Országos Küldött Közgyűlés. Budapest, 2013. április 6. MOB-MTTOE támogatási rendszer a köznevelésben. Előadó: Dr. Szalay Piroska MTTOE titkár. Budapest, TF 2013 április 6.
 • XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Testnevelési- és Sporttudományi szekció. Pécs, 2015. április 8-10.
  Különdíj: Rácz Enikő Fanni, Testnevelési Egyetem (TF): „A felnőtt korú versenytornászok és sportaerobik versenyzők leggyakoribb sportsérüléseinek összehasonlító vizsgálata”. Témavezető: Dr. Szalay Piroska
 • Testnevelési Egyetem Sporttudományi Doktori Iskola. Szabó Eszter: „Ép értelmű és tanulásban akadályozott kisiskolások testi fejlettsége és motoros teljesítménye”. Előopponens: Dr. Szalay Piroska egyetemi docens. Budapest, 2015. június 25.
 • Érettségi elnök, emeltszintű testnevelés érettségi elnök, középszintű általános érettségi elnök (2008-től folyamatosan)
elmélete, Szakspecifikus szakmai gyakorlatvezetés
 • OTKA pályázatok 2016/1 - Tisztelt tanszékvezetők, kutatók és munkatársak! Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket az Országos...
 • Horizont 2020 - A Horizont 2020 az Uniónak a kutatás és innováció 2014...