Új módszer, új tudás a mindennapos testnevelésben

Új módszer, új tudás a mindennapos testnevelésbenA Testnevelési Egyetem akkreditált továbbképzéseket szervez pedagógusok és sportszakemberek számára az Új módszer, új tudás a mindennapos testnevelésben megnevezésű, TÁMOP-3.1.19-15/1-2015-0001 program keretében.

A képzéssel megszerezhető kreditpontok száma: 30

A pedagógus továbbképzés választható programjai:

 1. „MINI”: Új módszer, új tudás a mindennapos testnevelésben c. kézilabdás irányultságú tananyaggal bővített továbbképzés alsó tagozaton tanítók számára. Alapítási engedély nyilvántartási száma: 23/332/2015.
 2. „TINI”: a testnevelés módszertanának korszerűsítése 5-8. osztályban tanító testnevelő tanárok számára – egy minta tanmenet ajánlása a kézilabdázás gyakorlatanyagával és módszertanával. Alapítási engedély nyilvántartási száma: 23/333/2015.
 3. „IFI”: Új módszertan, új tudás a mindennapos testnevelésben c. továbbképzés a középiskolai testnevelés módszertanának korszerűsítésére a tömegsport, a versenysport irányainak szétválasztási lehetőségei a mindennapos testnevelés oktatás során. Alapítási engedély nyilvántartási száma: 23/334/2015.
 4. „ÚJ MÓDSZER”: Új módszertan, új tudás a mindennapos testnevelésben c. továbbképzés a mindennapos testnevelés oktatásához ajánlott módszertani eljárásokkal, kiemelten a kézilabdázás tantervi tartalmára vonatkozóan. Alapítási engedély nyilvántartási száma: 23/335/2015.

A felnőttképzés választható programjai:

 1. „MINI”: szabadidős és iskolai labdajátékok az alsó tagozatos korosztálynak, kiemelten a kézilabdázás vonatkozásában. Nyilvántartásba vételi szám: E-001124/2015/D005
 2. „TINI”: szabadidős és iskolai labdajátékok a felső tagozatos korosztálynak, kiemelten a kézilabdázás vonatkozásában. Nyilvántartásba vételi szám: E-001124/2015/D003
 3. „IFI”: szabadidős és iskolai labdajátékok a középiskolás korosztálynak, kiemelten a kézilabdázás vonatkozásában. Nyilvántartásba vételi szám: E-001124/2015/D004
 4. „ÚJ MÓDSZER”: új módszerek a szabadidős és mindennapos testnevelés fejlesztéséhez, kiemelten a labdajátékok vonatkozásában. Nyilvántartásba vételi szám: E-001124/2015/D001
 5. „SZABADIDŐ”: képességfejlesztő előkészítő játékok, kiemelten a kézilabdázás vonatkozásában. Nyilvántartásba vételi szám: E-001124/2015/D002

A továbbképzések célja: az iskolai nevelési koncepciók, helyi tantervek, pedagógiai programok olyan tartalmi elemekkel történő kitöltése a mindennapos testnevelés és a szabadidős sporttevékenységek keretében, amelyek biztosítják a gyermekek testi-, lelki és szellemi egészségéhez szükséges feltételeket. A kijelölt célok között szerepel az is, hogy a társadalom felismerje a mindennapos testnevelés, valamint a csapatsportok fontosságát, és egyre több fiatal érezzen kedvet ahhoz, hogy sportágat válasszon magának.

A továbbképzés célcsoportja: fő célcsoportjai a pedagógusok, a mindennapos testnevelésben érintett szakemberek, a sportszervezetek szakemberei, valamint közvetetten a diákok.

A jelentkezés feltételei

 • legalább átlagos egészségügyi állapot igazolása házi/üzemi orvos által
 • megfelelő iskolai végzettség
 • Akkreditált pedagógusképzéseknél
  • „MINI” (1-4. osztály) tanítók
   • Iskolai végzettség: felsőoktatási intézményben megszerzett oklevél, diploma
   • Szakmai végzettség: tanító VAGY testnevelő szakos általános iskolai tanár VAGY testnevelő-edző
  • „TINI” (5-8. osztály) általános iskolai tanárok
   • Iskolai végzettség: felsőoktatási intézményben megszerzett oklevél, diploma
   • Szakmai végzettség: testnevelő szakos általános iskolai tanár VAGY testnevelő-edző
  • „IFI” (9-12.osztály) középiskolai tanárok
   • Iskolai végzettség: felsőoktatási intézményben megszerzett oklevél, diploma
   • Szakmai végzettség: testnevelő szakos középiskolai tanár VAGY testnevelő-edző
  • „ÚJ MÓDSZER” (1-12.osztály) tanítók, általános iskolai tanárok, középiskolai tanárok
   • Iskolai végzettség: felsőoktatási intézményben megszerzett oklevél, diploma
   • Szakmai végzettség: tanító VAGY testnevelő szakos általános iskolai tanár VAGY testnevelő szakos középiskolai tanár VAGY testnevelő-edző
 • Felnőttképzéseknél
  • „MINI” (1-4. osztály) sportszakemberek
   • Iskolai végzettség: középfokú végzettség VAGY középfokú oktatást követő, nem felsőfokú végzettség VAGY felsőoktatási intézményben megszerzett oklevél, diploma
   • Szakmai végzettség: sportedző VAGY szakedző VAGY testnevelő-edző
  • „TINI” (5-8. osztály) sportszakemberek
   • Iskolai végzettség: középfokú végzettség VAGY középfokú oktatást követő, nem felsőfokú végzettség VAGY felsőoktatási intézményben megszerzett oklevél, diploma
   • Szakmai végzettség: sportedző VAGY szakedző VAGY testnevelő-edző
  • „IFI” (9-12.osztály) sportszakemberek
   • Iskolai végzettség: középfokú végzettség VAGY középfokú oktatást követő, nem felsőfokú végzettség VAGY felsőoktatási intézményben megszerzett oklevél, diploma
   • Szakmai végzettség: sportedző VAGY szakedző VAGY testnevelő-edző
  • „ÚJ MÓDSZER” (1-12.osztály) sportszakemberek
   • Iskolai végzettség: középfokú végzettség VAGY középfokú oktatást követő, nem felsőfokú végzettség VAGY felsőoktatási intézményben megszerzett oklevél, diploma
   • Szakmai végzettség: sportedző VAGY szakedző VAGY testnevelő-edző
  • „SZABADIDŐ” (1-8.osztály) pedagógusok
   • Iskolai végzettség: felsőoktatási intézményben megszerzett oklevél, diploma
   • Szakmai végzettség: tanító VAGY testnevelő szakos általános iskolai tanár VAGY nem testnevelő szakos tanár

A továbbképzés óraszáma: 30 óra (elmélet és gyakorlat)

Miért érdemes a képzéseken részt venni?

 • Kreditpontok megszerzésének lehetősége tanítók és testnevelő pedagógusok számára.
 • A program a pedagógiai végzettségűek, valamint edzők irányába egyaránt nyitott.
 • A programok egymásra épülése lehetővé teszi, hogy nem csak testnevelő tanárok vehetnek részt a képzésben.
 • Korszerű eszközökkel nyújtanak gyors és hatékony segítséget a tanmenet és az óraterv elkészítéséhez a mindennapos testnevelésben.
  • A képzések során magasan kvalifikált sportszakemberekkel konzultálhat a résztvevő.
 • A testnevelési-, sportági- és oktatás-módszertani kérdések megvitatása korosztályos bontásban kerül feldolgozásra.
  • A képzések egymásra épülése biztosítja a több szinten való részvételt is.
 • A képzésben résztvevők számára lehetőség nyílik a program keretében létrejövő szakmai hálózathoz csatlakozni, amelynek rendszerében mentorok segítik további szakmai munkájukat.

A továbbképzés lebonyolítása

A képzés a Testnevelési Egyetem (cím: Budapest XII, Alkotás u. 44.) létesítményeiben zajlik. A három napos program egész napos elfoglaltsággal jár. Az elméleti előadásokon és a gyakorlati foglalkozásokon keresztül a résztvevők megismerhetik az adott korcsoportokra vonatkozó testnevelés-oktatási stratégiákat, különös tekintettel a labdás sportágakra. Döntően az előadókra, a résztvevők aktív tevékenységére, csoportos feladatmegoldására, interaktív tevékenységére és gyakorlatokra épít.

A képzés során az alábbi témakörök kerülnek sorra (korcsoportoktól függően):

 • Sportjátékok oktatása
 • Labdavarázs
 • Kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése
 • Technikai elemek
 • Taktikai elemek
 • Sportpszichológia

Tervezett oktatási napok (péntek, szombat, vasárnap):

 • november 10-12.
 • november 17-19.
 • november 24-26.

Egy-egy három napos képzés csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indul. Ellenkező esetben megtörténhet a jelentkezők átirányítása egy másik három napos képzésre.

Értékelések, vizsgák

Pedagógusoknak a képzés írásbeli vizsgával zárul, sikeres vizsga esetén államilag elismert tanúsítványt kapnak. A sportszakembereknek nem kell vizsgát tenniük, ők igazolást kapnak a képzés elvégzéséről.

Jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók: a szükséges dokumentumokat (kitöltött jelentkezési lap, oklevél/diploma vagy egyéb sportszakmai végzettség másolata, orvosi igazolás) a Testnevelési Egyetem Felnőttképzési Csoportjához kell eljuttatni.

Jelentkezési lap letöltése

 • Emailen (eredeti példányok szkennelve):
  • pedagógusoknak:
  • sportszakembereknek:
 • Postán: Testnevelési Egyetem (TF) Felnőttképzési Csoport, 1525 Budapest, Pf. 69
 • Személyesen: Testnevelési Egyetem (TF) Felnőttképzési Csoport, Budapest XII, Alkotás u. 44., Bagolyvár épülete, II. emelet vagy a Főépület portán elhelyezett gyűjtőláda

Minden jelentkezőt regisztrálunk és visszaigazoljuk a jelentkezését. A jelentkezési határidő lejárta után értesítést küldünk a tanfolyam indulásáról és a további tudnivalókról.

Jelentkezési határidő: 2017. október 16.

A képzés díja: 40.000 Ft, mely tartalmazza az oktatás és az adminisztráció költségeit. Étkezésről, szállásról egyénileg kell gondoskodni.

A befizetés módja

A képzés költségének befizetése banki átutaláson keresztül történik az Egyetem számlájára. Kérjük a jelentkezési laphoz tartozó számlakérő nyilatkozatot pontosan töltsék ki. Számlaszám, ahová utalni kell: MÁK (Magyar Államkincstár) 10032000-00334679-00000000. A közlemény rovatban kérjük a következőket írja be: Név, Új módszer-Új tudás.

A tanfolyammal kapcsolatos további információ: Testnevelési Egyetem (TF) Felnőttképzési Csoport. Tel: 487-9247, 487-9286, 487-9272.