Fogyatékosságügyi Koordinációs Iroda

Fogyatékossággal élő hallgatóink tanulmányait és beilleszkedését hivatott könnyebbé tenni a Fogyatékosságügyi Bizottság és a Fogyatékosságügyi Koordinációs Iroda működése.

Ki számít fogyatékossággal élő hallgatónak?

Fogyatékkossággal élő hallgatónak számít a látássérült, vaksággal élő, hallássérült, siket, mozgássérült, valamint a különböző tanulási zavarokkal küzdő (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia), illetve autizmus spektrumba tartozó hallgató. Hallgatóinknak akkor tudunk megfelelő segítséget nyújtani, ha jelentkeznek az egyetemi fogyatékosügyi koordinátornál személyesen, és regisztrálnak.

Hol található a Fogyatékosságügyi Koordinációs Iroda?

 • K épület, A204
 • Irodavezető: Szilasi Judit fogyatékosságügyi koordinátor, diákmentor: Sas Gábor
 • Telefon:+36-1-487-9200/61356 és +36-70-378-6855
 • Email:

Miért érdemes regisztrálni?

A Fogyatékosságügyi Koordinációs Iroda az alábbiakban tud segítséget nyújtani a regisztrált hallgatóknak:

 • nyelvi felmentések ügyintézése
 • egyéb felmentések ügyintézése abban az esetben, ha a hallgató speciális szükségleteiből adódnak (pl. felmentés számítási feladatok alól diszkalkulia esetén, vizsga módosítási kérelme érzékszervi, mozgásszervi fogyatékosság esetén)
 • előadások anyagainak digitális hozzáférése
 • diákok kérelmeinek oktatók fele való közvetítése,  mediálás oktatók és diákok között problémás ügyekben
 • vizsgázással kapcsolatos kérdések, vizsgakönnyítési lehetőségek állapotból adódóan
 • tanulást segítő eszközök kölcsönzése , tanulást segítő eszközök használatával kapcsolatos tanácsadás
 • tanulásmódszertani tanácsadás
 • diáksegítő kérése
 • kísérés kérése (érzékszervi fogyatékosság esetén)
 • akadálymentesített nyelvvizsgázással kapcsolatos tanácsadás
 • nyelvtanulási program diszlexiás hallgatóknak

Mikor kell regisztrálnom?

Első éves hallgatóként már érdemes regisztrálni, hogy tudj élni azokkal a kedvezményekkel, amelyeket megkaphatsz regisztrált hallgatóként. Később is, bármelyik évben regisztrálhatsz. A regisztrációs időszakról Neptun üzenetet kapsz, kint van az Iroda ajtaján, és jellemzően a Tanulmányi Hivatalnál is ki van plakátolva év elején.

A 2019/2020-as tanév regisztrációs időszaka: szeptember 2. - október 4.

Hogyan regisztráljak?

 1. a regisztrációs lap kitöltése: első regisztráció | újraregisztráció (a regisztráció minden évben kötelező, de az első alkalom után csak egy egyszerűsített megújításra van szükség)
 2. az állapot igazolása szakvéleménnyel

Ha nincs szakvéleményed, vagy bizonytalan vagy, kérdezd a koordinátort személyesen vagy levélben!

Milyen szakvéleményt fogadnak el?

Sajátos nevelési igényű hallgató esetében (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, beszédfogyatékosság):

Amennyiben a jelentkező fogyatékossága már a közoktatási tanulmányai során is fennállt, és erre tekintettel a tanulmányai és az érettségi vizsga során kedvezményben részesült, nevelési tanácsadó szolgálatok, tanulási képességeket vizsgáló és rehabilitációs bizottságok szakvéleménye elfogadható, az utolsó felülvizsgálat véleményét hozza magával.

Ha ilyen vélemény nincsen, vagy nem elfogadható, Testnevelési Egyetem lakóhelytől függetlenül kizárólag a Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve igazolását fogadja el.

Az illetékes szervek elérhetőségei: 

 • Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve: Budapest, 1146, Thököly út 82. Telefon: 06-1-462-6500. Honlap
 • Hallássérültek esetében: a területileg illetékes audiológiai állomás szakfőorvosa
 • Látássérültek esetében: a területileg illetékes szemészeti szakrendelő szakfőorvosa
 • Mozgássérültek esetében: a területileg illetékes klinika, kórház, szakrendelő szakfőorvosa

Hallgatóként milyen többletjogok illetnek meg?

A fogyatékossággal élő hallgatókkal kapcsolatos egyetemi szabályzásról a Fogyatékosságügyi Szabályzat rendelkezik, melyben minden többletjog le van írva. Egyéb kérdés esetén kérdezd a koordinátort.

Problémám van a diplomához szükséges középfokú nyelvvizsga megszerzésével, mert diszlexiás/diszgráfiás hallgató vagyok, mit tegyek?

Az egyetem Fogyatékoságügyi Szabályzata lehetőséget ad a nyelvvizsga alóli részleges vagy teljes felmentésre, ez minden esetben a Fogyatékosságügyi Bizottság hatásköre.

A Bizottsághoz regisztrált hallgató adhat be kérelmet a felmentéssel kapcsolatban. A Bizottság elnöke a fogyatékosügyi koordinátor, ő hívja össze a bizottságot az egyes ügyekkel kapcsolatban.

A kérelmet lehetőleg  regisztrációs időszakban add a koordinátornál. Az írásos kérelem mellé csatold az érettségi bizonyítványod.

Érdemes a kérelmet már az első évben leadni, hogy amennyiben szükséges, Bizottság döntésének megfelelően tudjon a hallgató készülni a kimeneti követelményként megállapított nyelvvizsga valamelyik részének letételére. A nyelvvizsgák típusaival és igénybe vehető kedvezményekkel kapcsolatosan információt a koordinátor tud nyújtani.

Tanulási zavaros hallgató vagyok. Gondom van a jegyzetkészítéssel, nehezen tudom követni az órákat, van segítség?

Az iroda biztosítani tud laptopot és diktafont korlátozott számban a hallgatóknak, amellyel megkönnyíti a hallgatók mindennapjait.

A koordinátor végzettsége nyelvtanár és fejlesztő pedagógus. Igény szerint a koordinátor segítségét kérhetik tanulás-módszertani, vizsgákra felkészülési kérdésekben, tanulási nehézségek illetve nyelvtanulási problémák esetén.

Hogyan tudok tanulást segítő eszközöket igényelni?

Regisztráció ideje alatt, erre rendszeresített űrlapon lehet pályázni az eszközökre. Mivel az eszközök korlátozott számban elérhetőek, az iroda dönt a regisztráció ideje alatt beérkezett kérelmek indoklásának figyelembe vételével az eszköz odaítéléséről.