Egyéni tanulmányi rend

A TVSZ 14. § kimondja, hogy

 • (1) A nappali tagozatos képzésben részt vevő hallgató kérésére a Tanulmányi- és Vizsgabizottság egyéni tanulmányi rendet engedélyezhet.
 • (2) Az egyéni tanulmányi rend keretében a hallgató a következő kedvezményekben részesül, melyet a tantárgyfelelős oktatónak az egyéni tanulmányi rendben írásban rögzíteni kell:
  • a) legalább 50 %-os felmentés az óralátogatások, gyakorlatokon való részvétel alól,
  • b) vizsgaidőszakon kívüli vizsga(ák) letételének engedélye,
  • c) a tantervben meghatározott követelményeknek a képzési tervben előírtaktól eltérő idejű vagy tartalmú teljesítése.
 • (3) A Tanulmányi és Vizsgabizottság által figyelembe vett szempontok:
  • a) külföldi ösztöndíj elnyerése, különösen a részképzés jellegű szakmai tanulmányok vonatkozásában,
  • b) szülés,
  • c) külön méltánylást igénylő szociális helyzet,
  • d) munkavállalás,
  • e) egészségügyi indok,
  • f) kiemelkedő sportteljesítmény,
  • g) közéleti tevékenység.

Az egyéni tanulmányi rend kérelmezése

A Neptun rendszerben az Ügyintézés/Kérvények menüpont alatt található Egyéni tanulmányi rend kérvényt a hallgató kitölti, csatolja a szükséges dokumentumot (munkáltatói igazolás, orvosi igazolás) majd leadja a kérvényt (Kérvény leadás gomb). A kérvény elfogadása után a Leadott kérvények/Egyéni tanulmányi rend/”+”jel/Határozat megtekintése menüpont alatt kinyomtatja a határozatot. Letölti az “Egyéni tanulmányi rend“ formanyomtatványt, végigjárja a Tanszékeket, felkeresi az oktatókat és aláíratja velük az adott tárgyakat. A határozatot minden esetben magával kell vinnie! A formanyomtatvány másolatát az aláírások megszerzése után adja be a Tanulmányi és Hivatalhoz ügyintézőjének, mely a személyi anyagába kerül.

További fontos momentum, hogy az egyéni tanulmányi rend csak az adott szemeszter szorgalmi időszakára szól. A tárgyakhoz tartozó vizsgákat a szemeszter vizsgaidőszakán belül kell letenni, mint a többi hallgatónak.

Az Erasmus ösztöndíj elnyerése után a hallgatók, mint az egyéni tanrend esetében, személyesen keresik fel az oktatókat és íratják alá a kérvényüket.