Oktatott tantárgyak

Gimnasztika

A hallgatók a tantárgy által megismerkedhetnek a gimnasztika cél-, feladat- és eszközrendszerével, alkalmazási területeivel, mozgásrendszerével, a gimnasztika-gyakorlatok alapformáival, terminológiájával, a gyakorlatábrázolással, a rajzírással, a gimnasztika-gyakorlatok oktatásával, technikai végrehajtásával és a szervezetre kifejtett hatásaival. Jártasságot szereznek az általános bemelegítés tervezése és levezetése, továbbá a kondícionális képességek, koordinációs képességek és az izületi mozgékonyság gimnasztika mozgásanyagával történő fejlesztése terén.

Tantárgyfelelős: Dr. Metzing Miklós egyetemi adjunktus
A tantárgy oktatója:

Edzői szak nappali tagozat

Témakörök:

Humánkineziológia szak levelező tagozat

Témakörök:

Humánkineziológiai szak nappali tagozat

Témakörök

Rekreáció szak levelező tagozat

Témakörök:

Rekreáció szak levelező tagozat, másoddiplomás képzés nem testkulturális végzettségűek számára

Témakörök:

Rekreáció-menedzser szak levelező tagozat

Témakörök:

Szakedző-rekreáció szak nappali tagozat

Az oktatás célja, hogy a szakedzők és rekreátorok képesek legyenek:

Témakörök

Szakedzői szak levelező tagozat

Témakörök:

Szakedzői végzettségre épülő testnevelő tanári szak levelező tagozat

Témakörök:

részletes hallgatói tájékoztató

Tanári szak nappali tagozat

Témakörök:

Testnevelő tanár szak kiegészítő (levelező) tagozat

A gimnasztika tantárgy oktatásának célja a főiskolai szintű testnevelő tanári, az edzői, a rekreáció és a kineziológia végzettséggel rendelkező hallgatókat megismertetni a gimnasztikában rejlő testkulturális értékekkel, és hozzájárulni a testnevelők, edzők, rekreátorok, kineziológusok kiegészítő képzéséhez.

Témakörök:

Testnevelő-edző, levelező tagozat

részletes hallgatói tájékoztató

Kondicionálás

Tantárgyfelelős: Dr. Metzing Miklós egyetemi adjunktus
A tantárgy oktatója: Dr. Metzing Miklós egyetemi adjunktus

Sportmenedzser szak levelező tagozat

Témakörök:

Műkorcsolya

A tantárgy által megismerkedhetnek a hallgatók a sportág történetével, szabályainak változásaival, a sportági mozgásanyag elméletével, gyakorlati oktatásával, valamint a kiegészítő edzések sportági alkalmazásával. A sportágra jellemző fizikai képességek fejlesztésével megismerik a sportág edzésrendszerét, edzésmódszertanát, edzéstervezést. A műkorcsolya értékelési rendjében történt változásokat.

Tantárgyvezető: Dr. Bartháné Jurek Eszter
Tantárgy oktatója: Dr. Bartháné Jurek Eszter

Szakedzői szak, sportági szakképzés

Témakörök:

Elméleti:

Gyakorlati:

Szakedzői szak, sportági szakképzés, edzésvezetési gyakorlat

Témakörök:

Sportakrobatika

A tantárgy felvételével a hallgatók megismerhetik a sportakrobatika történetét, mozgásanyagának rendszerét, biomechanikáját, edzéselméletét, a statikus és dinamikus gyakorlatok technikáját, oktatását, a versenyprogramok és a felkészítés tervezését, a versenyzés kérdéseit, a sportakrobatika szaknyelvét, rajzírását, versenyszabályzatát, oktatásmódszertanát és a sportakrobatikához tartozó egyéb specifikus feladatok megoldását.

Tantárgyvezető: Aradiné Deák Katalin
Tantárgy oktatója: Aradiné Deák Katalin

Szakedzői szak levelező tagozat, sportági szakképzés

Az oktatás célja a sportakrobatika sportágban olyan általános alapműveltséggel, sajátos sportági ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik:

Témakörök:

Elméleti ismeretek:

Gyakorlati képzés:

Szakedzői szak, sportági szakképzés, edzésvezetési gyakorlat

Témakörök:

Torna

A tantárgy a női, illetve a férfi hallgatóknak külön és együttesen nyújt lehetőséget a női, illetve férfi szertornaelemek technikájának, oktatásának, a segítségnyújtásnak és a kiegészítő képességfejlesztő gyakorlatainak megismerésére ill. a gyakorlatban történő alkalmazására. A hallgató áttekintést kapnak a torna történetének, a versenyszabályainak ismeretéből. Megismerik az iskoláskor előtti ill. a diáksportköri tornafoglalkozások szervezésének, levezetésének technikáját.

Tantárgyfelelős: Dr. Hamza István egyetemi docens, Kalmár Zsuzsa egyetemi tanársegéd
A tantárgy oktatói:

Sportmenedzser szak levelező tagozat

Az oktatás célja a torna, mint az egészséges, harmonikus személyiségfejlesztés egyik eszközének bemutatása.

Témakörök:

Szakedzői szak, sportági szakképzés

Elméleti ismeretek:

Gyakorlati képzés:

Szakedzői szak, sportági szakképzés, edzésvezetési gyakorlat

Az oktatás célja a torna sportágban általános alapműveltséggel, sajátos sportági ismeretekkel és gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakemberek képzése:

Témakörök:

Szakedzői szak, sportszakmai gyakorlat

Elméleti ismeretek:

Gyakorlati képzés:

Szakedzői végzettségre épülő testnevelő tanár szak levelező tagozat

Az oktatás célja a női torna tantárgy oktatási tartalmával képzési és követelményrendszerével olyan felkészültség biztosítása, amely képessé teszi a jelöltet

Témakörök:

Testnevelő tanár szak kiegészítő (levelező) tagozat

Az oktatás célja a tantárgy oktatási tartalmával, képzési és követelményrendszerével olyan felkészültség biztosítása, amely képessé teszi a tanárjelölteket a magas szintű oktatásra a 3-7 éves korosztálynál.

Témakörök:

Testnevelő tanári szak nappali tagozat

Az oktatás célja az iskolai torna mozgásanyagának oktatásmódszertanának átadása. A nemzetközi és hazai torna történetének ismertetése. Az iskolai tornaversenyek lebonyolításához szükséges ismeretek oktatása.

Témakörök:

2021. március 27. (módosítva: 2021. június 5.)