Tanárképző Intézet

A Tanárképző Intézet feladata, hogy koordinálja a tanári mesterképzésben (MA) és osztatlan képzésekben, valamint a felnőttképzésben résztvevő szervezeti egységek munkáját. Szervezi, ellenőrzi és értékeli a tanítási gyakorlatokat és a külső iskolai gyakorlatokat, a gyakorlóiskolák és mentortanárok munkáját.

Intézetigazgató:
Prof. Dr. Hamar Pál  egyetemi tanár | 487-9219 | Főépület fszt/4. | hamar.pal@tf.hu

Intézetigazgató helyettes:
Budainé Dr. Csepela Yvette egyetemi docens | 487-9200/61396 | Főépület II/72. | csepela.ivett@tf.hu

Koordinátorok:
Dr. Fábiánné Lepsényi Laura | 487-9231 | Főépület II/68/3. | fabianne.lepsenyi.laura@tf.hu
Zimits Krisztina | 487-9200/61321 | Főépület II/68/3. | zimits.krisztina@tf.hu

Iskolai tanítási gyakorlatok helyszínei