Sportmédia

Képzési idő: 3 félév

A képzés célja: 

Olyan, modern tudásanyaggal felvértezett felsőfokú végzettségű sportriporterek, sporthír-szerkesztők, sportújságírók és media-officerek képzése, akik a hagyományos és az „új-média” területén a magas szintű elméleti ismeretek mellett a gyakorlati munkához szükséges képességekkel és készségekkel rendelkeznek, illetve folyamatosan ezek fejlesztésre törekszenek. A sport és a média napjainkra összefonódó világa olyan médiamunkásokat igényel, akik átfogó, illetve specifikus tudásuk révén szakmai közösségben, illetve önállóan is képesek feladatokat ellátni, hivatásukat nívós szinten ellátni. A képzést sikeresen teljesítő szakemberek a tömegkommunikáció intézményeinél (rádió, televízió, sajtó), illetve sportszervezeteknél tudják a sportújságíró-szerkesztő, sportriporter, sportkommentátor, illetve sportsajtós munkakörökben hasznosíthatják a megszerzett ismereteket.

A képzés díja: 320.000 Ft/félév

A képzés mintatanterve

A képzés első féléves órarendje

Elérhetőségek:

Dr. Gáldiné Dr. Gál Andrea (szakfelelős)

Mezei Dániel (szakmai gyakorlat felelős)  

Ácsné Péter Krisztina (tanulmányi referens)

 

A képzés oktatóinak elérhetőségei:

Dr. Szikora Katalin (A modern sport kultúrtörténete)

Szilágyiné Gáldi Bernadett (Kommunikációs ismeretek és készségek)

Mezei Dániel (Műfajelmélet)

Ballai Attila (Műfajelmélet)

Szekeres Diána (A sport hazai és nemzetközi jogi környezete)

Szöllősi György (Mediaofficer I.)

Dénes Tamás (Sportmédia történet) 

Szalma László (Sportági alapok I. Atlétika)

Paár Dávid (Sportági alapok I. Asztalitenisz)

Gáspár Balázs (Sportági alapok I. Tenisz) 

Csabai Edvin (Sportági alapok I. Kajak-kenu)

Dr. Sós Csaba (Sportági alapok I. Úszás)

Dr. Kalmár Zsuzsanna (Sportági alapok I. Úszás) 

Dr. Onyestyák Nikolett (Olimpiatörténet) 

Várhegyi Ferenc (Technikai sportok) f 

Gáspár Ágnes (Self-branding)

Dr. Irmai István (Szabadidős és extrémsportok)

Dr. Gáldiné Dr. Gál Andrea (Sport, média, társadalom)