Az Egyetem Testületei

Tanácsok

Doktori Tanács

Elnök: Prof. Dr. Tihanyi József, egyetemi tanár

Tagok:

  • Prof. Dr. Nyakas Csaba, egyetemi tanár
  • Dr. Szikora Katalin, egyetemi docens
  • Prof. Dr. Tóth Miklós, egyetemi tanár
  • Prof. Dr. Hamar Pál, egyetemi tanár
  • Dr. Berkes István, egyetemi tanár
  • Dr. Kiss Rita, egyetemi tanár
  • Prof. Dr. Koller Ákos, egyetemi tanár
  • Dr. Koltai Erika, tudományos főmunkatárs
  • Dr. Lacza Zsombor, tudományos főmunkatárs
  • Dr. Magas István, egyetemi tanár
  • Prof. Dr. Pavlik Gábor, egyetemi tanár
  • Dr. Radák Zsolt, egyetemi tanár
  • Földesiné Dr. Szabó Gyöngyi, egyetemi tanár
  • Gombos Zoltán, PhD hallgató

Tudományos Tanács

Elnök: Prof. Dr. Koller Ákos, egyetemi tanár

Tagok:

  • Prof. Dr. Tihanyi József, egyetemi tanár
  • Dr. Radák Zsolt, egyetemi tanár

Bizottságok

Etikai Bizottság

Elnök: Dr. Németh Endre, egyetemi docens

Tagok:

  • Dr. Borosán Lívia, egyetemi docens
  • Dr. Vermes Katalin, egyetemi docens

Fegyelmi Bizottság

Elnök: Dr. Benczenleitner Ottó, egyetemi docens

Tagok:

  • dr. Horváth Blanka, jogász
  • Morvai Lajos, hallgató

Felülbírálati Bizottság

Elnök: Prof. Dr. Hamar Pál, egyetemi tanár

Tagok:

  • Dr. Gyimes Zsolt, egyetemi docens
  • dr. Víg Roland, jogi igazgató
  • Morvai Lajos, hallgató
  • Nagy Máté, hallgató (DÖK)

Fogyatékosságügyi Bizottság

Elnök: Dr. Csiszovszkiné Szilasi Judit, fogyatékosságügyi koordinátor

Tagok:

  • Bosnyák Edit, gyógytestnevelő
  • Morvai Lajos, hallgató

Habilitációs Bizottság

Elnök: Prof. Dr. Koller Ákos, egyetemi tanár

Tagok:

  • Prof. Dr. Tóth Miklós, egyetemi tanár
  • Prof. Dr. Hamar Pál, egyetemi tanár
  • Prof. Dr. Vámos Ágnes, egyetemi tanár
  • Prof. Dr. Berkes István, egyetemi tanár
  • Prof. Dr. Magas István, egyetemi tanár
  • Dr. habil. Géczi Gábor, egyetemi docens
  • Prof. Dr. Ormos Mihály, egyetemi tanár
  • Prof. Dr. Wilhelm Márta, egyetemi tanár

Hagyományőrző és Kegyeleti bizottág

Elnök: Nemerkényiné Hidegkuti Krisztina, Nyelvi Lektorátus vezető

Tagok:

  • Ortutayné Dr. Léces Melinda, Egyetemi Könyvtár igazgató
  • Dr. Farkas Péter, egyetemi docens

Kreditátviteli bizottság

Elnök: Budainé Dr. Csepela Yvette, egyetemi docens

Tagok:

  • Dr. Vágó Béla, egyetemi docens
  • Berta Magdolna, tanulmányi ügyintéző

Kutatásetikai Bizottság

Elnök: Prof. Dr. Koller Ákos, egyetemi tanár

Tagok:

  • Dr. Boda-Ujlaky Judit, egyetemi adjunktus (titkár)
  • Dr. habil. Borosán Lívia, egyetemi docens
  • Dr. Farkas Péter, egyetemi docens
  • Prof. Dr. Földesiné Szabó Gyöngyi, egyetemi tanár
  • Dr. habil. Géczi Gábor, egyetemi docens
  • Prof. Dr. Nyakas Csaba, egyetemi tanár
  • Prof. Dr. Pavlik Gábor, egyetemi tanár

Minőségfejlesztési Bizottság

Elnök: Dr. Farkas Judit, ügyvivő szakértő

Tagok:

  • Horváth Hajnalka, ügyvivő szakértő
  • Dr. Chaudhuri Sujit, egyetemi docens

Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

Elnök: Dr. Lénárt Ágota, egyetemi docens

Tagok:

  • Kerek István, mb. gazdasági igazgató
  • Balogh Nikolett, pénzügyi ügyintéző
  • Szőnyi Szilvia, tanulmányi ügyintéző
  • Ácsné Péter Krisztina, pénzügyi előadó
  • Morvai Lajos, hallgató
  • Szaplonczay Makrina, hallgató

Tankönyv- és Jegyzetbizottság

Elnök: Dr. Dóczi Tamás, egyetemi docens

Tagok:

  • Dr. Osváth Péter, egyetemi docens
  • Dr. Ökrös Csaba, egyetemi docens
  • Nemerkényiné Hidegkuti Krisztina, Nyelvi Lektorátus vezető
  • Budainé Dr. Csepela Yvette, egyetemi docens

Tanulmányi és Vizsgabizottság

Elnök: Dr. Farkas Anna, tudományos munkatárs

Tagok:

  • Szőke Ádám, a Tanulmányi Hivatal hivatalvezető-helyettese
  • Uhlár Ádám, hallgató