Gyógytestnevelő mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő

A képzés várhatóan 2019 őszén indul.