Képzés

Örömmel tudatjuk mindenkivel, hogy 2015-től kezdve az összes szakon ismét kötelezővé váltak a Sportszaknyelvi tanulmányok. Így szabadon választott tárgyként csak akkor hirdetünk órákat a „kifutó” III. évfolyamoknak, ha ők jelzik tanulási szándékukat.

Nyelvtanulási lehetőségek

A nyelvi képzésre az alábbi törvények vonatkoznak

 • Minden szakon a diploma kiadásának a feltétele egy államilag elismert, középfok komplex „C” (B2) típusú nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítván. A bizonyítványt kérjük bemutatni a Sportszaknyelvi Lektorátuson, ahol a tény a Neptunban is bejegyzésre kerül.
 • A hagyományos képzésben részt vett és a 40. életévüket betöltött hallgatókra vonatkozó törvények 2015. szeptember 1-ig, illetve a 2015/16-os tanév végéig éltek.
 • Nyelvtanulási problémákról

Képzési formák

Osztatlan tanárképzés

A képzés keretén belül a hallgatók 2 szemeszteren keresztül (2. és 4. szemeszter) kötelezően választható tárgyként vehetik fel a szakági szaknyelvi tanulmányokat 2-2 kreditért. Szabadon választható tárgyként a 3. szemeszterben tanulhatják a Sportszaknyelvet, 1 kreditért. A tanulmányok mindhárom esetben gyakorlati jeggyel zárulnak.

A 2016/17 tanév II. szemeszterében az I és III. évfolyam hallgatói vehetik fel a tárgyat.

BSC képzés

1.) Nappali tagozat

Kötelező tárgy

 • Testnevelő-edző szak – Szaknyelv 1-2. Heti 3-3 óra | 2 szemeszter | 3-3=6 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók a legfontosabb sporttal, anatómiával, élettannal, egészséggel, sportsérüléssel, táplálkozással, sporttörténettel, olimpiával, alapvető edzéselméleti részekkel, valamint az alapsportágakkal kapcsolatos szavakat, kifejezéseket tanulják meg.
  A tárgy a 3. és 5. szemeszterben kötelező.
 • Humánkineziológia szak – Szaknyelv 1-2. Heti 3-3 óra | 2 szemeszter | 3-3=6 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók a legfontosabb sporttal, anatómiával, élettannal, egészséggel, sportsérüléssel, táplálkozással, sporttörténettel, olimpiával, alapvető edzéselméleti részekkel, valamint az alapsportágakkal kapcsolatos szavakat, kifejezéseket tanulják meg.
  A tárgy a 2. és 3. szemeszterben kötelező.
 • Rekreáció szak – Szaknyelv 1-2. Heti 3-3 óra | 2 szemeszter | 3-3=6 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók a legfontosabb sporttal, anatómiával, élettannal, egészséggel, sportsérüléssel, táplálkozással, sporttörténettel, olimpiával, alapvető edzéselméleti részekkel, valamint az alapsportágakkal kapcsolatos szavakat, kifejezéseket tanulják meg.
  A tárgy a 2. és 3. szemeszterben kötelező.
 • Sportszervező szak – Szaknyelv 1-2. Heti 3-3 óra | 4-5. szemeszter | 3-3=6 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók a legfontosabb sporttal, anatómiával, élettannal, egészséggel, sportsérüléssel, táplálkozással, sporttörténettel, olimpiával, alapvető edzéselméleti részekkel, valamint az alapsportágakkal kapcsolatos szavakat, kifejezéseket tanulják meg.
  A tárgy a 4. és 5. szemeszterben kötelező.

Szabadon választható tárgy (igény esetén – átmeneti jelleggel – még indulhat, elég jelentkező esetén)

 • III. évfolyamtól bármely szak, bármely évfolyam (angol) – Sportszaknyelvi alapismeretek 1-2-3. | Heti 2-2-2 óra | 5-6. szemeszter | 2-2-2 = 6 kredit - A tanulmányok során a hallgatók a legfontosabb sporttal, anatómiával, élettannal, egészséggel, sportsérüléssel, táplálkozással, sporttörténettel, olimpiával, alapvető edzéselméleti részekkel, valamint az alapsportágakkal kapcsolatos szavakat, kifejezéseket tanulják meg. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele a félév során íratott összes zárthelyi dolgozat elfogadása.

Figyelem! A 3 félév nem egymásra épülő tananyagot tartalmaz, tehát bármikor (akár csak egy félév önállóan is) felvehető.

2.) Levelező tagozat

Kötelező tárgy

 • Testnevelő-edző – Szaknyelv 1-2. Összesen 24 óra (12+12), 2 szemeszter | 3-3=6 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók a legfontosabb sporttal, anatómiával, élettannal, egészséggel, sportsérüléssel, táplálkozással, sporttörténettel, olimpiával, alapvető edzéselméleti részekkel, valamint az alapsportágakkal kapcsolatos szavakat, kifejezéseket tanulják meg.
  A tárgy a 3. és 5. szemeszterben kötelező.
 • Humánkineziológia szak - Szaknyelv 1-2. Összesen 24 óra (12+12), 2 szemeszter | 3-3=6 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók a legfontosabb sporttal, anatómiával, élettannal, egészséggel, sportsérüléssel, táplálkozással, sporttörténettel, olimpiával, alapvető edzéselméleti részekkel, valamint az alapsportágakkal kapcsolatos szavakat, kifejezéseket tanulják meg.
  A tárgy a 2. és 3. szemeszterben kötelező.
 • Rekreáció szak I. évfolyam - Szaknyelv 1-2. Összesen 24 óra (12+12), 2 szemeszter | 3-3=6 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók a legfontosabb sporttal, anatómiával, élettannal, egészséggel, sportsérüléssel, táplálkozással, sporttörténettel, olimpiával, alapvető edzéselméleti részekkel, valamint az alapsportágakkal kapcsolatos szavakat, kifejezéseket tanulják meg.
  A tárgy a  2. és 3. szemeszterben kötelező.
 • Sportszervező szak II. évfolyam - Szaknyelv 1-2. Összesen 24 óra (12+12), 4.-5. szemeszter | 3-3=6 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók a legfontosabb sporttal, anatómiával, élettannal, egészséggel, sportsérüléssel, táplálkozással, sporttörténettel, olimpiával, alapvető edzéselméleti részekkel, valamint az alapsportágakkal kapcsolatos szavakat, kifejezéseket tanulják meg.
  A tárgy a  4. és 5. szemeszterben kötelező.

Szabadon választható tárgy (igény esetén – átmeneti jelleggel – még indulhat, elég jelentkező esetén)

 • II. évfolyamtól, bármely szak, bármely évfolyam (angol) – Sportszaknyelvi alapismeretek (angol) 1-2-3. | Összesen 24 óra (8+8+8)| 3 szemeszter | 2-2-2 = 6 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók a legfontosabb sporttal, anatómiával, élettannal, egészséggel, sportsérüléssel, táplálkozással, sporttörténettel, olimpiával, alapvető edzéselméleti részekkel, valamint az alapsportágakkal kapcsolatos szavakat, kifejezéseket tanulják meg. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele a félév során íratott összes zárthelyi dolgozat elfogadása.

Figyelem! A 3 félév nem egymásra épülő tananyagot tartalmaz, tehát bármikor (akár csak egy félév önállóan is) felvehető.

Ma/MSc képzés

1.) Nappali tagozat

Kötelező

 • MSc Humánkineziológia I. évfolyam - Szakági szaknyelv| heti 3 óra | 1 szemeszter | 3 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók megismerkednek a szakmájukban használatos angol szaknyelvvel, amely a test működését, az alapvető mozgásfajtákat, az alapvető sérüléseket és azok rehabilitációját érintik. A hallgatókat felkészíti a szakirodalom tanulmányozására, a szakmai kommunikációra, szakmai előadások tartására, szakcikkek írására.
  A tárgy az 1. szemeszterben kötelező.

Szabadon választható tárgy (igény esetén – átmeneti jelleggel – még indulhat, elég jelentkező esetén)

 • Bármely szak, bármely évfolyam (angol) – Szakági szaknyelv (angol) | heti 2 óra | 3 szemeszter | 2-2-2 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók megismerkednek a szakmájukban használatos angol szaknyelvvel, amely a test működését, az alapvető mozgásfajtákat, az alapvető sérüléseket és azok rehabilitációját érintik. A hallgatókat felkészíti a szakirodalom tanulmányozására, a szakmai kommunikációra, szakmai előadások tartására, szakcikkek írására.

Figyelem! A 3 félév nem egymásra épülő tananyagot tartalmaz, tehát bármikor (akár csak egy félév önállóan is) felvehető

2.) Levelező tagozat

Kötelező

 • MSc Humánkineziológia I. évfolyam - Szakági szaknyelv| 16 óra | 1 szemeszter | 3 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók megismerkednek a szakmájukban használatos angol szaknyelvvel, amely a test működését, az alapvető mozgásfajtákat, az alapvető sérüléseket és azok rehabilitációját érintik. A hallgatókat felkészíti a szakirodalom tanulmányozására, a szakmai kommunikációra, szakmai előadások tartására, szakcikkek írására.
  A tárgy az 1. szemeszterben kötelező.
 • MSc Szakedző II. évfolyam - Szakági szaknyelv | 8 óra | 1 szemeszter | 2 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók megismerkednek a szakmájukban az edzők feladatival kapcsolatos használatos angol szaknyelvvel. A hallgatókat felkészíti a szakirodalom tanulmányozására, a szakmai kommunikációra, szakmai előadások tartására, szakcikkek írására.
  A tárgy az 3. szemeszterben kötelező.

Szabadon választható tárgy (igény esetén indul, elég jelentkező esetén)

 • Bármely szak, bármely évfolyam (angol) - Szaknyelv | heti 2 óra | 3 szemeszter | 2-2-2= 6 kredit | gyakorlati jegy - A tanulmányok során a hallgatók megismerkednek a szakmájukban használatos angol szaknyelvvel, amely a test működését, az alapvető mozgásfajtákat, az alapvető sérüléseket és azok rehabilitációját érintik. A hallgatókat felkészíti a szakirodalom tanulmányozására, a szakmai kommunikációra, szakmai előadások tartására, szakcikkek írására.

Figyelem! A 3 félév nem egymásra épülő tananyagot tartalmaz, tehát bármikor (akár csak egy félév önállóan is) felvehető

PhD képzés

A TF Egyetemi Tanácsa (232/1998 (IX.30.) TF ET számú határozat alapján) értelmében a PhD-hez szükséges alapfokú nyelvvizsga a Sportszaknyelvi Lektorátusnál is megszerezhető. Minden egyes hallgatóval külön kell a vizsgát megbeszélni.

 • célja: hogy a jelölt bebizonyítsa: képes az adott nyelven a szakirodalom tanulmányozására, megértésére, cikkek-tanulmányok elkészítéséhez történő kivonatolásra, saját témájának bemutatására, áttárgyalására
 • a vizsga nyelve: angol, német, francia, spanyol
 • a vizsga időtartama: 80 perc
 • a vizsga részei:
  1.) idegen nyelvi (szigorúan szakmai) szöveg fordítása szótár segítségével (kb. 70 perc)
  2.) rövid szakmai beszélgetés – kb. 10 perc
 • vizsgára jelentkezés:folyamatosan, de minimum 2 héttel a vizsga előtt (jelentkezéskor kérjük egy a szakmájához szorosan kapcsolódó – min. 100 oldalas – szakkönyv, vagy folyóirat benyújtását, amit a jelölt a vizsga után azonnal visszakap.)
 • vizsgadíj: 5. 000 Ft (csekk titkárságunkon kérhető)

A vizsgáztatás 2 tagú bizottság előtt történik. A vizsga tényéről igazolást állítunk ki. az igazolás kizárólag a PhD tanulmányokhoz fogadható el. Bármely más kérdéssel kapcsolatban kérjük a telefonszámaink valamelyikén tájékozódni!

Pedagógus továbbképzés

(egyelőre szünetel, illetve megfelelő létszám /12 fő/ jelentkezése esetén indul)

Már egyre többen várakoznak egy újabb képzés megkezdésére. Terveink szerint minden évben legalább egyszer, egyelőre távoktatási formában, kezdjük meg a továbbképzést. (Lásd aTávoktatásmenüpontot!)

Első, sikeres, akkreditált 120 órás angol tannyelvű továbbképzésünket még 1997 szeptemberében indítottuk. Azóta rengetegen jelentkeztek erre az azóta már a minisztérium által 5 évre akkreditált képzésünkre.

A fő témakörök:

 • Általános, a sporttal kapcsolatos kifejezések
 • Atlétika
 • Torna
 • Labdajátékok (kézilabda, kosárlabda, röplabda, labdarúgás, tenisz)
 • Úszás és vízisportok
 • Téli sportok (alpesi síelés, síugrás, sífutás, mű- és gyorskorcsolyázás)
 •  Olimpiák
 • Táplálkozástan. dopping
 •  Idegennyelvű edzés/testnevelési óra levezetés

Emellett minden, ami belefér még a hallgatók érdeklődési körébe, ill. az időbe (pl. túledzettség, küzdő-, légi-, vízi-, extrém sportok, stb.)

 • Követelmény: középszintű nyelvismeret.
 • A tanfolyam elvégzéséről oklevelet állítunk ki.
 • Jelentkezés: telefonon (487-9223), email-en (nemerkenyi.krisztina@tf.hu). Töltse le a jelentkezési lapot! (MS Word 2.0 formátum)
 • Tanfolyamdíj: megállapítás alatt

A másik az EUROTRÉNER-képzésünk, amely ezt a tanfolyamot”fejeli” meg, 60 órával, és az alapkifejezésekre építve idegen tannyelvű órák látogatása, ill. gyakorló tanítás szerepel a tantervben. Várjuk érdeklődésüket! Tanfolyamdíj: megállapítás alatt

Távoktatás

A sportszaknyelvi tanfolyamot – angol nyelven – távoktatási formában is meghirdetjük. Kérjük, érdeklődjenek a Lektorátuson!

 • Programfelelős: Nemerkényiné Hidegkuti Krisztina lektorátusvezető
 • A tanfolyam díja: (döntés alatt) + tananyag
 • Időbeosztása: 20 hét folyamatos otthoni tanulással, megküldött tesztanyagokkal, 3 konzultációs időponttal (alkalmanként 3 óra). Az időpontokat a tanfolyam résztvevőivel történő megbeszélés után alakítjuk ki, hogy lehetőleg mindenkinek megfelelő legyen. A foglalkozások szombati napokon lesznek.
 • A konzultáció helyszíne: Testnevelési Egyetem, Sportszaknyelvi Lektorátus, Főépület, III. em.
 • Jelentkezési feltétel: középszintű nyelvtudás
 • A programot 12 fő jelentkezése esetén indítjuk. Jelentkezés és további információ a lektorátusvezetőnél a 487-9223 telefonszámon.
 • Töltse le a jelentkezési lapot! (MS Word 2.0 formátum)

Bármely itt nem szabályozott kérdésben szintén titkárságunkon kaphat felvilágosítást. (Főépület, III. emelet, 314. szoba).