Hírek, információk

Nyelvvizsga a diplomához (MSc, BSc)ÓrarendNyelvtanulási problémákról — Sportszaknyelvi vizsgaTávoktatásKonzultációs időpontokKolléga óraFogadóóraFordítás, lektorálásSportszaknyelvi bizonyítványJáték! (quiz)

MSc, BSc (nappali tagozat)

A felsőoktatási törvény szerint az egyetem képzésein (mind a nappali, mind a levelező tagozaton) egy államilag elismert B2 (középfok “C”) típusú nyelvvizsga szükséges a diplomához. Ennek hiányában a hallgatók ugyan elmehetnek záróvizsgázni, de a diplomát csak akkor kapják meg, ha bemutatják ezt a vizsgabizonyítványt a Sportszaknyelvi Lektorátus titkárságán és az bejegyzésre kerül a Neptunba.

Fontos! A 2005 előtt végzett hallgatók már csak 2018-ig tehetnek záróvizsgát az új törvény szerint!

Órarend >>>

ERASMUS hallgatók órái

 • angol: Mike Leszkai hétfő 8.00-9.30
 • magyar
  • elmélet: Nagy Katalin hétfő kedd  9.45-11.15
  • gyakorlat: Nemerkényi Krisztina, Nagy Kinga, Dr. Szikora Katalin szerda 13.45-15.15

A nyelvi órák helyszínei (Főépület, Sportszaknyelvi Lektorátus, III. emelet, hátsó folyosó)

 • Nagy Katalin (angol) - Főépület III. 320.
 • Nemerkényi Krisztina (angol) - Főépület III. 311 (Nyelvi Labor)
 • Mike Leszkai (angol) – Főépület, III. 322.

Nyelvtanulási problémákról

Tisztelettel kérjük az újonnan belépő bármely szakos hallgatókat, hogy amennyiben nyelvtanulási problémáikról (diszlexia, diszgráfia, stb.) orvosi papírral rendelkeznek – amellett, hogy megkapják felmentésüket a nyelvvizsga letétele alól a Fogyatékosügyi Bizottságtól -, fáradjanak fel hozzánk a Lektorátusra, mert szívesen látjuk őket óráinkon.

Sportszaknyelvi vizsga

Az írásbeli vizsga időpontja: 2017. április 21. (péntek), 8.00-11.30 óra. Jelentkezési és visszamondási határidő: 2017. április 6. (csütörtök), 12.00 óra. Ezen időpont után semmilyen esetben sincs módunk jelentkezést elfogadni! Vizsgadíj-befizetés: a jelentkezők a csekket titkárságunkon vehetik át.

A szóbeli vizsga időpontjai: 2017. április 21. (péntek), 13.00–16.00.

A magnóhallgatás 12.00 és 12.30 között van. A hallgatóknak a szóbelire 11.45-re kell jönniük. Amennyiben valaki nem jelenik meg a megadott időpontban, az nem vizsgázhat.

Kérjük, figyelmesen olvassák el a szóbeli jelentkezési lapot, amelynek tetején a vizsga típusa jelölve van!

Távoktatás

Amennyiben igény jelentkezik, a Sportszaknyelvi Lektorátus távoktatási formában is meghirdeti a sportszaknyelvi továbbképzést. A részletekért kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a Lektorátus vezetőjével.

Konzultációs időpontok

Az órákon kívül hetente konzultációs órákkal állunk a hallgatók rendelkezésére, amelyeken a nyelvtanulással kapcsolatos problémáikat beszélhetik meg tanáraikkal.

 • Nagy Katalin: csütörtök 13.45-15.15
 • Nemerkényi Krisztina: kedd 12.30-15.00
 • Mike Leszkai: hétfő és csütörtök 13.00-13.45

Kérjük az előzetes bejelentkezést a konzultációkra!

Kolléga óra

 • A sok óránk miatt még nem dőlt el, hogy tudunk-e órákat felajánlani

Fogadóóra

Nemerkényi Krisztina lektorátusvezető (Főépület, III. 313.): kedd, ebédszünet (13.00-14.30), bejelentkezés alapján.

Fordítás, lektorálás

Természetesen mindannyian készségesen állunk bárki rendelkezésére, akik munkájukat lektoráltatni, vagy átnézetni szeretnék. Azon kollégáknak pedig, akik nem rendelkeznek az adott nyelvből vizsgával, vállaljuk munkájuk fordítását, megfelelő díjazás ellenében. Mindkét esetben az a tiszteletteljes kérésünk, hogy időben kapjuk meg az anyagot, hogy a sietség miatt nehogy hibák maradjanak az anyagban. Ugyanez vonatkozik a Nemzetközi TDK idején a hallgatókra is.

Sportszaknyelvi bizonyítvány

Ára: 1.500 Ft

Azon hallgatóink részére, akik 1996/97. tanév II. félévétől kezdve két szemeszteren keresztül sportszaknyelvet hallgattak, és abból sikeres nyelvvizsgát tettek egyetemünkön, Sportszaknyelvi Bizonyítványt állítunk ki.

Az államilag el nem ismert vizsgáról megszerzett bizonyítvány amellett, hogy igazolja a sportszaknyelvi tanulmányokat, felhasználható idegennyelv-tudás igazolására szakmai berkekben.

Igényelhető naponta d.e. 10-14 óra között titkárságunkon.

Játék

Keresse meg a következő szavakat az ábrában bármely irányban: BACKSTROKE, BREASTSTROKE, BUTTERFLY, TRUNKS, SCULL, START, POOL, LANE, T-LINE, LEGKICK, TURN, JUDGE, ROPE, STARTING, LOCK, SUBMERGE, FLIP, SOMERSAULT, TIMEKEEPER, BOTTOM LINE, PUSH, ENTRY, PULL, CATCH, FINS, CAP, TOWEL, GOGGLES, TUCK.

A megmaradt betűket sorba olvasva kapja a megoldást, melynek betűstruktúrája: _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _