Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék

Tornacsarnok, Barakk épület | 487-9290 | web: tf.hu/torna

Tanszéki tabló

Tanszékvezető:
Prof. Dr. Hamar Pál egyetemi tanár | 487-9261, 487-9200/61120 | A/I/12., III/20. | hamar.pal@tf.hu | CV

Egyetemi docens:
Gyulai Gergely László | 487-9200/61303 | A/fszt/21. | gyulai.gergely@tf.hu | CV
Kalmár Zsuzsa | 487-9233 | A/fszt/23. | kalmar.zsuzsa@tf.hu | CV
Machalikné dr. Hlavács Irén | 487-9200/61114 | A/fszt/19. | machalikne.hlavacs.iren@tf.hu | CV

Mestertanár
Fajtné Thuróczy Zsuzsanna | 487-9200/61106 | Barakk épület | thuroczy.zsuzsanna@tf.hu | CV

Mesteroktató
Bordán Csaba | 487-9200/61120 | Tornacsarnok III/20. | bordan.csaba@tf.hu | CV

Egyetemi adjunktus:
Katus Tamás | 487-9200/61107 | Barakk épület 18. | katus.tamas@tf.hu | CV

Egyetemi tanársegéd:
Adorjánné Olajos Andrea | 487-9228 | Barakk épület 16. | adorjanne.olajos.andrea@tf.hu | CV
Barsiné Dizmatsek Ibolya | 487-9200/61359 | A/III/19. | barsine.dizmatsek.ibolya@tf.hu | CV
Csirkés Zsolt | 487-9200/61169 | A/III/21. | csirkes.zsolt@tf.hu | CV
Halmos Csaba | 487-9200/61169 | A/III/21. | halmos.csaba@tf.hu | CV
Horváth Anikó | 487-9276 | Barakk épület 23. | horvath.aniko@tf.hu | CV
Tóth-Hosnyánszki Anita | 487-9200/61107 | Barakk épület 18. | toth-hosnyanszki.anita@tf.hu
Versics Anikó | 487-9200/61359 | A/III/19. | versics.aniko@tf.hu | CV

Testnevelő tanár:
Zoltay Fruzsina| 487-9200/61107 | Barakk épület 18. | zoltay.fruzsina@tf.hu | CV

Ph.D. hallgató:
Boldizsár Dóra | 487-9200/61120 | A/III/20. | boldizsar.dora@tf.hu

Előadó:
Valis Jánosné | 487-9290 | A/I/11. | valis.eva@tf.hu

Az 1949/50-es tanévi megalakulása óta a tanszék egyik alappillére az intézményben folyó oktató-nevelő és kutatómunkának. Az itt oktatott tantárgyak nélkülözhetetlenül fontos ismereteket közvetítenek a testnevelő tanári, ill. az edzői pályára készülő hallgatók számára.

A tanszéken folyó oktató-nevelő és kutatómunka elsősorban az iskolai tornaoktatás, a versenytorna és a gimnasztika szakterületére koncentrálódik. A tanszék életében sok évtizedes tradíció, hogy az itt dolgozó munkatársak komoly szerepet töltenek be a hazai és a nemzetközi tornaéletben, az egészségmegőrző torna népszerűsítésében.

A művészi tornát 1950 óta tanítják önálló sportágként a TF-en a Torna tanszék keretein belül. Az akkori tanárok: Kaszper Lászlóné, Trebits Jolán igen sokat tettek a 60 – 70-es években a sportág hazai fejlődéséért, népszerüsítéséért.

1976 óta a sportág szakmai vezetését Szécsényiné dr. Fekete Irén vette át. A sportági oktatás megreformálásán túl, javaslatára és irányításával önálló sportági szakszövetség alakult 1991-ben. Ezt követően 1993-ban az Egyetemi Tanács megszavazta a Torna tanszéktől független, önálló tanszéki csoport alakítását. 2003-ban önálló tanszékké vált a szakcsoport. Megbízott tanszékvezető dr.Szécsényi Violetta 2005. augusztusáig. 2005. szeptember 1-től kinevezett tanszékvezető Dózsa Imre egyetemi tanár. 2007 januárjától ismét integrálódott a Torna Tanszékkel.