Vízi vándortábor-vezető pedagógus továbbképzés

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem és a Magyar Kajak-Kenu Szövetség vízi vándortábor-vezető akkreditált továbbképzést szervez pedagógusok számára.

A továbbképzés nyilvántartási száma: A/10337/2022

A képzéssel megszerezhető kreditpontok száma: 30

A továbbképzés megnevezése: Vízi vándortábor-vezető

A továbbképzés célja: pedagógusok felkészítése vízi vándortáborok vezetésére.

A továbbképzés célcsoportja: Minden olyan pedagógus végzettségű (tanítói vagy tanári szakon szerzett oklevéllel rendelkező), tanári vagy nevelői munkakörben tevékenykedő, aki rendelkezik vízitúrázási, vándortáborozási tapasztalattal illetve ilyen típusú megbízatást kap. A Bejárható Magyarország kerettanterv vízi orientációs változatát választó iskolák pedagógusai. Iskolai pedagógiai program részeként túraszakkörök, iskolai körök, civil és egyházi szervezetek, egyesületek, az iskolával együttműködésben lévő egyesületek pedagógus végzettségű dolgozói.

A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

 • egyetemi vagy főiskolai szintű tanári vagy tanítói szakon megszerzett pedagógusi diploma vagy oklevél.
 • legalább átlagos egészségügyi állapot igazolása házi/üzemi orvos által.
 • alapszintű úszástudás (testnevelő tanár végzettséggel rendelkezőknek nem szükséges igazolás erről, más szakos végzettségűeknek igazolás kiadására jogosult úszómestertől vagy úszóedzőtől kell a hivatalos igazolást beszerezni. Érdeklődni lehet az uszodáknál.

Jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók:

 • Az oklevél/diploma másolatát, az orvosi igazolást, az úszástudás igazolását készítse elő, mert a jelentkezés folyamán ezek szkennelt (NEM fotózott!) változatát fel kell töltenie az online rendszerbe (hiányában a rendszer nem menti a regisztrációját).
 • A jelentkezésről nem kap automatikus értesítést; a jelentkezés azután válik elfogadottá, miután a kötelező mellékletek (diploma/oklevél másolata, orvosi igazolás, úszástudás igazolása/nyilatkozat) ellenőrzésre és elfogadásra kerülnek.
 • A részvételi díj befizetése azután válik esedékessé, hogy a jelentkezésének véglegesítése után e-mailben megkapja a Neptun rendszerhez való hozzáférését.
 • Online jelentkezés >>>
 • Jelentkezési határidő:  március 12. 23:59

A képzés időpontja:

A képzés minden résztvevőnek 3 oktatási (1 elméleti és 2 gyakorlati) napból áll.

 • elmélet: (kötelezően választandó az egyik):
  • március 25. szombat 08:00-19:00 TF, Budapest
  • április 1. szombat 08:00-19:00 TF, Budapest
 • gyakorlat (kötelezően választandó egy hétvége):
 • április 15-16. Tokaj (max. létszám 40 fő)
 • május 06-07. Esztergom (max. létszám 24 fő)
 • május 13-14. Szigetköz (Ásványráró) (max. létszám 36 fő)
 • május 20-21. Tisza-tó (Poroszló) (max. létszám 40 fő)

A továbbképzés óraszáma: 30 óra (elmélet és gyakorlat)

A jelentkezéseket beérkezési sorrendben fogadják a szervezők, a szabad helyek függvényében. A képzés csak min. 15 fő/gyakorlati helyszín jelentkezése esetén indul, maximum létszám az egyes helyszínek felsorolásánál látható.

Miért érdemes a képzésben részt venni az érintett pedagógusoknak?

 • A kötelező pedagógus továbbképzésnek megfelelően biztosítják a kreditpontok megszerzését.
 • Képesek lesznek a tanulók átlagéletkorának megfelelő vízi vándortábor biztonságos és tartalmas levezetésére.
 • Megismerik és alkalmazzák a vízitúrázáshoz, táborozáshoz szükséges normákat, szabályokat, jogszabályokat.
 • Alkalmassá válnak a veszélyhelyzetek elkerülésére, az esetleg szükséges egészségügyi tennivalók kiválasztására és megvalósítására.
 • Szakszerűen használni tudja a vízitúra során a vízi sporteszközöket.
 • Lehetőség nyílik további programok keretében szakmai körökhöz csatlakozni.

A továbbképzés lebonyolítása: A program döntően az előadókra, a résztvevők aktív tevékenységére, csoportos feladatmegoldására, interaktív tevékenységére és gyakorlatokra épít. A hallgatók megismerik a vonatkozó szakirodalom jellemző és elérhető írott és elektronikus forrásait. A 30 órás továbbképzés keretében a rövid előadásokon túl a jelenlévők a terepi gyakorlatokon keresztül is megismerhetik a vízitúra- és táborvezetés releváns eszköztárát. A képzés során kialakulnak, fejlődnek a megvalósításhoz szükséges releváns kompetenciák.

Az elméleti és gyakorlati képzés során az alábbi témakörök kerülnek sorra:

 • A továbbképzés rendszere és tematikája
 • Vízi turizmustevékenységek
 • Vízitúra története és hagyományok
 • A víziturizmus jogi szabályozása
 • Kijelölt vándortábor útvonalak (évente újabb víztestekkel bővül)
 • Vándortábor pedagógiai koncepciója és feladatai
 • Biztonság, mentés, higiénia
 • Felkészülés és tervezés a vándortáborozásra
 • Terhelés-élettani, edzéselméleti folyamatok a vízitúrázás kapcsán
 • A magyarországi víztestek általános leírása, Duna-vízgyűjtő általános földrajza, vízrajza
 • A vízitúrázás, vándortáborozás térszínei, gyakorlati tapasztalatok
 • Evezés túrahajó típusokban (evezés, kormányzás elmélete és gyakorlata, versenytechnikák alkalmazása)
 • A vízitúrázás eszközei, hajóbeosztás, elhelyezkedés, a szerepkörök kialakítása
 • A vízitúrázás kialakult típusai, túratípusok jellemző összetevői
 • Szakmai kompetenciák (hajószállítás, optimális útvonal tartása, hatékony evezés, eredményes kormányzás, vészhelyzetek elkerülése, biztonsági követelmények betartása)
 • Teljesítménykritériumok (hajóba történő beszállás, átszállás, hajótípusok szerinti evezési technikák alkalmazása, haladási iránycélok elérése, haladás folyóvízen és állóvízen, kikötési technikák alkalmazása, víz- és időjárási viszonyokhoz való alkalmazkodás, biztonságos segítési és mentési technikák begyakorlása)

Értékelések, vizsgák: A képzés írásbeli, szóbeli és gyakorlati (gyakorlatsor bemutatása a vízen) vizsgával zárul. A sikeres vizsgát tett hallgatók tanúsítványt kapnak az akkreditált pedagógus továbbképzés elvégzéséről.

A képzés díja: kedvezményesen: 15.000.- Ft/fő. A képzés díja tartalmazza az elméleti és gyakorlati oktatás díját; a gyakorlati oktatás, szállás (1 éjszaka elhelyezéssel) és étkezés költségeit, a tananyagot és a vizsgadíjat.

A befizetés módja: Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem későbbi, e-mailes tájékoztatása alapján

A tanfolyammal kapcsolatos további információ: Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (TF), Továbbképző Központ (+36-30-176-6660)

A vízi vándortáborral, útvonalakkal kapcsolatban további információ: Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Továbbképző Központ | 1123 Budapest, Alkotás út 42-48. | Nyilvántartási szám: B/2021/001084 | +36-30-176-6660

Utolsó módosítás: 2023. február 27. 11:11
nyomtatás

Projektek

2023. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!