HÖK

A Hallgatói Önkormányzat a TF hallgatóinak érdekképviseletét és érdekvédelmét látja el, dönt az alapszabályban ráruházott kérdésekben. A TF minden nappali és levelező tagozatos beiratkozott hallgatója alanyi jogon tagja az önkormányzatnak.

Az önkormányzat célja:

  • a szolgáltató, vállalkozó, élmény egyetem kialakításának elősegítése
  • a hallgatói érdekképviselet ellátása a hallgatókat érintő valamennyi kérdésben, illetve minden illetékes egyetemi és országos testületben
  • a hallgatók TF-fel kapcsolatos ügyeinek intézése és segítése
  • a hallgatók szakmai és egyéb közösségi tevékenységének támogatása
  • hozzájárulás a széles látókörű, értelmiségi szemléletű, már pályájuk kezdetén értékes közéleti ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkező szakemberek képzéséhez
  • a Szinapszis újság és a tfportal.hu oldalon keresztül a hallgatók tájékoztatása az önkormányzat tevékenységéről, az intézmény életével kapcsolatos kérdésekről, a pályázatokról, az ösztöndíjas álláslehetőségekről
  • saját anyagi függetlenségének megteremtése
  • a lehetőségek megteremtése, a színvonalas hallgatói programokhoz
  • hallgatói rendezvények szervezése, TF hagyományok ápolása
  • együttműködés a hazai és a nemzetközi hallgatói szervezetekkel

Az önkormányzat tisztségviselői, képviselői ellátják a hallgatók képviseletét az országos és egyetemi testületekben, részt vesznek a hallgatók tanulmányi, szociális, ösztöndíj-, tudományos és egyéb ügyeinek intézésében; tevékenységük során tájékoztatják a hallgatókat az egyetem életével kapcsolatos kérdésekről, segítik ügyeik intézésében.

A HÖK szolgáltatásokat nyújt a hallgatóknak, például információkat ad munkalehetőségekről, tájékoztat az intézmény életéről, szervezi a jelentősebb hallgatói rendezvényeket (sportversenyek és bajnokságok, gólyabálok, kulturális rendezvények), támogatja a hallgatók kulturális és szakmai csoportjainak működését.

Az önkormányzat legfőbb szerve a Küldöttgyűlés, amelynek tagjait a hallgatók választják az önkormányzati választások során.

Célunk, hogy a Hallgatói Önkormányzat egy olyan szervezet legyen, amelynek képviselői tudnak és akarnak tenni mindazokért, akiket képviselnek.

Kérjük, amennyiben segíthetünk, fordulj hozzánk bizalommal!

A Hallgatói Önkormányzat elnöksége

Referensek

HÖK-iroda:

“D” épület, I/107.
Telefon: 487-9200/61301, 06-20-666-1301
Fax: 356-6337
Email: tfhokinfo@gmail.com